Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥

॥ srisubrahmanyastottarasatanamastotram ॥

skamdoguha sanmukhasca phalanetrasutah prabhuh ।
pimgalah krttikasunuh sikhivaho dvisadbhujah ॥ 1 ॥

dvisannetrassaktidharah pisitasa prabhamjanah ।
tarakasurasamhari raksobalavimardanah ॥ 2 ॥

mattah pramattonmattasca surasainya suraksakah ।
devasenapatih prajñah krpalo bhaktavatsalah ॥ 3 ॥

umasutassaktidharah kumarah kraumcadharinah ।
senaniragnijanma ca visakhassamkaratmajah ॥ 4 ॥

sivasvami ganasvami sarvasvami sanatanah ।
anamtamurtiraksobhyah parvati priyanamdanah ॥ 5 ॥

gamgasutassarodbhuta ahutah pavakatmajah ।
jrmbhah prajrmbhah ujjrmbhah kamalasana samstutah ॥ 6 ॥

ekavarno dvivarnasca trivarnassumanoharah ।
caturvarnah pamcavarnah prajapatirahahpatih ॥ 7 ॥

agnigarbhassamigarbho visvaretassurariha ।
haridvarnassubhakaro vatusca patuvesabhrt ॥ 8 ॥

pusagabhastirgahano camdravarna kaladharah ।
mayadharo mahamayi kaivalya ssamkaratmajah ॥ 9 ॥

visvayonirameyatma tejoyoniranamayah ।
paramesthi parabrahma vedagarbho viratsutah ॥ 10 ॥

pulimda kanyabhartaca mahasarasvatavrtah ।
asritakhiladataca coraghno roganasanah ॥ 11 ॥

anamtamurtiranamdassikhamdikrtaketanah ।
dambhah paramadambhasca mahadambhovrsakapih ॥ 12 ॥

karanotpattidehasca karanatita vigrahah ।
anisvaro’mrtahpranah pranayama parayanah ॥ 13 ॥

viruddhahamta viraghno raktasyamagalo’pica ।
subrahmanyo guhapritah brahmanyo brahmanapriyah ॥ 14 ॥

। iti sri subrahmanyastottarasatanamastotram sampurnam ।

See Also  1000 Names Of Sri Dattatreya – Sahasranama Stotram 3 In English

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil