Subrahmanya Ashtakam In Gujarati » Karavalamba Stotram

 ॥ Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) Lyrics ॥

॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યાષ્ટકમ્ અથવા શ્રીસુબ્રહ્મણ્ય કરાવલમ્બસ્તોત્રમ્ ॥
હે સ્વામિનાથ! કરુણાકર દીનબન્ધો
શ્રીપાર્વતીશમુખપઙ્કજપદ્મબન્ધો ।
શ્રીશાદિદેવગણપૂજિતપાદપદ્મ
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૧ ॥

દેવાધિદેવસુત દેવગણાધિનાથ
દેવેન્દ્રવન્દ્યમૃદુપઙ્કજમઞ્જુપાદ ।
દેવર્ષિનારદમુનીન્દ્રસુગીતકીર્તે
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૨ ॥

નિત્યાન્નદાનનિરતાખિલરોગહારિન્
ભાગ્યપ્રદાનપરિપૂરિતભક્તકામ ।
શૃત્યાગમપ્રણવવાચ્યનિજસ્વરૂપ
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૩ ॥

ક્રૌઞ્ચાસુરેન્દ્રપરિખણ્ડન શક્તિશૂલ-
ચાપાદિશસ્ત્રપરિમણ્ડિતદિવ્યપાણે । var પાશાદિશસ્ત્ર
શ્રીકુણ્ડલીશધરતુણ્ડશિખીન્દ્રવાહ var ધૃતતુણ્ડ
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૪ ॥

દેવાધિદેવરથમણ્ડલમધ્યવેઽદ્ય
દેવેન્દ્રપીઠનકરં દૃઢચાપહસ્તમ્ ।
શૂરં નિહત્ય સુરકોટિભિરીડ્યમાન
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૫ ॥

હારાદિરત્નમણિયુક્તકિરીટહાર
કેયૂરકુણ્ડલલસત્કવચાભિરામમ્ ।
હે વીર તારકજયામરવૃન્દવન્દ્ય
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૬ ॥

પઞ્ચાક્ષરાદિમનુમન્ત્રિતગાઙ્ગતોયૈઃ
પઞ્ચામૃતૈઃ પ્રમુદિતેન્દ્રમુખૈર્મુનીન્દ્રૈઃ ।
પટ્ટાભિષિક્તહરિયુક્ત પરાસનાથ
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૭ ॥

શ્રીકાર્તિકેય કરુણામૃતપૂર્ણદૃષ્ટ્યા
કામાદિરોગકલુષીકૃતદુષ્ટચિત્તમ્ ।
સિક્ત્વા તુ મામવ કલાધરકાન્તિકાન્ત્યા
વલ્લીશનાથ મમ દેહિ કરાવલમ્બમ્ ॥ ૮ ॥

સુબ્રહ્મણ્યાષ્ટકં પુણ્યં યે પઠન્તિ દ્વિજોત્તમાઃ ।
તે સર્વે મુક્તિમાયાન્તિ સુબ્રહ્મણ્યપ્રસાદતઃ ॥

સુબ્રહ્મણ્યાષ્ટકમિદં પ્રાતરુત્થાય યઃ પઠેત્ ।
કોટિજન્મકૃતં પાપં તત્ક્ષણાદેવ નશ્યતિ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યાષ્ટકં અથવા
શ્રીસુબ્રહ્મણ્ય કરાવલમ્બસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

See Also  Svasvamiyugala Ashtakam In Gujarati

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Sri Subramanya Ashtakam / Karavalamba Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil