1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In Tamil

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்தி ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 3 ॥
ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

த்⁴யாநம் ।
ஸ்ப²டிகரஜதவர்ணாம் மௌக்திகீமக்ஷமாலாம்
அம்ருʼதகலஶவித்³யாம் ஜ்ஞாநமுத்³ராம் கராப்³ஜை: ।
த³த⁴தமுரக³கக்ஷம் சந்த்³ரசூட³ம் த்ரிநேத்ரம்
விபு³த⁴முரக³பூ⁴ஷம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥

ௐ த³யாவதே நம: । த³க்ஷிணாமூர்தயே । சிந்முத்³ராங்கிதபாணயே । பீ³ஜாக்ஷராங்கா³ய ।
பீ³ஜாத்மநே । ப்³ருʼஹதே । ப்³ரஹ்மணே । ப்³ருʼஹஸ்பதயே । முத்³ராதீதாய । முத்³ராயுக்தாய ।
மாநிநே । மாநவிவர்ஜிதாய । மீநகேதுஜயிநே । மேஷவ்ருʼஷாதி³க³ணவர்ஜிதாய ।
மஹ்யாதி³மூர்தயே । மாநார்ஹாய । மாயாதீதாய । மநோஹராய । அஜ்ஞாநத்⁴வம்ஸகாய ।
வித்⁴வஸ்ததமஸே நம: ॥ 20 ॥

ௐ வீரவல்லபா⁴ய நம: । உபதே³ஷ்ட்ரே । உமார்தா⁴ங்கா³ய । உகாராத்மநே ।
உடு³நிர்மலாய । தத்த்வோபதே³ஷ்ட்ரே । தத்த்வஜ்ஞாய । தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபவதே ।
ஜ்ஞாநிக³ம்யாய । ஜ்ஞாநரூபாய । ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயஸ்வரூபவதே । வேதா³ந்தவேத்³யாய ।
வேதா³த்மநே । வேதா³ர்தா²த்மப்ரகாஶகாய । வஹ்நிரூபாய । வஹ்நித⁴ராய ।
வர்ஷமாஸவிவர்ஜிதாய । ஸநகாதி³கு³ரவே । ஸர்வஸ்மை ।
ஸர்வாஜ்ஞாநவிபே⁴த³காய நம: ॥ 40 ॥

ௐ ஸாத்த்விகாய நம: । ஸத்த்வஸம்பூர்ணாய । ஸத்யாய । ஸத்யப்ரியாய । ஸ்துதாய ।
ஸூநே । யவப்ரியாய । யஷ்ட்ரே । யஷ்டவ்யாய । யஷ்டிதா⁴ரகாய । யஜ்ஞப்ரியாய ।
யஜ்ஞதநவே । யாயஜூகஸமர்சிதாய । ஸதே । ஸமாய । ஸத்³க³தயே । ஸ்தோத்ரே ।
ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதாய । க்ரதவே । க்ரியாவதே நம: ॥ 60 ॥

ௐ கர்மஜ்ஞாய நம: । கபர்தி³நே । கலிவாரணாய । வரதா³ய । வத்ஸலாய ।
வாக்³மிநே । வஶஸ்தி²தஜக³த்த்ரயாய । வடமூலநிவாஸிநே । வர்தமாநாய ।
வஶிநே । வராய । பூ⁴மிஷ்டா²ய । பூ⁴திதா³ய । பூ⁴தாய । பூ⁴மிரூபாய ।
பு⁴வ: பதயே । ஆர்திக்⁴நாய । கீர்திமதே । கீர்த்யாய ।
க்ருʼதாக்ருʼதஜக³த்³கு³ரவே நம: ॥ 80 ॥

ௐ ஜங்க³மஸ்வஸ்தரவே நம: । ஜஹ்நுகந்யாலங்க்ருʼதமஸ்தகாய ।
கடாக்ஷகிங்கரீப்⁴ருʼத்ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ராய । க்ருʼதாக்ருʼதாய । த³மிநே । த³யாக⁴நாய
அத³ம்யாய । அநகா⁴ய । க⁴நக³லாய । க⁴நாய । விஜ்ஞாநாத்மநே । விராஜே ।
வீராய । ப்ரஜ்ஞாநக⁴நாய । ஈக்ஷித்ரே । ப்ராஜ்ஞாய । ப்ராஜ்ஞார்சிதபதா³ய ।
பாஶச்சே²த்ரே । அபராங்முகா²ய । விஶ்வாய நம: ॥ 100 ॥

ௐ விஶ்வேஶ்வராய நம: । வேத்த்ரே । விநயாராத்⁴யவிக்³ரஹாய ।
பாஶாங்குஶலஸத்பாணயே । பாஶப்⁴ருʼத்³வந்தி³தாய । ப்ரப⁴வே । அவித்³யாநாஶகாய ।
வித்³யாதா³யகாய । விதி⁴வர்ஜிதாய । த்ரிநேத்ராய । த்ரிகு³ணாய । த்ரேதாயை ।
தைஜஸாய । தேஜஸாம் நித⁴யே । ரஸாய । ரஸாத்மநே । ரஸ்யாத்மநே ।
ராகாசந்த்³ரஸமப்ரபா⁴ய । தத்த்வமஸ்யாதி³ வாக்யார்த²ப்ரகாஶநபராயணாய ।
ஜ்யோதீரூபாய நம: । 120 ।

ௐ ஜக³த்ஸ்ரஷ்ட்ரே நம: । ஜங்க³மாஜங்க³மப்ரப⁴வே । அந்தர்யாமிணே ।
மந்த்ரரூபாய । மந்த்ரதந்த்ரவிபா⁴க³க்ருʼதே । ஜ்ஞாநதா³ய । அஜ்ஞாநதா³ய । ஜ்ஞாத்ரே ।
ஜ்ஞாநாய । ஜ்ஞேயாய । ஜ்ஞபூஜிதாய । விஶ்வகர்மணே । விஶ்வஹ்ருʼத்³யாய ।
விஜ்ஞாத்ரே । விவிதா⁴க்ருʼதயே । ப³ஹவே । ப³ஹுகு³ணாய । ப்³ரஹ்மணே । அப்³ரஹ்மணே ।
அபா³ஹ்யாய நம: । 140 ।

ௐ அப்³ருʼஹதே நம: । ப³லிநே । த³யாலவே । த³நுஜாராதயே । த³மிதாஶேஷது³ர்ஜநாய ।
து:³க²ஹந்த்ரே । து³ர்க³திக்⁴நாய । து³ஷ்டதூ³ராய । து³ரங்குஶாய ।
ஸர்வரோக³ஹராய । ஶாந்தாய । ஸமாதி⁴கவிவர்ஜிதாய । அந்தர்யாமிணே ।
அதஸீபுஷ்பஸத்³ருʼஶாய । விகந்த⁴ராய । காலாய । காலாந்தகாய । கல்யாய ।
கலஹாந்தக்ருʼதே । ஈஶ்வராய । கவயே நம: । 160 । (+1)

ௐ கவிவரஸ்துத்யாய நம: । கலிதோ³ஷவிநாஶக்ருʼதே । ஈஶாய ।
ஈக்ஷாபூர்வஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரே । கர்த்ரே । க்ரியாந்வயிநே । ப்ரகாஶரூபாய ।
பாபௌக⁴ஹந்த்ரே । பாவகமூர்திமதே । ஆகாஶாத்மநே । ஆத்மவதே । ஆத்மநே ।
லிங்க³த³க்ஷிணதி³க்ஸ்தி²தாய । அலிங்கா³ய । லிங்க³ரூபாய । லிங்க³வதே ।
லங்கி⁴தாந்தகாய । லயிநே। லயப்ரதா³ய। லேத்ரே நம: । 180 ।

ௐ பார்த²தி³வ்யாஸ்த்ரதா³ய நம: । ப்ருʼத²வே। க்ருʼஶாநுரேதஸே । க்ருʼத்தாரயே ।
க்ருʼதாக்ருʼதஜக³த்தநவே । த³ஹராய । அஹரஹ:ஸ்துத்யாய । ஸநந்த³நவரப்ரதா³ய ।
ஶம்ப⁴வே । ஶஶிகலாசூடா³ய । ஶம்யாககுஸுமப்ரியாய । ஶாஶ்வதாய ।
ஶ்ரீகராய । ஶ்ரோத்ரே । ஶரீரிணே । ஶ்ரீநிகேதநாய । ஶ்ருதிப்ரியாய ।
ஶ்ருதிஸமாய । ஶ்ருதாய । ஶ்ருதவதாம் வராய நம: । 200 ।

ௐ அமோகா⁴ய நம: । அநதிக³ம்யாய । அர்ச்யாய । மோஹக்⁴நாய । மோக்ஷதா³ய ।
முநயே । அர்த²க்ருʼதே । ப்ரார்தி²தாஶேஷதா³த்ரே । அர்தா²ய । அர்த²வதாம் வராய ।
க³ந்த⁴ர்வநக³ரப்ரக்²யாய। க³க³நாகாரவதே । க³தயே । கு³ணஹீநாய। கு³ணிவராய ।
க³ணிதாஶேஷவிஷ்டபாய । பரமாத்மநே । பஶுபதயே । பரமார்தா²ய ।
புராதநாய நம: । 220 ।

ௐ புருஷார்த²ப்ரதா³ய நம: । பூஜ்யாய । பூர்ணாய । பூர்ணேந்து³ஸுந்த³ராய ।
பரஸ்மை । பரகு³ணாய । அபார்தா²ய । புருஷோத்தமஸேவிதாய । புராணாய ।
புண்ட³ரீகாக்ஷாய । பண்டி³தாய । பண்டி³தார்சிதாய । வஞ்சநாதூ³ரகா³ய । வாயவே ।
வாஸிதாஶேஷவிஷ்டபாய । ஷட்³வர்க³ஜிதே । ஷட்³கு³ணகாய । ஷண்ட⁴தாவிநிவாரகாய ।
ஷட்கர்மபூ⁴ஸுராராத்⁴யாய । ஷஷ்டிக்ருʼதே நம: । 240 ।

ௐ ஷண்முகா²ங்க³காய நம:। மஹேஶ்வராய । மஹாமாயாய । மஹாரூபாய ।
மஹாகு³ணாய । மஹாவீர்யாய । மஹாதை⁴ர்யாய । மஹாகர்மணே । மஹாப்ரப⁴வே।
மஹாபூஜ்யாய। மஹாஸ்தா²நாய । மஹாதே³வாய। மஹாப்ரியாய । மஹாநடாய ।
மஹாபூ⁴ஷாய । மஹாபா³ஹவே । மஹாப³லாய । மஹாதேஜஸே । மஹாபூ⁴தாய ।
மஹாதாண்ட³வக்ருʼதே நம: । 260 ।

See Also  Upamanyu Krutha Shiva Stotram In Tamil

ௐ மஹதே நம: । பா²லேக்ஷணாய । ப²ணத⁴ராகல்பாய । பு²ல்லாப்³ஜலோசநாய ।
மஹாகைலாஸநிலயாய । மஹாத்மநே । மௌநவதே । ம்ருʼத³வே । ஶிவாய।
ஶிவங்கராய । ஶூலிநே। ஶிவலிங்கா³ய । ஶிவாக்ருʼதயே । ஶிவப⁴ஸ்மத⁴ராய ।
அஶாந்தாய । ஶிவரூபாய । ஶிவாப்ரியாய । ப்³ரஹ்மவித்³யாத்மகாய ।
ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரவைஶ்யப்ரபூஜிதாய । ப⁴வாநீவல்லபா⁴ய நம: । 280 ।

ௐ ப⁴வ்யாய நம: । ப⁴வாரண்யத³வாநலாய । ப⁴த்³ரப்ரியாய । ப⁴த்³ரமூர்தயே ।
பா⁴வுகாய । ப⁴விநாம் ப்ரியாய । ஸோமாய । ஸநத்குமாரேட்³யாய । ஸாக்ஷிணே ।
ஸோமாவதம்ஸகாய । ஶங்கராய । ஶங்க²த⁴வளாய । அஶரீரிணே ।
ஶீதத³ர்ஶநாய । பர்வாராத⁴நஸந்துஷ்டாய । ஶர்வாய । ஸர்வதநவே ।
ஸுமிநே । பூ⁴தநாதா²ய । பூ⁴தப⁴வ்யவிபந்நாஶநதத்பராய நம: । 300 ।

ௐ கு³ருவரார்சநப்ரீதாய நம: । கு³ரவே । கு³ருக்ருʼபாகராய । அகோ⁴ராய ।
கோ⁴ரரூபாத்மநே । வ்ருʼஷாத்மநே । வ்ருʼஷவாஹநாய । அவ்ருʼஷாய । அநுபமாய ।
அமாயாய । அக்ருʼதாய। அர்காக்³நீந்து³நேத்ரவதே । த⁴ர்மோபதே³ஷ்ட்ரே । த⁴ர்மஜ்ஞாய ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மப²லப்ரதா³ய । த⁴ர்மார்த²காமதா³ய । தா⁴த்ரே । விதா⁴த்ரே ।
விஶ்வஸந்நுதாய । ப⁴ஸ்மாலங்க்ருʼதஸர்வாங்கா³ய நம: । 320 ।

ௐ ப⁴ஸ்மிதாஶேஷவிஷ்டபாய நம: । சா²ந்தோ³க்³யோபநிஷத்³க³ம்யாய ।
ச²ந்தோ³க³பரிநிஷ்டி²தாய । ச²ந்த:³ ஸ்வரூபாய । ச²ந்தா³த்மநே । ஆச்சா²தி³தாகாஶாய ।
ஊர்ஜிதாய । ஶர்கராக்ஷீரஸம்பக்வசணகாந்நப்ரியாய । ஶிஶவே ।
ஸூர்யாய । ஶஶிநே । குஜாய। ஸோம்யாய । ஜீவாய । காவ்யாய । ஶநைஶ்சராய ।
ஸைம்ஹிகேயாய । கேதூபூ⁴தாய । நவக்³ரஹமயாய । நுதாய நம: । 340 ।

ௐ நமோவாகப்ரியாய நம:। நேத்ரே । நீதிமதே । நீதவிஷ்டபாய ।
நவாய । அநவாய । நவர்ஷிஸ்துத்யாய । நீதிவிஶாரதா³ய ।
ருʼஷிமண்ட³லஸம்வீதாய । ருʼணஹர்த்ரே । ருʼதப்ரியாய । ரக்ஷோக்⁴நாய ।
ரக்ஷித்ரே । ராத்ரிஞ்சரப்ரதிப⁴யஸ்ம்ருʼதயே । ப⁴ர்கா³ய । வர்கோ³த்தமாய ।
பா⁴த்ரே । ப⁴வரோக³சிகித்ஸகாய । ப⁴க³வதே । பா⁴நுஸத்³ருʼஶாய நம: । 360 ।

ௐ பா⁴வஜ்ஞாய நம:। பா⁴வஸம்ஸ்துதாய । ப³லாராதிப்ரியாய ।
வில்வபல்லவார்சநதோஷிதாய । த⁴க³த்³த⁴க³ந்ந்ருʼத்தபராய ।
து⁴த்தூரகுஸுமப்ரியாய । த்³ரோணரூபாய । த்³ரவீபூ⁴தாய । த்³ரோணபுஷ்பப்ரியாய ।
த்³ருதாய । த்³ராக்ஷாஸத்³ருʼஶவாகா³ட்⁴யாய । தா³டி³மீப²லதோஷிதாய । த்³ருʼஶே ।
த்³ருʼகா³த்மநே । த்³ருʼஶாம் த்³ரஷ்ட்ரே । த³ரித்³ரஜநவல்லபா⁴ய । வாத்ஸல்யவதே ।
வத்ஸரக்ருʼதே । வத்ஸீக்ருʼதஹிமாலயாய । க³ங்கா³த⁴ராய நம: । 380 ।

ௐ க³க³நக்ருʼதே நம: । க³ருடா³ஸநவல்லபா⁴ய । க⁴நகாருண்யவதே ।
ஜேத்ரே । க⁴நக்ருʼதே । கூ⁴ர்ஜரார்சிதாய । ஶரத³க்³த⁴ரிபவே । ஶூராய ।
ஶூந்யரூபாய । ஶுசிஸ்மிதாய । த்³ருʼஶ்யாய । அத்³ருʼஶ்யாய । த³ரீஸம்ஸ்தா²ய ।
த³ஹராகாஶகோ³சராய । லதாயை । க்ஷுபாய । தரவே । கு³ல்மாய । வாநஸ்பத்யாய ।
வநஸ்பதயே நம: । 400 ।

ௐ ஶதருத்³ரஜபப்ரீதாய நம: । ஶதருத்³ரீயகோ⁴ஷிதாய ।
ஶதாஶ்வமேத⁴ஸம்ராத்⁴யாய । ஶதார்கஸத்³ருʼஶஸ்துதயே । த்ர்யம்ப³காய ।
த்ரிககுதே³ । த்ரீத்³தா⁴ய । த்ரீஶாய । த்ரிநயநாய । த்ரிபாய । த்ரிலோகநாதா²ய ।
த்ராத்ரே । த்ரிமூர்தயே । த்ரிவிலாஸவதே । த்ரிப⁴ங்கி³நே । த்ரித³ஶஶ்ரேஷ்டா²ய ।
த்ரிதி³வஸ்தா²ய । த்ரிகாரணாய । த்ரிநாசிகேஜாய । த்ரிதபஸே நம: । 420 ।

ௐ த்ரிவ்ருʼத்கரணபண்டி³தாய நம: । தா⁴ம்நே । தா⁴மப்ரதா³ய । அதா⁴ம்நே ।
த⁴ந்யாய। த⁴நபதே: ஸுஹ்ருʼதே³। ஆகாஶாய। அத்³பு⁴தஸங்காஶாய ।
ப்ரகாஶஜிதபா⁴ஸ்கராய । ப்ரபா⁴வதே । ப்ரஸ்த²வதே । பாத்ரே ।
பாரிப்லவவிவர்ஜிதாய । ஹராய । ஸ்மரஹராய । ஹர்த்ரே । ஹததை³த்யாய ।
ஹிதார்பணாய । ப்ரபஞ்சரஹிதாய । பஞ்சகோஶாத்மநே நம: । 440 ।

ௐ பஞ்சதாஹராய நம: । கூடஸ்தா²ய । கூபஸத்³ருʼஶாய । குலீநார்ச்யாய ।
குலப்ரபா⁴ய । தா³த்ரே । ஆநந்த³மயாய । அதீ³நாய । தே³வதே³வாய । தி³கா³த்மகாய ।
மஹாமஹிமவதே । மாத்ரே । மாலிகாய । மாந்த்ரவர்ணிகாய । ஶாஸ்த்ரதத்த்வாய ।
ஶாஸ்த்ரஸாராய । ஶாஸ்த்ரயோநயே । ஶஶிப்ரபா⁴ய । ஶாந்தாத்மநே ।
ஶாரதா³ராத்⁴யாய நம: । 460 ।

ௐ ஶர்மதா³ய நம: । ஶாந்திதா³ய । ஸுஹ்ருʼதே³ । ப்ராணதா³ய । ப்ராணப்⁴ருʼதே ।
ப்ராணாய । ப்ராணிநாம் ஹிதக்ருʼதே । பணாய । புண்யாத்மநே । புண்யக்ருʼல்லப்⁴யாய ।
புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ய । புண்யஶ்லோகாய । புண்யகு³ணாய । புண்யஶ்ரவணகீர்தநாய ।
புண்யலோகப்ரதா³ய । புண்யாய । புண்யாட்⁴யாய । புண்யத³ர்ஶநாய ।
ப்³ருʼஹதா³ரண்யகக³தாய । அபூ⁴தாய நம: । 480 ।

ௐ பூ⁴தாதி³பாத³வதே நம: । உபாஸித்ரே । உபாஸ்யரூபாய ।
உந்நித்³ரகமலார்சிதாய । உபாம்ஶுஜபஸுப்ரீதாய । உமார்தா⁴ங்க³ஶரீரவதே ।
பஞ்சாக்ஷரீமஹாமந்த்ரோபதே³ஷ்ட்ரே । பஞ்சவக்த்ரகாய ।
பஞ்சாக்ஷரீஜபப்ரீதாய । பஞ்சாக்ஷர்யதி⁴தே³வதாயை । ப³லிநே ।
ப்³ரஹ்மஶிரஶ்சே²த்ரே । ப்³ராஹ்மணாய । ப்³ராஹ்மணஶ்ருதாய । அஶடா²ய । அரதயே ।
அக்ஷுத்³ராய । அதுலாய । அக்லீபா³ய । அமாநுஷாய நம: । 500 ।

ௐ அந்நதா³ய நம: । அந்நப்ரப⁴வே । அந்நாய । அந்நபூர்ணாஸமீடி³தாய । அநந்தாய ।
அநந்தஸுக²தா³ய । அநங்க³ரிபவே । ஆத்மதா³ய । கு³ஹாம் ப்ரவிஷ்டாய । கு³ஹ்யாத்மநே ।
கு³ஹதாதாய । கு³ணாகராய । விஶேஷணவிஶிஷ்டாய । விஶிஷ்டாத்மநே ।
விஶோத⁴நாய । அபாம்ஸுலாய । அகு³ணாய । அராகி³ணே । காம்யாய । காந்தாய நம: । 520 ।

See Also  108 Names Of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ௐ க்ருʼதாக³மாய நம: । ஶ்ருதிக³ம்யாய । ஶ்ருதிபராய । ஶ்ருதோபநிஷதா³ம்
க³தயே । நிசாய்யாய । நிர்கு³ணாய । நீதாய । நிக³மாய । நிக³மாந்தகா³ய ।
நிஷ்கலாய । நிர்விகல்பாய । நிர்விகாராய । நிராஶ்ரயாய । நித்யஶுத்³தா⁴ய ।
நித்யமுக்தாய । நித்யத்ருʼப்தாய । நிராத்மகாய । நிக்ருʼதிஜ்ஞாய । நீலகண்டா²ய ।
நிருபாத⁴யே நம: । 540 ।

ௐ நிரீதிகாய நம: । அஸ்தூ²லாய । அநணவே । அஹ்நஸ்வாய । அநுமாநேதரஸ்மை ।
அஸமாய । அத்³ப்⁴ய: । அபஹதபாப்மநே । அலக்ஷ்யார்தா²ய । அலங்க்ருʼதாய ।
ஜ்ஞாநஸ்வரூபாய । ஜ்ஞாநாத்மநே । ஜ்ஞாநாபா⁴ஸது³ராஸதா³ய । அத்த்ரே । ஸத்தாபஹ்ருʼதே ।
ஸத்தாயை । ப்ரத்தாப்ரத்தாய । ப்ரமேயஜிதே । அந்தராய । அந்தரக்ருʼதே நம: । 560 ।

ௐ மந்த்ரே நம: । ப்ரஸித்³தா⁴ய । ப்ரமதா²தி⁴பாய । அவஸ்தி²தாய । அஸம்ப்⁴ராந்தாய ।
அப்⁴ராந்தாய । அப்⁴ராந்தவ்யவஸ்தி²தாய । க²ட்வாங்க³த்⁴ருʼதே । க²ட்³க³த்⁴ருʼதாய ।
ம்ருʼக³த்⁴ருʼதே । ட³மருந்த³த⁴தே । வித்³யோபாஸ்யாய । விராட்³ரூபாய । விஶ்வவந்த்³யாய ।
விஶாரதா³ய । விரிஞ்சிஜநகாய । வேத்³யாய । வேதா³ய । வேதை³கவேதி³தாய ।
அபதா³ய நம: । 580 ।

ௐ ஜவநாய நம: । அபாணயோ க்³ரஹீத்ரே । அசக்ஷுஷே । ஈக்ஷகாய । அகர்ணாய ।
ஆகர்ணயித்ரே । அநாஸாய । க்⁴ராத்ரே । ப³லோத்³த⁴தாய । அமநஸே । மநநைகக³ம்யாய ।
அபு³த்³த⁴யே । போ³த⁴யித்ரே । பு³தா⁴ய । ௐ । தஸ்மை । ஸதே । அஸதே ।
ஆதா⁴ய்யாய நம: । 600 ।

ௐ க்ஷராய நம: । அக்ஷராய । அவ்யயாய । சேதநாய । அசேதநாய ।
சிதே । யஸ்மை । கஸ்மை । க்ஷேமாய । கலாலியாய । கலாய । ஏகஸ்மை ।
அத்³விதீயாய । பரமாய ப்³ரஹ்மணே । ஆத்³யந்தநிரீக்ஷகாய । ஆபத்³த்⁴வாந்தரவயே ।
பாபமஹாவநகுடா²ரகாய । கல்பாந்தத்³ருʼஶே । கல்பகராய ।
கலிநிக்³ரஹவந்த³நாய நம: । 620 ।

ௐ கபோலவிஜிதாத³ர்ஶாய நம: । கபாலிநே । கல்பபாத³பாய । அம்போ⁴த⁴ரஸமாய ।
கும்போ⁴த்³ப⁴வமுக்²யர்ஷிஸந்நுதாய । ஜீவிதாந்தகராய । ஜீவாய । ஜங்கா⁴லாய ।
ஜநிது:³க²ஹ்ருʼதே । ஜாத்யாதி³ஶூந்யாய । ஜந்மாதி³வர்ஜிதாய । ஜந்மக²ண்ட³நாய ।
ஸுபு³த்³த⁴யே । பு³த்³தி⁴க்ருʼதே । போ³த்³த்⁴ரே । பூ⁴ம்நே । பூ⁴பா⁴ரஹாரகாய । பு⁴வே ।
து⁴ரே । ஜுரே நம: । 640 ।

ௐ கி³ரே நம: । ஸ்ம்ருʼதயே । மேதா⁴யை । ஶ்ரீதா⁴ம்நே । ஶ்ரியே । ஹ்ரியே । பி⁴யே ।
அஸ்வதந்த்ராய । ஸ்வதந்த்ரேஶாய । ஸ்ம்ருʼதமாத்ராக⁴நாஶநாய । சர்மாம்ப³ரத⁴ராய ।
சண்டா³ய । கர்மிணே । கர்மப²லப்ரதா³ய । அப்ரதா⁴நாய । ப்ரதா⁴நாத்மநே ।
பரமாணவே । பராத்மவதே । ப்ரணவார்தோ²பதே³ஷ்ட்ரே । ப்ரணவார்தா²ய நம: । 660 ।

ௐ பரந்தபாய நம: । பவித்ராய । பாவநாய । அபாபாய । பாபநாஶநவந்த³நாய ।
சதுர்பு⁴ஜாய । சதுர்த³ம்ஷ்ட்ராய । சதுரக்ஷாய । சதுர்முகா²ய ।
சதுர்தி³கீ³ஶஸம்பூஜ்யாய । சதுராய । சதுராக்ருʼதயே । ஹவ்யாய । ஹோத்ராய ।
ஹவிஷே । த்³ரவ்யாய । ஹவநார்த²ஜுஹூமயாய । உபப்⁴ருʼதே । ஸ்வதி⁴தயே ।
ஸ்ப²யாத்மநே நம: । 680 ।

ௐ ஹவநீயபஶவே நம: । விநீதாய । வேஷத்⁴ருʼதே । விது³ஷே । வியதே ।
விஷ்ணவே । வியத்³க³தயே । ராமலிங்கா³ய । ராமரூபாய । ராக்ஷஸாந்தகராய ।
ரஸாய । கி³ரயே । நத்³யை । நதா³ய । அம்போ⁴த⁴யே । க்³ரஹேப்⁴ய: । தாராப்⁴ய: ।
நப⁴ஸே । தி³க்³ப்⁴ய: । மரவே நம: । 700 ।

ௐ மரீசிகாயை நம: । அத்⁴யாஸாய । மணிபூ⁴ஷாய । மநவே । மதயே ।
மருத்³ப்⁴ய: । பரிவேஷ்டப்⁴ய: । கண்டே²மரகதத்³யுதயே । ஸ்ப²டிகாபா⁴ய ।
ஸர்பத⁴ராய । மநோமயாய । உதீ³ரிதாய । லீலாமயஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டயே ।
லோலாஶயஸுதூ³ரகா³ய । ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³ஸ்தி²தயே । அவ்யக்தாய । கேவலாத்மநே ।
ஸதா³ஶிவாய । ஸல்லிங்கா³ய । ஸத்பத²ஸ்துத்யாய நம: । 720 ।

ௐ ஸ்போ²டாத்மநே நம: । புருஷாயாவ்யயாய । பரம்பராக³தாய । ப்ராத: ।
ஸாயம் । ராத்ரயே । மத்⁴யாஹ்நாய । கலாப்⁴ய: । நிமேஷேப்⁴ய: । காஷ்டா²ப்⁴ய: ।
முஹூர்தேப்⁴ய: । ப்ரஹரேப்⁴ய: । தி³நேப்⁴ய: । பக்ஷாப்⁴யாம் । மாஸேப்⁴ய: ।
அயநாப்⁴யாம் । வத்ஸராய । யுகே³ப்⁴ய: । மந்வந்தராய । ஸந்த்⁴யாயை நம: । 740 ।

ௐ சதுர்முக²தி³நாவத⁴யே நம: । ஸர்வகாலஸ்வரூபாத்மநே । ஸர்வஜ்ஞாய ।
ஸத்கலாநித⁴யே । ஸந்முகா²ய । ஸத்³கு³ணஸ்துத்யாய । ஸாத்⁴வஸாது⁴விவேகதா³ய ।
ஸத்யகாமாய । க்ருʼபாராஶயே । ஸத்யஸங்கல்பாய । ஏஷித்ரே । ஏகாகாராய ।
த்³விப்ரகாரதநுமதே । த்ரிலோசநாய । சதுர்பா³ஹவே । பஞ்சமுகா²ய ।
ஷட்³கு³ணாய । ஷண்முக²ப்ரியாய । ஸப்தர்ஷிபூஜ்யபாதா³ப்³ஜாய ।
அஷ்டமூர்தயே நம: । 760 ।

ௐ அரிஷ்டதா³ய நம: । நவப்ரஜாபதிகராய ।
த³ஶதி³க்ஷுப்ரபூஜிதாய । ஏகாத³ஶருத்³ராத்மநே । த்³வாத³ஶாதி³த்யஸம்ஸ்துதாய।
த்ரயோத³ஶத்³வீபயுக்தமஹீமண்ட³லவிஶ்ருதாய । சதுர்த³ஶமநுஸ்ரஷ்ட்ரே ।
சதுர்த³ஶஸமத்³வயாய । பஞ்சத³ஶாஹாத்மபக்ஷாந்தராத⁴நீயகாய ।
விலஸத்ஷோட³ஶகலாபூர்ணசந்த்³ரஸமப்ரபா⁴ய ।
மிலத்ஸப்தத³ஶாங்கா³ட்⁴யலிங்க³தே³ஹாபி⁴மாநவதே ।
அஷ்டாத³ஶமஹாபர்வபா⁴ரதப்ரதிபாதி³தாய ।
ஏகோநவிம்ஶதிமஹாயஜ்ஞஸம்ஸ்துதஸத்³கு³ணாய । விம்ஶதிப்ரதி²தக்ஷேத்ரநிவாஸிநே ।
வம்ஶவர்த⁴நாய । த்ரிம்ஶத்³தி³நாத்மமாஸாந்தபித்ருʼபூஜநதர்பிதாய ।
சத்வாரிம்ஶத்ஸமதி⁴கபஞ்சாஹார்சாதி³தர்பிதாய । பஞ்சாஶத்³வத்ஸராதீத-
ப்³ரஹ்மநித்யப்ரபூஜிதாய । பூர்ணஷஷ்ட்யப்³த³புருஷப்ரபூஜ்யாய ।
பாவநாக்ருʼதயே நம: । 780 ।

See Also  1000 Names Of Mahaganapati – Sahasranama Stotram 2 In Gujarati

ௐ தி³வ்யைகஸப்ததியுக³மந்வந்தரஸுக²ப்ரதா³ய நம: ।
அஶீதிவர்ஷவிப்ரைரப்யர்சநீயபதா³ம்பு³ஜாய ।
நவத்யதி⁴கஷட்க்ருʼச்ச்²ரப்ராயஶ்சித்தஶுசிப்ரியாய । ஶதலிங்கா³ய ।
ஶதகு³ணாய । ஶதச்சி²த்³ராய । ஶதோத்தராய । ஸஹஸ்ரநயநாதே³வ்யாய ।
ஸஹஸ்ரகமலார்சிதாய । ஸஹஸ்ரநாமஸம்ஸ்துத்யாய । ஸஹஸ்ரகிரணாத்மகாய ।
அயுதார்சநஸந்த³த்தஸர்வாபீ⁴ஷ்டாய । அயுதப்ரதா³ய । அயுதாய ।
ஶதஸாஹஸ்ரஸுமநோঽர்சகமோக்ஷதா³ய । கோடிகோட்யண்ட³நாதா²ய ।
ஶ்ரீகாமகோட்யர்சநப்ரியாய । ஶ்ரீகாமநாஸமாராத்⁴யாய ।
ஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ய । வேத³பாராயணப்ரீதாய நம: । 800 ।

ௐ வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ய நம: । வைஶ்வாநராய । விஶ்வவந்த்³யாய ।
வைஶ்வாநரதநவே । வஶிநே । உபாதா³நாய । நிமித்தாய । காரணத்³வயரூபவதே ।
கு³ணஸாராய । கு³ணாஸாராய । கு³ருலிங்கா³ய । க³ணேஶ்வராய ।
ஸாங்க்²யாதி³யுக்த்யசலிதாய । ஸாங்க்²யயோக³ஸமாஶ்ரயாய । மஹஸ்ரஶீர்ஷாய ।
அநந்தாத்மநே । ஸஹஸ்ராக்ஷாய । ஸஹஸ்ரபதே³ । க்ஷாந்தயே । ஶாந்தயே நம: । 820 ।

ௐ க்ஷிதயே நம: । காந்தயே। ஓஜஸே। தேஜஸே। த்³யுதயே। நித⁴யே । விமலாய ।
விகலாய । வீதாய । வஸுநே । வாஸவஸந்நுதாய । வஸுப்ரதா³ய । வஸவே ।
வஸ்துநே । வக்த்ரே । ஶ்ரோத்ரே । ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிப்⁴யாம் । ஆஜ்ஞாப்ரவர்தகாய ।
ப்ரஜ்ஞாநித⁴யே । நிதி⁴பதிஸ்துதாய நம: । 840 ।

ௐ அநிந்தி³தாய நம: । அநிந்தி³தக்ருʼதே । தநவே । தநுமதாம் வராய ।
ஸுத³ர்ஶநப்ரதா³ய । ஸோத்ரே । ஸுமநஸே । ஸுமந:ப்ரியாய । க்⁴ருʼததீ³பப்ரியாய ।
க³ம்யாய । கா³த்ரே । கா³நப்ரியாய । க³வே । பீதசீநாம்ஶுகத⁴ராய ।
ப்ரோதமாணிக்யபூ⁴ஷணாய । ப்ரேதலோகார்க³லாபாதா³ய । ப்ராதரப்³ஜஸமாநநாய ।
த்ரயீமயாய । த்ரிலோகேட்³யாய । த்ரயீவேத்³யாய நம: । 860 ।

ௐ த்ரிதார்சிதாய நம: । ஸூர்யமண்ட³லஸம்ஸ்தா²த்ரே । ஸூரிம்ருʼக்³யபதா³ம்பு³ஜாய ।
அப்ரமேயாய । அமிதாநந்தா³ய । ஜ்ஞாநமார்க³ப்ரதீ³பகாய । ப⁴க்த்யா பரிக்³ருʼஹீதாய ।
ப⁴க்தாநாமப⁴யங்கராய । லீலாக்³ருʼஹீததே³ஹாய । லீலாகைவல்யக்ருʼத்யக்ருʼதே ।
க³ஜாரயே । க³ஜவக்த்ராங்காய । ஹம்ஸாய । ஹம்ஸப்ரபூஜிதாய । பா⁴வநாபா⁴விதாய ।
ப⁴ர்த்ரே । பா⁴ரப்⁴ருʼதே । பூ⁴ரிதா³ய । அப்³ருவதே । ஸஹஸ்ரதா⁴ம்நே நம: । 880 ।

ௐ த்³யுதிமதே நம: । த்³ருதஜீவக³திப்ரதா³ய । பு⁴வநஸ்தி²தஸம்வேஶாய ।
ப⁴வநே ப⁴வநேঽர்சிதாய । மாலாகாரமஹாஸர்பாய । மாயாஶப³லவிக்³ரஹாய ।
ம்ருʼடா³ய । மேருமஹேஷ்வாஸாய । ம்ருʼத்யுஸம்யமகாரகாய । கோடிமாரஸமாய।
கோடிருத்³ரஸம்ஹிதயா த்⁴ருʼதாய। தே³வஸேநாபதிஸ்துத்யாய । தே³வஸேநாஜயப்ரதா³ய ।
முநிமண்ட³லஸம்வீதாய । மோஹக்⁴நநயநேக்ஷணாய । மாதாபித்ருʼஸமாய ।
மாநதா³யிநே । மாநிஸுது³ர்லபா⁴ய । ஶிவமுக்²யாவதாராய ।
ஶிவாத்³வைதப்ரகாஶகாய நம: । 900 ।

ௐ ஶிவநாமாவளிஸ்துத்யாய நம: । ஶிவங்கரபதா³ர்சநாய । கருணாவருணாவாஸாய ।
கலிதோ³ஷமலாபஹாய । கு³ருக்ரௌர்யஹராய । கௌ³ரஸர்ஷபப்ரீதமாநஸாய ।
பாயஸாந்நப்ரியாய । ப்ரேமநிலயாய । அயாய । அநிலாய । அநலாய । வர்தி⁴ஷ்ணவே ।
வர்த⁴காய । வ்ருʼத்³தா⁴ய । பே³தா³ந்தப்ரதிபாதி³தாய । ஸுத³ர்ஶநப்ரதா³ய । ஶூராய ।
ஶூரமாநிபராப⁴விநே । ப்ரதோ³ஷார்ச்யாய। ப்ரக்ருʼஷ்டேஜ்யாய நம: । 920 ।

ௐ ப்ரஜாபதயே நம: । இலாபதயே । மாநஸார்சநஸந்துஷ்டாய ।
முக்தாமணிஸமப்ரபா⁴ய । ஸர்வபாபௌக⁴ஸம்ஹர்த்ரே । ஸர்வமௌநிஜநப்ரியாய ।
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ராய। ஸர்வநிக³மாந்தக்ருʼதாலயாய। ஸர்வக்ஷேத்ரைகநிலயாய।
ஸர்வக்ஷேத்ரஜ்ஞரூபவதே । ஸர்வேஶ்வராய । ஸர்வக⁴நாய । ஸர்வத்³ருʼஶே ।
ஸர்வதோமுகா²ய । த⁴ர்மஸேதவே । ஸத்³க³திதா³ய । ஸர்வஸத்காரஸத்க்ருʼதாய ।
அர்கமண்ட³லஸம்ஸ்தா²யிநே । அர்கபுஷ்பார்சநப்ரியாய । கல்பாந்தஶிஷ்டாய நம: । 940 ।

ௐ காலாத்மநே நம: । காமதா³ஹகலோசநாய । க²ஸ்தா²ய । க²சரஸம்ஸ்துத்யாய ।
க²க³தா⁴ம்நே । ருசாம்பதயே । உபமர்த³ஸஹாய । ஸூக்ஷ்மாய । ஸ்தூ²லாய । ஸ்தா²த்ரே ।
ஸ்தி²திப்ரதா³ய । த்ரிபுராரயே । ஸ்த்ரியாঽயுக்தாய । ஆத்மாநாத்மவிவேகதா³ய ।
ஸங்க⁴ர்ஷக்ருʼதே । ஸங்கரஹ்ருʼதே । ஸஞ்சிதாகா³மிநாஶகாய ।
ப்ராரப்³த⁴வீர்யஶூந்யத்வகாரகாய । ப்ராயணாந்தகாய । ப⁴வாய நம: । 960 ।

ௐ பூ⁴தலயஸ்தா²நாய நம: । ப⁴வக்⁴நாய । பூ⁴தநாயகாய । ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய ।
மாத்ருʼஸமாய । நிர்மாத்ரே । நிர்மமாய । அந்தகா³ய । மாயாயவநிகாச்சே²த்ரே ।
மாயாதீதாத்மதா³யகாய । ஸம்ப்ரஸாதா³ய । ஸத்ப்ரஸாதா³ய । ஸ்வரூபஜ்ஞாநதா³யகாய ।
ஸுகா²ஸீநாய । ஸுரை: ஸேவ்யாய । ஸுந்த³ராய । மந்தி³ராந்தகா³ய ।
ப்³ரஹ்மவித்³யாம்பி³காநாதா²ய । ப்³ரஹ்மண்யாய । ப்³ரஹ்மதாப்ரதா³ய நம: । 980 ।

ௐ அக்³ரக³ண்யாய நம: । அநதிக்³ராஹ்யாய । அச்யுதாய । அச்யுதஸமாஶ்ரயாய ।
அஹம்ப்³ரஹ்மேத்யநுப⁴வஸாக்ஷிணே । அக்ஷிநிலயாய । அக்ஷயாய । ப்ராணாபாநாத்மகாய ।
ப்ராணிநிலயாய । ப்ராணவத்ப்ரப⁴வே । அநந்யார்த²ஶ்ருதிக³ணாய । அநந்யஸத்³ருʼஶாய ।
அந்வயிநே । ஸ்தோத்ரபாராயணப்ரீதாய । ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய ।
அபம்ருʼத்யுஹராய । ப⁴க்தஸௌக்²யக்ருʼதே । ப⁴க்தபா⁴வநாய । ஆயு:ப்ரதா³ய ।
ரோக³ஹராய நம: । 1000 ।

ௐ த⁴நதா³ய நம: । த⁴ந்யபா⁴விதாய । ஸர்வாஶாபூரகாய ।
ஸர்வப⁴க்தஸங்கே⁴ஷ்டதா³யகாய । நாதா²ய । நாமாவளீபூஜாகர்துர்து³ர்க³திஹாரகாய ।
ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தகு³ரவே । மேதா⁴விவர்த⁴காய நம: । 1008 ।

இதி ஸ்காந்தே³ விஷ்ணுஸம்ஹிதாந்தார்க³தம் ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu