Sri Narasimha Stotram In Tamil

॥ Sri Narasimha Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் ॥
ப்³ரஹ்மோவாச ।
நதோ(அ)ஸ்ம்யனந்தாய து³ரந்தஶக்தயே
விசித்ரவீர்யாய பவித்ரகர்மணே ।
விஶ்வஸ்ய ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்யமான்கு³ணை꞉
ஸ்வலீலயா ஸந்த³த⁴தே(அ)வ்யயாத்மனே ॥ 1 ॥

ஶ்ரீருத்³ர உவாச ।
கோபகாலோ யுகா³ந்தஸ்தே ஹதோ(அ)யமஸுரோ(அ)ல்பக꞉ ।
தத்ஸுதம் பாஹ்யுபஸ்ருதம் ப⁴க்தம் தே ப⁴க்தவத்ஸல ॥ 2 ॥

இந்த்³ர உவாச ।
ப்ரத்யானீதா꞉ பரம ப⁴வதா த்ராயதாம் ந꞉ ஸ்வபா⁴கா³
தை³த்யாக்ராந்தம் ஹ்ருத³யகமலம் த்வத்³க்³ருஹம் ப்ரத்யபோ³தி⁴ ।
காலக்³ரஸ்தம் கியதி³த³மஹோ நாத² ஶுஶ்ரூஷதாம் தே
முக்திஸ்தேஷாம் ந ஹி ப³ஹுமதா நாரஸிம்ஹாபரை꞉ கிம் ॥ 3 ॥

ருஷய ஊசு꞉ ।
த்வம் நஸ்தப꞉ பரமமாத்த² யதா³த்மதேஜோ
யேனேத³மாதி³புருஷாத்மக³தம் ஸஸர்ஜ ।
தத்³விப்ரலுப்தமமுனா(அ)த்³ய ஶரண்யபால
ரக்ஷாக்³ருஹீதவபுஷா புனரன்வமம்ஸ்தா²꞉ ॥ 4 ॥

பிதர ஊசு꞉ ।
ஶ்ராத்³தா⁴னி நோ(அ)தி⁴பு³பு⁴ஜே ப்ரஸப⁴ம் தனூஜைர்-
-த³த்தானி தீர்த²ஸமயே(அ)ப்யபிப³த்திலாம்பு³ ।
தஸ்யோத³ரான்னக²விதீ³ர்ணவபாத்³ய ஆர்ச²-
-த்தஸ்மை நமோ ந்ருஹரயே(அ)கி²ல த⁴ர்மகோ³ப்த்ரே ॥ 5 ॥

ஸித்³தா⁴ ஊசு꞉ ।
யோ நோ க³திம் யோக³ ஸித்³தா⁴மஸாது⁴-
-ரஹார்ஷீத்³யோக³தபோப³லேன ।
நானாத³ர்பம் தம் நகை²ர்னிர்த³தா³ர
தஸ்மை துப்⁴யம் ப்ரணதா꞉ ஸ்மோ ந்ருஸிம்ஹ ॥ 6 ॥

வித்³யாத⁴ரா ஊசு꞉ ।
வித்³யாம் ப்ருத²க்³தா⁴ரணயா(அ)னுராத்³தா⁴ம்
ந்யஷேத⁴த³ஜ்ஞோ ப³லவீர்யத்³ருப்த꞉ ।
ஸ யேன ஸங்க்²யே பஶுப³த்³த⁴தஸ்தம்
மாயான்ருஸிம்ஹம் ப்ரணதா꞉ ஸ்ம நித்யம் ॥ 7 ॥

நாகா³ ஊசு꞉ ।
யேன பாபேன ரத்னானி ஸ்த்ரீரத்னானி ஹ்ருதானி ந꞉ ।
தத்³வக்ஷ꞉ பாடனேனாஸாம் த³த்தானந்த³ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

See Also  Suratakathamritam Athava Aryashatakam In Tamil

மனவ ஊசு꞉ ।
மனவோ வயம் தவ நிதே³ஶகாரிணோ
தி³திஜேன தே³வ பரிபூ⁴தஸேதவ꞉ ।
ப⁴வதா க²ல꞉ ஸ உபஸம்ஹ்ருத꞉ ப்ரபோ⁴
கரவாம தே கிமனுஶாதி⁴ கிங்கரான் ॥ 9 ॥

ப்ரஜாபதய ஊசு꞉ ।
ப்ரஜேஶா வயம் தே பரேஶாபி⁴ஸ்ருஷ்டா
ந யேன ப்ரஜா வை ஸ்ருஜாமோ நிஷித்³தா⁴꞉ ।
ஸ ஏஷ த்வயா பி⁴ன்னவக்ஷானுஶேதே
ஜக³ன்மங்க³லம் ஸத்த்வமூர்தே(அ)வதார꞉ ॥ 10 ॥

க³ந்த⁴ர்வா ஊசு꞉ ।
வயம் விபோ⁴ தே நடனாட்யகா³யகா
யேனாத்மஸாத்³வீர்யப³லௌஜஸா க்ருதா꞉ ।
ஸ ஏஷ நீதோ ப⁴வதா த³ஶாமிமாம்
கிமுத்பத²ஸ்த²꞉ குஶலாய கல்பதே ॥ 11 ॥

சாரணா ஊசு꞉ ।
ஹரே தவாங்க்³க்⁴ரிபங்கஜம் ப⁴வாபவர்க³மாஶ்ரித꞉ ।
யதே³ஷ ஸாது⁴ ஹ்ருச்ச²யஸ்த்வயா(அ)ஸுர꞉ ஸமாபித꞉ ॥ 12 ॥

யக்ஷா ஊசு꞉ ।
வயமனுசரமுக்²யா꞉ கர்மபி⁴ஸ்தே மனோஜ்ஞை-
-ஸ்த இஹ தி³திஸுதேன ப்ராபிதா வாஹகத்வம் ।
ஸ து ஜனபரிதாபம் தத்க்ருதம் ஜானதா தே
நரஹர உபனீத꞉ பஞ்சதாம் பஞ்சவிம்ஶ꞉ ॥ 13 ॥

கிம்புருஷா ஊசு꞉ ।
வயம் கிம்புருஷாஸ்த்வம் து மஹாபுருஷ ஈஶ்வர꞉ ।
அயம் குபுருஷோ நஷ்டோ தி⁴க்க்ருத꞉ ஸாது⁴பி⁴ர்யதா³ ॥ 14 ॥

வைதாலிகா ஊசு꞉ ।
ஸபா⁴ஸு ஸத்த்ரேஷு தவாமலம் யஶோ
கீ³த்வா ஸபர்யாம் மஹதீம் லபா⁴மஹே ।
யஸ்தாம் வ்யனைஷீத்³ப்⁴ருஶமேஷ து³ர்ஜனோ
தி³ஷ்ட்யா ஹதஸ்தே ப⁴க³வன்யதா²(ஆ)மய꞉ ॥ 15 ॥

கின்னரா ஊசு꞉ ।
வயமீஶ கின்னரக³ணாஸ்தவானுகா³
தி³திஜேன விஷ்டிமமுனா(அ)னுகாரிதா꞉ ।
ப⁴வதா ஹரே ஸ வ்ருஜினோ(அ)வஸாதி³தோ
நரஸிம்ஹ நாத² விப⁴வாய நோ ப⁴வ ॥ 16 ॥

See Also  Runa Mochaka Angaraka (Mangala) Stotram In Tamil

விஷ்ணுபார்ஷதா³ ஊசு꞉ ।
அத்³யைதத்³த⁴ரினரரூபமத்³பு⁴தம் தே
த்³ருஷ்டம் ந꞉ ஶரணத³ ஸர்வலோகஶர்ம ।
ஸோ(அ)யம் தே விதி⁴கர ஈஶ விப்ரஶப்த-
-ஸ்தஸ்யேத³ம் நித⁴னமனுக்³ரஹாய வித்³ம꞉ ॥ 17 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே ஸப்தமஸ்கந்தே⁴ ப்ரஹ்லாதா³னுசரிதே தை³த்யவதே⁴ ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil