Sri Siva Karnamrutham – Shiva Karnamritam In Gujarati

॥ Shiva Karnamritam Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીશિવકર્ણામૃતં ॥
શ્રીશિવકર્ણામૃતં is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is શ્રીમદપ્પય્ય દીક્ષિત યતીન્દ્ર who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned આલઙ્કારિક, વૈયાકરણ,
વેદાન્તી, શિવભક્ત, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles શ્રીકૃષ્ણકર્ણામૃતં in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of અલઙ્કાર are employed in this work along with બન્ધ, ગર્ભ, and ચિત્ર કવિત્વ. So it is a perfect combination of કાવ્યસૌન્દર્ય and ભક્તિ.

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ।

૧। પ્રથમોઽધ્યાયઃ ।
શ્રીપાર્વતીસુકુચકુઙ્કુમરાજમાનવક્ષઃસ્થલાઞ્ચિતમમેયગુણપ્રપઞ્ચમ્ ।
વન્દારુભક્તજનમઙ્ગલદાયકં તં વન્દે સદાશિવમહં વરદં મહેશમ્ ॥ ૧.૧॥

નન્દન્નન્દનમિન્દિરાપતિમનોવન્દ્યં સુમન્દાકિની-
સ્યન્દત્સુન્દરશેખરં પ્રભુનુતમ્મન્દારપુષ્પાર્ચિતમ્ ।
ભાસ્વન્તં સુરયામિનીચરનુતં ભવ્યમ્મહો ભાવયે
હેરમ્બં હિમવત્સુતામતિમહાનન્દાવહં શ્રીવહમ્ ॥ ૧.૨॥

આલોક્ય બાલકમચઞ્ચલમુચ્ચલત્સુકર્ણાવિબોધિતનિજાનનલોકનં સઃ ।
સામ્બઃ સ્વમૌલિસુભગાનનપૂત્કૃતૈસ્તમાલિઙ્ગયન્નવતુ મામલમાદરેણ ॥ ૧.૩॥

કણ્ઠોત્પલં વિમલકાયરુચિપ્રવાહં
અર્ધેન્દુકૈરવમહં પ્રણમામિ નિત્યમ્ ।
હસ્તામ્બુજં વિમલભૂતિપરાગરીતિં
ઈશહ્રદં ચટુલલોચનમીનજાલમ્ ॥ ૧.૪॥

રઙ્ગત્તુઙ્ગતરઙ્ગસઙ્ગતલસદ્ગઙ્ગાઝરપ્રસ્ફુરદ્-
ભસ્મોદ્ધૂલિતસર્વકાયમમલં મત્તેભકૃત્ત્યાવૃતમ્ ।
આરૂઢં વૃષમદ્ભુતાકૃતિમહં વીક્ષે નિતમ્બસ્ફુરન્-
નીલાભ્રચ્ચુરિતોરુશૃઙ્ગમહિતં તં સન્તતમ્માનસે ॥ ૧.૫॥

સિતમહોજ્જ્વલમેકમુપાસ્મહે વિમલપાણ્ડુરુચિં દધદાનને ।
ઉભયયોગમતીવ સરસ્વતીત્રિપથગાઝરયોઃ શિવયોરિવ ॥ ૧.૬॥

લાલાટલોચનપુરઃસ્ફુરણાતિરક્તં યામ્યે દિશિ પ્રધવલાવૃતભૂનભોન્તમ્ ।
ચિત્રં ધનેશકકુબન્તવિજૃમ્ભિપાણ્ડુ પશ્ચાત્ સ્મરામિ ઘનવેણિવિનીલમોજઃ ॥ ૧.૭॥

ભવ્યચન્દ્રકૃશાનુભાસ્કરલોચનં ભવમોચનં
વારિજોદ્ભવવાસવાદિકરક્ષણં ગજશિક્ષણમ્ ।
મન્દિરાયિતરાજતાચલકન્દરં ઘનસુન્દરં
ભાવયામિ દયાભિનન્દિતકિઙ્કરં હૃદિ શઙ્કરમ્ ॥ ૧.૮॥

અનેકરૂપાભિરચઞ્ચલાભિઃ સમાધિનિષ્ઠા સરસાન્તરાભિઃ ।
પ્રતિક્ષણં સત્પ્રમદાવલીભિઃ પ્રપૂજ્યમાનં પ્રભુમાશ્રયેઽહમ્ ॥ ૧.૯॥

લલિતં શરદભ્રશુભ્રદેહં કરુણાપાઙ્ગતરઙ્ગરઙ્ગદીક્ષમ્ ।
પરિશીલિતવેદસૌધમોદં કલયેઽકિઞ્ચિદવાર્યધૈર્યમોજઃ ॥ ૧.૧૦॥

સરસિજભવમુખ્યૈઃ સાદરં પૂજિતાભ્યાં મણિયુતફણિરૂપૈર્નૂપુરૈ રાજિતાભ્યામ્ ।
સતતનતજનાલીસર્વસમ્પત્પ્રદાભ્યાં બહુમતિહૃદયમ્મે ભાવુકં શ્રીપદાભ્યામ્ ॥ ૧.૧૧॥

વિપુલતરવિભાભ્યાં વિશ્રુતપ્રાભવાભ્યાં પ્રમથગણનુતાભ્યાં પ્રસ્ફુરદ્યાવકાભ્યામ્ ।
ત્રિભુવનવિદિતાભ્યાં દિવ્યપુષ્પાર્ચિતાભ્યાં શિવવરચરણાભ્યાં સિદ્ધિદાભ્યાં નમોઽસ્તુ ॥ ૧.૧૨॥

તુઙ્ગાન્તરઙ્ગઘનગાઙ્ગતરઙ્ગસાઙ્ગશૃઙ્ગારસઙ્ગતમહોલ્લસદુત્તમાઙ્ગમ્ ।
અઙ્ગીકૃતાઙ્ગભવભઙ્ગમસઙ્ગલિઙ્ગસઙ્ગીતમીશમનિશં કલયામિ ચિત્તે ॥ ૧.૧૩॥

નિત્યં પ્રભઞ્જનસુજીવનપુઞ્જમઞ્જુમઞ્જીરરઞ્જિતતરં પુરભઞ્જનસ્ય ।
કઞ્જાતસઞ્જયધુરન્ધરમઞ્જસા નઃ સઞ્જીવનં ભવતુ સન્તતમઙ્ઘ્રિયુગ્મમ્ ॥ ૧.૧૪॥

મન્મહે મન્મનોદેશે તત્પદં પરમેશિતુઃ ।
યત્ સદા વેદવેદાન્તપ્રતિપાદિતવૈભવમ્ ॥ ૧.૧૫॥

શરણમ્મમાસ્તુ તરુણીયુતા સ્ફુરચરણદ્વયી ફણિફણામણિપ્રભા ।
સકલં પ્રકાશયતુ સર્વદેવરાણ્મકુટસ્થરત્નમહનીયદીપિકા ॥ ૧.૧૬॥

શરણાગતભરણાતતકરુણાકરહૃદયં
સુરમાનિતપરમાદ્ભુતશરમારિતવિમતમ્ ।
શમલાલિતકમલાસનવિમલાસનવિનુતં
ભજ માનસ નિજમાશ્રયમજમાહતમદનમ્ ॥ ૧.૧૭॥

ગૌરીવિલાસરસલાલસસત્કટાક્ષવીક્ષાદૃતાબ્દવિમલામૃતરુક્પ્રસારમ્ ।
કન્દર્પદર્પમથનં ઘનનીલકણ્ઠં વન્દામહે વયમનાદિમનન્તમીશમ્ ॥ ૧.૧૮॥

પદપ્રચુરકિઙ્કિણીકિણિકિણિધ્વનિભ્રાજિતં
હરિપ્રમુખદેવતાધૃતલસન્મૃદઙ્ગાદિકમ્ ।
ધિમિન્ધિમિતદિદ્ધિતોદ્ધુરરવાનુસારિક્રમં
સદા સ્વમતિ મઙ્ગલં દિશતુ શામ્ભવં તાણ્ડવમ્ ॥ ૧.૧૯॥

સ્વાન્તં ભ્રાન્તિસમૃદ્ધબાહ્યવિષયવ્યાવૃત્તપઞ્ચેન્દ્રિયં
સદ્યોજાતમુખાદ્યમન્ત્રસહિતં પદ્માસનાત્યદ્ભુતમ્ ।
ધ્યાયન્ મન્મનસિ સ્મરામિ મહિતં સત્યસ્વરૂપાનુભૂ-
ત્યાનન્દૈકરસોલ્લસત્પશુપતેશ્ચિત્તં યમત્વાન્વિતમ્ ॥ ૧.૨૦॥

અનન્તનિષ્ઠાતિગરિષ્ઠયોગં સદાશયૈર્વાપિ વિરાજમાનમ્ ।
પિનાકપાણિસ્તુ વિનાધુનાપિ શિવં ન પશ્યામિ દયાસમુદ્રમ્ ॥ ૧.૨૧॥

અપૂર્વતાભાસિપુનર્ભવાપ્તં વિભૂતિવિન્યાસવિશેષકાન્તિમ્ ।
સરોજભૂવિષ્ણુસુરેશકામ્યં દ્રક્ષ્યે કદા શૈવપદમ્મુદાહમ્ ॥ ૧.૨૨॥

સુમુખમ્મુખમસ્ય દર્શયદ્વિધુચૂડામણિશોભિતદૈવતં
સદયં હૃદયં સદા કદા કલિતાનન્દકરં કરોતિ નઃ ॥ ૧.૨૩॥

અક્ષરક્ષણનિરીક્ષણરક્ષં દક્ષયાગવરશિક્ષણદક્ષમ્ ।
શિક્ષિતોઽગ્રવિષભક્ષણપક્ષં લક્ષયામિ શમલક્ષણદીક્ષમ્ ॥ ૧.૨૪॥

ગઙ્ગાતરઙ્ગપતદમ્બુકણાવૃતેન મસ્તેન્દુખણ્ડમૃદુચન્દ્રિકયાવૃતેન ।
પ્રત્યક્ષતામુપગતેન ત્વદાનનેન શ્રીકણ્ઠ મેઽક્ષિયુગલં કુરુ શીતલં ત્વમ્ ॥ ૧.૨૫॥

કદા વા શ્રૂયન્તે પ્રમથજયશબ્દદ્વિગુણિતાઃ
શિવોદ્વાહપ્રાઞ્ચદ્વૃષભગલસત્કિઙ્કિણિરવાઃ ।
કદા વા કૈલાસાચલનિલયદિવ્યા ગુરુચયાઃ
કથં વા દૃશ્યન્તે કલિતભસિતાઙ્ગાભિરુચિરાઃ ॥ ૧.૨૬॥

અનિન્દ્યમાનન્દમયં નિરામયં નિરઞ્જનં નિષ્કલમદ્વયં વિભુમ્ ।
અનાદિમધ્યાન્તમહો પરં શિવં હૃદન્તરે સાધુ વિદન્તિ યોગિનઃ ॥ ૧.૨૭॥

અર્ધાઙ્ગોપરિગિરિકન્યકાલલામ-
પ્રોદ્ભાસિત્રિનયનમિન્દુખણ્ડભૂષમ્ ।
ભક્તાનામભયદમીશ્વરરસ્વરૂપં
પ્રત્યક્ષમ્મમ ભવતાત્ પરાત્પરં તત્ ॥ ૧.૨૮॥

અનુગ્રહાન્મે સુમુખો ભવાશુ
કૃતાર્થતામસ્મિ ગતસ્તતોઽહમ્ ।
કિમાત્મભક્ત્યા સુમુખે ત્વયીશ
કિમાત્મભક્ત્યા વિમુખે ત્વયીશ ॥ ૧.૨૯॥

નિપત્ય પાદાબ્જયુગે ત્વદીયે
વિભો વિધાયાઞ્જલિમીશ યાચે ।
મમોગ્રતાપં તવ દર્શનૈક-
કથામૃતાસારભરાન્નિરસ્ય ॥ ૧.૩૦॥

નિત્યં સુરાસુરગજાવનકીર્તનીયે
સિંહાસનસ્ય ગિરિજાપતિદર્શનીયે ।
ગન્ધર્વગાનરચનાનુગતાનુકૂ(કા)લે
લોલં વિલોચનયુગમ્મમ તાણ્ડવેઽસ્તુ ॥ ૧.૩૧॥

ત્વત્તાણ્ડવં સકલલોકસુખૈ(શુભૈ)કમૂલં
ગૌરીમનોહરમનેકવિધિક્રમાઢ્યમ્ ।
દ્રષ્ટુમ્મહેશ મમ ચર્મવિલોચનાભ્યાં
ભોગ્યં ભવાન્તરસહસ્રકૃતં કદા નુ ॥ ૧.૩૨॥

શ્રીમન્તિ પાવનતરાણિ સુધાન્તરાણિ
સર્વોત્તરાણિ હૃદયાદ્વયજીવનાનિ ।
અન્યોન્યમીશ તવ ચાદ્રિતનૂભવાયાઃ
સલ્લાપરૂપવચનાનિ કદા શૃણોમિ ॥ ૧.૩૩॥

અનેકલીલાગતિચાતુરીયુતં
તવેશ વોઢુર્વૃષભસ્ય નર્તિતમ્ ।
સભૂષણધ્વાનખુરારારવં કદા
કરિષ્યતિ શ્રોત્રયુગોત્સવમ્મમ ॥ ૧.૩૪॥

શાર્દૂલચર્મપરિવીતપવિત્રમૂર્તિં
ચન્દ્રાવતંસકસમઞ્ચિતચારુમસ્તમ્ ।
નન્દીશવાહનમનાથમનાથનાથં
ત્વાં પાતુમુત્સુકતરોઽસ્મિ વિલોચનાભ્યામ્ ॥ ૧.૩૫॥

કુરઙ્ગરઙ્ગત્તરમધ્યભાગં ભુજઙ્ગમશ્રીકરકઙ્કણાઢ્યમ્ ।
હસ્તં પ્રશસ્તં તવ મસ્તકે મે નિધાય નિત્યાભયમીશ દેહિ ॥ ૧.૩૬॥

યાવન્ન માં ભવદદર્શનરન્દ્રવેદિ તાપત્રયં પરિદૃઢં નિતરાન્ધુનોતિ ।
તાવન્મહેશ કુરુ ચન્દ્રવિલોચનેન દૃષ્ટ્વા સુશીતલમતીવ સુધામયેન ॥ ૧.૩૭॥

યાવન્ન મે મનસિ દુષ્ટતમોઽભિવૃદ્ધિઃ સર્વાર્થદર્શનવિઘાતકરી દુરન્તા ।
તાવત્ક્ષણં તવ વિલોચનરૂપસૂર્યતેજઃ પ્રસારય મયીશ્વર દીનબન્ધો ॥ ૧.૩૮॥

હે રુદ્ર હે મહિત હે પરમેશ શમ્ભો
હે શર્વ હે ગિરિશ હે શિવ હે સ્વયમ્ભો ।
હે દેવ હે પશુપતે કરુણાર્દ્રચિત્ત
ગન્તુમ્મમાક્ષિપથમેષ કથં વિલમ્બઃ ॥ ૧.૩૯॥

કિમિદમુદિતં વારં વારં ત્રિલોકધુરન્ધરં
મદનમથનમ્માયાતીતમ્મદન્તરવર્તિનમ્ ।
યમનિયમનં કારુણ્યામ્ભોનિધિં પરમેશ્વરં
બહુ રસનયા સ્તુત્વા કર્તું પ્રસન્નતરં યતે ॥ ૧.૪૦॥

હે શમ્ભો શિવ હે મહેશ્વર વિભો વારાણસીશ પ્રભો
હે મૃત્યુઞ્જય હે હિમાદ્રિતનયાપ્રાણેશ હે શઙ્કર ।
હે કૈલાસગિરીશ હે પશુપતે હે શેષભૂષાદૃતે
હે નન્દીશ્વરવાહનાઞ્ચિતગતે હે દેવદેવેશ્વર ॥ ૧.૪૧॥

હે ગૌરીકુચકુમ્ભમર્દનપટો હે સર્વલોકપ્રભો
હે હેરમ્બકુમારનન્દનગુરો હે ચન્દ્રચૂડામણે ।
હે ગઙ્ગાધર હે ગજાસુરરિપો હે વીરભદ્રાકૃતે
હે વિશ્વેશ્વર હે મહાગણપતે હે પઞ્ચબાણાપ્રિય ॥ ૧.૪૨॥

હે શ્રીકણ્ઠ જનાર્દનપ્રિય ગુરો હે ભક્તચિન્તામણે
હે સર્વાઞ્ચિત સર્વમઙ્ગલતનો હે સત્કૃપાવારિધે ।
હે રુદ્રામિતભૂતનાયકપતે હે વિષ્ટપાલઙ્કૃતે
હે સર્વેશ સમસ્તસદ્ગુણનિધે હે રાજરાજપ્રિય ॥ ૧.૪૩॥

હે વિષ્ણ્વમેયચરણરજરઙ્ગવિભીકર ।
કરવાલહતામિત્ર મિત્રકોટિસમપ્રભ ॥ ૧.૪૪॥

વન્દિતામન્દકુન્દારવિન્દેન્દુસત્સુન્દરાનન્દસન્દોહકન્દાકૃતે
મન્દમન્દાર્થસંસારનિન્દામતે પાહિ માં હે વિભો પાર્વતીશ પ્રભો ॥ ૧.૪૫॥

અત્રિગોત્રપ્રભૂમિત્રચિત્રાંશુસદ્ગોત્રનેત્રત્રયીપાત્રચિત્રાનન ।
શત્રુવિત્રાસકૃજ્જૈત્રાયાત્રાસ્થિતે પાહિ માં હે વિભો પાર્વતીશ પ્રભો ॥ ૧.૪૬॥

ચણ્ડદોર્દણ્ડપિણ્ડીકૃતોદ્દણ્ડસત્તુણ્ડશૌર્યપ્રચણ્ડેભગણ્ડસ્થલ ।
કુણ્ડલશ્રીભજત્કુણ્ડલીશ પ્રભો પાહિ માં હે વિભો પાર્વતીશ પ્રભો ॥ ૧.૪૭॥

ભદ્રરૌદ્રાભકદ્રૂતનૂજાધિરાણ્મુદ્રિતાક્ષુદ્રરુદ્રાક્ષમાલાધર ।
રુદ્ર ચિદ્રૂપદૃગ્વીરભદ્રાકૃતે પાહિ માં હે વિભો પાર્વતીશ પ્રભો ॥ ૧.૪૮॥

દુર્ગમસ્વર્ગમાર્ગત્રિમાર્ગાપવર્ગપ્રદાનર્ગલાઞ્ચન્નિસર્ગાકર ।
ભર્ગગર્ગાદિમૌનીડ્ય દુર્ગાપતે પાહિ માં હે વિભો પાર્વતીશ પ્રભો ॥ ૧.૪૯॥

તરુણારુણતુલ્યફણસ્થમણીઘૃણિમણ્ડિતશેષકિરીટધર ।
શરણાગતરક્ષણદક્ષ વિભો કરુણાકર શઙ્કર પાલય મામ્ ॥ ૧.૫૦॥

ત્રયીનિર્માણચતુરચતુરાનનવન્દિત ।
વન્દિતાલમ્બિવિબુધ વિબુધપ્રથ રક્ષ મામ્ ॥ ૧.૫૧॥

શશિમકુટતડિદરુણજટમુખકૃપીટ-
સ્ફુટનિટલતટઘટિતવિકટકટુવહ્ને ।
વટવિટપિનિકટપટુચટુલનટનાતિ
પ્રકટભટકુટિલપટવિઘટન શમ્ભો ॥ ૧.૫૨॥

રુચિરવરનિચયમૃગમદરચનગૌરી-
કુચલિકુચરુચિનિચયખચિતશુચિમૂર્તે ।
પ્રચુરતરચતુરનિગમવચનપાલી
નિચયસુવચનવિકચવિમલગુણ શમ્ભો ॥ ૧.૫૩॥

અદરદરકરવિસરપુરહરણકેલી
સ્થિરમુરહૃદમરધરશરવરશરાસ ।
સરસસુરનિકરકરસરસિરુહપૂજા-
ભરભરણગુરુશરણચરણયુગ શમ્ભો ॥ ૧.૫૪॥

શોણપ્રભં ચરણમેકમહં નમામિ
શુભ્રં વિલોચનયુગેક્ષણનીલમન્યમ્ ।
અન્યોન્યયોગશિવયોઃ શશિપદ્મયોશ્ચ
યુગ્મં કલઙ્કમધુપસ્ફુટયોસ્તયોશ્ચ ॥ ૧.૫૫॥

શ્રીમદનન્તભવ્યગુણસીમસમાદૃતદેવતાનતે
સોમકલાવતંસ ઘનસુન્દર કન્ધર બન્ધુરાકૃતે ।
કામિનિકામભીમ નિજકામિતદાનલસન્મહામતે
સામજચર્મચેલ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૫૬॥

સર્વશરીરગસ્ત્વમસિ સર્વનિયામક એક એવ સન્
સર્વવિદાદિદેવ હર સર્વદૃગીશ્વર સર્વરક્ષિતા ।
સર્વસમશ્ચ મામવતુ સન્નતમેવમુપેક્ષસે કથં
શર્વ ભવોગ્ર ભીમ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૫૭॥

કર્મ તથેતિ ચેદ્વદસિ કાધિકતા તવ સર્વતઃ પ્રભો
ધર્મરતસ્ય સર્વમપિ ધર્મત એવ ભવાન્ કિમન્તરમ્ ।
નિર્મલપુણ્યકર્મ મહનીય કથં ત્વદનુગ્રહં વિના
શર્મ દદાશુ દેહિ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૫૮॥

અન્યમનાથનાથ ફણિહંસકમાન ગૃહાણ માનસે
ધન્ય તથા ન બોધયતિ તત્ત્વમસીતિ વચસ્ત્રિપઞ્ચતમ્ ।
શૂન્યમિદં ત્વયિ સ્ફુરતિ શુક્તિદલે રજતં યથાર્જુનં
સન્યસનાદિ તસ્ય શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૫૯॥

સન્મહનીયમીશ તવ સાવયવં વપુરીશ સાગમં
ચિન્મયવિગ્રહસ્ય પરિશીલનમીશ્વર મે ભવેત્કથમ્ ।
ત્વન્મયભાવના તુ હૃદિ નાસ્તિ હિ નાસ્તિ હિ નાસ્તિ નાસ્તિ મે
જન્મ નિરર્થકં હિ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૦॥

રૂપમવેક્ષિતં ન તવ રુદ્ર મયેહ કથાપિ ન શ્રુતા
ધૂપસુવાસનાપિ ગણતોષણ નો મમ નાસિકાં ગતા ।
નાપિ સુપીતમીષદપિ નામકથામૃતમઙ્ઘ્રિવારિ ન
સ્થાપિતમાત્મમૂર્ધ્નિ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૧॥

પાદયુગં કદાચિદપિ બાલતયા તવ નાર્ચિતં મયા
વેદમહં ન શાસ્ત્રમપિ વેદ્મિ તવેશ્વર ન સ્તુતિઃ કૃતા ।
વાદરતોહમલ્પગૃહવાસનયા નિતરામહર્નિશં
સાદરમાશુ વીક્ષ્ય શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૨॥

સ્વર્ગનદીશસાયક ન જન્મ ભવશ્ચ મૃતિશ્ચ સન્તિ તે
દુર્ગમમેષુ તદ્બહુ ન દુઃખમિદં ભવતાનુભૂયતે ।
ભર્ગ તદેવમેભિરતિબાધકભાવમુપૈષિ નો ધ્રુવં
સર્ગલયસ્તિતીશ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૩॥

આકૃતિરેવ નાસ્તિ તવ હા કથમીશ્વર ભાવયામ્યહં
સ્વીકૃતહેતિભૂતિવિષશેષજટાવિકપાલમાલિકે ।
ધીકૃતવિગ્રહે વિષમદૃષ્ટિદિગમ્બરપઞ્ચવક્ત્રતા
સાકૃતિ ભીતિદા હિ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૪॥

પાત્રતયાહમદ્ય પરિભાવ્ય ચ દીનદયાલુતાં તવ
સ્તોત્રમહં કરોમિ મમ દોષગણં પરિહૃત્ય શાશ્વતમ્ ।
ગોત્રભિદાદિકામ્યવર ગોપતિવાહ વિતીર્ય તે પદં
શાત્રવતોષશોષ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૫॥

ત્વં જનની પિતા ચ મમ દૈવતમીશ ગુરુસ્સખેશિતા
ત્વં જગદીશ બન્ધુરપિ વસ્તુ ચ મૂલધનં ચ જીવિતમ્ ।
ત્વં જય ધામ ભૂમ પરતત્ત્વમવૈમિ ન કિઞ્ચિનાપરં
ત્વં જનમૈશમાશુ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૬॥

જય જય હારહારિશશિચારુશરીર વિકાસહાસભૃત્
જય જય શાન્ત દાન્ત વસુચન્દ્રરવીક્ષણ નિત્યનૃત્યકૃત્ ।
જય જય ચણ્ડદણ્ડધરશાસન સન્તતભક્તસક્તહૃત્
જય જય શેષભૂષ શિવ શઙ્કર મામવ પાર્વતીપતે ॥ ૧.૬૭॥

સ્થૂલાત્ સ્થૂલતમમુરુજ્ઞાનિહિતં સૂક્ષ્મતમમહો સૂક્ષ્માત્ ।
રૂપં તાવકમતુલં જ્ઞાતું મે ભવતિ નેશ સામર્થ્યમ્ ॥ ૧.૬૮॥

ગૌરીમનોહરં દિવ્યસુન્દરં તવ વિગ્રહમ્ ।
ભક્તાનુગ્રાહકં શમ્ભો દૃષ્ટ્વાહં સ્તોતુમુત્સહે ॥ ૧.૬૯॥

ત્વત્સૌભાગ્યં ત્વદ્દયાં ત્વદ્વિલાસાન્
ત્વત્સામર્થ્યં ત્વદ્વિભૂતિં ત્વદીક્ષામ્ ।
ત્વદ્વિદ્યાશ્ચ ત્વત્પદં ત્વચ્છરીરં
તત્ત્વં શમ્ભો વર્ણિતું કસ્સમર્થઃ ॥ ૧.૭૦॥

અઙ્ગમ્મૌક્તિકરાશિમઞ્જિમમહોદારં શિરશ્ચન્દ્રમઃ
કોટીરં નિટલમ્મનોભવદવજ્વાલાકરાલાગ્નિયુક્ ।
વક્ત્રં તે શિવ મન્દહાસકલિતં ગ્રીવં વિનીલપ્રભં
ચેતો દીનદયાપરં પરમિદં રૂપં હૃદિ સ્તાન્નુ મે ॥ ૧.૭૧॥

વ્યોમકેશાઃ સુધાસૂતિઃ કિરીટં સ્રક્સુરાપગા ।
તારા પુષ્પાણિ ભોઃ શમ્ભો તવ શ્લાઘ્યતરં શિરઃ ॥ ૧.૭૨॥

હસ્તૌ વિનિર્મિતશિવાઘનકેશહસ્તૌ
પાદૌ પવિત્રતમહારજતાદ્રિપાદૌ ।
વાચઃ સ્ફુટં રચિતબન્ધુરપૂર્વવાચો-
વૃત્તિર્મહેશ તવ સમ્ભૃતલોકવૃત્તિઃ ॥ ૧.૭૩॥

દેહેઽર્જુનં કણ્ઠતલે ચ કૃષ્ણં લલાટમધ્યે જ્વલનં દૃગન્તઃ ।
ભાસ્વજ્જટાલ્યામરુણમ્મહેશ રૂપં ત્વદીયં બહુદેવચિત્રમ્ ॥ ૧.૭૪॥

ચરણં શરણં ભરણં કરણં હૃદયં સદયં વદનં મદનમ્ ।
અલિકં ફલિકં વિમલં કમલં તવ ભૂતપતે ભવ ભાસ્વરતે ॥ ૧.૭૫॥

ઇદમદ્ભુતમીશાખ્યમવિજ્ઞેયં સુરાસુરૈઃ ।
વૈરાગ્યે બહુભોગે ચ સમં સમરસં મહઃ ॥ ૧.૭૬॥

કૈલાસે પ્રમથૈઃ સુરાસુરયુતૈઃ સ્વસ્વસ્તિકં સાઞ્જલિ-
પ્રસ્થં સ્થાપિતરત્નકાઞ્ચનમહાસિંહાસને સંસ્થિતમ્ ।
અર્ધાઙ્ગે નિહિતાદ્રિરાજતનયાં સાનન્દમિન્દુપ્રભં
ત્વાં ભક્ત્યા હિ ભજન્તિ શઙ્કર તથા તદ્દ્રષ્ટુમત્યુત્સુકઃ ॥ ૧.૭૭॥

કારુણ્યસીમ કપટાચરણૈકસીમ
વૈરાગ્યસીમ વનિતાદરણૈકસીમ ।
આનન્દસીમ જગદાહરણૈકસીમ
કૈવલ્યસીમ કલયે ગણભાગ્યસીમ ॥ ૧.૭૮॥

શ્વેતોચ્છલદ્ગાઙ્ગતરઙ્ગબિન્દુમુક્તાસ્રગાનદ્ધજટાકલાપમ્ ।
નિરન્તરં ચન્દ્રકિરીટશોભિ નમામિ માહેશ્વમુત્તમાઙ્ગમ્ ॥ ૧.૭૯॥

ભૂતિત્રિપુણ્ડ્રાશ્રિતફાલભાગં નેત્રત્રયીરઞ્જિતમઞ્જુશોભમ્ ।
ભક્તાવલીલાલનલોલહાસં માહેશ્વરં પઞ્ચમુખં નમામિ ॥ ૧.૮૦॥

See Also  1000 Names Of Sri Durga – Sahasranama Stotram 1 In Gujarati

ત્રિશૂલપાશાઙ્કુશપટ્ટિપાસિગદાધનુર્બાણધરં નતાનામ્ ।
અભીતિદં કુણ્ડલિકઙ્કણાઢ્યાં માહેશ્વરં હસ્તચયં ભજેઽહમ્ ॥ ૧.૮૧॥

સમસ્તસુરપૂજિતે સ્વરબલાભિનીરાજિતે
વિભૂતિભરભાસિતે વિમલપુષ્પસંવાસિતે ।
ભુજઙ્ગપતિનૂપુરે બુધજનાવનશ્રીપરે
મહામહિમની ભજે મનસિ શૈવપાદામ્બુજે ॥ ૧.૮૨॥

જટાવલીચન્દ્રકલાભ્રગઙ્ગાં કપાલમાલાકલિલોત્તમાઙ્ગામ્ ।
દિગમ્બરાં પઞ્ચમુખીં ત્રિનેત્રાં શિવાશ્રિતાં શૈવતનું ભજેઽહમ્ ॥ ૧.૮૩॥

ભેરીમૃદઙ્ગપણવાનકતૂર્યશઙ્ખવીણારવૈઃ સહ જયધ્વનિવેણુનાદઃ ।
સપ્તસ્વરાનુગુણગાનમનોહરોઽયં કર્ણદ્વયં મમ કદા સમુપૈતિ શમ્ભો ॥ ૧.૮૪॥

શિવમસ્તેન્દુરેખયાશ્ચન્દ્રિકેયં સમાગતા ।
સત્યં યતો નિરસ્તમ્મે બાહ્યમાભ્યન્તરં તમઃ ॥ ૧.૮૫॥

સન્દૃશ્યતેઽસૌ વૃષભો ધ્વજાગ્રે વસન્મયા શૃઙ્ગયુગેન કોપાત્ ।
વક્રસ્વભાવં સદૃશં દ્વિકોટિમર્ધેન્દુમાહન્તુમિવોત્પતન્ ખમ્ ॥ ૧.૮૬॥

મુક્તિદ્વારસ્તમ્ભશુમ્ભદ્વિષાણો લીલાચારશ્રીચતુર્વર્તિતાઙ્ઘ્રિઃ ।
પ્રાપ્તોઽયમ્મે દૃક્પથમ્મન્દગામી બુભ્રચ્છમ્ભું શુભ્રદેહો મહોક્ષઃ ॥ ૧.૮૭॥

મયિ સ્થિતં શમ્ભુમવેક્ષ્ય તૂર્ણમાગત્ય ધન્યા ભવતેતિ સંજ્ઞામ્ ।
કુર્વન્નિવાયાતિ પુરો વૃષોઽયં મુહુર્મુહુઃ કમ્પનતો મુખસ્ય ॥ ૧.૮૮॥

ભાત્યયં વૃષભઃ શુભ્રાં મહતીં કકુદં દધત્ ।
પ્રીતયે પુરતઃ શમ્ભોઃ કૈલાસાદ્રિં વહન્નિવ ॥ ૧.૮૯॥

કિમિદં યુગપચ્ચિત્રં પુષ્પવન્તાવિહોદિતા ।
પ્રત્યક્ષીભવતઃ શમ્ભોરિમે નેત્રે ભવિષ્યતઃ ॥ ૧.૯૦॥

સહસ્રાંશુસહસ્રાણાં પ્રકાશકમિદમ્મહઃ ।
પ્રાર્થિતઃ સમ્પ્રતિ શિવઃ પ્રત્યક્ષત્વં ગતો મમ ॥ ૧.૯૧॥

રોમાઞ્ચિતં સર્વમિદં શરીરં સાનન્દબાષ્પે નયને મનોઽનુ ।
વિકાસિ કાયમ્મહદાશુ જાતં શિવસ્ય સન્દર્શનતો મમાહો ॥ ૧.૯૨॥

અનેકજન્માર્જિતપાતકાનિ દગ્ધાનિ મે દર્શનતઃ શિવસ્ય ।
નેદં વિચિત્રં શિવદર્શનેન કામો હિ દગ્ધોઽખિલદુષ્પ્રધર્ષઃ ॥ ૧.૯૩॥

અહો ભાગ્યમહો ભાગ્યમ્મહદીશ્વરદર્શનાત્ ।
કૃતાર્થોઽહં કૃતાર્થોઽહં ત્રૈલોક્યેઽપિ ન સંશ્યઃ ॥ ૧.૯૪॥

નમસ્કરોમ્યહમિદં કાયેન મનસા ગિરા ।
આનન્દૈકરસં દેવં ભક્તાનુગ્રહણં શિવમ્ ॥ ૧.૯૫॥

નમઃ પરમકલ્યાણદાયિને હતમાયિને ।
હિમાલચલતનૂજાતા રાગિણેઽતિવિરાગિણે ॥ ૧.૯૬॥

નમઃ કુન્દેન્દુધવલમૂર્તયે ભવ્યકીર્તયે ।
નિરસ્તભક્તસંસારનીતયેઽનેકભૂતયે ॥ ૧.૯૭॥

ભારતીશ્રીશચીમુખ્યસૌરકાન્તાર્ચિતાઙ્ઘ્રયે ।
વારાણસીપુરાધીશ સારાચારાય તે નમઃ ॥ ૧.૯૮॥

નમો વેદસ્વરૂપાય ગુણત્રયવિભાગિને ।
લોકકર્ત્રે લોકભર્ત્રે લોકહર્ત્રે ચ તે નમઃ ॥ ૧.૯૯॥

નમસ્તે પાર્વતીનાથ નમસ્તે વૃષભધ્વજ ।
નમસ્તે પરમેશાન નમસ્તે નન્દિવાહન ॥ ૧.૧૦૦॥

નમસ્તે નમસ્તે મહાદેવશમ્ભો
નમસ્તે નમસ્તે પરેશ સ્વયમ્ભો ।
નમસ્તે નમસ્તેશિરસ્સૌરસિન્ધો
નમસ્તે નમસ્તે ત્રિલોકૈકબન્ધો ॥ ૧.૧૦૧॥

શ્રીકરી પઠતામેષા શિવકર્ણામૃતસ્તુતિઃ ।
શિવાનન્દકરી નિત્યં ભૂયાદાચન્દ્રતારકમ્ ॥ ૧.૧૦૨॥

૨। દ્વિતીયોઽધ્યાયઃ ।
ઘનમધુમધુરોક્તિસ્યન્દમાનન્દકન્દં
વરગુણમણિવૃન્દં વન્દ્યમોજઃ પુરારેઃ ।
ભજતુ નિજજનાર્ત્રેર્ભેષકૃદ્રોષદોષ-
દ્વિષદતિમતિયોષાભૂષિતં ભાષિતમ્મે ॥ ૨.૧॥

યદ્વીક્ષ્યામૃતમિત્યમર્ત્યવનિતાઃ પાતું યતન્તે મુદા
યજ્જ્યોત્સ્નેતિ ચકોરિકાતતિરતિપ્રેમ્ણાભિધાવત્યલમ્ ।
યત્ક્ષીરામ્બુધિરિત્યનઙ્ગજનની સન્તોષતઃ પ્રેક્ષતે
તત્તેજઃ પુરમર્દનસ્ય ધવલં પાયાત્ સદા સાધુ મામ્ ॥ ૨.૨॥

સ્વોદ્વાહાર્થં દૃઢમતિજલે શીતલે કણ્ઠદઘ્ને
કુર્વન્ત્યાઃ સ્વમ્પ્રતિ બહુ તપઃ શૈલજાયાસ્તદા નુ ।
પ્રત્યક્ષઃ સન્ પરિધૃકરઃસસ્મિતઃ કાન્તયાલં
પ્રીતસ્ફીતં ચકિતચકિતં પ્રેક્ષિતો નઃ શિવોઽવ્યાત્ ॥ ૨.૩॥

યદઙ્ગમચ્ચં ગિરિજોત્પલવિચ્છવિર્વિલોચનાલોકનસમ્પ્રકીર્ણમ્ ।
સ્ફુટોત્પલં ગાઙ્ગમિવ સ્મ ભાતિ સ્રોતસ્સ પાયાત્ સતતં શિવો નઃ ॥ ૨.૪॥

બુદ્ધે શુદ્ધે જનનિ ભવતીં દુષ્ટભોગાનુષક્તાં
કુર્વે સર્વેષ્વહમનિતરં વક્રકર્મા દુરાત્મા ।
તત્ત્વં ક્ષેમં કલય કુશલે ન ધ્રુવં નાન્યસક્તા
નિત્યં સ્થિત્વા ચરણયુગલે યોગરૂપસ્ય શમ્ભોઃ ॥ ૨.૫॥

તત્તન્મન્ત્રૈર્નિગમવિદિતૈર્વાયુનાપૂર્ય નાસાન્
સંરુન્દન્તં સવિધચરમારેચનાદઙ્ગુલીભિઃ ।
યોગે માર્ગાન્નિભૃતનયનં બદ્ધપદ્માસનાઙ્ઘ્રિં
સેવે ભાવે હિમગિરિતટે તં તપસ્યન્તમીશમ્ ॥ ૨.૬॥

નિત્યં નિત્યં નિગમવચનૈર્ધર્મનર્માણિ સાઙ્ગં
કૈલાસાદ્રૌ ઘનમુનિવરૈર્વાદયન્તં વસન્તમ્ ।
તત્ત્વાર્થં પ્રાગ્વચનશિરસાં તં ત્રયાણાં પુરાણાં
હર્તારમ્માનસ ભજ સદા શૈલજાપ્રાણનાથમ્ ॥ ૨.૭॥

મસ્તન્યસ્તાતુલિતવિલસચ્ચન્દ્રરેખાવતંસો
હેમાભાભિર્વિહિતમહિતશ્રીજટાભિસ્તટિદ્ભિઃ ।
કુર્વન્ સર્વાનગણિતફલાન્ હંસસન્તોષકારી
વારં વારં હૃદયમયતે મે શરત્કાલમેઘઃ ॥ ૨.૮॥

યસ્મિન્ સર્વાધિકબહુગુણૈર્વઞ્ચયિત્વા મનસ્સ્વં
હૃત્વાન્તર્ધિં ગતવતિ તપોવૈભવેન સ્વદેશમ્ ।
પ્રત્યાકૃષ્યાહરદગસુતા યન્મનઃસાર્ધદેહં
યાવજ્જીવં સરસમવતાન્નો મહેશઃ સ નિત્યમ્ ॥ ૨.૯॥

કૈલાસાદ્રૌ વનવિહરણે હાસતો વઞ્ચનાર્થં
વૃક્ષસ્કન્ધાન્તરિતવપુષં ધીરમારાદદૃષ્ટ્વા ।
યઃ પૌરસ્ત્યે સિતમણિતટે વિસ્મિતાં પાર્વતીં દ્રાગ્
આલિઙ્ગન્ માં સ પરમશિવઃ પાતુ માયાવિલાસી ॥ ૨.૧૦॥

ભવતુ મમ ભવિષ્યજ્જન્મ કૈલાસભૂમી-
ધરતટવસુધાયાં બિલ્વરૂપેણ પત્રમ્ ।
યદિ વિનિહિતમેકં જાતુ કેનાપિ શમ્ભોઃ
સરસપદયુગે વા શેષભાગ્યં ભજેયમ્ ॥ ૨.૧૧॥

કથય કથય જિહ્વે કામદે મે ત્રિસન્ધ્યં
રવિશશિશિખિનેત્રં રાજરાજસ્ય મિત્રમ્ ।
પ્રમથનિવહપાલં પાર્વતીભાગ્યજાલં
ગુરુતરરુચિમલ્લીગુચ્છસચ્છાયમીશમ્ ॥ ૨.૧૨॥

અયિ ભુજગપતે ત્વં વર્તસે કર્ણમૂલે
નિરતમપિ સહસ્રં સન્તિ વક્ત્રાણિ સન્તિ ।
ભવતિ ચ તવ સદ્વાક્ચાતુરી તેવ યાચે
બહુ વદ સમયે મે પ્રાર્થનાં સાધુ શમ્ભોઃ ॥ ૨.૧૩॥

વિહિતરજતશૈલં વેદજાલૈકમૂલં
મદનમથનશીલં મસ્તકાઞ્ચત્ કપાલમ્ ।
અનલરુચિરફાલં હસ્તભાસ્વત્ ત્રિશૂલં
સુરનુતગુણજાલં સ્તૌમિ ગૌરીવિલોલમ્ ॥ ૨.૧૪॥

પુરજયઘનયોધં પૂરિતાનન્દબોધં
ઘટિતયમનિરોધં ખણ્ડિતારાતિયૂથમ્ ।
મદસુહૃદપરાધં મન્દબુદ્ધેરગાધં
ભજ હુતવહબાધં પાર્વતીપ્રાણનાથમ્ ॥ ૨.૧૫॥

રુચિરકણ્ઠવિકુણ્ઠિતમેઘભં
સ્ફટિકકાન્તિકૃતાગ્રહવિગ્રહમ્ ।
પ્રણવનાદસમોદભરાદરં
કમપિ યોગિવરેણ્યમુપાસ્મહે ॥ ૨.૧૬॥

સ્વકરે વિનિધાય પુસ્તકં સ્વં
ઘનશિષ્યપ્રકરાય સર્વવિદ્યાઃ ।
ગુરુરાદિશતિ સ્ફુટમ્મહેશો
વટમૂલે વટુયુક્તબોધશાલી ॥ ૨.૧૭॥

ભુવનાવનશાલિયોગિવેષં
ભુજગાધીશ્વરભૂષણાતતાઙ્ગમ્ ।
ભજતાદ્ ભજતાં શુભપ્રદમ્મે
હૃદયં હીરપટીરહારિતેજઃ ॥ ૨.૧૮॥

અયમાત્તવિષસ્તુ રક્ષણાર્થં ભયમાપન્નમવેક્ષ્ય વિષ્ટસૌઘમ્ ।
વયમાશુ ભજામ દેવદેવં જયમાનન્દભરં ચ કિં ન દદ્યાત્ ॥ ૨.૧૯॥

નિટલસ્ફુટભાસિતત્રિપુણ્ડ્રં
કટિમધ્યે ઘટિતાહિયોગપટ્ટમ્ ।
હૃદયે પરિભાવિતસ્વરૂપં
હૃદયે ભાવય ભાવભાવદાવમ્ ॥ ૨.૨૦॥

કોઽપિ પ્રકામગરિમાશુ સ ધામ ભૂમા-
રામાભિરામવપુરાદરણીયમેવ ।
યો ભાસ્કરે શશિનિ ચ પ્રણવે ચ નિત્યં
ગૌરીમનઃસરસિજે ચ ચકાસ્તિ ભૂયઃ ॥ ૨.૨૧॥

તં મલ્લિકાસુમસમાનવિભાસમાનં
સારઙ્ગપાણિમણિમાદિવિરાજમાનમ્ ।
મુક્તાપ્રવાલપરિપૂરણચારુભદ્ર-
રુદ્રાક્ષમાલિકમહં પ્રણમામિ રુદ્રમ્ ॥ ૨.૨૨॥

નો વૈષ્ણવમ્મતમવૈમિ ન ચાપિ શૈવં
નો સૌરમન્ત્રવિદિતં ન તુ મન્ત્રજાલમ્ ।
શઙ્કા તથાપિ ન હિ શઙ્કરપાદપદ્મે
સઞ્ચારમેતિ મમ માનસચઞ્ચરીકઃ ॥ ૨.૨૩॥

ગૌરી કરોતુ શુભમીશવિલોલદૃષ્ટિ-
મધ્યે દધત્યતુલકાઞ્ચનકણ્ઠમાલામ્ ।
તદ્દૃગ્રસાનનુભવન્ પ્રણમન્તમિન્દ્રં
કિં ક્ષેમમમ્બુજભવેતિ વદન્ શિવોઽપિ ॥ ૨.૨૪॥

કર્પૂરપૂરધવલાધિકચારુદેહં
કસ્તૂરિકાભ્રમરવિભ્રમકારિકણ્ઠમ્ ।
કલ્યાણભૂધરનિવાસવિભાસમાનં
કન્દર્પવૈરિણમહં કલયામિ નિત્યમ્ ॥ ૨.૨૫॥

યોઽન્તેઽતિવૃદ્ધિમનયજ્જલધીન્ પયોધિ-
ર્યસ્યેષુધિઃ શિરસિ દેવનદી ચ મૂર્તિઃ ।
આપોઽભિષિઞ્ચતિ જનોઽધરધીર્વિચિત્રં
તં નારિકેલપયસા કલશીજલેન ॥ ૨.૨૬॥

શૈવમ્મતમ્મમ તુ વૈષ્ણવમપ્યભીષ્ટં
સર્વેષુ દૈવતપદેષુ સમત્વબુદ્ધેઃ ।
સત્યં તથાપિ કરુણામૃદુ શઙ્કરસ્ય
સર્વેશ્વરસ્ય પદમેતિ સદા મનો મે ॥ ૨.૨૭॥

મમ વચનમિદં ગૃહાણ સત્યં
દુરધિગમોપનિષદ્વિચારતઃ કિમ્ ।
ક્ષિતિભૃતિ રચયન્નિતાન્તમાયાં
પરમશિવો દૃઢજિષ્ણુબાહુબન્ધઃ ॥ ૨.૨૮॥

મૂર્ધરાજિતતરૈન્દવખણ્ડો
મર્દિતાતતઘનાહિતષણ્ડઃ ।
દૈવતં હિ યમશાસનચણ્ડઃ
શઙ્કરો મમ કૃતે યમદણ્ડઃ ॥ ૨.૨૯॥

શ્રોત્રકુણ્ડલિતકુણ્ડલીટ્ફણા રત્નનૂત્નરુચિગણ્ડમણ્ડલમ્ ।
સન્મતં સકલલોકનાયકં સામ્બમૂર્તિમનિશં ભજામહે ॥ ૨.૩૦॥

સ્વેષાં દુરન્તભવબન્ધનદુઃખશાન્ત્યૈ સૂક્ષ્મે મનસ્યતિદૃઢમ્મુનયો બબન્ધુઃ ।
સર્વેશ્વરં દૃઢશમાદિગુણૈર્વિચિત્રં તત્તુલ્યકષ્ટમપિ સૂક્ષ્મતરસ્ય નાસીત્ ॥ ૨.૩૧॥

યોગીશ્વરઃ કોઽપિ દિગમ્બરઃ સન્ જટાધરઃ સર્વવિદસ્તિ શૈલે ।
તદ્દર્શને ચેતનશક્તિરસ્તિ નિવૃત્તિમેવૈષ્યતિ દેહકષ્ટમ્ ॥ ૨.૩૨॥

ન યાત હે તીર્થચરાઃ કદાચિત્ તપોવનં દુર્ગમમર્જુનસ્ય ।
માયાકિરાતઃ ખલુ તત્ર કશ્ચિદ્ દૃષ્ટસ્તનુચ્છેદમરં કરોતિ ॥ ૨.૩૩॥

કૈલાસભૂમિભૃતિમન્દરશૈલમૂર્ધ્નિ સ્યાદ્ગન્ધમાદનગિરૌ હિમવત્તટીષુ ।
વેદેષુ વેદશિખરેષુ ચ દૈવતમ્મે ગૌર્યર્ધદક્ષિણતનૌ નિજભક્તચિત્તે ॥ ૨.૩૪॥

ગિરીશકાલ્યોશ્ચ સિતાસિતાભશરીરયોઃ સઙ્ગતિરર્થયોર્મે ।
સ્વાન્તેઽસ્તુ ગઙ્ગાયમુનાતટિન્યોર્યા સઙ્ગતિર્વેતિ વિરાજમાના ॥ ૨.૩૫॥

કર્પૂરપૂરપ્રભમિન્દ્રનીલવિનીલકણ્ઠં વપુરીશ્વરસ્ય ।
સુવર્ણસઙ્કાશજટાપ્રયોગી નદીત્રયીસઙ્ગતિભાસિ નોઽવ્યાત્ ॥ ૨.૩૬॥

રત્નસિંહાસને સ્વાં નિવેશ્ય પ્રિયાં ભૂષણૈર્ભૂષિતાં તાં ભવાનીં પુરઃ ।
કામમુદ્યન્મુખશ્રીઃ પ્રદોષોત્સવે સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૩૭॥

તાપસાન્ તાપસાન્નન્તરા દેવતા દેવતા દેવતાશ્ચાન્તરા તાપસાઃ ।
એવમાદૃત્ય વાગીશ્વરાદિસ્થિતૌ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૩૮॥

કુમ્ભિકુમ્ભાહતિસ્તમ્ભિતસમ્ભાવિતશ્રીમદઙ્ઘ્રિદ્વયીવિક્રમી વિક્રમી ।
ભક્તિસક્તાવલી ભુક્તિમુક્તિપ્રદઃ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૩૯॥

ત્વઙ્ગદુત્તુઙ્ગરઙ્ગદ્વરાઙ્ગોદ્ધતા મન્દમન્દાકિની બિન્દુભિર્વ્યાપ્ય ખમ્ ।
ચારુવિન્દત્સુ સંસ્ફારતારાકૃતિઃ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૦॥

દેવમુક્તાગતં કલ્પપુષ્પસ્રજં દ્રાક્સવર્ણં સમાલિઙ્ગિતુમ્મસ્તકાત્ ।
ઉત્પતત્યાદરાદ્ ગાઙ્ગબિન્દૂત્કરે સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૧॥

અચ્છ વક્ષઃસ્થલાલમ્બિનીલોત્પલસ્રક્ષુ દૃક્ષૂત્પલાક્ષ્યા મહીભૃદ્ભુવા ।
અર્પિતાસ્વેવમાનન્દ્ય વૃત્તોત્સવે સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૨॥

એકતો ભારતીમુખ્યદેવીસ્તુતીરન્યતો ભારતીઃ શબ્દભેદાકૃતીઃ ।
સર્વતો ભારતીઃ કામમાકર્ણયન્ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૩॥

ચઞ્ચલા ભાસિતા કાઞ્ચનાઞ્ચદ્રુચા ચઞ્ચલદ્ભાસિતા વ્યોમયાતા જટાઃ ।
ચઞ્ચલાભાસિતાવેવ ભાસી દધત્ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૪॥

તક્કતોધિક્કતોતૌતથાતૈતથૈ તોઙ્ગદદ્માઙ્ગધિન્નર્તશબ્દાન્મુહુઃ ।
ઉચ્ચરન્ હાસવિન્યાસચઞ્ચન્મુખં સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૫॥

મૂર્છનાભિર્ગિરાં દેવતાયાં સમીકૃત્ય તન્ત્રીર્નખૈર્વલ્લકીં ચ શ્રુતીઃ ।
સાધુ સપ્તસ્વરાન્ વાદયન્ત્યામ્મુદા સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૬॥

શુમ્ભદારમ્ભગમ્ભીરસમ્ભાવના ગુમ્ભનોજ્જૃમ્ભણો જમ્ભદમ્ભાપહે ।
લમ્બયત્યુત્કટં વેણુનાદામૃતં સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૭॥

સમ્ભૃતોત્કણ્ઠિતાકુણ્ઠકણ્ઠસ્વરશ્રીરમાભામિનીસ્ફીતગીતામૃતમ્ ।
વિશ્રુતપ્રક્રમં સુશ્રુતિભ્યાં પિબન્ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૮॥

દર્શયત્યાદરાદ્વાદને નૈપુણીં સન્મૃદઙ્ગસ્ય ગોવિન્દમાર્દઙ્ગિકે ।
તાલભેદં સહોદાહરત્યબ્જજેઃ સન્નનર્ત સ્વયં શ્રીભવાનીપતિઃ ॥ ૨.૪૯॥

સમસ્તમુખલાલનં ન હિ મુખસ્ય મે ષણ્મુખ
સમસ્તમુખલાલનં ખલુ મૃગાઙ્કરેખાનન ।
ઇતિ સ્વસુખવાદનમ્મુદિતમુન્મુખૈઃ પઞ્ચભિઃ
સુતસ્ય મતિલાલનં વિરચયઞ્છિવઃ પાતુ નઃ ॥ ૨.૫૦॥

મમ હસ્તગતાસ્તુ વિષ્ટવત્રયસૃષ્ટિસ્થિતિસંહૃતિક્રિયાઃ ।
ઇતિ સૂચયિતું વહન્નિવ ત્રિશિખં શૂલમયં શિવોઽવતુ ॥ ૨.૫૧॥

ભસ્મવિલેપાશાંશુકભોગી સક્તજટઃ સંસારવિરાગી ।
બ્રહ્મવિચિન્તાભાગનુરાગી પાતુ સદા મામાદિમયોગી ॥ ૨.૫૨॥

અર્ધાઙ્ગે હિમશૈલજાં દધદયં બન્ધું ગૃહં તદ્ગુરોઃ
કૈલાસાચલમુદ્વહન્ કરતલે કૃત્વા સુમેરું ધનુઃ ।
ગઙ્ગામ્મૂર્ધતલે તદાભમપિ સન્મૌલૌ વિધું તત્કૃતે
કાશીવાસકરઃ શુભં વિતનુતાં શમ્ભુર્મહાકાર્મુકઃ ॥ ૨.૫૩॥

કો વા હે શૈલજાતે વપુષિ દ્રુતતરાલિઙ્ગિતો વર્તતે તે
માયામદ્વેષધારી વદ વિદિતમહો તાવકીનં હિ શીલમ્ ।
ઇત્યુર્વીભૃત્તનૂજાં ક્ષણં ચકિતતરાં ભીષયિત્વા સહાસો
વીક્ષ્યાત્માનં તદઙ્ગપ્રતિફલિતમુમાપ્રાણનાથોઽવતાન્નઃ ॥ ૨.૫૪॥

પઞ્ચબાણવિજયસ્ય કાઞ્ચનસ્તમ્ભતાવિલસિતપ્રતીતિકૃત્ ।
રાજતાદ્રિનિહિતો ધિનોતુ માં શ્વેતપીતમહસોઃ સમાગમઃ ॥ ૨.૫૫॥

અન્યોન્યનૈર્મલ્યસમૃદ્ધિભાજોરન્યોન્યદેહપ્રતિબિમ્બિનેન ।
તેજોઽર્ધનારીશ્વરયોર્ધ્વયોઃ સત્પ્રકાશમાનમ્મમ માનસેઽસ્તુ ॥ ૨.૫૬॥

શ્મશાનભૂસઞ્ચારણાદરોઽપિ શ્મશાનભસ્માકલિતોઽપિ નિત્યમ્ ।
કપાલમાલાભિયુતોઽપિ ચિત્રં સ્વમઙ્ગલાદાનપટુર્મહેશઃ ॥ ૨.૫૭॥

વન્દે વન્દે વેદશિરોવર્ણિતકેલિં વન્દે વન્દે પાલિતપાદાનતપાલિમ્ ।
વન્દે વન્દે નિર્જિતમર્તાલિપુરારિં વન્દે વન્દેઽહં હૃદિ ગઙ્ગાધરમૌલિમ્ ॥ ૨.૫૮॥

અન્યોન્યસંવર્ધિતતત્પ્રશંસાદિનગમ્બરાભૂતિજટાવતંસાઃ ।
સહસ્રશઃ સમ્પ્રહાસા વદન્તિ શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૫૯॥

અતો મહતઃ સઙ્ગતિરેવ કાર્યા યતો જટાધારિસુપઞ્જરસ્થાઃ ।
અમી શુકાશ્ચાનુવદન્તિ નિત્યં શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૦॥

કૈલાસભૂમીભૃદિલાતતેષુ વિભૂતિરુદ્રાક્ષધરાખિલાઙ્ગાઃ ।
તદેકભક્તાઃ પ્રમથાઃ પઠન્તિ શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૧॥

ધિક્ તસ્ય જિહ્વાં વચનં ચ દિગ્ધિગ્જીવિતં જન્મકુલં ચ ધિગ્ધિક્ ।
નિત્યમ્મુદા યઃ પુરુષો ન વક્તિ શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૨॥

સ પણ્ડિતાદ્યઃ સ હિ લોકપૂજ્યઃ
સ દિવ્યભાગ્યઃ સ હિ ભવ્યજન્મા ।
યો વક્તિ મોદાતિશયેન નિત્યં
શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૩॥

જિહ્વા મદીયા વસતાદ્દુરુક્તિર્નીચસ્થિતિઃ ક્ષારજલાન્વિતા યા ।
સોમસ્ય નામાખ્યસુધાસમુદ્રે શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૪॥

વિહાય ભેરીઘનતૂર્યવેણુવીણામૃદઙ્ગાદિરવં ચ ગાનમ્ ।
શૃણોતિ મે કર્ણયુગં સુશબ્દં શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૫॥

પ્રાણપ્રયાણે પતતાદનન્તસંસારતાપાન્તમહૌષધં તત્ ।
નામામૃતમ્મદ્રસનાગ્રદેશે શમ્ભો મહેશ્વરેશ્વર શઙ્કરેતિ ॥ ૨.૬૬॥

શાન્તં ચન્દ્રકિરીટમુજ્જ્વલતમં પદ્માસનસ્થં વિભું
પઞ્ચાસ્યં ત્રિદૃશં સશૂલપરશું ખડ્ગં સવજ્રં શુભમ્ ।
નાગં પાશસૃણીસઘણ્ટમભિતઃ કાલાનલં બિભ્રતં
ભવ્યાલઙ્કૃતિમર્કરત્નધવલં શ્રીપાર્વતીશં ભજે ॥ ૨.૬૭॥

અમેયમાનન્દઘનં ગિરીશં ભજામિ નિત્યં પ્રણવૈકગમ્યમ્ ।
ઉમાપતિં શઙ્કરમુજ્જ્વલાઙ્ગં મહેશ્વરં સાધુમનોનિવેશમ્ ॥ ૨.૬૮॥

આદિસ્વરં તૃતીયેન સહિતં બિન્દુસંયુતમ્ ।
ધ્યાયામિ હૃદયે યોગિધ્યેયં કામિતમોક્ષદમ્ ॥ ૨.૬૯॥

ન જનની જનગર્ભનિવાસજં ન ચ નિરન્તરસંસૃતિજમ્મમ ।
ન યમદૂતકૃતં ચ ભયં યતોઽનવરતમ્મમ દૈવતમીશ્વરઃ ॥ ૨.૭૦॥

મહાવીરરુદ્રમ્મનોજાતિરૌદ્રં મહીભૃત્કુમારીમનઃપદ્મમિત્રમ્ ।
મખધ્વંસિનં સમ્મતશ્રીકરમ્મન્મનોમન્દિરં શ્રી મહાદેવમીડે ॥ ૨.૭૧॥

શિવેતરાપહન્તારં શિવસન્ધાયિનં પરમ્ ।
શિવાનન્દકરં શાન્તં શિવં સેવે નિરન્તરમ્ ॥ ૨.૭૨॥

See Also  Sri Muruka Ashtakam In Gujarati

વાસુકીશ્વરવિભૂષિતકણ્ઠં વામભાગપરિપૂરિતબાલમ્ ।
વારણાસ્યભિધપટ્ટણવાસં વામદેવમધિદૈવતમીડે ॥ ૨.૭૩॥

યદુનાથપદ્મભવવાસવાદયો યદુદારભાવગુણનાયકાઃ શિવમ્ ।
યમશાસનોગ્રતરમાશ્રયન્ત્યહો યમનાથનાથમહમાશ્રયામિ તમ્ ॥ ૨.૭૪॥

નમઃ સૃષ્ટિસ્થિતિલયાન્ કુર્વતે જગતાં સદા ।
શિવયૈક્યં ગતાયાન્તુ પરમાનન્દરૂપિણે ॥ ૨.૭૫॥

લિઙ્ગરૂપં જગદ્યોનિં સત્રિશૂલાક્ષમાલિકમ્ ।
શ્રેષ્ઠં સમૃગખટ્વાઙ્ગકપાલડમરું ભજે ॥ ૨.૭૬॥

લમ્બોદરગુરું નિત્યં હંસવાહનસેવિતમ્ ।
યન્ત્રતન્ત્રરતં લોકરઞ્જનં ભાવયે શિવમ્ ॥ ૨.૭૭॥

શમ્ભો પશ્ય ન માં ભયં ભવતિ તે દગ્ધો દૃશા મન્મથઃ
કણ્ઠે તે ભુજબન્ધનં ન મમ ભોસ્તત્રાસ્તિ હાલાહલઃ ।
ગણ્ડે ગણ્ડતલાર્પણં ન ભુજગઃ કર્ણેન ચાલિઙ્ગનં
દેહે તત્ર વિભૂતિરિત્યપહસાદુક્તોઽમ્બયાવ્યાચ્છિવઃ ॥ ૨.૭૮॥

શ્રીગૌરીં પ્રણયેન જાતુ કુપિતાં વૈમુખ્યસન્દાયિનીં
અઙ્ગીકારમકુર્વતીમનુનયૈઃ કન્દર્પચેષ્ટાસ્વલમ્ ।
સઙ્ક્રાન્તઃ કિમુરોજયોર્હૃદિ ચ તે પાષાણભારઃ પરં
તાતસ્યેતિ નવદંશ્ચિરાદભિમુખીકુર્ઞ્છિવઃ પાતુ નઃ ॥ ૨.૭૯॥

ધિં ધિમિ ધિમિ ધિમિ શબ્દૈર્બન્ધુરપજમન્દરં નટન્તં તમ્ ।
ઝં ઝણ ઝણ ઝણરાવારઞ્જિતમણિમણ્ડનં શિવં વન્દે ॥ ૨.૮૦॥

પ્રત્યક્ પ્રકાશં પ્રતિતાઘનાશં ગાનપ્રવેશં ગતમોહનાશમ્ ।
વસ્ત્રીકૃતાશં વનિતૈકદેશં કીશાપુરીશં કલયે મહેશમ્ ॥ ૨.૮૧॥

દેવાય દિવ્યશશિખણ્ડવિભૂષણાય ચર્મામ્બરાય ચતુરાનનસેવિતાય ।
સામપ્રિયાય સદયાય સદા નમસ્તે સર્વેશ્વરાય સગુણાય સદાશિવાય ॥ ૨.૮૨॥

રક્ષાધિકારી હરિરાત્તસત્ત્વો રરક્ષ લોકાનિતિ કિં વિચિત્રમ્ ।
લયાભિમાની સતતં જગન્તિ રક્ષત્યહો શીઘ્રતરં પુરારિઃ ॥ ૨.૮૩॥

કૃપાનિધિખ્યાતિરતિપ્રસિદ્ધા શમ્ભોસ્તથા શઙ્કર નામધેયમ્ ।
વિભાત્યસાધારણમાદિદેવઃ સનાતનોઽયં નિખિલૈઃ પ્રસેવ્યઃ ॥ ૨.૮૪॥

ચઞ્ચલમતિતરુણં કિમ્પઞ્ચાનનપાદપદ્મસઞ્ચરણમ્ ।
અઞ્ચિતવિભવઃ કો વા વઞ્ચિતપઞ્ચાશુગશ્ચ સેવે તમ્ ॥ ૨.૮૫॥

કલિતભવભીતિભેદે કરુણાસઙ્ઘટનપૂરિતામોદે ।
વિલસતુ શઙ્કરપાદે વિદ્યા મમ ચારુકિઙ્કરશ્રીદે ॥ ૨.૮૬॥

ચાન્દ્રીરેખા શિખાયાં તટિદુપમજટાસ્વચ્છગઙ્ગાતરઙ્ગાઃ
કર્ણદ્વન્દ્વે ભુજઙ્ગપ્રવરમયમહાકુણ્ડલે દાહશીલે ।
વહ્નિજ્વાલા લલાટે ગરલમપિ ગલે વામભાગેન યોષા
યત્ સ્વાનન્દમ્મહસ્તત્પ્રભવતુ હૃદિ મે કોટિસૂર્યપ્રકાશમ્ ॥ ૨.૮૭॥

જટાજૂટત્વઙ્ગત્તરસુરનદીતુઙ્ગલવિલસત્તરઙ્ગોદ્બિન્દૂત્કરવિકચમલ્લીસુમભરઃ ।
નિજાર્ધાઙ્ગસ્વઙ્ગીકૃતગિરિસુતામઙ્ગલતનુર્મહેશઃ પાયાન્મામનિશનિજચિન્તામણિનિભઃ ॥ ૨.૮૮॥

ઘનામ્બુદનિભાકૃતિં ઘટિતમિન્દુપુષ્પોલ્લસલ્લતાગ્રથિતમૌલિકં લલિતનેત્રરક્તોત્પલમ્ ।
સચાપશરભીષણં સમણિમન્ત્રસિદ્ધિક્રિયં ધનઞ્જયજયં ભજે ધૃતકિરાતવેષં શિવમ્ ॥ ૨.૮૯॥

ધાત્રીમનન્તાં વિપુલાં સ્થિરાં વિશ્વમ્ભરાં ધરામ્ ।
ગાં ગોત્રામવનીમાદ્યામ્મૂર્તિં શમ્ભોર્ભજામ્યહમ્ ॥ ૨.૯૦॥

અમૃતં જીવનં વારિ કમલં સર્વતોમુખમ્ ।
દ્વિતીયમસ્ય રૂપં ચ ભજેઽહં પરમેશિતુઃ ॥ ૨.૯૧॥

જ્વલનં પાવકં દિવ્યં સુવર્ણં કાઞ્ચનં શુચિમ્ ।
તૃતીયમૂર્તિં તેજોઽહં કલયે પાર્વતીપતેઃ ॥ ૨.૯૨॥

સદાગતિં જગત્પ્રાણં મરુતં મારુતં સદા ।
ચતુર્થન્તમૂર્તિભેદં શઙ્કરસ્ય ભજામ્યહમ્ ॥ ૨.૯૩॥

આકાશં પુષ્કરં નાકમનન્તં શબ્દકારણમ્ ।
પઞ્ચમં મૂર્તિરૂપં ચ શમ્ભોઃ સેવે નિરન્તરમ્ ॥ ૨.૯૪॥

પ્રભાકરમિનં હંસં લોકબન્ધું તમોપહમ્ ।
ત્રયીમૂર્તિં મૂર્તિભેદં ષષ્ઠં શમ્ભોર્ભજામ્યહમ્ ॥ ૨.૯૫॥

શુભ્રાંશુસોમમૃતકરં ચન્દ્રમસં સદા ।
કલાનિધિં મૂર્તિભેદં સપ્તમં શૂલિનો ભજે ॥ ૨.૯૬॥

આહિતાગ્નિં યાગકારં યજ્વાનં સોમયાજિનમ્ ।
અષ્ટમં મૂર્તિસમ્ભેદમષ્ટમૂર્તેર્ભજામ્યહમ્ ॥ ૨.૯૭॥

હસ્તદ્વયેનાઙ્ઘ્રિતલદ્વયં સ્વમૂરુદ્વયે સમ્પરિયોજયન્તમ્ ।
પદ્માસને રૂઢતરં જપન્તં મુનિમ્મહેશમ્મુહુરાશ્રયામિ ॥ ૨.૯૮॥

સતતં સિતચન્દ્રમણ્ડલોપરિસ્થિતપદ્માસનસંસ્થિતં વિભુમ્ ।
ઘનમઞ્જુલચન્દ્રવર્ણકં વિલસચ્ચન્દ્રકલાધરં પરમ્ ॥ ૨.૯૯॥

યોગમુદ્રાક્ષમાલાદિદ્યોતિતાધઃકરદ્વયમ્ ।
વિધૃતામૃતસૌવર્ણકલશોર્ધ્વકરદ્વયમ્ ॥ ૨.૧૦૦॥

સોમાર્કાગ્નિવિલોચનં ધૃતજટાજૂટં સદાનન્દદં
સન્નાગાઞ્ચિતયજ્ઞસૂત્રમધિકં નાગેન્દ્રભૂષાધરમ્ ।
શ્રીમન્તં ભસિતાઙ્ગરાગસહિતં શાર્દૂલચર્મામ્બરં
ભક્તાનુગ્રહકારણં મનસિ તં શ્રીરુદ્રમીડે પરમ્ ॥ ૨.૧૦૧॥

શ્રીકરી પઠતામેષા શિવકર્ણામૃતસ્તુતિઃ ।
શિવાનન્દકરી નિત્યં ભૂયાદાચન્દ્રતારકમ્ ॥ ૨.૧૦૨॥

૩। તૃતીયોઽધ્યાયઃ ।
શ્રીમન્તં સ્વનિતાન્તકાન્તપદકઞ્જસ્વાન્તચિન્તામણિં
શાન્તં નાન્તરમન્તકાન્તકમતિક્રાન્તપ્રિયં સન્તતમ્ ।
સન્તં ભાન્તમનન્તકુન્તલસુવિભ્રાન્તમ્મહાન્તં શિવં
દાન્તં કન્તુરિપું તમન્તરહિતં સ્વર્દન્તિકાન્તિં સ્તુમઃ ॥ ૩.૧॥

એકં વન્દનમસ્તુ તે પરમિતો હે નિત્યકર્માધુના
હે નૈમિત્તિકકર્મ તેઽપિ ચ તથા તીર્થાન્યયે વો નમઃ ।
ક્ષેમં વો ગૃહદેવતા ભવદભિપ્રાયાનુસારોઽસ્તુ મા
વારં વારમહં કરોમિ ચ નુતિં શમ્ભોરશમ્ભોઃ કુતઃ ॥ ૩.૨॥

સારાનિદ્રામુદશ્રીકરમહિમયુતા ત્રાસવદ્રાવિકાસા
સાકા વિદ્રાવસત્રા રજતગિરિતટસ્થાનસદ્માપભાસા ।
સા ભા પદ્માસનસ્થા ગિરિશશિવતનુઃ ખ્યાતસુજ્ઞાનુદાસા
સાદાનુજ્ઞા સુતખ્યાભિરતિરવતુ વઃ શ્રીદમુદ્રા નિરાસા ॥ ૩.૩॥

હારહીરસમાકાર કારુણ્યજલધે પ્રભો ।
વરવારાણસીવાસ ગુરો ગૌરીશ પાહિ મામ્ ॥ ૩.૪॥

ભવ ભવનિતરૌપ્યશૈલ ગઙ્ગાશરશરણેન્દુકિરીટશસ્તમસ્ત ।
સ્વમહિતહિતદાન માનસે મે વસનીકૃતદિક્કરીન્દ્રચર્મન્ ॥ ૩.૫॥

માનમાનસસન્દેહી મત્ક્લેશાપહરે હરે ।
માનમાનસદાદિત્યે સત્યે પુરહરે હરે ॥ ૩.૬॥

સવાસહંસભં સત્યાસક્તસર્વં સભં સમમ્ ।
સવાસવસમાસત્તિં સર સત્રં સખે સદા ॥ ૩.૭॥

યસ્ય ભક્તિઃ સદા શમ્ભૌ નિશ્ચલા સ પુમાન્ પુમાન્ ।
સ પુમાન્ યત્ર જનનં સમ્પ્રાપ્તસ્તત્કુલં કુલમ્ ॥ ૩.૮॥

સર્વેશં ચતુરં ગવેન્દ્રિયવશઃ શેષાહિતાખ્યં ભવં
તત્પાકક્રતુકારકપ્રિયમકધ્વંસિસ્વવન્તં ધ્રુવમ્ ।
કર્પૂરામિતભં જટાવયવચિત્રં સપ્રથત્વં વરં
રઙ્ગદ્ભાસમનન્તમન્ધકરિપું વન્દે શિવં શઙ્કરમ્ ॥ ૩.૯॥

નિજજનાવનં નિત્યપાવનં ભુજગકઙ્કણં ભૂતિલેપનમ્ ।
ભજ સદાશિવં ભાવસંસ્તવં ત્યજ ભવે રતિં ત્યક્તસદ્ગતિમ્ ॥ ૩.૧૦॥

તં હંસં વિશ્વરૂપમ્મહિતસુરવરપ્રીણનં સપ્રમેયં
નમ્રાસક્તં સુધાતિપ્રવિમલમલઘું યુક્તમસ્તં શરેણ ।
કામા સોમેન ચ શ્રી સતતનુતવિભં પ્રીતિદં રૂઢિયુક્તા
તથ્યં શર્વં સકામા સ્થિરતરમનવં ચક્રિસુત્રં ભજેઽહમ્ ॥ ૩.૧૧॥

દેવતાવનિતાકરાર્ચિતદિવ્યપાદસરોરુહૌ
સેવમાનસુરાસુરોરગસિદ્ધયક્ષશુભાવહૌ ।
ભાવનામહિતૌ જગત્ત્રયપાલનાવવિનશ્વરૌ
ભાવયામિ સદા હૃદા મમ પાર્વતીપરમેશ્વરૌ ॥ ૩.૧૨॥

તારહારહીરસૌરનીરપૂરસૌરભં
ભઙ્ગસઙ્ગતાન્યમઙ્ગલપ્રદં હૃદમ્ભજે ।
જેતૃગાતૃદાતૃતાપ્તમાપ્તવાગદુર્લભં
ભઞ્જનં પુરાં નૃરઞ્જનં નિરઞ્જનં ભજે ॥ ૩.૧૩॥

મસ્તે ચન્દ્રકલાકિરીટમલિકે ભૂતિત્રિપુણ્ડ્રેક્ષણે
ગ્રીવાયાં કટુકાલકૂટમુરસિ સ્ફારા હિ હારાવલિમ્ ।
વામાઙ્ગે હિમશૈલજાં કરયુગે શૂલં મૃગં ચોદ્વહન્
મૌનીન્દ્રૈઃ પરિતોર્ચિતઃ પશુપતિર્યોગીશ્વરો રાજતે ॥ ૩.૧૪॥

શઙ્કરં પરમં કામમકામં લોકરક્ષકમ્ ।
કન્દર્પદમનં શાન્તં સદાનન્દં ભજેઽનિશમ્ ॥ ૩.૧૫॥

નારદાદિમુનિવન્દિતપાદં શારદાપતિમુખસ્તુતકેલિમ્ ।
ક્રૂરવારણવિદારણદક્ષં નીરદાભગલમીશ્વરમીડે ॥ ૩.૧૬॥

હર શઙ્કર સર્વેશ ત્રિપુરારે મહાપ્રભો ।
પાહિ પાહિ ભવાર્તં માં હરીષ્ટ જિતમન્મથ ॥ ૩.૧૭॥

વિલસમાનસમાનયુતાકૃતિં સુરવિરાજિવિરાજિતતેજસમ્ ।
વિહિતમોહતમોહતિમીશ્વરં ભજ મનો મમ નો મતિરન્યથા ॥ ૩.૧૮॥

મદનમદનધીનં માનિતામર્ત્યમેવં શમનશમનધીરં શાશ્વતં દેવદેવમ્ ।
જનનજનનદાને જાતભવ્યસ્વભાવં સદનસદનમીડે સાધુસંસારદાવમ્ ॥ ૩.૧૯॥

કનજ્જ્ઞાનવિભો શઙ્કા કા શમ્ભો વિનતસ્ય તે ।
મમ દીનદયાસિન્ધો નવનાઘ ઘનાવન ॥ ૩.૨૦॥

ધીર મારહર શ્રીદઃ વેદસાદર ભો વિભો ।
શમ્ભો સોમ મમ શ્યામગ્રીવ દેવ ભવ પ્રભો ॥ ૩.૨૧॥

ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગસઙ્ગતિલસન્મસ્તં સમસ્તામરી-
હસ્તસ્વસ્તરુસૂનસંસ્તવઘનપ્રસ્તાવનિસ્તારિતમ્ ।
ભાવે બમ્ભરદમ્ભગુમ્ભિતવિભાસમ્ભાવિતગ્રીવકં
સેવે સેવકભાવકપ્રદકૃપાપૂરં પરં દૈવતમ્ ॥ ૩.૨૨॥

નન્દિવાહં નતાશેષં દેવં દેવેશ્વરં પરમ્ ।
નિન્દિતાહં કૃતાશ્લેષં શિવં સેવે નિરન્તરમ્ ॥ ૩.૨૩॥

ઇન્દુચન્દનકુન્દસુન્દરગાત્ર ગોત્રસુતારતે
નન્દનન્દન નન્દિતાધિકજૈત્રયાત્રહતક્રતો ।
કન્દનિન્દકકાન્તિકન્દર કાલકાલ દયાનિધે
ચન્દ્રશેખર શઙ્કરાલઘુ શં કુરુ શ્રિતસન્તતે ॥ ૩.૨૪॥

ભીતકામ દમસ્ફાર પરાપર સુરાસુર ।
રક્ષ મામવવિદજ્ઞેય યજ્ઞેદવિમમાક્ષર ॥ ૩.૨૫॥

ભૂતેશ ભૂતિધવલાઙ્ગ સભૂતિસઙ્ઘ
નાગાજિનાંશુક નગાલય નાગશાલિન્ ।
પઞ્ચાસ્ય પઞ્ચવિશિખાહત પઞ્ચતાદ
ભાવે ભવા ભવ ભવાભવ ભાવિતાશુ ॥ ૩.૨૬॥

સદા વિભાતુ પ્રતિભા મદીયા તેઽદ્રિજાપતે ।
ગુણસ્તુત્યા મહિતયા બ્રહ્માદિસુરકામ્યયા ॥ ૩.૨૭॥

દિવ્યાકારં દીનાધારં ભવ્યામોદં ભક્તશ્રીદમ્ ।
નવ્યાનન્દં નાથં ભાવે શ્રવ્યાલાપં શમ્ભું સેવે ॥ ૩.૨૮॥

રાજહીરરમણીયવિગ્રહં ભૂરિભવ્યભુજગેશભૂષણમ્ ।
બ્રહ્મવિષ્ણુપરિસેવ્યમીશ્વરં ભાવયામિ પરમં હિ શઙ્કરમ્ ॥ ૩.૨૯॥

રમારાજ જરામાર રહિતાગ ગતાહિર ।
રવધીર મતાભાસ સભાતામર ધીવર ॥ ૩.૩૦॥

ભજેઽહિ વલયં લયઙ્ગતનયં નયન્તમકલં કલઙ્કરહિતમ્ ।
હિતં સુહસિતં સિતં જિતપુરં પુરન્દરમતમ્મતઙ્ગજપરમ્ ॥ ૩.૩૧॥

તતાતીતિ તતાતીત તાતતાત તતોતતિઃ ।
તાતિતાં તાન્તતુત્તાતાં તાં તાં તત્તા તતે તતાત્ ॥ ૩.૩૨॥

ક્ષીરામ્ભોનિધિવન્નિતાન્તધવલે કૈલાસભૂમીધરે
શમ્ભુઃ સાધુ વિભાતિ નૈકવદનઃ શેષો યથા શ્વેતભાઃ ।
તત્કણ્ઠે ગરલં પુરન્દરમણિસ્તોમાભિરામપ્રભં
શેષાઙ્ગે શયિતસ્ય ગાત્રમિવ વૈકુણ્ઠસ્ય સંશોભતે ॥ ૩.૩૩॥

ગોગ ગોગાઙ્ગગોઙ્ગાઙ્ગ મામુમામીમમામમ ।
હે હ હેહે હહાહાહ વિવોવાવા વિવાવવા ॥ ૩.૩૪॥

મનસિ ચષકતુલ્યે સ્થાપિતં શુદ્ધશુદ્ધે બહુરુચિમમૃતેન સ્ફારહારામલેન ।
સદૃશમસમદૃષ્ટેર્દેહમાત્તાતિતૃપ્તિર્જયતિ સમનુભૂયામર્ત્યવત્સાધુમર્ત્યઃ ॥ ૩.૩૫॥

વન્દે દેવં વેદવિદં દેવદેવં વદાવદમ્ ।
દિવિ વાદવદાવિદ્ધા વિવિદાવ વિવિદ્દવમ્ ॥ ૩.૩૬॥

જટાસ્તટિત્પિઙ્ગલતુઙ્ગભાસો બભાસિરેભાવજદેહદગ્ધુઃ ।
લલાટમધ્યસ્થિતલોચનાગ્નેઃ પ્રભા ઇવોર્ધ્વપ્રસૃતાઃ સમન્તાત્ ॥ ૩.૩૭॥

ભાવિતા દિવિ દેવે શાશા વેદે વિદિતા વિભા ।
દાસદાર પ્રમકરી રીકમ પ્રર દાસદા ।
દાસદાપ્રમાકારીહા હારી કામપ્રદા સદા ॥ ૩.૩૮॥

સ્થિરં શિરોધૌ ગરલં વિનીલં ગૌરીમનઃપદ્મરવેઃ શિવસ્ય ।
સ્રસ્તં શિરઃસંસ્થસુરાપગાયા વિભાતિ શૈવાલમિવાભિલગ્નમ્ ॥ ૩.૩૯॥

શશિભાસ્કરવહ્નીક્ષં યાજકામિતસમ્મદમ્ ।
સહેલમશ્વસન્મારં ભાવયામિ મહેશ્વરમ્ ॥ ૩.૪૦॥

લક્ષ્મીવન્દ્યાઙ્ઘ્રિં દેવેશં નિત્યાપત્યં મુક્તૌ ગૌરમ્ ।
શૌરીઢ્યં તં નાગક્રોધં વન્દે નિત્યં ગૌરીનાથમ્ ॥ ૩.૪૧॥

નિજાશિવપદં મૌનિવન્દ્યં તં દેવતાનિધિમ્ ।
ધીરં પરતરં વીરં શિવં વન્દે નિરન્તરમ્ ॥ ૩.૪૨॥

સુરાણામસુરાણાં ચ ભક્તાનાં સર્વસમ્પદામ્ ।
વિશ્રાણનેઽધિકે તૂર્ણં શિવેન સદૃશઃ શિવઃ ॥ ૩.૪૩॥

સમસ્તજગદાધાર દાસરક્ષાધુરન્ધર ।
શિરઃસ્થચન્દ્ર માં પાહિ વહ્નીન્દુરવિલોચન ॥ ૩.૪૪॥

સૃષ્ટિઃ સ્થિતિરિવાશ્ચર્યં સ્થિતિઃ સૃષ્ટિરિવાદ્ભુતા ।
લયસ્તદ્વત્તૌલ્યવત્ હિ જગતાં પરમેશિતુઃ ॥ ૩.૪૫॥

બ્રહ્માદિકામ્યયા નિત્યં દયયા પરિપૂર્ણયા ।
ક્રિયાન્મઙ્ગલમસ્માકં ગૌરીનેતારમવ્યયમ્ ॥ ૩.૪૬॥

યોગમ્મૂર્તિધરં વિદન્તિ પરમં યોગીશ્વરાઃ કામુકાઃ
શૃઙ્ગારાખ્યરસં સકામહૃદયાઃ કલ્પદ્રુમં કેવલમ્ ।
વહ્નિં શુદ્ધતરાઃ સમૂઢમભિતઃ સૌન્દર્યવત્તાં બુધાઃ
વિદ્યામોક્ષમવિદ્ભિદઃ પરતરં શમ્ભું ભવાનીપતિમ્ ॥ ૩.૪૭॥

પઞ્ચવક્ત્રઃ પુરહરઃ કં દર્પદમનો બુધઃ ।
દદાતુ મે મહાદેવઃ પાર્વતીપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૩.૪૮॥

અત્યન્તધવલે દેહે શિવસ્યામૃતવારિણિ ।
ચન્દ્રમણ્ડલવિભ્રાન્તિશ્ચકોરિણામભૂધરમ્ ॥ ૩.૪૯॥

શિવાવ્યય મહાદેવ ગઙ્ગાધર કૃપાનિધે ।
ચન્દ્રશેખર ગૌરીશ કૈલાસાચલવાસ મામ્ ॥ ૩.૫૦॥

કપાલમાલો વિષકણ્ઠકાલો જટાતટિદ્ભાગભિલાષસસ્યમ્ ।
દયાભિવૃષ્ટ્યા ફલિતં કરોતુ મનોજજિચ્છારદનીરદો મે ॥ ૩.૫૧॥

ભવ સ્વમતિપાર ત્વં વરદાન સ્થિરામલ ।
સ્વદાસનરભારાપા મનસઃ શ્રીકર સ્થિતિઃ ॥ ૩.૫૨॥

સંસારાર્ણવમગ્નસ્ય મમોન્મજ્જનરઞ્જનઃ ।
ભવન્તિ શમ્ભોઃ કરુણાકટાક્ષાણાં પ્રવૃત્તયઃ ॥ ૩.૫૩॥

ગૌરીનાથ ધનારીગૌ રીશનાસ્ય સ્યનાશરી ।
નાનાતેવ વતેનાના થસ્ય વપ્ર પ્રવસ્યથ ॥ ૩.૫૪॥

કિં શારદામ્ભોધરપઙ્ક્તિરેષા કિં ચન્દ્રિકા ક્ષીરપયોનિધિઃ કિમ્ ।
કર્પૂરરાશિઃ કિમિતીશ્વરસ્ય પ્રભાં તનોઃ સન્દિહતેઽતિશુભ્રામ્ ॥ ૩.૫૫॥

ચન્દ્રઃ કિં સ ક્રમાત્ ક્ષીણઃ સૂર્યઃ કિં સ નિશાપતિઃ ।
વહ્નિઃ કિં સ જટાનન્દ ઇતિ સન્દિહતે શિવમ્ ॥ ૩.૫૬॥

વિષ્ણુઃ કિં સ ન સંસારી બ્રહ્મા કિં ન સ રાજસઃ ।
વૈરાગ્યસંયમસ્ફારઃ શિવોયઽયમિતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૩.૫૭॥

સમસ્ત ગોપાલક બાલ બાલ સમસ્ત ગોપાલકબાલબાલ ।
સમસ્ત ગોપાલક બાલ બાલ સમસ્ત ગોપાલકબાલબાલ ॥ ૩.૫૮॥

સ્મેરગૌરીયુતાં શુભ્રાં વીક્ષ્ય શમ્ભુતનુમ્મુનિઃ ।
તટિદ્રેખાન્વિતામ્મેઘરેખાં સ્મરતિ શારદીમ્ ॥ ૩.૫૯॥

નાયં શિવતનૂચ્છાયાનિચયઃ ક્ષીરસાગરઃ ।
ન કન્ધરા વિનીલોઽસૌ યોગનિદ્રાં ગતો હરિઃ ॥ ૩.૬૦॥

સમ્પૂર્ણચન્દ્રદેહોઽયં ન ગૌરીનાથવિગ્રહઃ ।
મધ્યસ્થં લાઞ્છનમિદં ન નીલં કન્ધરાતલમ્ ॥ ૩.૬૧॥

અસારે દુસ્તરેઽગાધે સંસારચ્છદ્મસાગરે ।
નિમગ્નમ્મામ્મહાદેવ કૃપારજ્જ્વા સમુદ્ધર ॥ ૩.૬૨॥

ભવ્યપાદો લસચ્છઙ્ગો ઘનાધ્વગતિરુન્નતઃ ।
અધિકં પ્રાપ્તસન્તાનઃ પાતુ મામીશ્વરસ્ય ગૌઃ ॥ ૩.૬૩॥

બલસન્તોષદં શ્રીદં ગોપાલં બુધનાયકમ્ ।
હરિમ્મહાત્માતિશેતે નિતરાં પાર્વતીપતિઃ ॥ ૩.૬૪॥

શ્રીકણ્ઠં સ્ફુટનીરસમ્ભવદૃશં વન્દારુકલ્પદ્રુમં
રત્નોદ્ભાસ્વદહીનકઙ્કણધરં બ્રહ્માદિભિઃ સંસ્તુતમ્ ।
સત્યં ચિત્તજવૈરિસમ્ભ્રમહરં તં પાર્વતીનાયકં
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૬૫॥

લોકેશં બહુરાજરાજવિનુતં પૌલસ્ત્યસન્તોષદં
સીતારમ્યપયોધરાધિકલસચ્છ્રીકુઙ્કુમાલઙ્કૃતમ્ ।
ભવ્યં સાધ્વજજાતનન્દનપરં કૈલાસનાથં પ્રભું
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૬૬॥

કૌસલ્યાવરનન્દનં ગુણયુતં હંસાન્વયોલ્લાસકં
કલ્યાણં વરરાજશેખરમતિપ્રાલેયશૈલાશ્રયમ્ ।
બાણોત્ખાતમહાગજાસુરશિરોભારમ્મુનીન્દ્રસ્તુતં
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૬૭॥

હસ્તસ્વીકૃતબાણમુજ્જ્વલતનું ભાસ્વદ્વિભૂતેર્દધં
નિત્યં સદ્વૃષવાહમન્દકરિપું રુદ્રાક્ષમાલાધરમ્ ।
નાનાશેષસિરઃ કિરીટવિલસન્માણિક્યશોભોજ્જ્વલં
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૬૮॥

See Also  1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In Gujarati

અત્યન્તાનિલસૂનુવન્દિતપદં શ્રીચન્દનાલઙ્કૃતં
કાન્તમ્મોહનવાલિનાશનકરં સદ્ધર્મમાર્ગાકરમ્ ।
વિશ્વામિત્રસુયોગવર્ધનમતોત્કૃષ્ટપ્રભાદર્શકં
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૬૯॥

દીવ્યદ્દ્રશ્મિતમોનુદર્ધવિલસત્સદ્ભાનુપટ્ટં વિભું
શાન્તં પૂર્ણનભોંશુકં નિજજનાધારં કૃપાસાગરમ્ ।
દેવેશં ગુહમાનસામ્બુજદિનાધીશં પ્રિયં શઙ્કરં
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૭૦॥

કામં લક્ષ્મણહસ્તપઙ્કજકૃતપ્રેમાદિપૂજાદૃતં
સાનન્દં ભરતપ્રમોદનિલયં ધીરં સમન્ત્રાધિપમ્ ।
હર્તારં ખરદૂષણાહૃતિપદં સાકેતવાસાદરં
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૭૧॥

પાદાક્રાન્તવિભીષણં રણમુખે સદ્રત્નસિંહાસના-
રૂઢં ભીમધનુઃપ્રભઞ્જનવરશ્રીકીર્તિમાલાધરમ્ ।
કુન્દાનન્દનમન્દહાસમતુલં શ્રીરામચન્દ્રં સદા
નિત્યમ્માનસવાસમીશ્વરમહં રામાકૃતિં ભાવયે ॥ ૩.૭૨॥

ધરાધરસુતાનાથશ્ચન્દ્રમાશ્ચ શુચિઃ સદા ।
પ્રભાસતેઽમૃતકરઃ પરમાનન્દદાયકઃ ॥ ૩.૭૩॥

પરિશુદ્ધામૃતમયી શીતલા શિરસિ સ્થિતા ।
શઙ્કરં સ્વર્ણદી ચન્દ્રકલા ચાલઙ્કરોત્વલમ્ ॥ ૩.૭૪॥

સમ્પ્રેક્ષ્ય લજ્જિતા શમ્ભોર્મહિમાનમ્મહોન્નતમ્ ।
સમ્પ્રાપ્તમુખવૈવર્ણ્યાબ્રહ્મવિષ્ણુપુરન્દરાઃ ॥ ૩.૭૫॥

ઉત્ફુલ્લમલ્લીકુસુમનિકુરુમ્ભપ્રભાયુતા ।
મૂર્તિર્મમ મનસ્યષ્ટમૂર્તેસ્તિષ્ઠતુ સામ્પ્રતમ્ ॥ ૩.૭૬॥

પ્રવદન્તિ વૃથા કથાઃ સદા શિવમાહાત્મ્યમપાસ્ય યે જનાઃ ।
અમૃતં પ્રવિહાય જિહ્વયા ભુવને મૂત્રજલં પિબન્તિ તે ॥ ૩.૭૭॥

સત્યાં સધર્માદિસમસ્તકામપ્રધાનશક્તૌ પરમેશ્વરભક્તૌ ।
વૃથૈવ ચિન્તામણિકામધેનુસુરદ્રુમાણાં ભુવને પ્રતિષ્ઠા ॥ ૩.૭૮॥

શઙ્કરસ્ય શરીરેણ સૌમ્યં પ્રાપ્તું સુધાકરઃ ।
અસમર્થઃ સેવતે તં ભૂત્વા ચૂડામણિઃ સદા ॥ ૩.૭૯॥

સ્વાઙ્ગેષુ મસ્તપ્રમુખેષુ નિત્યં યે પૂરુષાઃ શઙ્કરસમ્મતાનિ ।
બધ્નન્તિ રુદ્રાક્ષવિભૂષણાનિ પ્રારબ્ધબન્ધા ન ભવન્ત્યમીષામ્ ॥ ૩.૮૦॥

દૂરતઃ શિવભક્તસ્ય વચનશ્રવણેન ચ ।
યમસ્ય હૃદયં ભિન્નં ભવત્યત્યન્તકમ્પિતમ્ ॥ ૩.૮૧॥

યઃ શ્રીકરં બાલમમન્ત્રતન્ત્રં ક્રીડાદરાત્ સ્વં પરિપૂરયન્તમ્ ।
શિવઃ કૃતાર્થં કૃતવાંસ્તથૈનમયં કિમાત્મીયમુપેક્ષ્યતે મામ્ ॥ ૩.૮૨॥

યો જનઃ શિવકથામૃતં સદાજિહ્વયા શ્રુતિયુગેન વા મુહુઃ ।
વેદવેદશિરસાં ગણાચ્ચ્યુતં સ્વીકરોતિ શિવ એવ સ ધ્રુવમ્ ॥ ૩.૮૩॥

યદોપદિષ્ટા શ્રવણે શિવસ્ય પઞ્ચાક્ષરી ગર્ગમુનીશ્વરેણ ।
નિર્યાય ભૂપસ્ય તથૈવ ગાત્રાત્ કાકાત્મના પાપચયઃ પ્રદગ્ધઃ ॥ ૩.૮૪॥

પુરુષસ્ય પ્રણશ્યન્તિ મહાપાતકકોટયઃ ।
વાક્પાદપદ્મયુગ્મસ્ય સ્મરણાત્ પાર્વતીપતેઃ ॥ ૩.૮૫॥

યે પૂજયન્તિ શિવપાદયુગં ભવન્તિ
તેષાં ગૃહેષુ નવરત્નચયાઃ સધાન્યાઃ ।
રૌપ્યં સુવર્ણમમિતં ચ ગજા હયાશ્ચ
ભવ્યામ્બરાણિ ચ બહુશ્રુતપુત્રપૌત્રાઃ ॥ ૩.૮૬॥

નીચેષુ દેહેષ્વગૃહીતજન્મા મુહુઃ પરસ્ત્રીષ્વવિલોલચિત્તઃ ।
અધેનુપાલઃ પ્રલયોઽપ્યનાશો વિભાતિ વિષ્ણોરધિકો મહેશઃ ॥ ૩.૮૭॥

અહો મહદ્ભિર્દુરિતૈરનેકજન્માર્જિતૈઃ સાકમનેકવારમ્ ।
સાષ્ટાઙ્ગમીશં નમતાં નરાણાં પતન્ત્યધઃ સ્વેદલવાસ્તમભ્યઃ ॥ ૩.૮૮॥

વિના સ્નાનં સન્ધ્યાં જપમપિ હુતં તર્પણવિધિં
પિતૄણાં સ્વાધ્યાયં નિયતમપિ નૈમિત્તિકમપિ ।
સ્થિન્તિં ક્ષેત્રે દાનં શ્રવણમનને કારણમહો
શ્રિતશ્રીકણ્ઠાનામ્ભવતિ ફલમેષાં સમુદિતમ્ ॥ ૩.૮૯॥

અતિતરે યમભીષણભાષણેઽપ્યરિષુ કામમુખેષુ દૃઢેષ્વપિ ।
ભયમુપૈતિ ન કિઞ્ચિદપિ સ્ફુરત્પુરજિદઙ્ઘ્રિસરોજયુગાશ્રિતઃ ॥ ૩.૯૦॥

પતિભક્ત્યા વિના યોષિત્ સૌન્દર્યં ન વિરાજતે ।
જન્મ પુંસો વિના ભક્ત્યા પાર્વતીહૃદયેશિતુઃ ॥ ૩.૯૧॥

તામસાલ્લોકસંહારહેતોરુગ્રાત્પ્રજાયતે ।
શાન્તિર્વિચિત્રં મહતીજગત્પાલનશાલિની ॥ ૩.૯૨॥

નામામૃતરસૈઃ પુંસઃ શાઙ્કરૈઃ કર્ણસઙ્ગતૈઃ ।
તૂલવત્પરિદહ્યન્તે પાતકાનિ બહૂન્યપિ ॥ ૩.૯૩॥

પ્રમદેન વઞ્ચયિતુમેત્ય સત્વરં પરમં શિવં સશરચાપભીષણઃ ।
સ્વયમેવ તન્નિટલનેત્રવહ્નિના ભવદાશુ દગ્ધવપુરિન્દિરાસુતઃ ॥ ૩.૯૪॥

સમસ્તલોકાધિપતિર્માહાત્મા ક્વ ત્વં ક્વ ચાહં કુમતિઃ કુમર્ત્યઃ ।
ઇદં મહદ્વાઞ્છિતમીશ મે યત્ પ્રકામયે ત્વત્પદપદ્મસેવામ્ ॥ ૩.૯૫॥

પરમાલ્પસ્વરૂપેઽપિ નિજભક્તસ્ય માનસે ।
વર્તતે સતતં દેવો મહીયાનમ્બિકાપતિઃ ॥ ૩.૯૬॥

મર્ત્યલોકેઽતિવિસ્તારે વર્તમાને ભયાકુલમ્ ।
મામલ્પમેકં હે શમ્ભો સમુદ્ધર કૃપા (નિધે) રસાત્ ॥ ૩.૯૭॥

દેહેશ્રિતાન્યશેષાણિ નિર્દગ્ધું પાતકાનિ મે ।
દેહં સિઞ્ચામ્યહં શમ્ભોરભિષેકોદબિન્દુભિઃ ॥ ૩.૯૮॥

શૈવં શિરઃ કાન્તિમુપૈતિ પૂર્ણચન્દ્રસ્ય નિત્યં કલયા સમેતમ્ ।
ચાન્દ્રીકલા શૈવશિરઃપ્રતિષ્ઠાં પ્રપદ્ય સંયાતિ નિતાન્તશોભામ્ ॥ ૩.૯૯॥

પ્રોક્ષિતં શુચિકણૈર્બહિરઙ્ગે ભૂતભર્તુરભિષેકજલસ્ય ।
અન્તરઙ્ગમચિરાય જનાનાં નિર્મલં ભવતિ સાધુ વિચિત્રમ્ ॥ ૩.૧૦૦॥

મૂલપ્રમાણરહિતોનિર્ગુણો નિષ્કલો વિભુઃ ।
અનાથો ભોગવિધુરો નાવાચ્યં દૈવતં શિવઃ ॥ ૩.૧૦૧॥

તટિન્નિભજટાકાન્તિગ્રહણાત્ સ્વર્ણદીપિતા ।
સરસ્વતીવ સંરેજે શઙ્કરસ્ય શિરોગતા ॥ ૩.૧૦૨॥

કુત્રાસ્તે શઙ્કરો નિત્યં કૈલાસે ભક્તહૃદ્યપિ ।
કુત્રાસ્તે પાર્વતી નિત્યં વામાઙ્ગેઽનઙ્ગવૈરિણઃ ॥ ૩.૧૦૩॥

વેદશાસ્ત્રપુરાણાનિ સેતિહાસસ્મૃતીન્યહમ્ ।
જાનામિ સદ્ભ્યઃ સર્વેષાં તાત્પર્યં સામ્બશઙ્કરે ॥ ૩.૧૦૪॥

કં દર્પદમનં વક્તિ પુરાણામમરદ્વિષામ્ ।
કામાશાં કૃતવાન્ વ્યર્થાં ક્ષણાત્ કોપેન શઙ્કરઃ ॥ ૩.૧૦૫॥

કઃ સર્વેશઃ પાર્વતીશો ન બ્રહ્મા ન હરિસ્તથા ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદા શીઘ્રં કા ભક્તિઃ સામ્બશઙ્કરે ॥ ૩.૧૦૬॥

સર્વસ્ય સત્સર્વમનોરથાનાં દાતા મહેશો ન સુરદ્રુમૌઘઃ ।
મહીધરાધીશસુતાદિનાથો દીનેષુ સર્વેષુ સદા દયાવાન્ ॥ ૩.૧૦૭॥

અભક્તતા મૂર્ખજને અભાનાં સ્યાદ્દિવાવિધૌ ।
ગદાહતિર્યુદ્ધતલે નેષદ્દીને શિવં શ્રિતે ॥ ૩.૧૦૮॥

મૂર્દન્યલીકે ચ ગલે ચ ગઙ્ગાં વહ્નિં વિષં શમ્ભુરહો દધાતિ ।
હિતાહિતાનાં સતતં જનાનામાનન્દદુઃખે વિદધાતિ નિત્યમ્ ॥ ૩.૧૦૯॥

યદૃચ્છયા બિલ્વદલં સમર્પ્ય પુમાન્ સુબુદ્ધિઃ પરમેશ્વરાય ।
ગૃહ્ણાતિ મુક્તિં પરમાં હિરણ્યગર્ભાદિકામ્યામચિરાય તસ્માત્ ॥ ૩.૧૧૦॥

નવોત્તમાઙ્ગાનિ સમર્પ્ય ભક્ત્યા પુરારયે સ્વાનિ સુરાસુરાદ્યૈઃ ।
અવધ્યતાં તામવમાં યયાચે તં મુક્તિદં રાવણનામરક્ષઃ ॥ ૩.૧૧૧॥

લોકાતીતં ભક્તિપૂર્વં તપઃ સ્વં ગોરીદેવી ભૂતભર્ત્રે સમર્પ્ય ।
તદ્વાલ્લભ્યં સ્વીચકારાદ્વયં શ્રીવાણીમુખ્યસ્ત્રીકદમ્બાભિનુત્યમ્ ॥ ૩.૧૧૨॥

સૃજતિ રક્ષતિ નાશયતિ સ્ફુટં ભુવનજાલમભીપ્સિતમૈહિકમ્ ।
દિશતિ મુક્તિમપિ સ્મરતામઘં હરતિ ભાતિ જયત્યપિ શઙ્કરઃ ॥ ૩.૧૧૩॥

શમં દમં ચ વૈરાગ્યમૈશ્વર્યં કરુણાધિયમ્ ।
શૌર્યં ધૈર્યં ચ ગામ્ભીર્યં સદા વહતિ શઙ્કરઃ ॥ ૩.૧૧૪॥

શિવોઽથવા શિવા સર્વલોકાનાં પરિરક્ષણમ્ ।
વિધાતું કલ્પતે નિત્યં દયયા પરિપૂર્ણયા ॥ ૩.૧૧૫॥

મનુષ્યા જન્તુષૂત્કૃષ્ટા બ્રાહ્મણાસ્તેષુ તેષ્વપિ ।
દેવતોપાસકાસ્તેષુ શિવોપાસ્તિપરાયણાઃ ॥ ૩.૧૧૬॥

તાણ્ડવાયાસસઞ્જાતાઃ શિવાઙ્ગે સ્વેદબિન્દવઃ ।
શિરસ્તઃ સ્રસ્તગઙ્ગામ્ભો બિન્દુજાલૈસ્તિરોહિતાઃ ॥ ૩.૧૧૭॥

પરયોઃ સુન્દરતરયોઃ સુરશુભકરયોરુમામહેશ્વરયોઃ ।
અનુરૂપતમં યોગં મન્યે ત્રિભુવનતલશ્લાઘ્યમ્ ॥ ૩.૧૧૮॥

સ્નાનેન દાનેન જપેન ભક્ત્યા વિભૂતિરુદ્રાક્ષકૃતેશ્ચ નિત્યમ્ ।
પ્રદોષપૂજાસ્તુતિભાવનાભિઃ શિવઃ પ્રસાદઃ કુરુતે જને સ્વમ્ ॥ ૩.૧૧૯॥

જન્માલઙ્કુરુતે સમ્પત્ તાં પાત્રપ્રતિપાદનમ્ ।
તચ્છિવાર્ચિતા બુદ્ધિઃ તાં ભક્તિરુદ્ભુવનત્રયે ॥ ૩.૧૨૦॥

કિં પત્યુસ્તવ નામેતિ પૃષ્ટા સખ્યાગનન્દના ।
હસ્તેન સ્તનકસ્તૂરીં તસ્યા લિપ્તવતી ગલે ॥ ૩.૧૨૧॥

નીલકણ્ઠસ્ય સંલિપ્તા કણ્ઠે ગૌર્યા રહસ્યલમ્ ।
કસ્તૂરી સંવૃતા જ્ઞાતા ગન્ધતઃ પ્રમથાદિભિઃ ॥ ૩.૧૨૨॥

મહાત્મા સહતે કષ્ટં પરેષાં હિતકારણાત્ ।
પાર્વતીરમણઃ કણ્ઠે કાલકૂટં બિભર્તિ હિ ॥ ૩.૧૨૩॥

તપસા પરિતોષિતઃ શિવોઽવૃતતાદૃઙ્નિયમેઽપિ પાર્વતીમ્ ।
ભુવનેષુ મહાજના નૃણાં સુગુણૈરાશુ વશંવદાઃ સદા ॥ ૩.૧૨૪॥

અવિદ્યાં મલિનાં નિત્યં શ્લિષ્યન્નપિ પરઃ શિવઃ ।
અગૃહ્ણં સ્તન્મલિનતાં ભાતિ શુદ્ધતરઃ સ્વયમ્ ॥ ૩.૧૨૫॥

ત્વદ્દાસદાસસ્ય પદં કદાચિત્ સ્પૃષ્ટ્વા ભવત્યાશુ પુમાન્ કૃતાર્થઃ ।
અયે પુરારે કિમુત ત્રિસન્ધ્યં ભવત્પદામ્ભોરુહપાદયુગ્મસેવી ॥ ૩.૧૨૬॥

અપારસંસારસમુદ્રમગ્નઃ કઠોરતાપત્રયપીડિતોઽહમ્ ।
ચલેન્દ્રિયાકૃષ્ટમના મહેશ શમ્ભો ભવન્તં હૃદિ વિસ્મરામિ ॥ ૩.૧૨૭॥

ન બિભેમિ યમાદતિભીષણવાક્પટુહુઙ્કૃતિકિઙ્કરકોટિયુતાન્ ।
યમશાસનનામ વદામિકદાપ્યવશાદપિ ભક્તભયોન્મથનમ્ ॥ ૩.૧૨૮॥

શ્રીપાર્વતીરમણપૂજનતત્પરાણાં નિત્યં ભવન્તિ ભવનાનિ મહોજ્જ્વલાનિ ।
રઙ્ગન્મતઙ્ગજતુરઙ્ગમપુઙ્ગવાલીવ્યાપ્તાજિરાણિ ધનધાન્યસમન્વિતાનિ ॥ ૩.૧૨૯॥

વર્ણયન્તિ પરં શમ્ભોર્ગણા ગુણકદમ્બકમ્ ।
પિબન્તિ મધુરં ક્ષીરં પયોધેરમૃતં સુરાઃ ॥ ૩.૧૩૦॥

સમર્થં શાઙ્કરં નામ પાપાનાં નાશને નૃણામ્ ।
શક્તં પ્રાભાકરં બિમ્બં વિધ્વંસે તમસાં દિશામ્ ॥ ૩.૧૩૧॥

કામઃ સ્વદેહં દહતઃ શિવસ્ય તિરસ્કૃતૌ શક્ત્યયુતોઽગ્નિકીલૈઃ ।
વાહોદ્ભવૈર્મ્લાનિ બલૈઃ સ્વકીયૈઃ ફલદ્રુમં તસ્ય વનં ચકાર ॥ ૩.૧૩૨॥

વ્યાપૃતે પુરુષે પુણ્યૈર્ભવબન્ધવિમોચને ।
દીનબન્ધોર્મહેશસ્ય પ્રસસાર દયા હઠાત્ ॥ ૩.૧૩૩॥

પુરત્રયે ગિરીશેન પ્રદગ્ધે તૂલરાશિવત્ ।
એકદૈવ હૃતોઽલોકો વ્યાનશે ભુવનેઽભિતઃ ॥ ૩.૧૩૪॥

સ્વર્ગે ભુવિ ચ પાતાલે રવૌ યોગિમનસ્સુ ચ ।
એકધાવસ્થિતં ધામ શૈવમેકં પ્રિયં મમ ॥ ૩.૧૩૫॥

પ્રારબ્ધભોગનિલયે દેહે સત્યપિ સેવિતુઃ ।
પ્રદાતું પરમાં મુક્તિં સમર્થઃ સામ્બશઙ્કરઃ ॥ ૩.૧૩૬॥

કૈલાસશિખરસ્થસ્ય પાર્વતીશસ્ય પાદયોઃ ।
સમીપે સન્તિ મે પ્રાણાઃ મનસશ્ચાનલં સદા ॥ ૩.૧૩૭॥

કો વિવાદસ્ત્વયા મૂર્ખ ન પરં દૈવતં શિવાત્ ।
તથાપિ બ્રહ્મવિષ્ણ્વાદીન્ સેવન્તે તાન્ સદા ન તમ્ ॥ ૩.૧૩૮॥

કાર્યા ત્વયા શિવાર્ચેતિ વચનં ન વદામિ તે ।
દારિદ્ર્યકષ્ટાનુભવાત્તુષ્ટચિત્તો ભવાન્ ધ્રુવમ્ ॥ ૩.૧૩૯॥

કિઞ્ચિદ્ધિતં શિવાભક્ત કથયામિ તવ (હિ તે) શ્રુણુ ।
મદ્વિશેષોક્તિતઃ કિં ત્વં વેત્સિ દુઃખં ભવોદ્ભવમ્ ॥ ૩.૧૪૦॥

એષોઽગ્નિઃ સ જલાન્ નષ્ટઃ સૂર્યોઽસૌ સ તમોવૃતઃ ।
ચન્દ્રોસૌ સ ક્ષયીત્યન્તે વિદન્તિ મુનયઃ શિવમ્ ॥ ૩.૧૪૧॥

શિવે માં ભજ હે સ્થાણો લક્ષ્મ્યા કાર્યં ન મે પ્રિયે ।
કિં ન જાનાસિ મે વાણીં બ્રહ્માણી તે કુતઃ શિવ ॥ ૩.૧૪૨॥

મયિ નાસ્તિ તવ પ્રીતિર્હર ગઙ્ગાધર પ્રભો ।
ત્વયિ નાસ્તિ શિવે પ્રીતિઃ કિં મૃષા ભાષસે વૃથા ॥ ૩.૧૪૩॥

સર્વવિદ્યાનિધિર્લક્ષ્મીપૂજિતઃ પાપસંહરઃ ।
મૃત્યુઞ્જયઃ કૃપાશાલી પાતુ (સ્વા)મામીશ્વરઃ સદા ॥ ૩.૧૪૪॥

મુમુક્ષો મદ્વચઃ શ્રુત્વા કૈલાસસ્થં ભવં ભજ ।
વિષયાનુભવૈકશ્રી સદાનન્દો ભવં ભજ ॥ ૩.૧૪૫॥

કિં ચઞ્ચલસ્વભાવાલે ભ્રમસ્યલ્પસુમાલિષુ ।
અસ્તિ તે નિસ્તુલં પદ્મં ત્વન્મનોભીષ્ટદં સદા ॥ ૩.૧૪૬॥

અભિનન્દ્ય તપોધિષ્ઠં વિતીર્યાભીપ્સિતં વરમ્ ।
શિવેન દયયા ભક્ત્યા બહવઃ પરિરક્ષિતાઃ ॥ ૩.૧૪૭॥

સકૃદ્યો વક્તિ નામૈશં મહાદેવેતિ જિહ્વયા ।
પુરુષસ્ય ક્ષણાત્તસ્ય બ્રહ્મહત્યાપિ નશ્યતિ ॥ ૩.૧૪૮॥

કૈલાસશૈલશિખરે વિદ્યમાને મહેશ્વરે ।
વૈવર્ણ્યમધિકં જાતં બ્રહ્માદીનાં મુખેષ્વપિ ॥ ૩.૧૪૯॥

સદા પશ્યતિ સર્વત્ર શિવે સોમે કૃપાનિધૌ ।
કિમાશ્ચર્યં તવાત્યન્તં કે દીના ભુવનાન્તરે ॥ ૩.૧૫૦॥

કથં શ્લાઘ્યઃ શિવઃ સ્વેષાં સંસારસુખનાશકઃ ।
ભૂતિધારીપ્રલયકૃત્ સાક્ષાત્ કામવિઘાતકઃ ॥ ૩.૧૫૧॥

મહતી ભાગ્યસમ્પત્તિરભક્તાનામુમાપતેઃ ।
ભજન્તિ બહુજન્માનિ પુત્રાદિસુખદાનિ યે ॥ ૩.૧૫૨॥

ભક્તિભાવાચ્ચિત્તશુદ્ધિશ્ચિત્તશુદ્‍ધ્યાવબોધનમ્ ।
બોધાત્ સાક્ષાત્કૃતિઃ શમ્ભોઃ સાક્ષાત્કૃત્યા ભવો ભવેત્ ॥ ૩.૧૫૩॥

શિવો ભવેત્ પરં બ્રહ્મ યદેષ પ્રલયોઽપિ સન્ ।
શિવો(વે)ઽમૃતં ન ચેદસ્ય પરમાનન્દતા કુતઃ ॥ ૩.૧૫૪॥

આશાંશુકઃ કુશાશાલી મૃગયુક્તસ્તમોપહઃ ।
પરિશુદ્ધતનુઃ શમ્ભુર્લોકાનાહ્લાદયત્યલમ્ ॥ ૩.૧૫૫॥

દમેન પ્રશમો ભાતિ પ્રશમેન વિરક્તતા ।
વૈરાગ્યેણ તપો નિત્યં તપસા સામ્બશઙ્કરઃ ॥ ૩.૧૫૬॥

ઇનઃ શુચિઃ શીતરુચિસ્તાપહારી લઘુર્ગુરુઃ ।
સદ્ગતિર્વિક્રમી શ્રીદઃ પ્રાક્સદ્રવ્યઃ શિવોઽવતુ ॥ ૩.૧૫૭॥

પુરા માતૃકુક્ષૌ તતો દારુગેહે
તતઃ પ્રેમભૂમૌ તતો ધર્મપુર્યામ્ ।
મહાસઙ્કટેઽનેકદુઃખપ્રપૂર્ણે
જનસ્તિષ્ઠતિ શ્રીમહેશાભિપૂર્ણઃ ॥ ૩.૧૫૮॥

જનસ્ય સદને યસ્મિન્ પ્રાગલક્ષ્મીઃ સ્થિતા તતઃ ।
શિવપૂજાવિધાનેન લક્ષ્મીઃ તત્રૈવ સંસ્થિતા ॥ ૩.૧૫૯॥

ગચ્છન્તં મન્દમન્દં મધુરતરરણત્કન્દરાકિઙ્કિણીકં
લાઙ્ગૂલં ચાલયન્તં મુહુરવનિતલં સંલિખન્તં ખુરાગ્રૈઃ ।
ધુન્વન્તં ભવ્યરુક્માભરણભરિતયોઃ શૃઙ્ગયોર્મણ્ડલં સત્-
તુઙ્ગં પ્રેમ્ણાધિરૂઢં વૃષભમધિવસત્વીશ્વરો મે હૃદબ્જમ્ ॥ ૩.૧૬૦॥

રજતાર્કમણિસ્ફારાં મૌક્તિકીં જપમાલિકામ્ ।
દિવ્યામમૃતભાણ્ડં ચ ચિન્મુદ્રાં દધતં કરૈઃ ॥ ૩.૧૬૧॥

ભુજઙ્ગવિલસત્કક્ષં ચન્દ્રમઃ ખણ્ડમણ્ડિતમ્ ।
ત્રિલોચનમુમાનાથં નાગાભરણશોભિતમ્ ॥ ૩.૧૬૨॥

પ્રસન્નવદનં શાન્તં સર્વવિદ્યાનિધિં સુરૈઃ ।
સંસ્તુતં દક્ષિણામૂર્તિં સદાશિવમહં ભજે ॥ ૩.૧૬૩॥

શ્રીકરી પઠતામેષા શિવકર્ણામૃતસ્તુતિઃ ।
શિવાનન્દકરી નિત્યં ભૂયાદાચન્દ્રતારકમ્ ॥ ૩.૧૬૪॥

ઇતિ શ્રીમદપ્પય્યાદીક્શિતવિરચિતં શ્રીશિવકર્ણામૃતં સમાપ્તમ્ ।
ઇતિ શમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Trishati Shivakarnamritam:
Sri Siva Karnamrutham – Shiva Karnamritam in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil