Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) In Tamil

॥ Sri Siddha Lakshmi Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் (பாடா²ந்தரம்) ॥
த்⁴யாநம் ।
ப்³ராஹ்மீம் ச வைஷ்ணவீம் ப⁴த்³ராம் ஷட்³பு⁴ஜாம் ச சதுர்முகீ²ம்
த்ரிநேத்ராம் க²ட்³க³த்ரிஶூலபத்³மசக்ரக³தா³த⁴ராம்
பீதாம்ப³ரத⁴ராம் தே³வீம் நாநா(அ)லங்காரபூ⁴ஷிதாம்
தேஜ꞉புஞ்ஜத⁴ரீம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் த்⁴யாயேத்³பா³லகுமாரிகாம் ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ஓங்காரம் லக்ஷ்மீரூபம் து விஷ்ணும் வாக்³ப⁴வமவ்யயம் ।
விஷ்ணுமாநந்த³மவ்யக்தம் ஹ்ரீங்காரபீ³ஜரூபிணீம் ॥

க்லீம் அம்ருதா நந்தி³நீம் ப⁴த்³ராம் ஸத்யாநந்த³தா³யிநீம் ।
ஶ்ரீம் தை³த்யஶமநீம் ஶக்தீம் மாலிநீம் ஶத்ருமர்தி³நீம் ॥

தேஜ꞉ப்ரகாஶிநீம் தே³வீ வரதா³ம் ஶுப⁴காரிணீம் ।
ப்³ராஹ்மீம் ச வைஷ்ணவீம் ரௌத்³ரீம் காலிகாரூபஶோபி⁴நீம் ॥

அகாரே லக்ஷ்மீரூபம் து உகாரே விஷ்ணுமவ்யயம் ।
மகார꞉ புருஷோ(அ)வ்யக்தோ தே³வீ ப்ரணவ உச்யதே ।

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
தந்மத்⁴யே நிகரம் ஸூக்ஷ்மம் ப்³ரஹ்மருபம் வ்யவஸ்தி²தம் ।

ஓங்காரம் பரமாநந்த³ம் ஸதை³வ ஸுரஸுந்த³ரீம் ।
ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீ மோக்ஷலக்ஷ்மீ ஆத்³யலக்ஷ்மீ நமோ(அ)ஸ்து தே ।

ஐங்காரம் பரமம் ஸித்³த⁴ம் ஸர்வபு³த்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ।
ஸௌபா⁴க்³யா(அ)ம்ருதா கமலா ஸத்யலக்ஷ்மீ நமோ(அ)ஸ்து தே ।

ஹ்ரீங்காரம் பரமம் ஶுத்³த⁴ம் பரமைஶ்வர்யதா³யகம் ।
கமலா த⁴நதா³ லக்ஷ்மீ போ⁴க³லக்ஷ்மீ நமோ(அ)ஸ்து தே ।

க்லீங்காரம் காமரூபிண்யம் காமநாபரிபூர்தித³ம் ।
சபலா சஞ்சலா லக்ஷ்மீ காத்யாயநீ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஶ்ரீங்காரம் ஸித்³தி⁴ரூபிண்யம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ।
பத்³மாநநாம் ஜக³ந்மாத்ரே அஷ்டலக்மீம் நமோ(அ)ஸ்து தே ।

ஸர்வமங்க³ல மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த² ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ரயம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணீ நமோ(அ)ஸ்து தே ।

See Also  Indra Krita Shiva Stuti In Tamil

ப்ரத²மம் த்ர்யம்ப³கா கௌ³ரீ த்³விதீயம் வைஷ்ணவீ ததா² ।
த்ருதீயம் கமலா ப்ரோக்தா சதுர்த²ம் ஸுந்த³ரீ ததா² ।

பஞ்சமம் விஷ்ணுஶக்திஶ்ச ஷஷ்ட²ம் காத்யாயநீ ததா² ।
வாராஹீ ஸப்தமம் சைவ ஹ்யஷ்டமம் ஹரிவல்லபா⁴ ।

நவமம் க²ட்³கி³நீ ப்ரோக்தா த³ஶமம் சைவ தே³விகா ।
ஏகாத³ஶம் ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீர்த்³வாத³ஶம் ஹம்ஸவாஹிநீ ।

ஏதத் ஸ்தோத்ர வரம் தே³வ்யா யே பட²ந்தி ஸதா³ நரா꞉ ।
ஸர்வாபத்³ப்⁴யோ விமுச்யந்தே நாத்ர கார்யா விசாரணா ।

ஏகமாஸம் த்³விமாஸம் ச த்ரிமாஸம் மாஸசதுஷ்டயம் ।
பஞ்சமாஸம் ச ஷண்மாஸம் த்ரிகாலம் ய꞉ ஸதா³ படே²த் ।

ப்³ராஹ்மண꞉ க்லேஶிதோ து³꞉கீ² தா³ரித்³ர்யப⁴யபீடி³த꞉ ।
ஜந்மாந்தர ஸஹஸ்ரோத்தை²ர்முச்யதே ஸர்வகில்ப³ஷை꞉ ।

த³ரித்³ரோ லப⁴தே லக்ஷ்மீமபுத்ர꞉ புத்ரவாந் ப⁴வேத் ।
த⁴ந்யோ யஶஸ்வீ ஶத்ருக்⁴நோ வஹ்நிசௌரப⁴யேஷு ச ।

ஶாகிநீ பூ⁴த வேதால ஸர்ப வ்யாக்⁴ர நிபாதநே ।
ராஜத்³வாரே ஸபா⁴ஸ்தா²நே காராக்³ருஹ நிப³ந்த⁴நே ।

ஈஶ்வரேண க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ப்ராணிநாம் ஹிதகாரகம் ।
ஸ்துவந்து ப்³ராஹ்மணா꞉ நித்யம் தா³ரித்³ர்யம் ந ச பா³த⁴தே ।

ஸர்வபாபஹரா லக்ஷ்மீ꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீம் ।
ஸாத⁴கா꞉ லப⁴தே ஸர்வம் படே²த் ஸ்தோத்ரம் நிரந்தரம் ।

யா ஶ்ரீ꞉ பத்³மவநே கத³ம்ப³ஶிக²ரே ராஜக்³ருஹே குஞ்ஜரே
ஶ்வேதே சாஶ்வயுதே வ்ருஷே ச யுக³லே யஜ்ஞே ச யூபஸ்தி²தே ।
ஶங்கே² தை³வகுலே நரேந்த்³ரப⁴வநே க³ங்கா³தடே கோ³குலே
ஸா ஶ்ரீஸ்திஷ்ட²தி ஸர்வதா³ மம க்³ருஹே பூ⁴யாத் ஸதா³ நிஶ்சலா ॥

See Also  Thanthaikku Guruvaagi Thanthitta Swamimalai In Tamil

யா ஸா பத்³மாஸநஸ்தா² விபுலகடிதடீ பத்³மபத்ராயதாக்ஷீ
க³ம்பீ⁴ராவர்தநாபி⁴꞉ ஸ்தநப⁴ரநமிதா ஶுத்³த⁴வஸ்த்ரோத்தரீயா ।
லக்ஷ்மீர்தி³வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்மணிக³ணக²சிதை꞉ ஸ்நாபிதா ஹேமகும்பை⁴꞉
நித்யம் ஸா பத்³மஹஸ்தா மம வஸது க்³ருஹே ஸர்வமாங்க³ல்யயுக்தா ॥

இதி ஶ்ரீ ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Lakshmi Stotram » Sri Siddha Laxmi Stotram (Variation) in Sanskrit » English » Kannada » Telugu