Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 In Gujarati

॥ Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Gujarati Lyrics ॥

 ॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યભુજઙ્ગસ્તોત્રમ્ ૪ ॥ 
સુબ્રહ્મણ્ય સુધામયૂખસુષમાહઙ્કાર હુઙ્કારકૃ-
દ્વક્ત્રામ્ભોરુહ પાદપઙ્કજનતાલીષ્ટાર્થ દાનવ્રત ।
બ્રહ્મણ્યં કુરુ સન્તતં કરુણયા નિર્વ્યાજયા માં વિભો
શૈલાધીશસુતાશિવાનનસરોજાર્કાયિતાસ્યામ્બુજ ॥ ૧ ॥

સમુદ્રં યથા સંશ્રયન્તે તટિન્યઃ વિહીનાભિધાસ્ત્યક્ત રૂપાસ્તથા મામ્ ।
પ્રવિજ્ઞાય લોકા ઇતીવાભિધિત્સુઃ સમુદ્રાઙ્કગશ્શમ્ભુસૂનુર્દયાબ્ધિઃ ॥ ૨ ॥

યથા સૈન્ધવં ચક્ષુરગ્રાહ્યમપ્સુ સ્થિતં જિહ્વયા ગૃહ્યતેઽહં તથાસ્મિન્ ।
પ્રપઞ્ચે ધિયા સૂક્ષ્મયાતીન્દ્રિયોઽપિ પ્રવિજ્ઞેય એવં ગુહોઽયં વ્યનક્તિ ॥ ૩ ॥

કરોત્યક્ષમાલાં કરે યો મનુષ્યો ભવેદૂરુદઘ્નો ભવામ્ભોધિરસ્ય ।
ઇતીવાભિધાતું કરં સાક્ષમાલં કરં ચોરુગં શમ્ભુસૂનુર્બિભર્તિ ॥ ૪ ॥

મુધાયાસમાલક્ષ્ય ગન્ધસ્રગાદૌ વિધાયાશુ કામાદિ ષડ્વૈરિનાશમ્ ।
ક્રુધાદ્યાઢ્ય લભ્યેતરાત્મસ્વરૂપં બુધાસ્સમ્ભજધ્વં મુદા કાર્તિકેયમ્ ॥ ૫ ॥

સમુદ્રાત્તરઙ્ગા યથાવિર્ભવન્તો ન ભિન્નાસ્સમુદ્રાત્તથાયં પ્રપઞ્ચઃ ।
મદુત્થો ન મદ્ભિન્ન ઇત્યેતમર્થં ગુહોઽમ્ભોનિધેસ્તીરગોઽભિવ્યનક્તિ ॥ ૬ ॥

રત્નાકરેણ સંયોગો રામસેતૌ નિરીક્ષિતઃ ।
મહોદધેરિહૈવૈક્ષિ મહોદધિ સમાગમઃ ॥ ૭ ॥

સાગર દ્વય સાઙ્ગત્યં રામસેતાવિવાત્ર ચ ।
કરુણામ્બુધિના યસ્માત્સઙ્ગતોઽયં મહોદધિઃ ॥ ૮ ॥

ઇતિ શ્રીચન્દ્રશેખરભારતીમહાસ્વામિનઃ વિરચિતં
શ્રીસુબ્રહ્મણ્યભુજઙ્ગસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil