1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Bengali

॥ Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীগুহ্যনামৌচ্ছিষ্টগণেশানসহস্রনামাবলিঃ ॥
॥ শ্রীঃ ॥

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ।
(বিশেষবিধিস্তু) সর্বত্রাদৌ ওঁ আং ক্রোং হ্রীং ক্লীং হ্রীং গ্লৌং
গং ইতি অষ্টতারীসংয়োজনম্ মহাগণেশানোপাসকৈঃ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং
গ্লৌং গং ইতি ষট্তারীসংয়োজনং সপ্তত্রিংশদক্ষর শ্রীমদুচ্ছিষ্টগণেশানোপাসকৈঃ
ওঁ আং ক্রোং হ্রীং গং গ্লৌং ইতি ষট্তারীসংয়োজনং চ কর্তব্যম্ ।
সর্বত্র নমোন্তপ্রতিনামান্তপ্রণবপল্লবিতত্বমপি ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras ওঁ আং ক্রোং হ্রীং ক্লীং হ্রীং গ্লৌং গং
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং
or ওঁ আং ক্রোং হ্রীং গং গ্লৌং
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

ওঁ মহাগণাধিনাথাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টাবিংশত্যক্ষরাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ তারশ্রীশক্তিকন্দর্পভূস্মৃতিবিন্দুসংয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ ঙেন্তগণপতিপ্রোক্তায় নমঃ ।
ওঁ বরবরদসংয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজনদ্বিতীয়ান্তায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যশিবসংয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ বশমানয়সংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিজায়াসমর্পিতায় নমঃ ।
ওঁ গণকমুনিসন্দৃষ্টায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ নিচৃদ্গায়ত্রভাষিতায় নমঃ ।
ওঁ সুরাদিবন্দ্যপাদাব্জায় নমঃ ।
ওঁ মনুরাজবিজৃম্ভিতায় নমঃ ।
ওঁ ইক্ষুসাগরমধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ রত্নদ্বীপস্য মধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গমালিকাধৌতশীততরামলালয়ায় নমঃ ।
ওঁ কল্পপাদপসংশোভিমণিভূমিবিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ মৃদুবাতসমানীতদিব্যগন্ধনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ নানাকুসুমসঙ্কীর্ণায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষিবৃন্দরবপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ য়ুগপদৃতুষটকেন সংসেবিতপদদ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ নবরত্নসমাবিদ্ধসিংহাসনসমাস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ জপাপুষ্পতিরস্কারিরক্তকান্তিসমুজ্জ্বলায় নমঃ ।
ওঁ বল্লভাশ্লিষ্টবামাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ একাদশকরান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নকুম্ভাঢ্যশুণ্ডাগ্রায় নমঃ ।
ওঁ বীজাপূরিণে নমঃ ।
ওঁ গদাধরায় নমঃ ।
ওঁ ইক্ষুচাপধরায় নমঃ ।
ওঁ শূলিনে নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ চক্রপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সরোজভৃতে নমঃ ।
ওঁ পাশিনে নমঃ ।
ওঁ ধৃতোত্পলায় নমঃ ।
ওঁ শালীমঞ্জরীভৃতে নমঃ ।
ওঁ স্বদন্তভৃতে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাবরণচক্রেশায় নমঃ ।
ওঁ ষডাম্নায়প্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মূলমন্ত্রাঢ্যপূজাকায় নমঃ ।
ওঁ ষডঙ্গপরিবারিতায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ পরৌঘপূজনাতুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যৌঘাদিনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশ্রীপতিসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ গিরিজাতত্পতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রতিমন্মথসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ মহীবরাহপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধ্যামোদপ্রপূজাকায় নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধিতত্পতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কান্তিসুমুখসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ মদনাবতিকদুর্মুখায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ মদদ্রবাবিঘ্নপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ দ্রাবিণীবিঘ্নেকর্তৃকায় নমঃ ।
ওঁ বসুধারাশঙ্খপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ বসুমতিকপদ্মকায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মীপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরীশায় নমঃ ।
ওঁ কৌমারীসেবিতাঙ্ঘ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণব্যর্চিতপদ্বন্দ্বায় নমঃ ।
ওঁ বারাহীসেবিতাঙ্ঘ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ ইদ্রাণীপূজিতশ্রীকায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ চামুণ্ডশ্রিতপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ মহালক্ষ্মীমহামাতৃসম্পূজিতপদদ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঐরাবতসমারূঢবজ্রহস্তেন্দ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ অজোপরিসমারূঢশক্তিহস্তাগ্নিসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ মহিষারূঢদণ্ডাঢ্যয়মদেবপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ নরারোহিখড্গহস্তনিরৃত্যাশ্রিতপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ মকরবাহনারূঢপাশাঢ্যবরুণার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ রুরোরুপরিসন্তিষ্ঠদ্ধ্বজাঢ্যশ্বসনার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ অশ্ববাহনশঙ্খাঢ্যসোমদেবপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভবাহনারূঢত্রিশূলাঢ্যেশসেবিতায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ পঞ্চাবরণপূজোদ্যত্কারুণ্যাকুলমানসায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাবৃতিনমস্যাকভক্তবাঞ্ছাপ্রপূরণায় নমঃ ।
ওঁ একমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অষ্টমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশন্মূর্তিভেদকায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিসমাখ্যাকায় নমঃ ।
ওঁ পত্নীসংয়ুতমূর্তিকায় নমঃ ।
ওঁ নগ্নপত্নীসমাশ্লিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সুরতানন্দতুন্দিলায় নমঃ ।
ওঁ সুমবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশবরায়ুধায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ কামিনীচুম্বনায়ুক্তসদালিঙ্গনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ অণ্ডকর্ণকপোলাখ্যত্রিস্থানমদবারিরাজে নমঃ ।
ওঁ মদাপোলুব্ধমধুপৈর্বিচুম্বিতকপোলকায় নমঃ ।
ওঁ কামুকায় নমঃ ।
ওঁ কামিনীকান্তায় নমঃ ।
ওঁ কান্তাধরমধুব্রতায় নমঃ ।
ওঁ কামিনীহৃদয়াকর্ষিণে নমঃ ।
ওঁ বশাগণনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ ঐরাবতাদিদিঙ্নাগমিথুনাষ্টকপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ সদা জায়াশ্রিতায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ অশ্রান্তায় নমঃ ।
ওঁ নগ্নোপাসকপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মাংসাশিনে নমঃ ।
ওঁ বারুণীমত্তায় নমঃ ।
ওঁ মত্স্যভুজে নমঃ ।
ওঁ মৈথুনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মুদ্রাসপ্তকসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ মপঞ্চকনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাঙ্গরাগসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ শৃঙ্গাররসলম্পটায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ কর্পূরবীটীসৌগন্ধ্যকল্লোলিতককুপ্তটায় নমঃ ।
ওঁ উপাসকবরিষ্ঠাস্যবীট্যামৌক্যনিরাসকায় নমঃ ।
ওঁ য়োন্যাহিতসুশুণ্ডাকায় নমঃ ।
ওঁ য়োনিলালনলালসায় নমঃ ।
ওঁ ভগামোদসমাশ্বাসিনে নমঃ ।
ওঁ ভগচুম্বনলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ কান্তাকুচসমালিঙ্গিশুণ্ডামণ্ডিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টাখ্যগণেশানায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টাস্বাদিসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টপূজনরতায় নমঃ । ১১০ ।

ওঁ উচ্ছিষ্টজপসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টহোমসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টব্রতধারকায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টতর্পণপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টমার্জনে রতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টব্রাহ্মণকুলসন্তর্পণসুসাধিতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টবিঘ্নরাজেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টবস্তুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টমন্ত্রসঞ্জাপিসর্বসিদ্ধিপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টোপচাররতায় নমঃ । ১২০ ।

ওঁ উচ্ছিষ্টোপাস্তিসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ মদিরানন্দসন্তোষিণে নমঃ ।
ওঁ সদামত্তায় নমঃ ।
ওঁ মদোদ্ধতায় নমঃ ।
ওঁ মধুরাশিনে নমঃ ।
ওঁ মধূদ্রিক্তায় নমঃ ।
ওঁ মধুপানপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ মধুস্নানপরামোদায় নমঃ ।
ওঁ মাধুর্যৈকরসাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ মদিরাসিন্ধুসম্ভূতায় নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ সুধামজ্জনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ মদিরাম্বুধিসংস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ মদিরামজ্জনে রতায় নমঃ ।
ওঁ মদিরাতর্পণপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ মদিরামার্জনাদৃতায় নমঃ ।
ওঁ মদিরামোদসন্তোষিণে নমঃ ।
ওঁ মদিরামোদলোলুপায় নমঃ ।
ওঁ কাদম্বরীরসোন্মত্তায় নমঃ ।
ওঁ কাদম্বরীপ্রিয়াশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ দ্রাক্ষারসসমাহ্লাদিনে নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ দ্রাক্ষারসমদোল্বণায় নমঃ ।
ওঁ বারুণীমদঘূর্ণাম্বায় নমঃ ।
ওঁ বারুণীমদবিহ্বলায় নমঃ ।
ওঁ নারিকেলরসাস্বাদিনে নমঃ ।
ওঁ নারিকেলমধুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ তালফলরসোন্মত্তায় নমঃ ।
ওঁ তালমদ্যপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পানসমদ্যসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ কদলীমদ্যপানকায় নমঃ ।
ওঁ দাডিমীরসসম্প্রীতায় নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ গৌডপানকলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ পৌষ্পীপানসদামত্তায় নমঃ ।
ওঁ পৌষ্পীকরণ্ডমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ য়ুবতীসুরতাসক্তায় নমঃ ।
ওঁ য়ুবতীমণিতে রতায় নমঃ ।
ওঁ মোদপ্রমোদকৃত্সঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরবানন্দবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লতুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লসিদ্ধিবরপ্রদায় নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ শুক্লধাতুমহঃপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ ওজশ্শক্তিপ্রকাশনায় নমঃ ।
ওঁ শুক্রাদিমান্ত্রিকৈর্ধুর্যৈরর্ধরাত্রপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তকচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তকেশায় নমঃ ।
ওঁ নগ্নকান্তাসমাশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ তাম্বূলচর্বণায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ কর্পূরবীটিকামদায় নমঃ ।
ওঁ কান্তাচর্বিততাম্বূলরসাস্বাদনলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ বিশেষতঃ কলিয়ুগেসিদ্ধিদায় সুরপাদপায় নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ মহাপদ্মাদিখর্বান্তনিধিপৌষ্কল্যপোষকায় নমঃ ।
ওঁ স্বল্পায়াসসুসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ কলৌ তূর্ণফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃকাননসংস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ পিতৃকাননসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ মাচীপত্রসমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃহতীপত্রতোষিতায় নমঃ ।
ওঁ দূর্বায়ুগ্মনমস্যাকায় নমঃ ।
ওঁ ধুত্তূরদলপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুক্রান্তসপর্যাকায় নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ গণ্ডলীপত্রসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্কপত্রসুসংরাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ অর্জুনপত্রকপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ নানাপত্রসুসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ নানাপুষ্পসুসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রার্চনপূজায়াংসহস্রকমলপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পুন্নাগপুষ্পসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ মন্দারকুসুমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বকুলপুষ্পসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ধুত্তূরসুমশেখরায় নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ রসালপুষ্পসংশোভিনে নমঃ ।
ওঁ কেতকীপুষ্পসুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পারিজাতপ্রসূনাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ মাধবীকুন্দতোষিতায় নমঃ ।
ওঁ শম্যালঙ্কারসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ মৃণালপাটলীপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষপঙ্কজপূজায়ামণিমাদিপ্রসাধকায় নমঃ ।
ওঁ সংহিতাপদপাঠাদিঘনান্তজ্ঞানদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টাবধানসন্ধায়িনে নমঃ ।
ওঁ শতাবধানপোষকায় নমঃ । ২০০ ।

ওঁ সাহস্রিকাবধানশ্রীপরিপাটীপ্রবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ মনশ্চিন্তিতবিজ্ঞাত্রে নমঃ ।
ওঁ মনসা চিন্তিতপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তত্রাণব্যগ্রচিত্তায় নমঃ ।
ওঁ স্মৃতিমাত্রাভয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ স্মৃতিমাত্রাখিলত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ সাধকেষ্টদতল্লজায় নমঃ ।
ওঁ স্বসাধকবিপক্ষচ্ছিদে নমঃ ।
ওঁ বিপক্ষজনভক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাধিহন্ত্রে নমঃ । ২১০ ।

ওঁ ব্যথাহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাব্যাধিবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ পৈত্তিকার্তিপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ শ্লৈষ্মিকস্য বিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ বাতিকজ্বরবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ শূলগুল্মাদিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ নেত্ররোগপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যজ্বরবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ কাসাদিব্যাধিসংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্বরবিনাশনায় নমঃ । ২২০ ।

ওঁ আধিহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ তমোহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বাপদ্বিনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ ধনদায়িনে নমঃ ।
ওঁ য়শোদায়িনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সুরদ্রুমায় নমঃ ।
ওঁ কল্যত্বদায়কায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তামণয়ে নমঃ ।
ওঁ আয়ুষ্যদায়কায় নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ পরকায়প্রবেশাদিয়োগসিদ্ধিবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ মহাধনিত্বসন্ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ধরাধীশত্বদায়কায় নমঃ ।
ওঁ তাপত্রয়াগ্নিসন্তপ্তসমাহ্লাদনকৌমুদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মব্যাধিজরামৃত্যুমহাব্যাধিবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ সংসারকাননচ্ছেত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ সংসারভয়বিধ্বংসিপরাকামকলাবপুষে নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টাখ্যগণাধীশায় নমঃ ।
ওঁ বামাচরণপূজিতায় নমঃ । ২৪০ ।

See Also  Hymns With 108 Names Of Maa Durga 2 In Bengali

ওঁ নবাক্ষরীমন্ত্ররাজায় নমঃ ।
ওঁ দশবর্ণকমন্ত্ররাজে নমঃ ।
ওঁ একাদশাক্ষরীরূপায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তবিংশতিবর্ণকায় নমঃ ।
ওঁ ষট্ত্রিংশদর্ণসম্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ বলিমন্ত্রপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশাক্ষরসন্নিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ একোনবিংশতীষ্টদায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তবর্ণাধিকত্রিংশদর্ণমন্ত্রস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাত্রিংশদক্ষরারূঢায় নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ দক্ষিণাচারসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাবৃতিকয়ন্ত্রোদ্ধবরিবস্যাবিধিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নববর্ণাদিমন্ত্রৌঘসম্প্রপূজিতপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ পরৌঘীয়গুরুব্যূহসন্তর্পণসুসাধিতায় নমঃ ।
ওঁ মহত্পদসমায়ুক্তপাদুকাপূজনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাভিমুখেশস্যপূজনেন বরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যবৃন্দসিদ্ধবৃন্দমানবৌঘনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবারং মূলমন্ত্রেণবিন্দুচক্রে সুতর্পিতায় নমঃ ।
ওঁ ষডঙ্গদেবতাপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ ষণ্মুখাম্নায়রাজিতায় নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ তুষারসমশোভাকহৃদয়াম্বানমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ স্ফটিকাশ্মসমানশ্রীশিরোদেবীনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্যামশোভাসমুজ্জৃম্ভিশিখাদেবীপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রনীলমণিচ্ছায়কবচাম্বাপরীবৃতায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণবর্ণসুশোভিশ্রীনেত্রমাতৃসমাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ আরুণ্যৌঘনদীমজ্জদস্ত্রাম্বাসেবিতাঙ্ঘ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ বসুদলাব্জমূলেষুশক্ত্যষ্টকসমন্বিতায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বধাত্রীভোগদার্চিতপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্ননাশিকয়া পূজ্যায় নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ নিধিপ্রদাপরীবৃতায় নমঃ ।
ওঁ পাপঘ্নিকাপূজ্যপাদায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যাদেবীনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ অন্বর্থনামসংরাজিশশিপ্রভাপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ দলাষ্টকস্য মধ্যেষুসিদ্ধ্যষ্টকপরীবৃতায় নমঃ ।
ওঁ অণিম্নীপূজিতপদায় নমঃ ।
ওঁ মহিম্ন্যর্চিতপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ লঘিম্নীচিন্তিতপদায় নমঃ ।
ওঁ গরিম্ণীপূজিতাঙ্ঘ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ ঈশিত্বার্চিতদেবেন্দ্রায় নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ বশিত্বার্চিতবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ প্রাকাম্যদেবীসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ প্রাপ্তিসিদ্ধিপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বাহ্যাষ্টদলরাজীবেবক্রতুণ্ডাদিরূপকায় নমঃ ।
ওঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ একদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মহোদরায় নমঃ ।
ওঁ গজাননায় নমঃ ।
ওঁ লম্বোদরাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিকটায় নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ বিঘ্নরাজে নমঃ ।
ওঁ ধূম্রবর্ণকায় নমঃ ।
ওঁ বহিরষ্টদলাগ্রেষুব্রাহ্ম্যাদিমাতৃসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ মৃগচর্মাবৃতস্বর্ণকান্তিব্রাহ্মীসমাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ নৃকপালাদিসম্বিভ্রচ্চন্দ্রগৌরমহেশিকায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রগোপারুণচ্ছায়কৌমারীবন্দ্যপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ নীলমেঘসমচ্ছায়বৈষ্ণবীসুপরিষ্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ অঞ্জনাদ্রিসমানশ্রীবারাহীপর্যলঙ্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রনীলপ্রভাপুঞ্জলসদিন্দ্রাণিকায়ুতায় নমঃ ।
ওঁ শোণবর্ণসমুল্লাসিচামুণ্ডার্চিতপাদুকায় নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ স্বর্ণকান্তিতিরস্কারিমহালক্ষ্মীনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ ঐরাবতাদিবজ্রাদিদেবেন্দ্রাদিপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাবৃতিনমস্যায়ামণিমাদিপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গুপ্তবিদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গুপ্তবরিবস্যাবিধিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বামাচরণসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপ্রসন্তুষ্টমানসায় নমঃ ।
ওঁ কোঙ্কাচলশিরোবর্তিনে নমঃ ।
ওঁ কোঙ্কাচলজনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কোঙ্কাম্বুদজলাস্বাদিনে নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ কাবেরীতীরবাসকায় নমঃ ।
ওঁ জাহ্নবীমজ্জনাসক্তায় নমঃ ।
ওঁ কালিন্দীমজ্জনে রতায় নমঃ ।
ওঁ শোণভদ্রাজলোদ্ভূতায় নমঃ ।
ওঁ শোণপাষাণরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সরয়্বাপঃপ্রবাহস্থায় নমঃ ।
ওঁ নর্মদাবারিবাসকায় নমঃ ।
ওঁ কৌশিকীজলসংবাসায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রভাগাম্বুনিষ্ঠিতায় নমঃ ।
ওঁ তাম্রপর্ণীতটস্থায়িনে নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ মহাসারস্বতপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ মহানদীতটাবাসায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপুত্রাম্বুবাসকায় নমঃ ।
ওঁ তমসাতম আকারায় নমঃ ।
ওঁ মহাতমোপহারকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরাপগাতীরবাসিনে নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরনীরপ্রবর্ধকায় নমঃ ।
ওঁ কামকোটীপীঠবাসিনে নমঃ ।
ওঁ শঙ্করার্চিতপাদুকায় নমঃ ।
ওঁ ঋশ্যশৃঙ্গপুরস্থায়িনে নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ সুরেশার্চিতবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ দ্বারকাপীঠসংবাসিনে নমঃ ।
ওঁ পদ্মপাদার্চিতাঙ্ঘ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথপুরস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ তোটকাচার্যসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্মঠালয়স্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ হস্তামলকপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাভোগয়শোমোক্ষয়োগলিঙ্গপ্রতিষ্ঠিতায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়িনে নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশলিঙ্গসংস্থিতায় নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ কোলাচলপুরস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ কামেশীনগরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জ্বালামুখীমুখস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ শ্রীশৈলকৃতবাসকায় নমঃ ।
ওঁ লঙ্কেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কুমারীশায় নমঃ ।
ওঁ কাশীশায় নমঃ ।
ওঁ মথুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মলয়াদ্রিশিরোবাসিনে নমঃ ।
ওঁ মলয়ানিলসেবিতায় নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ শোণাদ্রিশিখরারূঢায় নমঃ ।
ওঁ শোণাদ্রীশপ্রিয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ জম্বূবনান্তমধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ বল্মীকপুরমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশত্পীঠনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশদক্ষরাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টোত্তরশতক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টোত্তরশতপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নশৈলকৃতাবাসায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধজ্ঞানপ্রদায়কায় নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ শাতকুম্ভগিরিস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ শাতকুম্ভোদরস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ গোময়প্রতিমাবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শ্বেতার্কতনুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রাবিম্বসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ নিম্ববিম্বসুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থমূলসংস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ বটবৃক্ষাধরস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ নিম্ববৃক্ষস্য মূলস্থায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিগ্রামাধিদৈবতায় নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ অশ্বত্থনিম্বসংয়োগেপ্রিয়ালিঙ্গিতমূর্তিকায় নমঃ ।
ওঁ গম্বীজরূপায় নমঃ ।
ওঁ একার্ণায় নমঃ ।
ওঁ গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ গ্লৈম্বীজাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ গণেশানায় নমঃ ।
ওঁ গোঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ একবর্ণকায় নমঃ ।
ওঁ বিরিরূপায় নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ বিঘ্নহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পত্নীবরাঙ্গসত্পাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সিন্দূরাভায় নমঃ ।
ওঁ কপালভৃতে নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মীগণেশায় নমঃ ।
ওঁ হেমাভায় নমঃ ।
ওঁ একোনত্রিংশদক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ বামাঙ্গাবিষ্টলক্ষ্মীকায় নমঃ ।
ওঁ মহাশ্রীপ্রবিধায়কায় নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ ত্র্যক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ শক্তিগণপায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রপূরকায় নমঃ ।
ওঁ চতুরক্ষরশক্তীশায় নমঃ ।
ওঁ হেমচ্ছায়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিণেত্রকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপ্রপ্রসাদপঙ্ক্ত্যর্ণায় নমঃ ।
ওঁ রক্তাভায় নমঃ ।
ওঁ কল্পবল্লিভৃতে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ সিংহবাহায় নমঃ ।
ওঁ হেরম্বায় নমঃ ।
ওঁ চতুরর্ণকায় নমঃ ।
ওঁ সুব্রহ্মণ্যগণেশানায় নমঃ ।
ওঁ ধাত্বর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামদায় নমঃ ।
ওঁ অরুণাভতনুশ্রীকায় নমঃ ।
ওঁ কুক্কুটোদ্যত্করান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টাবিংশতিবর্ণাত্মমন্ত্ররাজসুপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বসিদ্ধসংসেব্যায় নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ ব্যাঘ্রদ্বিপাদিভীকরায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রশাস্ত্রমহোদন্বত্সমুদ্যতকলানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ জনসম্বাধসম্মোহিনে নমঃ ।
ওঁ নবদ্রব্যবিশেষকায় নমঃ ।
ওঁ কামনাভেদসংসিদ্ধবিবিধধ্যানভেদকায় নমঃ ।
ওঁ চতুরাবৃত্তিসন্তৃপ্তিপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ অভীষ্টসমর্পকায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রচন্দনকাশ্মীরকস্তূরীজলতর্পিতায় নমঃ ।
ওঁ শুণ্ডাগ্রজলসন্তৃপ্তিকৈবল্যফলদায়কায় নমঃ ।
ওঁ শিরঃকৃতপয়স্তৃপ্তিসর্বসম্পদ্বিধায়কায় নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ গুহ্যদেশমধুদ্রব্যসন্তৃপ্ত্যাকামদায়কায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রদ্বয়মধুদ্রব্যতৃপ্ত্যাকৃষ্টিবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ পৃষ্ঠদেশঘৃতদ্রব্যতৃপ্তিভূপবশঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ এরণ্ডতৈলসন্তৃপ্তিরণ্ডাকর্ষকনাভিকায় নমঃ ।
ওঁ ঊরুয়ুগ্মকতৈলীয়তর্পণাতিপ্রমোদিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রীতিপ্রবর্ধকাংসীয়পয়ঃপয়ঃপ্রতর্পণায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মবর্ধকতুণ্ডীয়দ্রব্যত্রয়সুতর্পণায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টদ্রব্যাহুতিপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ বিবিধদ্রব্যহোমকায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মমুহূর্তনিষ্পন্নহোমকর্মপ্রসাদিতায় নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ মধুদ্রব্যকহোমেনস্বর্ণসমৃদ্ধিবর্ধকায় নমঃ ।
ওঁ গোদুগ্ধকৃতহোমেনগোসমৃদ্ধিবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ আজ্যাহুতিকহোমেনলক্ষ্মীলাসবিলাসকায় নমঃ ।
ওঁ শর্করাহুতিহোমেনকাষ্ঠাষ্টকয়শঃপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দধিদ্রব্যকহোমেনসর্বসম্পত্তিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ শাল্যন্নকৃতহোমেনান্নসমৃদ্ধিবিতারকায় নমঃ ।
ওঁ সতণ্ডুলতিলাহুত্যাদ্রব্যকদম্বপূরকায় নমঃ ।
ওঁ লাজাহুতিকহোমেনদিগন্তব্যাপিকীর্তিদায় নমঃ ।
ওঁ জাতীপ্রসূনহোমেনমেধাপ্রজ্ঞাপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ দূর্বাত্রিকীয়হোমেনপূর্ণায়ুঃপ্রতিপাদকায় নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ সুপীতসুমহোমেনবৈরিভূপতিশিক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ বিভীতকসমিদ্ধোমৈঃস্তম্ভনোচ্চাটসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ অপামার্গসমিদ্ধৌমৈঃপণ্যয়োষাবশঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ এরণ্ডকসমিদ্ধোমৈঃরণ্ডাসঙ্ঘবশঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ নিম্বদ্রুদলহোমেনবিদ্বেষণবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতাক্তদৌগ্ধশাল্যন্নহোমৈরিষ্টফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ তিলাদিচতুরাহুত্যাসর্বপ্রাণিবশঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ নানাদ্রব্যসমিদ্ধোমৈরাকর্ষণাদিসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নায় নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ ত্র্যধিকত্রিংশদর্ণকায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশাক্ষরশক্তীশায় নমঃ ।
ওঁ পত্নীবরাঙ্গহস্তকায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তাচন্দ্রৌঘদীপ্তাভায় নমঃ ।
ওঁ বিরিবিঘ্নেশপদ্ধতয়ে নমঃ ।
ওঁ একাদশাক্ষরীমন্ত্রোল্লাসিনে নমঃ ।
ওঁ ভোগগণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাত্রিংশদর্ণসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রাগণপায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ জগত্ত্রয়হিতায় নমঃ ।
ওঁ ভোগমোক্ষদায় নমঃ ।
ওঁ কবিতাকরায় নমঃ ।
ওঁ ষডর্ণায় নমঃ ।
ওঁ পাপবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বসৌভাগ্যদায়কায় নমঃ ।
ওঁ বক্রতুণ্ডাভিধায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ ভজতাং কামদায় মণয়ে নমঃ ।
ওঁ মেঘোল্কাদিমহামন্ত্রায় নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ সর্ববশ্যফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ আথর্বণিকমন্ত্রাত্মনে নমঃ ।
ওঁ রায়স্পোষাদিমন্ত্ররাজে নমঃ ।
ওঁ বক্রতুণ্ডেশগায়ত্রীপ্রতিপাদিতবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ পিণ্ডমন্ত্রাদিমালান্তসর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ সঞ্জপ্তিহোমসন্তৃপ্তিসেকভোজনসাধিতায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাঙ্গকপুরশ্চর্যায় নমঃ ।
ওঁ অর্ণলক্ষজপসাধিতায় নমঃ ।
ওঁ কোট্যাবৃত্তিকসঞ্জপ্তিসিদ্ধীশ্বরত্বদায়কায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণাষ্টমীসমারব্ধমাসেনৈকেনসাধিতায় নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ মাতৃকয়া পুটীকৃত্যমাসেনৈকেন সাধিতায় নমঃ ।
ওঁ ভূতলিপ্যা পুটীকৃত্যমাসেনৈকেন সাধিতায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিষষ্ট্যক্ষরসংয়ুক্তমাতৃকাপুটসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণাষ্টমীসমারব্ধদিনসপ্তকসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ অর্কেন্দুগ্রহকালীনজপাজ্ঝটিতিসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ নিশাত্রিকালপূজাকমাসেনৈকেনসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রার্ণৌষধিনিষ্পন্নগুটিকাভিঃসুসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যোদয়সমারম্ভদিনেনৈকেনসাধিতায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রারাম্বুজারূঢদেশিকস্মৃতিসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ শিবোংহভাবনাসিদ্ধসর্বসিদ্ধিবিলাসকায় নমঃ । ৪৯০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Gajanana Maharaja – Sahasranamavali Stotram In Telugu

ওঁ পরাকামকলাধ্যানসিদ্ধীশ্বরত্বদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অকারায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রিয়পূজাকায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতানন্দদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তাবতারেষ্বনন্তফলদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টাঙ্গপাতসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টবিধমৈথুনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টপুষ্পসমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টাধ্যায়ীজ্ঞানদায়কায় নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ আরব্ধকর্মনির্বিঘ্নপূরয়িত্রে নমঃ ।
ওঁ আক্ষপাটিকায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রগোপসমানশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ ইক্ষুভক্ষণলালসায় নমঃ ।
ওঁ ঈকারবর্ণসম্বুদ্ধপরাকামকলাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ ঈষণাত্রয়মার্জকায় নমঃ ।
ওঁ উদ্দণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ উদগ্রায় নমঃ ।
ওঁ উণ্ডেরকবলিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জস্বতে নমঃ ।
ওঁ ঊষ্মলমদায় নমঃ ।
ওঁ ঊহাপোহদুরাসদায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুচিত্তৈকসুলভায় নমঃ ।
ওঁ ঋণত্রয়বিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ ঋগর্থবেত্রে নমঃ ।
ওঁ ৠকারায় নমঃ ।
ওঁ ৠকারাক্ষররূপধৃজে নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ ঌবর্ণরূপায় নমঃ ।
ওঁ ৡবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ ৡকারাক্ষরপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ এধিতাখিলভক্তশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ এধিতাখিসংশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ একাররূপায় নমঃ ।
ওঁ ঐকারায় নমঃ ।
ওঁ ঐম্পুটিতস্মৃতিবিন্দুকায় নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারবাচ্যায় নমঃ ।
ওঁ ওঙ্কারায় নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ ওঙ্কারাক্ষররূপধৃজে নমঃ ।
ওঁ ঔঙ্কারাঢ্যগভূয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ঔম্পূর্বয়ুগ্গকারকায় নমঃ ।
ওঁ অংশাংশিভাবসন্দৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অংশাংশিভাববিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ অঃকারান্তসমস্তাচ্কবর্ণমণ্ডলপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ কতৃতীয়বিসর্গাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ কতৃতীয়ার্ণকেবলায় নমঃ ।
ওঁ কর্পূরতিলকোদ্ভাসিললাটোর্ধ্বপ্রদেশকায় নমঃ ।
ওঁ খল্বাটভূমিসংরক্ষিণে নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ খল্বাটবুদ্ধিভেষজায় নমঃ ।
ওঁ খট্বাঙ্গায়ুধসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ খড্গোদ্যতকরান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ খণ্ডিতাখিলদুর্ভিক্ষায় নমঃ ।
ওঁ খনিলক্ষ্মীপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ খদিরাধিকসারাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ খলীকৃতবিপক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ গান্ধর্ববিদ্যাচতুরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বনিকরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঘপূর্ববীজসন্নিষ্টায় নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ ঘোরঘর্ঘরবৃংহিতায় নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টানিনাদসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ঘার্ণায় নমঃ ।
ওঁ ঘনাগমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বেদেষু সঙ্গীতায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্থবেদনিষ্ঠিতায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশকসংয়ুক্তচতুর্যুক্তচতুশ্শতায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্থীপূজনপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ চতুরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ চতুর্গতয়ে নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ চতুর্থীতিথিসম্ভূতায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বর্গফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ছত্রিণে নমঃ ।
ওঁ ছদ্মনে নমঃ ।
ওঁ ছলায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দোবপুষে নমঃ ।
ওঁ ছন্দোবতারকায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্বন্ধবে নমঃ ।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগদ্রক্ষিণে নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ জগন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্যোনয়ে নমঃ ।
ওঁ জগদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ জগদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ জগন্নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ জরামরণবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ জগদানন্দদায়কায় নমঃ ।
ওঁ জাগুডানুকৃতিচ্ছায়ায় নমঃ ।
ওঁ জাগ্রদাদিপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ জাম্বূনদসমচ্ছায়ায় নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ জপসম্প্রীতমানসায় নমঃ ।
ওঁ জপয়োগসুসংবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ জপতত্পরসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুমসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ জাতীপূজকবাক্প্রদায় নমঃ ।
ওঁ জয়ন্তীদিনসুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ জয়ন্তীপূজিতাঙ্ঘ্রিকায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্ভানতিরস্কারিণে নমঃ ।
ওঁ জগদ্ভানতিরোহিতায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্রূপমহামায়াধিষ্ঠানচিন্ময়াত্মকায় নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ ঝঞ্ঝানিলসমশ্বাসিন নমঃ ।
ওঁ ঝিল্লিকাসমকান্তিকায় নমঃ ।
ওঁ ঝলঝ্ঝলাসুসংশোভিশূর্পাকৃতিদ্বিকর্ণকায় নমঃ ।
ওঁ টঙ্ককর্মবিনাভাবস্বয়ম্ভূতকলেবরায় নমঃ ।
ওঁ ঠক্কুরায় নমঃ ।
ওঁ ঠক্কুরারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ ঠক্কুরাকৃতিশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ ডিণ্ডিমস্বনসংবাদিনে নমঃ ।
ওঁ ডমরুপ্রিয়পুত্রকায় নমঃ ।
ওঁ ঢক্কাবাদনসন্তুষ্টায় নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ ঢুণ্ঢিরাজবিনায়কায় নমঃ ।
ওঁ তুন্দিলায় নমঃ ।
ওঁ তুন্দিলবপুষে নমঃ ।
ওঁ তপনায় নমঃ ।
ওঁ তাপরোষধ্নে নমঃ ।
ওঁ তারকব্রহ্মসংস্থানায় নমঃ ।
ওঁ তারানায়কশেখরায় নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যাঢ্যবধূসঙ্গিনে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববেত্রে নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালবিদে নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ স্থূলায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলকরায় নমঃ ।
ওঁ স্থেয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতিকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ স্থিতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ স্থলেশায়িনে নমঃ ।
ওঁ স্থাণ্ডিলকুলপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ দুঃখহন্ত্রে নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ দুঃখদায়িনে নমঃ ।
ওঁ দুর্ভিক্ষাদিবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানস্তিমিতলোচনায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ ।
ওঁ ধিয়ে নমঃ ।
ওঁ ধীরধিয়ে নমঃ ।
ওঁ ধুর্যায় নমঃ ।
ওঁ ধুরীণত্বপ্রদায়কায় নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ ধ্যানয়োগৈকসন্দৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানয়োগৈকলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নম্যায় নমঃ ।
ওঁ নরনারীজনাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নগ্নপূজনসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ নগ্ননীলাসমাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ নির্লেপায় নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ নিরবগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ নিশীথিনীনমস্যাকায় নমঃ ।
ওঁ নিশীথিনীজপপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নামপারায়ণপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ নামরূপপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ প্রাতস্সন্ধ্যারুণবপুঃপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ফুল্লপুষ্পসমূহ শ্রীসম্ভূষিতসুমস্তকায় নমঃ ।
ওঁ ফাল্গুনানুজপূজাকায় নমঃ ।
ওঁ ফেত্কারতন্ত্রবর্ণিতায় নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ ব্রাহ্মণাদিসমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বালপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ বলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বাণার্চিতপদদ্বন্দ্বায় নমঃ ।
ওঁ বালকেলিকুতূহলায় নমঃ ।
ওঁ ভবানীহৃদয়ানন্দিনে নমঃ ।
ওঁ ভাবগম্যায় নমঃ ।
ওঁ ভবাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ ভবেশায় নমঃ ।
ওঁ ভব্যরূপাঢ্যায় নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ ভার্গবেশায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগোঃসুতায় নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ ।
ওঁ ভব্যকলায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ভাবনাবশতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ভক্তিসুলভায় নমঃ ।
ওঁ ভয়হন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ মায়াবিনে নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ মানদায় নমঃ ।
ওঁ মানিনে নমঃ ।
ওঁ মনোভিমানশোধকায় নমঃ ।
ওঁ মহাহবোদ্যতক্রীডায় নমঃ ।
ওঁ মন্দহাসমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ মনস্বিনে নমঃ ।
ওঁ মানবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ মদলালসমানসায় নমঃ ।
ওঁ য়শস্বিনে নমঃ ।
ওঁ য়শআশংসিনে নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ য়াজ্ঞিকায় নমঃ ।
ওঁ য়াজ্ঞিকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ রাজ্ঞে নমঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ রমণলম্পটায় নমঃ ।
ওঁ রসরাজসমাস্বাদিনে নমঃ ।
ওঁ রসরাজৈকপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মীবতে নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মসম্পন্নায় নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ লক্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষণসংয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যলক্ষণভাবস্থায় নমঃ ।
ওঁ লয়য়োগবিভাবিতায় নমঃ ।
ওঁ বীরাসনসমাসীনায় নমঃ ।
ওঁ বীরবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যদায় নমঃ ।
ওঁ বিবিধার্থজ্ঞানদাত্রে নমঃ ।
ওঁ বেদবেদান্তবিত্তমায় নমঃ ।
ওঁ শিখিবাহসমারূঢায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ শিখিবাহননাথিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিদ্যোপাসনপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিদ্যামন্ত্রৈবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ষডাধারক্রমপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ ষডাম্নায়েষু সংস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ ষড্দর্শনীপারদৃশ্বনে নমঃ ।
ওঁ ষডধ্বাতীতরূপকায় নমঃ ।
ওঁ ষডূর্মিবৃন্দবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ ষট্কোণমধ্যবিন্দুগায় নমঃ ।
ওঁ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বসন্নিষ্ঠায় নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ ষট্কর্মসঙ্ঘসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ ষড্বৈরিবর্গবিধ্বংসিবিঘ্নেশ্বরগজাননায় নমঃ ।
ওঁ সত্তাজ্ঞানাদিরূপাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ সাহসাদ্ভুতখেলনায় নমঃ ।
ওঁ সর্পরূপধরায় নমঃ ।
ওঁ সংবিদে নমঃ ।
ওঁ সংসারাম্বুধিতারকায় নমঃ ।
ওঁ সর্পসঙ্ঘসমাশ্লিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সর্পকুণ্ডলিতোদরায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তবিংশতিঋক্পূজ্যায় নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ স্বাহায়ুঙ্মন্ত্রবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মসমারম্ভসম্পূজিতপদদ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভুবে নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্প্রকাশমূর্তিকায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ন্ভূলিঙ্গসংস্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূলিঙ্গপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ হব্যায় নমঃ ।
ওঁ হুতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হোত্রে নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ হুতভুজে নমঃ ।
ওঁ হবনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরলালনসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ হলাহলাশিপুত্রকায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কাররূপায় নমঃ ।
ওঁ হুঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ হাহাকারসমাকুলায় নমঃ ।
ওঁ হিমাচলসুতাসূনবে নমঃ ।
ওঁ হেমভাস্বরদেহকায় নমঃ ।
ওঁ হিমাচলশিখারূঢায় নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ হিমধামসমদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্ষোভহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ক্ষুধাহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ক্ষৈণ্যহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ক্ষমাপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমাধারিণে নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষপাকরনিভায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমিণে নমঃ ।
ওঁ ককারাদিক্ষকারান্তসর্বহল্কপ্রপূজিতায় নমঃ । ৭৫০ ।

ওঁ অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণমালাবিজৃম্ভিতায় নমঃ ।
ওঁ অকারাদিক্ষকারান্তমহাসরস্বতীময়ায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলতমশরীরাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ কারুকর্মবিজৃম্ভিতায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলতরস্বরূপাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ চক্রজালপ্রকাশিতায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলরূপসমুজ্জৃম্ভিণে নমঃ ।
ওঁ হৃদব্জধ্যাতরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মরূপসমুল্লাসিনে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রজালস্বরূপকায় নমঃ । ৭৬০ ।

See Also  Sri Ganapati Atharvashirsha In Tamil

ওঁ সূক্ষ্মতরতনুশ্রীকায় নমঃ ।
ওঁ কুণ্ডলিনীস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সুক্ষ্মতমবপুশ্শোভিনে নমঃ ।
ওঁ পরাকামকলাতনবে নমঃ ।
ওঁ পররূপসমুদ্ভাসিনে নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ পরাপরবপুর্ধারিণে নমঃ ।
ওঁ সপ্তরূপবিলাসিতায় নমঃ ।
ওঁ ষডাম্নায়মহামন্ত্রনিকুরুম্বনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ তত্পুরুষমুখোত্পন্নপূর্বাম্নায়মনুপ্রিয়ায় নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ অঘোরমুখসঞ্জাতদক্ষিণাম্নায়পূজিতায় নমঃ ।
ওঁ সদ্যোজাতমুখোত্পন্নপশ্চিমাম্নায়সেবিতায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবমুখোত্পন্নোত্তরাম্নায়প্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানমুখসঞ্জাতোর্ধ্বাম্নায়মনুসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ বিমর্শমুখসঞ্জাতানুত্তরাম্নায়পূজিতায় নমঃ ।
ওঁ তোটকাচার্যসন্দিষ্টপূর্বাম্নায়কমন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ সুরেশসমুপাদিষ্টদক্ষিণাম্নায়মন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মপাদসমাদিষ্টপশ্চিমাম্নায়মন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ হস্তামলকসন্দিষ্টোত্তরাম্নায়কমন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করাচার্যসন্দিষ্টোর্ধ্বাম্নায়াখিলমন্ত্রকায় নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ দক্ষিণামূর্তিসন্দিষ্টনুত্তরাম্নায়মন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ সহজানন্দসন্দিষ্টানুত্তরাম্নায়মন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ পূর্বাম্নায়কমন্ত্রৌঘৈঃসৃষ্টিশক্তিপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাম্নায়মন্ত্রৌঘৈঃস্থিতিশক্তিপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ পশ্চিমাম্নায়মন্ত্রৌঘৈর্হৃতিশক্তিপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ উত্তরাম্নায়মন্ত্রৌঘৈস্তিরোধানপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বাম্নায়কমন্ত্রৌঘৈরনুগ্রহপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ অনুত্তরগমন্ত্রৌঘৈঃসহজানন্দলাসকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাম্নায়কসন্দিষ্টানুস্যূতচিত্সুখাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ সৃষ্টিকর্ত্রে নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ ব্রহ্মরূপায় নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সংহারকৃতে নমঃ ।
ওঁ রুদ্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ তিরোধায়কায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ অনুগ্রহীত্রে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকৃত্যপরায়ণায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ অণিমাদিগুণাস্পৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ নির্গুণানন্দরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মভাবনারূপায় নমঃ ।
ওঁ সুখমাত্রানুভাবকায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্বরূপসুসংশোভিনে নমঃ ।
ওঁ তাটস্থিকস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ ষড্গুণায় নমঃ ।
ওঁ অখিলকল্যাণগুণরাজিবিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞাগ্নিকুণ্ডসম্ভূতায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরসাগরমধ্যগায় নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ ত্রিদশকারুনিষ্পন্নস্বানন্দভবনস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ ঊরীকৃতেশপুত্রত্বায় নমঃ ।
ওঁ নীলবাণীবিবাহিতায় নমঃ ।
ওঁ নীলসরস্বতীমন্ত্রজপতাত্পর্যসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাবদসুরধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ সুররক্ষাসমুদ্যতায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তামণিক্ষেত্রবাসিনে নমঃ ।
ওঁ চিন্তিতাখিলপূরকায় নমঃ ।
ওঁ মহাপাপৌঘবিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ দেবেন্দ্রকৃতপূজনায় নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ তারারম্ভিণে নমঃ ।
ওঁ নমোয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ভগবত্পদঙেন্তগায় নমঃ ।
ওঁ একদংষ্ট্রায়সংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ হস্তিমুখায়সংয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ লম্বোদরচতুর্থ্যন্তবিরাজিতকলেবরায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টপদসংরাজিনে নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনেপদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ আঙ্ক্রোংহ্রীঙ্গংসমায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ঘেঘেস্বাহাসমাপিতায় নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ তারারব্ধমহামন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ হস্তিমুখান্তঙেয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ লম্বোদরায়সংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ডেন্তোচ্ছিষ্টমহাত্ময়ুজে নমঃ ।
ওঁ পাশাঙ্কুশত্রপামারায় নমঃ ।
ওঁ হৃল্লেখাসমলঙ্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ বর্মঘেঘেসমারূঢায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টায়পদোপধায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নিজায়াসুসম্পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররাজদ্বয়ান্বিতায় নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ হেরম্বাখ্যগণেশানায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মীয়ুতগজাননায় নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যেশায় নমঃ ।
ওঁ বালরূপিণে নমঃ ।
ওঁ শক্তীশায় নমঃ ।
ওঁ বীরনামকায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বসমাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ নৃত্যকর্মকায় নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ বিঘ্নবিধ্বংসিবিঘ্নেশায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজপূর্বগণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপ্রেশায় নমঃ ।
ওঁ বল্লভাজানয়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তীশায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিনায়কায় নমঃ ।
ওঁ দ্ব্যষ্টাবতারসম্ভিন্নলীলাবৈবিধ্যশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাত্রিংশদবতারাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাত্রিংশদ্দীক্ষণক্রমায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধবিদ্যাসমারব্ধমহাষোডশিকান্তিমায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ মহত্পদসমায়ুক্তপাদুকাসম্প্রতিষ্ঠিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রণবাদয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিতারীয়ুজে নমঃ ।
ওঁ বালাবীজকশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ বাণীভূবীজসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ হংসত্রয়সমন্বিতায় নমঃ ।
ওঁ খেচরীবীজসম্ভিন্নায় নমঃ ।
ওঁ নবনাথসুশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রাসাদশ্রীসমায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ নবনাথবিলোমকায় নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ পরাপ্রাসাদবীজাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাগণেশমন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ বালাক্রমোত্ক্রমপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ য়োগবালাবিজৃম্ভিতায় নমঃ ।
ওঁ অন্নপূর্ণাসমায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বাজিবাহাবিলাসিতায় নমঃ ।
ওঁ সৌভাগ্যপূর্ববিদ্যায়ুজে নমঃ ।
ওঁ রমাদিষোডশীয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্ছিষ্টপূর্বচাণ্ডালীসমায়ুক্তসুবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়োদশার্ণবাগ্দেবীসমুল্লসিতমূর্তিকায় নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ নকুলীমাতৃসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ মহামাতঙ্গিনীয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ লঘুবার্তালিকায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ স্বপ্নবার্তালিকান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ তিরস্কারীসমায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ মহাবার্তালিকায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরাবীজসমায়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ লোপামুদ্রাবিজৃম্ভিতায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়োদশাক্ষরীহাদিজ্ঞপ্তিবিদ্যাসমন্বিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাবাক্যমহামাতৃচতুষ্টয়বিলাসিতায় নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ ব্রহ্মণ্যরসবীজাঢ্যব্রহ্মণ্যদ্বয়শোভিতায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তদশাক্ষরীশৈবতত্ত্ববিমর্শিনীয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বিংশতিবর্ণাত্মদক্ষিণামূর্তিশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ রদনাক্ষরসংশোভিগণপোচ্ছিষ্টমন্ত্রকায় নমঃ ।
ওঁ গিরিব্যাহৃতিবর্ণাত্মগণপোচ্ছিষ্টরাজকায় নমঃ ।
ওঁ হংসত্রয়সমারূঢায় নমঃ ।
ওঁ রসাবাণীসমর্পিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিদ্যানন্দনাথাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ আত্মকপদসংয়ুতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীচর্যানন্দনাথাঢ্যায় নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ শ্রীমহাপাদুকাশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ পূজয়ামিপদপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ নমঃপদসমাপিতায় নমঃ ।
ওঁ গুরুমুখৈকসংবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুরুমণ্ডলপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ দীক্ষাগুরুসমারব্ধশিবান্তগুরুসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ গুরুভিঃকুলরূপিভিঃসমারাধ্যপদদ্বন্দ্বায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাবতারগুরুভিঃসম্পূজিতপদদ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরৌঘীয়গুরুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যৌঘগুরুপূজিতায় নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ সিদ্ধৌঘদেশিকারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ মানবৌঘনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ গুরুত্রয়সমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুরুষট্কপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ শাম্ভবীক্রমসম্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ অশীত্যুত্তরশতার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিত্যাদিরশ্মিসন্নিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ লঙ্ঘিতাখিলরশ্মিকায় নমঃ ।
ওঁ ষডন্বয়ক্রমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ দেশিকান্বয়রক্ষিতায় নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ সর্বশ্রুতিশিরোনিষ্ঠপাদুকাদ্বয়বৈভবায় নমঃ ।
ওঁ পরাকামকলারূপায় নমঃ ।
ওঁ শিবোহম্ভাবনাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ চিচ্ছক্ত্যারব্যপরাহংয়ুজে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞানিস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ সংবিদ্বিন্দুসমাখ্যাতায় নমঃ ।
ওঁ অপরাকামকলাময়ায় নমঃ ।
ওঁ মায়াবিশিষ্টসর্বেশায় নমঃ ।
ওঁ মহাবিন্দুস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ অণিমাদিগুণোপতায় নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ সর্জনাদিক্রিয়ান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ মায়াবিশিষ্টচৈতন্যায় নমঃ ।
ওঁ অগণ্যরূপবিলাসকায় নমঃ ।
ওঁ মিশ্রকামকলারূপায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নীষোমীয়স্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ মিশ্রবিন্দুসমাখ্যাকায় নমঃ ।
ওঁ জীববৃন্দসমাশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ কামকলাত্রয়াবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বিন্দুত্রয়বিলাসিতায় নমঃ ।
ওঁ কামকলাত্রয়ধ্যানসর্ববন্ধবিমোচকায় নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ বিন্দুত্রয়ৈকতাধ্যানবিকলেবরমুক্তিদায় নমঃ ।
ওঁ মহায়জনসম্প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ বীরচর্যাধরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্যাগক্রমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বহির্যাগপুরস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ আত্ময়াগসমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিশ্বনিয়ামকায় নমঃ ।
ওঁ মাতৃকাদশকন্যাসদেবতাভাবসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চয়াগন্যাসেনসর্বেশ্বরত্বদায়কায় নমঃ ।
ওঁ লঘুষোঢামহাষোঢান্যাসদ্বয়সমর্চিতায় নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ শ্রীচক্রত্রিবিধন্যাসমহাসিদ্ধিবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ রশ্মিমালামহান্যাসবজ্রবর্মস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ হংসপরমহংসাখ্যন্যাসদ্বয়বিভাবিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাপদাবনীন্যাসকলাশতাধিকাষ্টকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাপূজনপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাপূজকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নবাবৃতিমহায়জ্ঞসংরক্ষণধুরন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ লম্বোদরমহারূপায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরবীভৈরবাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ উত্কৃষ্টশিষ্টসদ্বস্তুনে নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ পরসংবিত্তিরূপকায় নমঃ ।
ওঁ শুভাশুভকরায় কর্মণে নমঃ ।
ওঁ জীবয়াত্রাবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ সতে নমঃ ।
ওঁ চিতে নমঃ ।
ওঁ সুখায় নমঃ ।
ওঁ নাম্নে নমঃ ।
ওঁ রূপায় নমঃ ।
ওঁ অধিষ্ঠানাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ পরায় (পরস্মৈ) নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ আরোপিতজগজ্জাতায় নমঃ ।
ওঁ মিথ্যাজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ অমঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ অকারাদিক্ষকারান্তায় নমঃ ।
ওঁ শব্দসৃষ্টিস্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ বাচে নমঃ ।
ওঁ বিমর্শরূপিণে নমঃ ।
ওঁ পশ্যন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্ফোটরূপধৃতে নমঃ ।
ওঁ মধ্যমায়ৈ নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ চিন্তনারূপায় নমঃ ।
ওঁ বৈখর্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলবাচকায় নমঃ ।
ওঁ ধ্বনিরূপায় নমঃ ।
ওঁ বর্ণরূপিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বভাষাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ অপরায় (অপরস্মৈ) নমঃ ।
ওঁ মূলাধারগতায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্তায় নমঃ ।
ওঁ স্বাধিষ্ঠানে প্রপূজিতায় নমঃ । ৯৯০ ।

ওঁ মণিপূরকমধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ অনাহতাম্বুজমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধিপঙ্কজোল্লাসায় নমঃ ।
ওঁ আজ্ঞাচক্রাব্জবাসকায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রারাম্বুজারূঢায় নমঃ ।
ওঁ শিবশক্ত্যৈক্যরূপকায় নমঃ ।
ওঁ মূলকুণ্ডলিনীরূপায় নমঃ ।
ওঁ মহাকুণ্ডলিনীময়ায় নমঃ ।
ওঁ ষোডশান্তমহাস্থানায় নমঃ ।
ওঁ অস্পর্শাভিধমহাস্থিত্যৈ নমঃ । ১০০০ ।

ইতি উড্ডামরেশ্বরতন্ত্রে ক্ষিপ্রপ্রসাদনপটলে
গুহ্যনাম উচ্ছিষ্টগণেশসহস্রনামাবলিঃ সম্পূর্ণা ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Uchchhishta Ganapati:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil