1000 Names Of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ Nateshvarinateshvara Sammelana Sahasranamavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીનટેશ્વરીનટેશ્વરસમ્મેલન સહસ્રનામાવલી ॥
ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રી નટેશ્વરી નટેશ્વરનામ સાહસ્રમાલામન્ત્રસ્ય ।
સદાશિવઋષિઃ । મહાવિરાટ્ છન્દઃ ।
શ્રીમન્નટેશ્વરી નટેશ્વરો દેવતા ।
ૐ શ્રી શિવાય નમ ઇતિ બીજમ્ ।
ૐ અનન્તશક્તયે નમ ઇતિ શક્તિઃ ।
ૐ શ્રીમહેશ્વરાય નમ ઇતિ કીલકમ્ ।
શ્રી નટેશ્વરીનટેશ્વરપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થં અર્ચને વિનિયોગઃ ॥

ૐ નમ્યાય નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ સ્વાહા નમઃ તર્જનીભ્યાં સ્વાહા ।
ૐ વષટ્કારાય નમઃ મધ્યમાભ્યાં વષટ્ ।
ૐ હુંકારાય નમઃ અનામિકાભ્યાં હુમ્ ।
ૐ વૌષટ્કારાય નમઃ કનિષ્ઠિકાભ્યાં વૌષટ્ ।
ૐ ફટ્કરાય નમઃ કરતલકર પૃષ્ઠાભ્યાં ફટ્ ।
ૐ નમ્યાય નમઃ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ સ્વાહા નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ વષટ્કારાય નમઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હુંકારાય નમઃ કવચાય હુમ્ ।
ૐ વૌષટ્કારાય નમઃ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ ફટ્કરાય નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

ૐ ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

ધ્યાયેત્કોટિરવિપ્રભં ત્રિનયનં શીતાંશુગઙ્ગાધરં
દક્ષાઙ્ઘ્રિસ્થિતવામકુઞ્ચિતપદં શાર્દૂલચર્મામ્બરમ્ ।
વહ્નિં ડોલકરાભયં ડમરુકં વામે શિવાં (સ્થિતાં) શ્યામલાં
કલ્હારં જપસૃક્ષુકં (દધતીં પ્રલમ્બિતકરા) કટિકરાં
દેવીં સભેશં ભજે ॥

વામેલમ્બકરાં શુકઞ્ચ દધતીં દક્ષેઽમ્બિકાં તાણ્ડવમ્
લમિતિ પઞ્ચપૂજા
॥ અથ શ્રી નટેશ્વરીનટેશ્વરસમ્મેલનનામ સાહસ્રી ॥

ૐ શ્રી શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રી શિવાય નમઃ । ૧
ૐ શ્રી શિવાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રી શિવાનાથાય નમઃ । ૨
ૐ શ્રીમત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ । ૩
ૐ શ્રીપતિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીપતિપૂજિતાય નમઃ । ૪
ૐ શિવઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવઙ્કરાય નમઃ । ૫
ૐ શિવતરાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવતરાય નમઃ । ૬
ૐ શિષ્ટહૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ શિષ્ટહૃષ્ટાય નમઃ । ૭
ૐ શિવાગમાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાગમાય નમઃ । ૮
ૐ અખણ્ડાનન્દચિદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અખણ્ડાનન્દચિદ્રૂપાય નમઃ । ૯
ૐ પરમાનન્દતાણ્ડવાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દતાણ્ડવાય નમઃ । ૧૦
ૐ અપસ્મૃતિન્યસ્તપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ અપસ્મૃતિન્યસ્તપાદાય નમઃ । ૧૧
ૐ કૃત્તિવાસસે નમઃ ।
ૐ કૃત્તિવાસસે નમઃ । ૧૨
ૐ કૃપાકરાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃપાકરાય નમઃ । ૧૩
ૐ કાલીવાદપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલીવાદપ્રિયાય નમઃ । ૧૪
ૐ કાલાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલાય નમઃ । ૧૫
ૐ કાલાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલાતીતાય નમઃ । ૧૬
ૐ કલાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાધરાય નમઃ । ૧૭
ૐ કાલનેત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલનેત્રે નમઃ । ૧૮
ૐ કાલહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલહન્ત્રે નમઃ । ૧૯
ૐ કાલચક્રપ્રવર્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલચક્રપ્રવર્તકાય નમઃ । ૨૦
ૐ કાલજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલજ્ઞાય નમઃ । ૨૧
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ કામદાય નમઃ । ૨૨
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાય નમઃ । ૨૩
ૐ કામારયે નમઃ ।
ૐ કામારયે નમઃ । ૨૪
ૐ કામપાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ કામપાલકાય નમઃ । ૨૫
ૐ કલ્યાણમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કલ્યાણમૂર્તયે નમઃ । ૨૬
ૐ કલ્યાણીરમણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણીરમણાય નમઃ । ૨૭
ૐ કમલેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલેક્ષણાય નમઃ । ૨૮
ૐ કાલકણ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલકણ્ઠાય નમઃ । ૨૯
ૐ કાલકાલાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલકાલાય નમઃ । ૩૦
ૐ કાલકૂટવિષાશનાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલકૂટવિષાશનાય નમઃ । ૩૧
ૐ કૃતજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતજ્ઞાય નમઃ । ૩૨
ૐ કૃતિસારજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતિસારજ્ઞાય નમઃ । ૩૩
ૐ કૃશાનવે નમઃ ।
ૐ કૃશાનવે નમઃ । ૩૪
ૐ કૃષ્ણપિઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણપિઙ્ગલાય નમઃ । ૩૫
ૐ કરિચર્મામ્બરધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કરિચર્મામ્બરધરાય નમઃ । ૩૬
ૐ કપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કપાલિને નમઃ । ૩૭
ૐ કલુષાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ કલુષાપહાય નમઃ । ૩૮
ૐ કપાલમાલાભરણાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલમાલાભરણાય નમઃ । ૩૯
ૐ કઙ્કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કઙ્કાલાય નમઃ । ૪૦
ૐ કલિનાશનાયૈ નમઃ ।
ૐ કલિનાશનાય નમઃ । ૪૧
ૐ કૈલાસવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૈલાસવાસિને નમઃ । ૪૨
ૐ કામેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશાય નમઃ । ૪૩
ૐ કવયે નમઃ ।
ૐ કવયે નમઃ । ૪૪
ૐ કપટવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કપટવર્જિતાય નમઃ । ૪૫
ૐ કમનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયાય નમઃ । ૪૬
ૐ કલાનાથશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાનાથશેખરાય નમઃ । ૪૭
ૐ કમ્બુકન્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કમ્બુકન્ધરાય નમઃ । ૪૮
ૐ કન્દર્પકોટિસદૃશાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્દર્પકોટિસદૃશાય નમઃ । ૪૯
ૐ કપર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કપર્દિને નમઃ । ૫૦
ૐ કમલાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલાનનાય નમઃ । ૫૧
ૐ કરાબ્જધૃતકાલાગ્નયે નમઃ ।
ૐ કરાબ્જધૃતકાલાગ્નયે નમઃ । ૫૨
ૐ કદમ્બકુસુમારુણાયૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બકુસુમારુણાય નમઃ । ૫૩
ૐ કમનીયનિજાનન્દમુદ્રાઞ્ચિતકરામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયનિજાનન્દમુદ્રાઞ્ચિતકરામ્બુજાય નમઃ । ૫૪
ૐ સ્ફુરડ્ડમરુનિધ્વાનનિર્જિતામ્ભોધિનિસ્વનાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્ફુરડ્ડમરુનિધ્વાનનિર્જિતામ્ભોધિનિસ્વનાય નમઃ । ૫૫
ૐ ઉદ્દણ્ડતાણ્ડવાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદ્દણ્ડતાણ્ડવાય નમઃ । ૫૬
ૐ ચણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડાય નમઃ । ૫૭
ૐ ઊર્ધ્વતાણ્ડવપણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વતાણ્ડવપણ્ડિતાય નમઃ । ૫૮
ૐ સવ્યતાણ્ડવસમ્પન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ સવ્યતાણ્ડવસમ્પન્નાય નમઃ । ૫૯
ૐ મહાતાણ્ડવવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાતાણ્ડવવૈભવાય નમઃ । ૬૦
ૐ બ્રહ્માણ્ડકાણ્ડવિસ્ફોટમહાપ્રલયતાણ્ડવાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માણ્ડકાણ્ડવિસ્ફોટમહાપ્રલયતાણ્ડવાય નમઃ । ૬૧
ૐ મહોગ્રતાણ્ડવાભિજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ મહોગ્રતાણ્ડવાભિજ્ઞાય નમઃ । ૬૨
ૐ પરિભ્રમણતાણ્ડવાયૈ નમઃ ।
ૐ પરિભ્રમણતાણ્ડવાય નમઃ । ૬૩
ૐ નન્દિનાટ્યપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નન્દિનાટ્યપ્રિયાય નમઃ । ૬૪
ૐ નન્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નન્દિને નમઃ । ૬૫
ૐ નટેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ નટેશાય નમઃ । ૬૬
ૐ નટવેષભૃતે નમઃ ।
ૐ નટવેષભૃતે નમઃ । ૬૭
ૐ કાલિકાનાટ્યરસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાનાટ્યરસિકાય નમઃ । ૬૮
ૐ નિશાનટનનિશ્ચલાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશાનટનનિશ્ચલાય નમઃ । ૬૯
ૐ ભૃઙ્ગિનાટ્યપ્રમાણજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૃઙ્ગિનાટ્યપ્રમાણજ્ઞાય નમઃ । ૭૦
ૐ ભ્રમરાયિતનાટ્યકૃતે નમઃ ।
ૐ ભ્રમરાયિતનાટ્યકૃતે નમઃ । ૭૧
ૐ વિયદાદિ જગત્સ્રષ્ટ્રયૈ નમઃ ।
ૐ વિયદાદિ જગત્સ્રષ્ટ્રે નમઃ । ૭૨
ૐ વિવિધાનન્દદાયકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિવિધાનન્દદાયકાય નમઃ । ૭૩
ૐ વિકારરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિકારરહિતાય નમઃ । ૭૪
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણવે નમઃ । ૭૫
ૐ વિરાડીશાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરાડીશાય નમઃ । ૭૬
ૐ વિરાણ્મયાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરાણ્મયાય નમઃ । ૭૭
ૐ વિરાઢ્હૃદયપદ્મસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરાઢ્હૃદયપદ્મસ્થાય નમઃ । ૭૮
ૐ વિધયે નમઃ ।
ૐ વિધયે નમઃ । ૭૯
ૐ વિશ્વાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાધિકાય નમઃ । ૮૦
ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ વિભવે નમઃ । ૮૧
ૐ વીરભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરભદ્રાય નમઃ । ૮૨
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષાય નમઃ । ૮૩
ૐ વિષ્ણુબાણાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુબાણાય નમઃ । ૮૪
ૐ વિશામ્પત્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશામ્પતયે નમઃ । ૮૫
ૐ વિદ્યાનિધયે નમઃ ।
ૐ વિદ્યાનિધયે નમઃ । ૮૬
ૐ વિરૂપાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ । ૮૭
ૐ વિશ્વયોનયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વયોનયે નમઃ । ૮૮
ૐ વૃષધ્વજાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃષધ્વજાય નમઃ । ૮૯
ૐ વિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરૂપાય નમઃ । ૯૦
ૐ વિશ્વદિગ્વ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વદિગ્વ્યાપિને નમઃ । ૯૧
ૐ વીતશોકાયૈ નમઃ ।
ૐ વીતશોકાય નમઃ । ૯૨
ૐ વિરોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરોચનાય નમઃ । ૯૩
ૐ વ્યોમકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ । ૯૪
ૐ વ્યોમમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ વ્યોમમૂર્તયે નમઃ । ૯૫
ૐ વ્યોમાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યોમાકારાય નમઃ । ૯૬
ૐ અવ્યયાકૃતયે નમઃ ।
ૐ અવ્યયાકૃતયે નમઃ । ૯૭
ૐ વ્યાઘ્રપાદપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રપાદપ્રિયાય નમઃ । ૯૮
ૐ વ્યાઘ્રચર્મધૃતે નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રચર્મધૃતે નમઃ । ૯૯
ૐ વ્યાધિનાશનાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાધિનાશનાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વ્યાકૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાકૃતાય નમઃ । ૧૦૧
ૐ વ્યાપૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપૃતાય નમઃ । ૧૦૨
ૐ વ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપિને નમઃ । ૧૦૩
ૐ વ્યાપ્યસાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપ્યસાક્ષિણે નમઃ । ૧૦૪
ૐ વિશારદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશારદાય નમઃ । ૧૦૫
ૐ વ્યામોહનાશન્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યામોહનાશનાય નમઃ । ૧૦૬
ૐ વ્યાસાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાસાય નમઃ । ૧૦૭
ૐ વ્યાખ્યામુદ્રાલસત્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાખ્યામુદ્રાલસત્કરાય નમઃ । ૧૦૮
ૐ વરદાયૈ નમઃ ।
ૐ વરદાય નમઃ । ૧૦૯
ૐ વામનાયૈ નમઃ ।
ૐ વામનાય નમઃ । ૧૧૦
ૐ વન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વન્દ્યાય નમઃ । ૧૧૧
ૐ વરિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ । ૧૧૨
ૐ વજ્રવર્મભૃતે નમઃ ।
ૐ વજ્રવર્મભૃતે નમઃ । ૧૧૩
ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવેદ્યાય નમઃ । ૧૧૪
ૐ વેદરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદરૂપાય નમઃ । ૧૧૫
ૐ વેદવેદાન્તવિત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવેદાન્તવિત્તમાય નમઃ । ૧૧૬
ૐ વેદાર્થવિદે નમઃ ।
ૐ વેદાર્થવિદે નમઃ । ૧૧૭
ૐ વેદયોન્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદયોનયે નમઃ । ૧૧૮
ૐ વેદાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદાઙ્ગાય નમઃ । ૧૧૯
ૐ વેદસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદસંસ્તુતાય નમઃ । ૧૨૦
ૐ વૈકુણ્ઠવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠવલ્લભાય નમઃ । ૧૨૧
ૐ અવર્ષ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અવર્ષ્યાય નમઃ । ૧૨૨
ૐ વૈશ્વાનરવિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈશ્વાનરવિલોચનાય નમઃ । ૧૨૩
ૐ સમસ્તભુવનવ્યપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તભુવનવ્યપિને નમઃ । ૧૨૪
ૐ સમૃદ્ધયે નમઃ ।
ૐ સમૃદ્ધયે નમઃ । ૧૨૫
ૐ સતતોદિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સતતોદિતાય નમઃ । ૧૨૬
ૐ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરાય નમઃ । ૧૨૭
ૐ સૂર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂર્યાય નમઃ । ૧૧૮
ૐ સૂક્ષ્મસ્થૂલત્વવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્મસ્થૂલત્વવર્જિતાય નમઃ । ૧૨૯
ૐ જહ્નુકન્યાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ જહ્નુકન્યાધરાય નમઃ । ૧૩૦
ૐ જન્મજરામૃત્યુનિવારકાયૈ નમઃ ।
ૐ જન્મજરામૃત્યુનિવારકાય નમઃ । ૧૩૧
ૐ શૂરસેનાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂરસેનાય નમઃ । ૧૩૨
ૐ શુભાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાકારાય નમઃ । ૧૩૩
ૐ શુભ્રમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ શુભ્રમૂર્તયે નમઃ । ૧૩૪
ૐ શુચિસ્મિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શુચિસ્મિતાય નમઃ । ૧૩૫
ૐ અનર્ધરત્નખચિતકિરીટાયૈ નમઃ ।
ૐ અનર્ધરત્નખચિતકિરીટાય નમઃ । ૧૩૬
ૐ નિકટેસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નિકટેસ્થિતાય નમઃ । ૧૩૭
ૐ સુધારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સુધારૂપાય નમઃ । ૧૩૮
ૐ સુરાધ્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરાધ્યક્ષાય નમઃ । ૧૩૯
ૐ સુભ્રુવે નમઃ ।
ૐ સુભ્રુવે નમઃ । ૧૪૦
ૐ સુખઘનાયૈ નમઃ ।
ૐ સુખઘનાય નમઃ । ૧૪૧
ૐ સુધિયૈ નમઃ ।
ૐ સુધિયે નમઃ । ૧૪૨
ૐ ભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાય નમઃ । ૧૪૩
ૐ ભદ્રપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રપ્રદાય નમઃ । ૧૪૪
ૐ ભદ્રવાહનાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રવાહનાય નમઃ । ૧૪૫
ૐ ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ । ૧૪૬
ૐ ભગનેત્રહરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગનેત્રહરાય નમઃ । ૧૪૭
ૐ ભર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ભર્ગાય નમઃ । ૧૪૮
ૐ ભવઘ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવઘ્નાય નમઃ । ૧૪૯
ૐ ભક્તિમન્નિધયે નમઃ ।
ૐ ભક્તિમન્નિધયે નમઃ । ૧૫૦
ૐ અરુણાયૈ નમઃ ।
ૐ અરુણાય નમઃ । ૧૫૧
ૐ શરણાયૈ નમઃ ।
ૐ શરણાય નમઃ । ૧૫૨
ૐ શર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાય નમઃ । ૧૫૩
ૐ શરણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શરણ્યાય નમઃ । ૧૫૪
ૐ શર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ શર્મદાય નમઃ । ૧૫૫
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ । ૧૫૬
ૐ પવિત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પવિત્રાય નમઃ । ૧૫૭
ૐ પરમોદારાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમોદારાય નમઃ । ૧૫૮
ૐ પરમાપન્નિવારકાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાપન્નિવારકાય નમઃ । ૧૫૯
ૐ સનાતનાયૈ નમઃ ।
ૐ સનાતનાય નમઃ । ૧૬૦
ૐ સમાયૈ નમઃ ।
ૐ સમાય નમઃ । ૧૬૧
ૐ સત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યાય નમઃ । ૧૬૨
ૐ સત્યવાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્યવાદિને નમઃ । ૧૬૩
ૐ સમૃદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ સમૃદ્ધિદાય નમઃ । ૧૬૪
ૐ ધન્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધન્વિને નમઃ । ૧૬૫
ૐ ધનાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનાધિપાય નમઃ । ૧૬૬
ૐ ધન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધન્યાય નમઃ । ૧૬૭
ૐ ધર્મગોપ્ત્રયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મગોપ્ત્રે નમઃ । ૧૬૮
ૐ ધરાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધરાધિપાય નમઃ । ૧૬૯
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણાય નમઃ । ૧૭૦
ૐ તારકાયૈ નમઃ ।
ૐ તારકાય નમઃ । ૧૭૧
ૐ તામ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ તામ્રાય નમઃ । ૧૭૨
ૐ તરિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ તરિષ્ણવે નમઃ । ૧૭૩
ૐ તત્વબોધકાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્વબોધકાય નમઃ । ૧૭૪
ૐ રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્વરાય નમઃ । ૧૭૫
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાય નમઃ । ૧૭૬
ૐ રાત્રિઞ્ચરવિનાશનાયૈ નમઃ ।
ૐ રાત્રિઞ્ચરવિનાશનાય નમઃ । ૧૭૭
ૐ ગહ્વરેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ ગહ્વરેષ્ઠાય નમઃ । ૧૭૮
ૐ ગણાધીશાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણાધીશાય નમઃ । ૧૭૯
ૐ ગણેશાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશાય નમઃ । ૧૮૦
ૐ ગતિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગતિવર્જિતાય નમઃ । ૧૮૧
ૐ પતઞ્જલિપ્રાણનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ પતઞ્જલિપ્રાણનાથાય નમઃ । ૧૮૨
ૐ પરાપરવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાપરવિવર્જિતાય નમઃ । ૧૮૩
ૐ પરમાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ । ૧૮૪
ૐ પરઞ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ પરઞ્જ્યોતિષે નમઃ । ૧૮૫
ૐ પરમેષ્ઠિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પરમેષ્ઠિને નમઃ । ૧૮૬
ૐ પરાત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાત્પરાય નમઃ । ૧૮૭
ૐ નારસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ નારસિંહાય નમઃ । ૧૮૮
ૐ નગાધ્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ નગાધ્યક્ષાય નમઃ । ૧૮૯
ૐ નાદાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ નાદાન્તાય નમઃ । ૧૯૦
ૐ નાદવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નાદવર્જિતાય નમઃ । ૧૯૧
ૐ નમદાનન્દદાયૈ નમઃ ।
ૐ નમદાનન્દદાય નમઃ । ૧૯૨
ૐ નમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નમ્યાય નમઃ । ૧૯૩
ૐ નગરાજનિકેતનાયૈ નમઃ ।
ૐ નગરાજનિકેતનાય નમઃ । ૧૯૪
ૐ દૈવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દૈવ્યાય નમઃ । ૧૯૫
ૐ ભિષજે નમઃ ।
ૐ ભિષજે નમઃ । ૧૯૬
ૐ પ્રમાણજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમાણજ્ઞાય નમઃ । ૧૯૭
ૐ બ્રહ્મણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમઃ । ૧૯૮
ૐ બ્રાહ્મણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મણાત્મિકાય નમઃ । ૧૯૯
ૐ કૃતાકૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતાકૃતાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ કૃશાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃશાય નમઃ । ૨૦૧
ૐ કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાય નમઃ । ૨૦૧
ૐ શાન્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિદાય નમઃ । ૧૦૩
ૐ શરભાકૃતયે નમઃ ।
ૐ શરભાકૃતયે નમઃ । ૨૦૪
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદાય નમઃ । ૨૦૫
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ । ૨૦૬
ૐ બૃહદ્ગર્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ બૃહદ્ગર્ભાય નમઃ । ૨૦૭
ૐ બૃહસ્પતયે નમઃ ।
ૐ બૃહસ્પતયે નમઃ । ૨૦૮
ૐ સદ્યોજાતાયૈ નમઃ ।
ૐ સદ્યોજાતાય નમઃ । ૨૦૯
ૐ સદારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સદારાધ્યાય નમઃ । ૨૧૦
ૐ સામગાયૈ નમઃ ।
ૐ સામગાય નમઃ । ૨૧૧
ૐ સામસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સામસંસ્તુતાય નમઃ । ૨૧૨
ૐ અઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરાય નમઃ । ૨૧૩
ૐ અદ્ભુતચારિત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતચારિત્રાય નમઃ । ૨૧૪
ૐ આનન્દવપુષે નમઃ ।
ૐ આનન્દવપુષે નમઃ । ૨૧૫
ૐ અગ્રણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અગ્રણ્યે નમઃ । ૨૧૬
ૐ સર્વવિદ્યાનામીશાનાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યાનામીશાનાય નમઃ । ૨૧૭
ૐ ઈશ્વરાણામધીશ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાણામધીશ્વરાય નમઃ । ૨૧૮
ૐ સર્વાર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થાય નમઃ । ૨૧૯
ૐ સર્વદાતુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાતુષ્ટાય નમઃ । ૨૧૦
ૐ સર્વશાસ્ત્રાર્થસમ્મતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વશાસ્ત્રાર્થસમ્મતાય નમઃ । ૨૨૧
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ । ૨૨૨
ૐ સર્વદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાય નમઃ । ૨૨૩
ૐ સ્થાણવે નમઃ ।
ૐ સ્થાણવે નમઃ । ૨૨૪
ૐ સર્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશાય નમઃ । ૨૨૫
ૐ સમરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સમરપ્રિયાય નમઃ । ૨૨૬
ૐ જનાર્દનાયૈ નમઃ ।
ૐ જનાર્દનાય નમઃ । ૨૨૭
ૐ જગત્સ્વામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્સ્વામિને નમઃ । ૨૨૮
ૐ જન્મકર્મનિવારકાયૈ નમઃ ।
ૐ જન્મકર્મનિવારકાય નમઃ । ૨૨૯
ૐ મોચકાયૈ નમઃ ।
ૐ મોચકાય નમઃ । ૨૩૦
ૐ મોહવિચ્છેત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહવિચ્છેત્રે નમઃ । ૨૩૧
ૐ મોદનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ મોદનીયાય નમઃ । ૨૩૨
ૐ મહાપ્રભવે નમઃ ।
ૐ મહાપ્રભવે નમઃ । ૨૩૩
ૐ વ્યુપ્તકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યુપ્તકેશાય નમઃ । ૨૩૪
ૐ વિવિશદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિવિશદાય નમઃ । ૨૩૫
ૐ વિષ્વક્સેનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્વક્સેનાય નમઃ । ૨૩૬
ૐ વિશોધકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશોધકાય નમઃ । ૨૩૭
ૐ સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષાય નમઃ । ૨૩૮
ૐ સહસ્રાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ સહસ્રાઙ્ઘ્રયે નમઃ । ૨૩૯
ૐ સહસ્રવદનામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રવદનામ્બુજાય નમઃ । ૨૪૦
ૐ સહસ્રાક્ષાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષાર્ચિતાય નમઃ । ૨૪૧
ૐ સમ્રાજ્ઞ્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્રાજે નમઃ । ૨૪૨
ૐ સન્ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સન્ધાત્રે નમઃ । ૨૪૩
ૐ સમ્પદાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પદાલયાય નમઃ । ૨૪૪
ૐ બભ્રુવે નમઃ ।
ૐ બભ્રુવે નમઃ । ૨૪૫
ૐ બહુવિધાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ બહુવિધાકારાય નમઃ । ૨૪૬
ૐ બલપ્રમથન્યૈ નમઃ ।
ૐ બલપ્રમથનાય નમઃ । ૨૪૭
ૐ બલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બલિને નમઃ । ૨૪૮
ૐ મનોભર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મનોભર્ત્રે નમઃ । ૨૪૯
ૐ મનોગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોગમ્યાય નમઃ । ૨૫૦
ૐ મનનૈકપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ મનનૈકપરાયણાય નમઃ । ૨૫૧
ૐ ઉદાસીનાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદાસીનાય નમઃ । ૨૫૨
ૐ ઉપદ્રષ્ટ્રયૈ નમઃ ।
ૐ ઉપદ્રષ્ટ્રે નમઃ । ૨૫૩
ૐ મૌનગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મૌનગમ્યાય નમઃ । ૨૫૪
ૐ મુનીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મુનીશ્વરાય નમઃ । ૨૫૫
ૐ અમાનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અમાનિને નમઃ । ૨૫૬
ૐ મદન્યૈ નમઃ ।
ૐ મદનાય નમઃ । ૨૫૭
ૐ અમન્યવે નમઃ ।
ૐ અમન્યવે નમઃ । ૨૫૮
ૐ અમાનાયૈ નમઃ ।
ૐ અમાનાય નમઃ । ૨૫૯
ૐ માનદાયૈ નમઃ ।
ૐ માનદાય નમઃ । ૨૬૦
ૐ મનવે નમઃ ।
ૐ મનવે નમઃ । ૨૬૧
ૐ યશસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યશસ્વિને નમઃ । ૨૬૨
ૐ યજમાનાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ યજમાનાત્મને નમઃ । ૨૬૩
ૐ યજ્ઞભુજે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞભુજે નમઃ । ૨૬૪
ૐ યજનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ યજનપ્રિયાય નમઃ । ૨૬૫
ૐ મીડુષ્ટમાયૈ નમઃ ।
ૐ મીડુષ્ટમાય નમઃ । ૨૬૬
ૐ મૃગધરાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃગધરાય નમઃ । ૨૬૭
ૐ મૃકણ્ડુતનયપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃકણ્ડુતનયપ્રિયાય નમઃ । ૨૬૮
ૐ પુરુહૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરુહૂતાય નમઃ । ૨૬૯
ૐ પુરદ્વેષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પુરદ્વેષિણે નમઃ । ૨૭૦
ૐ પુરત્રયવિહારવત્યૈ નમઃ ।
ૐ પુરત્રયવિહારવતે નમઃ । ૨૭૧
ૐ પુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યાય નમઃ । ૨૭૨
ૐ પુંસે નમઃ ।
ૐ પુંસે નમઃ । ૨૭૩
ઓ પુરિશયાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરિશયાય નમઃ । ૨૭૪
ૐ પૂષ્ણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પૂષ્ણે નમઃ । ૨૭૫
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાય નમઃ । ૨૭૬
ૐ પુરાતનાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરાતનાય નમઃ । ૨૭૭
ૐ શયાનાયૈ નમઃ ।
ૐ શયાનાય નમઃ । ૨૭૮
ૐ શન્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ શન્તમાય નમઃ । ૨૭૯
ૐ શાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ । ૨૮૦
ૐ શાસકાયૈ નમઃ ।
ૐ શાસકાય નમઃ । ૨૮૧
ૐ શ્યામલાપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામલાપ્રિયાય નમઃ । ૨૮૨
ૐ ભાવજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવજ્ઞાય નમઃ । ૨૮૩
ૐ બન્ધવિચ્છેત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ બન્ધવિચ્છેત્રે નમઃ । ૨૮૪
ૐ ભાવાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવાતીતાય નમઃ । ૨૮૫
ૐ અભયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ અભયઙ્કરાય નમઃ । ૨૮૬
ૐ મનીષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મનીષિણે નમઃ । ૨૮૭
ૐ મનુજાધીશાયૈ નમઃ ।
ૐ મનુજાધીશાય નમઃ । ૨૮૮
ૐ મિથ્યાપ્રત્યયનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મિથ્યાપ્રત્યયનાશિનાય નમઃ । ૨૮૯
ૐ નિરઞ્જનાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ । ૨૯૦
ૐ નિત્યશુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યશુદ્ધાય નમઃ । ૨૯૧
ૐ નિત્યબુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યબુદ્ધાય નમઃ । ૨૯૨
ૐ નિરાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાશ્રયાય નમઃ । ૨૯૩
ૐ નિર્વિકલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિકલ્પાય નમઃ । ૨૯૪
ૐ નિરાલમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાલમ્બાય નમઃ । ૨૯૫
ૐ નિર્વિકારાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિકારાય નમઃ । ૨૯૬
ૐ નિરામયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરામયાય નમઃ । ૨૯૭
ૐ નિરઙ્કુશાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરઙ્કુશાય નમઃ । ૨૯૮
ૐ નિરાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાધારાય નમઃ । ૨૯૯
ૐ નિરપાયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરપાયાય નમઃ । ૩૦૦ ।

See Also  Srikantesha Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

ૐ નિરત્યયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરત્યયાય નમઃ । ૩૦૧
ૐ ગુહાશયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહાશયાય નમઃ । ૩૦૨
ૐ ગુણાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણાતીતાય નમઃ । ૩૦૩
ૐ ગુરુમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુમૂર્તયે નમઃ । ૩૦૪
ૐ ગુહપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહપ્રિયાય નમઃ । ૩૦૫
ૐ પ્રમાણાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમાણાય નમઃ । ૩૦૬
ૐ પ્રણવાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રણવાય નમઃ । ૩૦૭
ૐ પ્રાજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાજ્ઞાય નમઃ । ૩૦૮
ૐ પ્રાણદાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાણદાય નમઃ । ૩૦૯
ૐ પ્રાણનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાણનાયિકાય નમઃ । ૩૧૦
ૐ સૂત્રાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂત્રાત્મને નમઃ । ૩૧૧
ૐ સુલભાયૈ નમઃ ।
ૐ સુલભાય નમઃ । ૩૧૨
ૐ સ્વચ્છાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વચ્છાય નમઃ । ૩૧૩
ૐ સૂદરાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂદરાય નમઃ । ૩૧૪
ૐ સુન્દરાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દરાનનાય નમઃ । ૩૧૫
ૐ કપાલમાલાલઙ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ કપાલમાલાલઙ્કારાય નમઃ । ૩૧૬
ૐ કાલાન્તકવપુર્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલાન્તકવપુર્ધરાય નમઃ । ૩૧૭
ૐ દુરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરારાધ્યાય નમઃ । ૩૧૮
ૐ દુરાધર્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરાધર્ષાય નમઃ । ૩૧૯
ૐ દુષ્ટદૂરાયૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટદૂરાય નમઃ । ૩૨૦
ૐ દુરાસદાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરાસદાય નમઃ । ૩૨૧
ૐ દુર્વિજ્ઞેયાયૈ નમઃ ।
ૐ દુર્વિજ્ઞેયાય નમઃ । ૩૨૨
ૐ દુરાચારનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુરાચારનાશનાય નમઃ । ૩૨૩
ૐ દુર્મદાન્તક્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્મદાન્તકાય નમઃ । ૩૨૪
ૐ સર્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્વરાય નમઃ । ૩૨૫
ૐ સર્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસાક્ષિણે નમઃ । ૩૨૬
ૐ સર્વાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મને નમઃ । ૩૨૭
ૐ સાક્ષિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સાક્ષિવર્જિતાય નમઃ । ૩૨૮
ૐ સર્વદ્વન્દ્વક્ષયકર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદ્વન્દ્વક્ષયકરાય નમઃ । ૩૨૯
ૐ સર્વાપદ્વિનિવારકાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાપદ્વિનિવારકાય નમઃ । ૩૩૦
ૐ સર્વપ્રિયતમાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રિયતમાય નમઃ । ૩૩૧
ૐ સર્વદારિદ્રયક્લેશનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદારિદ્રયક્લેશનાશનાય નમઃ । ૩૩૨
ૐ દ્રષ્ટ્રયૈ નમઃ ।
ૐ દ્રષ્ટ્રે નમઃ । ૩૩૩
ૐ દર્શયિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દર્શયિત્રે નમઃ । ૩૩૪
ૐ દાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ દાન્તાય નમઃ । ૩૩૫
ૐ દક્ષિણામૂર્તિરૂપભૃતે નમઃ ।
ૐ દક્ષિણામૂર્તિરૂપભૃતે નમઃ । ૩૩૬
ૐ દક્ષાધ્વરહરાયૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષાધ્વરહરાય નમઃ । ૩૩૭
ૐ દક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ દક્ષાય નમઃ । ૩૩૮
ૐ દહરસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ દહરસ્થાય નમઃ । ૩૩૯
ૐ દયાનિધયે નમઃ ।
ૐ દયાનિધયે નમઃ । ૩૪૦
ૐ સમદૃષ્ટયૈ નમઃ ।
ૐ સમદૃષ્ટયે નમઃ । ૩૪૧
ૐ સત્યકામાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યકામાય નમઃ । ૩૪૨
ૐ સનકાદિમુનિસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સનકાદિમુનિસ્તુતાય નમઃ । ૩૪૩
ૐ પત્યે નમઃ ।
ૐ પત્યે નમઃ । ૩૪૪
ૐ પઞ્ચત્વનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચત્વનિર્મુક્તાય નમઃ । ૩૪૫
ૐ પઞ્ચકૃત્યપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચકૃત્યપરાયણાય નમઃ । ૩૪૬
ૐ પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયાય નમઃ । ૩૪૭
ૐ પઞ્ચપ્રાણાધિપતયે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપ્રાણાધિપતયે નમઃ । ૩૪૮
ૐ અવ્યયાયૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ । ૩૪૯
ૐ પઞ્ચભૂતપ્રભવે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચભૂતપ્રભવે નમઃ । ૩૫૦
ૐ પઞ્ચપૂજાસન્તુષ્ટમાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપૂજાસન્તુષ્ટમાનસાય નમઃ । ૩૫૧
ૐ વિઘ્નેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિઘ્નેશ્વરાય નમઃ । ૩૫૨
ૐ વિઘ્નહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિઘ્નહન્ત્રે નમઃ । ૩૫૩
ૐ શક્તિપાણયે નમઃ ।
ૐ શક્તિપાણયે નમઃ । ૩૫૪
ૐ શરોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ શરોદ્ભવાય નમઃ । ૩૫૫
ૐ ગૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૂઢાય નમઃ । ૩૫૬
ૐ ગુહ્યતમાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યતમાય નમઃ । ૩૫૭
ૐ ગોપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોપ્યાય નમઃ । ૩૫૮
ૐ ગોરક્ષિગણસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોરક્ષિગણસેવિતાય નમઃ । ૩૫૯
ૐ સુવ્રતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુવ્રતાય નમઃ । ૩૬૦
ૐ સત્યસઙ્કલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યસઙ્કલ્પાય નમઃ । ૩૬૧
ૐ સ્વસંવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વસંવેદ્યાય નમઃ । ૩૬૨
ૐ સુખાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ સુખાવહાય નમઃ । ૩૬૩
ૐ યોગગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગગમ્યાય નમઃ । ૩૬૪
ૐ યોગનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગનિષ્ઠાય નમઃ । ૩૬૫
ૐ યોગાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગાનન્દાય નમઃ । ૩૬૬
ૐ યુધિષ્ઠિરાયૈ નમઃ ।
ૐ યુધિષ્ઠિરાય નમઃ । ૩૬૭
ૐ તત્વાવબોધાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્વાવબોધાય નમઃ । ૩૬૮
ૐ તત્વેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ તત્વેશાય નમઃ । ૩૬૯
ૐ તત્વભાવાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્વભાવાય નમઃ । ૩૭૦
ૐ તપોનિધયે નમઃ ।
ૐ તપોનિધયે નમઃ । ૩૭૧
ૐ અક્ષરાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષરાય નમઃ । ૩૭૨
ૐ ત્ર્યક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યક્ષરાય નમઃ । ૩૭૩
ૐ ત્ર્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યક્ષાય નમઃ । ૩૭૪
ૐ પક્ષપાતવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પક્ષપાતવિવર્જિતાય નમઃ । ૩૭૫
ૐ માણિભદ્રાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ માણિભદ્રાર્ચિતાય નમઃ । ૩૭૬
ૐ માન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માન્યાય નમઃ । ૩૭૭
ૐ માયાવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માયાવિને નમઃ । ૩૭૮
ૐ માન્ત્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ માન્ત્રિકાય નમઃ । ૩૭૯
ૐ મહત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ । ૩૮૦
ૐ કુઠારભૃતે નમઃ ।
ૐ કુઠારભૃતે નમઃ । ૩૮૧
ૐ કુલાદ્રીશાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાદ્રીશાય નમઃ । ૩૮૨
ૐ કુઞ્ચિતૈકપદામ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ કુઞ્ચિતૈકપદામ્બુજાય નમઃ । ૩૮૩
ૐ યક્ષરાજ્ઞ્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષરાજે નમઃ । ૩૮૪
ૐ યક્ષફલદાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષફલદાય નમઃ । ૩૮૫
ૐ યજ્ઞમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમૂર્તયે નમઃ । ૩૮૬
ૐ યશસ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ યશસ્કરાય નમઃ । ૩૮૭
ૐ સિદ્ધેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ લિદ્ધેશાય નમઃ । ૩૮૮
ૐ સિદ્ધજનકાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધજનકાય નમઃ । ૩૮૯
ૐ સિદ્ધાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાન્તાય નમઃ । ૩૯૦
ૐ સિદ્ધવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધવૈભવાય નમઃ । ૩૯૧
ૐ રવિમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ રવિમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ । ૩૯૨
ૐ રજોગુણવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રજોગુણવિવર્જિતાય નમઃ । ૩૯૩
ૐ વહ્નિમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વહ્નિમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ । ૩૯૪
ૐ વર્ષીયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ વર્ષીયસે નમઃ । ૩૯૫
ૐ વરુણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વરુણેશ્વરાય નમઃ । ૩૯૬
ૐ સોમમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ । ૩૯૭
ૐ સોમાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમાય નમઃ । ૩૯૮
ૐ સૌમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાય નમઃ । ૩૯૯
ૐ સુહૃદે નમઃ ।
ૐ સૂહૃદે નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાય નમઃ । ૪૦૧
ૐ દક્ષિણાગ્નયે નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાગ્નયે નમઃ । ૪૦૨
ૐ ગાર્હપત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાર્હપત્યાય નમઃ । ૪૦૩
ૐ દમનાયૈ નમઃ ।
ૐ દમનાય નમઃ । ૪૦૪
ૐ દાનવાન્તક્યૈ નમઃ ।
ૐ દાનવાન્તકાય નમઃ । ૪૦૫
ૐ ચતુર્વક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વક્ત્રાય નમઃ । ૪૦૬
ૐ ચક્રધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રધરાય નમઃ । ૪૦૭
ૐ પઞ્ચવક્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પચ્ચવક્ત્રાય નમઃ । ૪૦૮
ૐ પરન્તપાયૈ નમઃ ।
ૐ પરન્તપાય નમઃ । ૪૦૯
ૐ વિશ્વસ્યાયતનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વસ્યાયતનાય નમઃ । ૪૧૦
ૐ વર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વર્યાય નમઃ । ૪૧૧
ૐ વન્દારુજનવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ વન્દારુજનવત્સલાય નમઃ । ૪૧૧
ૐ ગાયત્રીવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્રીવલ્લભાય નમઃ । ૪૧૩
ૐ ગાર્ગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાર્ગ્યાય નમઃ । ૪૧૪
ૐ ગાયકાનુગ્રહોન્મુખાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયકાનુગ્રહોન્મુખાય નમઃ । ૪૧૫
ૐ અનન્તરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તરૂપાય નમઃ । ૪૧૬
ૐ એકાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાત્મને નમઃ । ૪૧૭
ૐ સ્વસ્તરવે નમઃ ।
ૐ સ્વસ્તરવે નમઃ । ૪૧૮
ૐ વ્યાહૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાહૃતયે નમઃ । ૪૧૯
ૐ સ્વધા નમઃ ।
ૐ સ્વધા નમઃ । ૪૨૦
ૐ સ્વાહા નમઃ ।
ૐ સ્વાહા નમઃ । ૪૨૧
ૐ અરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અરુપાય નમઃ । ૪૨૨
ૐ વસુમનસે નમઃ ।
ૐ વસુમનસે નમઃ । ૪૨૩
ૐ વટુકાયૈ નમઃ ।
ૐ વટુકાય નમઃ । ૪૨૪
ૐ ક્ષેત્રપાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષેત્રપાલકાય નમઃ । ૪૨૫
ૐ શ્રાવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રાવ્યાય નમઃ । ૪૨૬
ૐ શત્રુહરાયૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુહરાય નમઃ । ૪૨૭
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શૂલિને નમઃ । ૪૨૮
ૐ શ્રુતિસ્મૃતિવિધાયકાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિસ્મૃતિવિધાયકાય નમઃ । ૪૨૯
ૐ અપ્રમેયાયૈ નમઃ ।
ૐ અપ્રમેયાય નમઃ । ૪૩૦
ૐ અપ્રતિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ અપ્રતિસ્થાય નમઃ । ૪૩૧
ૐ પ્રદ્યુમ્નાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ । ૪૩૨
ૐ પ્રમથેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમથેશ્વરાય નમઃ । ૪૩૩
ૐ અનુત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ અનુત્તમાય નમઃ । ૪૩૪
ૐ અનુદાસીનાયૈ નમઃ ।
ૐ અનુદાસીનાય નમઃ । ૪૩૫
ૐ મુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાય નમઃ । ૪૩૬
ૐ મુદિતાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ મુદિતાનનાય નમઃ । ૪૩૭
ૐ ઊર્ધ્વ રેતસે નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વ રેતસે નમઃ । ૪૩૮
ૐ ઊર્ધ્વપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વપાદાય નમઃ । ૪૩૯
ૐ પ્રૌઢનર્તનલમ્પટાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રૌઢનર્તનલમ્પટાય નમઃ । ૪૪૦
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાય નમઃ । ૪૪૧
ૐ મહાગ્રાસાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાગ્રાસાય નમઃ । ૪૪૨
ૐ મહાવીર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાવીર્યાય નમઃ । ૪૪૩
ૐ મહાભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભુજાય નમઃ । ૪૪૪
ૐ મહાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાનન્દાય નમઃ । ૪૪૫
ૐ મહાસ્કન્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસ્કન્ધાય નમઃ । ૪૪૬
ૐ મહેન્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રાય નમઃ । ૪૪૭
ૐ મહસાન્નિધયે નમઃ ।
ૐ મહસાન્નિધયે નમઃ । ૪૪૮
ૐ ભ્રાજિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ ભ્રાજિષ્ણવે નમઃ । ૪૪૯
ૐ ભાવનાગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવનાગમ્યાય નમઃ । ૪૫૦
ૐ ભ્રાન્તિજ્ઞાનવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભ્રાન્તિજ્ઞાનવિનાશનાય નમઃ । ૪૫૧
ૐ મહર્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહર્ધયે નમઃ । ૪૫૨
ૐ મહિમાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિમાધારાય નમઃ । ૪૫૩
ૐ મહાસેનગુરવે નમઃ ।
ૐ મહાસેનગુરવે નમઃ । ૪૫૪
ૐ મહસે નમઃ ।
ૐ મહસે નમઃ । ૪૫૫
ૐ સર્વદ્ટશે નમઃ ।
ૐ સર્વદ્ટશે નમઃ । ૪૫૬
ૐ સર્વભૃતે નમઃ ।
ૐ સર્વભૃતે નમઃ । ૪૫૭
ૐ સર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્ગાય નમઃ । ૪૫૮
ૐ સર્વહૃત્કોશસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વહૃત્કોશસંસ્થિતાય નમઃ । ૪૫૯
ૐ દીર્ઘપિઙ્ગજટાજૂટાયૈ નમઃ ।
ૐ દીર્ઘપિઙ્ગજટાજૂટાય નમઃ । ૪૬૦
ૐ દીર્ઘબાહવે નમઃ ।
ૐ દીર્ઘબાહવે નમઃ । ૪૬૧
ૐ દિગમ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ દિગમ્બરાય નમઃ । ૪૬૨
ૐ સંયદ્વામાયૈ નમઃ ।
ૐ સંયદ્વામાય નમઃ । ૪૬૩
ૐ સંયમીન્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સંયમીન્દ્રાય નમઃ । ૪૬૪
ૐ સંશયચ્છિદે નમઃ ।
ૐ સંશયચ્છિદે નમઃ । ૪૬૫
ૐ સહસ્રદૃશે નમઃ ।
ૐ સહસ્રદૃશે નમઃ । ૪૬૬
ૐ હેતુદૃષ્ટાન્તનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ હેતુદૃષ્ટાન્તનિર્મુક્તાય નમઃ । ૪૬૭
ૐ હેતવે નમઃ ।
ૐ હેતવે નમઃ । ૪૬૮
ૐ હેરમ્બજન્મભુવે નમઃ ।
ૐ હેરમ્બજન્મભુવે નમઃ । ૪૬૯
ૐ હેલાવિનિર્મિતજગતે નમઃ ।
ૐ હેલાવિનિર્મિતજગતે નમઃ । ૪૭૦
ૐ હેમશ્મશ્રવે નમઃ ।
ૐ હેમશ્મશ્રવે નમઃ । ૪૭૧
ૐ હિરણ્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ હિરણ્મયાય નમઃ । ૪૭૨
ૐ સકૃદ્વિભાતાયૈ નમઃ ।
ૐ સકૃદ્વિભાતાય નમઃ । ૪૭૩
ૐ સંવેત્રયૈ નમઃ ।
ૐ સંવેત્રે નમઃ । ૪૭૪
ૐ સદસત્કોટિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સદસત્કોટિવર્જિતાય નમઃ । ૪૭૫
ૐ સ્વાત્મસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મસ્થાય નમઃ । ૪૭૬
ૐ સ્વાયુધાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાયુધાય નમઃ । ૪૭૭
ૐ સ્વામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ । ૪૭૮
ૐ સ્વાનન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાનન્યાય નમઃ । ૪૭૯
ૐ રવાંશિતાખિલાયૈ નમઃ ।
ૐ રવાંશિતાખિલાય નમઃ । ૪૮૦
ૐ રાત્યૈ નમઃ ।
ૐ રાતયે નમઃ । ૪૮૧
ૐ દાત્યૈ નમઃ ।
ૐ દાતયે નમઃ । ૪૮૨
ૐ ચતુષ્પાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુષ્પાદાય નમઃ । ૪૮૩
ૐ સ્વાત્મબન્ધહરાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મબન્ધહરાય નમઃ । ૪૮૪
ૐ સ્વભુવે નમઃ ।
ૐ સ્વભુવે નમઃ । ૪૮૫
ૐ વશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ । ૪૮૬
ૐ વરેણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વરેણ્યાય નમઃ । ૪૮૭
ૐ વિતતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિતતાય નમઃ । ૪૮૮
ૐ વજ્રભૃતે નમઃ ।
ૐ વજ્રભૃતે નમઃ । ૪૮૯
ૐ વરુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વરુણાત્મકાય નમઃ । ૪૯૦
ૐ ચૈતન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ચૈતન્યાય નમઃ । ૪૯૧
ૐ ચિચ્છિદે નમઃ ।
ૐ ચિચ્છિદે નમઃ । ૪૯૨
ૐ અદ્વૈતાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતાય નમઃ । ૪૯૩
ૐ ચિન્માત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિન્માત્રાય નમઃ । ૪૯૪
ૐ ચિત્સભાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્સભાધિપાય નમઃ । ૪૯૫
ૐ ભૂમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂમ્ને નમઃ । ૪૯૬
ૐ ભૂતપતયે નમઃ ।
ૐ ભૂતપતયે નમઃ । ૪૯૭
ૐ ભાવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવ્યાય નમઃ । ૪૯૮
ૐ ભૂર્ભુવોવ્યાહૃતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂર્ભુવોવ્યાહૃતિપ્રિયાય નમઃ । ૪૯૯
ૐ વાચ્યવાચકનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વાચ્યવાચકનિર્મુક્તાય નમઃ । ૫૦૦ ।

See Also  Ekashloki Sundarakandam In Gujarati

ૐ વાગીશ્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગીશાય નમઃ । ૫૦૧
ૐ વાગગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગગોચરાય નમઃ । ૫૦૨
ૐ વેદાન્તકૃતે નમઃ ।
ૐ વેદાન્તકૃતે નમઃ । ૫૦૩
ૐ તુર્યપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ તુર્યપાદાય નમઃ । ૫૦૪
ૐ વૈદ્યુતાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈદ્યુતાય નમઃ । ૫૦૫
ૐ સુકૃતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ સુકૃતોદ્ભવાય નમઃ । ૫૦૬
ૐ અશુભક્ષયકૃતે નમઃ ।
ૐ અશુભક્ષયકૃતે નમઃ । ૫૦૭
ૐ જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ જ્યોતિષે નમઃ । ૫૦૮
ૐ અનાકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ અનાકાશાય નમઃ । ૫૦૯
ૐ અવિલેપકાયૈ નમઃ ।
ૐ અવિલેપકાય નમઃ । ૫૧૦
ૐ આપ્તકામાયૈ નમઃ ।
ૐ આપ્તકામાય નમઃ । ૫૧૧
ૐ અનુમન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ અનુમન્ત્રે નમઃ । ૫૧૨
ૐ આત્મને નમઃ ।
ૐ આત્મને નમઃ । ૫૧૩
ૐ અકામાયૈ નમઃ ।
ૐ અકામાય નમઃ । ૫૧૪
ૐ અભિન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ અભિન્નાય નમઃ । ૫૧૫
ૐ અનણવે નમઃ ।
ૐ અનણવે નમઃ । ૫૧૬
ૐ હરાયૈ નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ । ૫૧૭
ૐ અસ્નેહાયૈ નમઃ ।
ૐ અસ્નેહાય નમઃ । ૫૧૮
ૐ સઙ્ગનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ગનિર્મુક્તાય નમઃ । ૫૧૯
ૐ અહ્રસ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ અહ્રસ્વાય નમઃ । ૫૨૦
ૐ અદીર્ઘાયૈ નમઃ ।
ૐ અદીર્ઘાય નમઃ । ૫૨૧
ૐ અવિશેષકાયૈ નમઃ ।
ૐ અવિશેષકાય નમઃ । ૫૨૨
ૐ સ્વચ્છન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વચ્છન્દાય નમઃ । ૫૨૩
ૐ સ્વચ્છસંવિત્તયે નમઃ ।
ૐ સ્વચ્છસંવિત્તયે નમઃ । ૫૨૪
ૐ અન્વેષ્ટવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્વેષ્ટવ્યાય નમઃ । ૫૨૫
ૐ અશ્રુતાયૈ નમઃ ।
ૐ અશ્રુતાય નમઃ । ૫૨૬
ૐ અમૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતાય નમઃ । ૫૨૭
ૐ અપરોક્ષાયે નમઃ ।
ૐ અપરોક્ષાય નમઃ । ૫૨૮
ૐ અવૃણાયૈ નમઃ ।
ૐ અવૃણાય નમઃ । ૫૨૯
ૐ અલિઙ્ગાયે નમઃ ।
ૐ અલિઙ્ગાય નમઃ । ૫૩૦
ૐ અવિદ્વેષ્ટ્રયૈ નમઃ ।
ૐ અવિદ્વેષ્ટ્રે નમઃ । ૫૩૧
ૐ પ્રેમસાગરાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રેમસાગરાય નમઃ । ૫૩૨
ૐ જ્ઞાનલિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનલિઙ્ગાય નમઃ । ૫૩૩
ૐ ગત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગત્યૈ નમઃ । ૫૩૪
ૐ જ્ઞાનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનિને નમઃ । ૫૩૫
ૐ જ્ઞાનગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનગમ્યાય નમઃ । ૫૩૬
ૐ અવભાસકાયૈ નમઃ ।
ૐ અવભાસકાય નમઃ । ૫૩૭
ૐ શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશાય નમઃ । ૫૩૮
ૐ શ્રુતિપ્રસ્તુતવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિપ્રસ્તુતવૈભવાય નમઃ । ૫૩૯
ૐ હિરણ્યબાહવે નમઃ ।
ૐ હિરણ્યબાહવે નમઃ । ૫૪૦
ૐ સેનાન્યૈ નમઃ ।
ૐ સેનાન્યે નમઃ । ૫૪૧
ૐ હરિકેશાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિકેશાય નમઃ । ૫૪૨
ૐ દિશામ્પતયે નમઃ ।
ૐ દિશામ્પતયે નમઃ । ૫૪૩
ૐ સસ્પિઞ્જરાયૈ નમઃ ।
ૐ સસ્પિઞ્જરાય નમઃ । ૫૪૪
ૐ પશુપતયે નમઃ ।
ૐ પશુપતયે નમઃ । ૫૪૫
ૐ ત્વિષીમત્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્વિષીમતે નમઃ । ૫૪૬
ૐ અધ્વનામ્પતયે નમઃ ।
ૐ અધ્વનામ્પતયે નમઃ । ૫૪૭
ૐ બભ્લુશાયૈ નમઃ ।
ૐ બભ્લુશાય નમઃ । ૫૪૮
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ । ૫૪૯
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ । ૫૫૦
ૐ વિવ્યાધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિવ્યાધિને નમઃ । ૫૫૧
ૐ વિગતજ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ વિગતજ્વરાય નમઃ । ૫૫૨
ૐ અન્નાનામ્પતયે નમઃ ।
ૐ અન્નાનામ્પતયે નમઃ । ૫૫૩
ૐ અત્યુગ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અત્યુગ્રાય નમઃ । ૫૫૪
ૐ હરિત્કેશાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિત્કેશાય નમઃ । ૫૫૫
ૐ અદ્વયાકૃતયે નમઃ ।
ૐ અદ્વયાકૃતયે નમઃ । ૫૫૬
ૐ પુષ્ટાનામ્પતયે નમઃ ।
ૐ પુષ્ટાનામ્પતયે નમઃ । ૫૫૭
ૐ અવ્યગ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યગ્રાય નમઃ । ૫૫૮
ૐ ભવહેત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવહેત્યે નમઃ । ‘ ૫૫૯
ૐ જગત્પતયે નમઃ ।
ૐ જગત્પતયે નમઃ । ૫૬૦
ૐ આતતાવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ આતતાવિને નમઃ । ૫૬૧
ૐ મહારુદ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહારુદ્રાય નમઃ । ૫૬૨
ૐ ક્ષેત્રાણામ્પતયે નમઃ ।
ૐ ક્ષેત્રાણામ્પતયે નમઃ । ૫૬૩
ૐ અક્ષયાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષયાય નમઃ । ૫૬૪
ૐ સૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂતાય નમઃ । ૫૬૫
ૐ સદસ્પતયે નમઃ ।
ૐ સદસ્પતયે નમઃ । ૫૬૬
ૐ સૂર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરયે નમઃ । ૫૬૭
ૐ અહન્ત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અહન્ત્યાય નમઃ । ૫૬૮
ૐ વનપાયૈ નમઃ ।
ૐ વનપાય નમઃ । ૫૬૯
ૐ અવરાયૈ નમઃ ।
ૐ અવરાય નમઃ । ૫૭૦
ૐ રોહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રોહિતાય નમઃ । ૫૭૧
ૐ સ્થપતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થપતયે નમઃ । ૫૭૨
ૐ વૃક્ષપતયે નમઃ ।
ૐ વૃક્ષપતયે નમઃ । ૫૭૩
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણે નમઃ । ૫૭૪
ૐ સુવાણિજાયૈ નમઃ ।
ૐ સુવાણિજાય નમઃ । ૫૭૫
ૐ કક્ષાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ કક્ષાધિપાય નમઃ । ૫૭૬
ૐ ભુવન્તીશાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુવન્તીશાય નમઃ । ૫૭૭
ૐ ભવાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાખ્યાય નમઃ । ૫૭૮
ૐ વારિવસ્કૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ વારિવસ્કૃતાય નમઃ । ૫૭૯
ૐ ઓષધીશાયૈ નમઃ ।
ૐ ઓષધીશાય નમઃ । ૫૮૦
ૐ સતામીશાયૈ નમઃ ।
ૐ સતામીશાય નમઃ । ૫૮૧
ૐ ઉચ્ચૈર્ઘોષાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉચ્ચૈર્ઘોષાય નમઃ । ૫૮૨
ૐ વિભીષણાયૈ નમઃ ।
ૐ વિભીષણાય નમઃ । ૫૮૩
ૐ પત્તીનામધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ પત્તીનામધિપાય નમઃ । ૫૮૪
ૐ કૃત્સ્નવીતાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃત્સ્નવીતાય નમઃ । ૫૮૫
ૐ ધાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ધાવતે નમઃ । ૫૮૬
ૐ તસ્યૈ નમઃ ।
ૐ તસ્મૈ નમઃ । ૫૮૭
ૐ સત્વપાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્વપાય નમઃ । ૫૮૮
ૐ સહમાનાયૈ નમઃ ।
ૐ સહમાનાય નમઃ । ૫૮૯
ૐ સત્યધર્મણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્યધર્મણે નમઃ । ૫૯૦
ૐ નિવ્યાધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિવ્યાધિને નમઃ । ૫૯૧
ૐ નિયમાયૈ નમઃ ।
ૐ નિયમાય નમઃ । ૫૯૨
ૐ યમાયૈ નમઃ ।
ૐ યમાય નમઃ । ૫૯૩
ૐ આવ્યાધિપતયે નમઃ ।
ૐ આવ્યાધિપતયે નમઃ । ૫૯૪
ૐ આદિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિત્યાય નમઃ । ૫૯૫
ૐ કકુભાયૈ નમઃ ।
ૐ કકુભાય નમઃ । ૫૯૬
ૐ કાલકોવિદાયૈ નમઃ ।
ૐ કલકોવિદાય નમઃ । ૫૯૭
ૐ નિષઙ્ગિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિષઙ્ગિણે નમઃ । ૫૯૮
ૐ ઇષુધિમત્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇષુધિમતે નમઃ । ૫૯૯
ૐ ઇન્દ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ તસ્કરાણામધીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ તસ્કરાણામધીશ્વરાય નમઃ । ૬૦૧
ૐ નિચેરુકાયૈ નમઃ ।
ૐ નિચેરુકાય નમઃ । ૬૦૨
ૐ પરિચરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરિચરાય નમઃ । ૬૦૩
ૐ અરણ્યાનામ્પતયે નમઃ ।
ૐ અરણ્યાનામ્પતયે નમઃ । ૬૦૪
ૐ અદ્ભુતાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાય નમઃ । ૬૦૫
ૐ સૃકાવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સૃકાવિને નમઃ । ૬૦૬
ૐ મુષ્ણતાન્નાથાયૈ નમઃ ।
ૐ મુષ્ણતાન્નાથાય નમઃ । ૬૦૭
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપભૃતે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપભૃતે નમઃ । ૬૦૮
ૐ નક્તઞ્ચરાયૈ નમઃ ।
ૐ નક્તઞ્ચરાય નમઃ । ૬૦૯
ૐ પ્રકૃન્તાનામ્પતયે નમઃ ।
ૐ પ્રકૃન્તાનામ્પતયે નમઃ । ૬૧૦
ૐ ગિરિચરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિચરાય નમઃ । ૬૧૧
ૐ ગુર્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુરવે નમઃ । ૬૧૨
ૐ કુલુઞ્ચાનામ્પતયે નમઃ ।
ૐ કુલુઞ્ચાનામ્પતયે નમઃ । ૬૧૩
ૐ કૂપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂપ્યાય નમઃ । ૬૧૪
ૐ ધન્વાવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધન્વાવિને નમઃ । ૬૧૫
ૐ ધનદાધિપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનદાધિપાય નમઃ । ૬૧૬
ૐ આતન્વાનાયૈ નમઃ ।
ૐ આતન્વાનાય નમઃ । ૬૧૭
ૐ શતાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ શતાનન્દાય નમઃ । ૬૧૮
ૐ ગૃત્સાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃત્સાય નમઃ । ૬૧૯
ૐ ગૃત્સપતયે નમઃ ।
ૐ ગૃત્સપતયે નમઃ । ૬૨૦
ૐ સુરાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરાય નમઃ । ૬૨૧
ૐ વ્રાતાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્રાતાય નમઃ । ૬૨૨
ૐ વ્રાતપતયે નમઃ ।
ૐ વ્રાતપતયે નમઃ । ૬૨૩
ૐ વિપ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વિપ્રાય નમઃ । ૬૨૪
ૐ વરીયસ્યૈ નમઃ ।
ૐ વરીયસે નમઃ । ૬૨૫
ૐ ક્ષુલ્લકાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષુલ્લકાય નમઃ । ૬૨૬
ૐ ક્ષમિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષમિણે નમઃ । ૬૨૭
ૐ બિલ્મિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બિલ્મિને નમઃ । ૬૨૮
ૐ વરૂથિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વરૂથિને નમઃ । ૬૨૯
ૐ દુન્દુભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દુન્દુભ્યાય નમઃ । ૬૩૦
ૐ આહનન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આહનન્યાય નમઃ । ૬૩૧
ૐ પ્રમર્શકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમર્શકાય નમઃ । ૬૩૨
ૐ ધૃષ્ણવે નમઃ ।
ૐ ધૃષ્ણવે નમઃ । ૬૩૩
ૐ દૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ દૂતાય નમઃ । ૬૩૪
ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રાય નમઃ । ૬૩૫
ૐ સુધન્વન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધન્વને નમઃ । ૬૩૬
ૐ સુભગાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભગાય નમઃ । ૬૩૭
ૐ સુખિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુખિને નમઃ । ૬૩૮
ૐ સ્રુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્રુત્યાય નમઃ । ૬૩૯
ૐ પથ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પથ્યાય નમઃ । ૬૪૦
ૐ સ્વતન્ત્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વતન્ત્રસ્થાય નમઃ । ૬૪૧
ૐ કાટ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કાટ્યાય નમઃ । ૬૪૨
ૐ નીપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નીપ્યાય નમઃ । ૬૪૩
ૐ કરોટિભુતે નમઃ ।
ૐ કરોટિભુતે નમઃ । ૬૪૪
ૐ સૂદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂદ્યાય નમઃ । ૬૪૫
ૐ સરસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્યાય નમઃ । ૬૪૬
ૐ વૈશન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈશન્તાય નમઃ । ૬૪૭
ૐ નાદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નાદ્યાય નમઃ । ૬૪૮
ૐ અવટ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અવટ્યાય નમઃ । ૬૪૯
ૐ પ્રાર્ષજાય નમઃ ।
ૐ પ્રાર્ષજાય નમઃ । ૬૫૦
ૐ વિદ્યુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યુત્યાય નમઃ । ૬૫૧
ૐ વિશદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશદાય નમઃ । ૬૫૨
ૐ મેઘ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મેઘ્યાય નમઃ । ૬૫૩
ૐ રેષ્મિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રેષ્મિયાય નમઃ । ૬૫૪
ૐ વાસ્તુપાયૈ નમઃ ।
ૐ વાસ્તુપાય નમઃ । ૬૫૫
ૐ વસવે નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ । ૬૫૬
ૐ અગ્રેવધાયૈ નમઃ ।
ૐ અગ્રેવધાય નમઃ । ૬૫૭
ૐ અગ્રેસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અગ્રેસમ્પૂજ્યાય નમઃ । ૬૫૮
ૐ હન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હન્ત્રે નમઃ । ૬૫૯
ૐ તારાયૈ નમઃ ।
ૐ તારાય નમઃ । ૬૬૦
ૐ મયોભવાયૈ નમઃ ।
ૐ મયોભવાય નમઃ । ૬૬૧
ૐ મયસ્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ મયસ્કરાય નમઃ । ૬૬૨
ૐ મહાતીર્થ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાતીર્થ્યાય નમઃ । ૬૬૩
ૐ કૂલ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂલ્યાય નમઃ । ૬૬૪
ૐ પાર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પાર્યાય નમઃ । ૬૬૫
ૐ પદાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પદાત્મકાય નમઃ । ૬૬૬
ૐ શઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્ગાય નમઃ । ૬૬૭
ૐ પ્રતરણાયૈ નમઃ ।`
ૐ પ્રતરણાય નમઃ । ૬૬૮
ૐ અવાર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અવાર્યાય નમઃ । ૬૬૯
ૐ ફેન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ફેન્યાય નમઃ । ૬૭૦
ૐ શષ્પ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શષ્પ્યાય નમઃ । ૬૭૧
ૐ પ્રવાહજાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રવાહજાય નમઃ । ૬૭૨
ૐ મુનયે નમઃ ।
ૐ મુનયે નમઃ । ૬૭૩
ૐ આતાર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આતાર્યાય નમઃ । ૬૭૪
ૐ આલાદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આલાદ્યાય નમઃ । ૬૭૫
ૐ સિકત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સિકત્યાય નમઃ । ૬૭૬
ૐ કિંશિલાભિધાયૈ નમઃ ।
ૐ કિંશિલાભિધાય નમઃ । ૬૭૭
ૐ પુલસ્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પુલસ્તયે નમઃ । ૬૭૮
ૐ ક્ષયણાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષયણાય નમઃ । ૬૭૯
ૐ ગૃહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહ્યાય નમઃ । ૬૮૦
ૐ ગોષ્ઠયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોષ્ઠયાય નમઃ । ૬૮૧
ૐ ગોપરિપાલકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોપરિપાલકાય નમઃ । ૬૮૨
ૐ શુષ્ક્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શુષ્ક્યાય નમઃ । ૬૮૩
ૐ હરિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિત્યાય નમઃ । ૬૮૪
ૐ લોપ્યાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લોપ્યાખ્યાય નમઃ । ૬૮૫
ૐ સૂર્મ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂર્મ્યાય નમઃ । ૬૮૬
ૐ પર્ણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પર્ણ્યાય નમઃ । ૬૮૭
ૐ અણિમાદિભુવે નમઃ ।
ૐ અણિમાદિભુવે નમઃ । ૬૮૮
ૐ પર્ણશદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પર્ણશદ્યાય નમઃ । ૬૮૯
ૐ પ્રત્યગાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યગાત્મને નમઃ । ૬૯૦
ૐ પ્રસન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નાય નમઃ । ૬૯૧
ૐ પરમોન્નતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમોન્નતાય નમઃ । ૩૬૯૨
ૐ શીઘ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શીઘ્રિયાય નમઃ । ૬૯૩
ૐ શીભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શીભ્યાય નમઃ । ૬૯૪
ૐ આનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દાય નમઃ । ૬૯૫
ૐ ક્ષયદ્વીરાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષયદ્વીરાય નમઃ । ૬૯૬
ૐ ક્ષરાક્ષરાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષરાક્ષરાય નમઃ । ૬૯૭
ૐ પાશિપાતકસંહત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ પાશિપાતકસંહત્રે નમઃ । ૬૯૮
ૐ તીક્ષ્ણેષવે નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણેષવે નમઃ । ૬૯૯
ૐ તિમિરાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ તિમિરાપહાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ વરાભયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાભયપ્રદાય નમઃ । ૭૦૧
ૐ બ્રહ્મપુચ્છાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મપુચ્છાય નમઃ । ૭૦૨
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાંવરાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાંવરાય નમઃ । ૭૦૩
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાગુરવે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાગુરવે નમઃ । ૭૦૪
ૐ ગુહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાય નમઃ । ૭૦૫
ૐ ગુહ્યકૈસ્સમભિષ્ટુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યકૈસ્સમભિષ્ટુતાય નમઃ । ૭૦૬
ૐ કૃતાન્તકૃતે નમઃ ।
ૐ કૃતાન્તકૃતે નમઃ । ૭૦૭
ૐ ક્રિયાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાધારાય નમઃ । ૭૦૮
ૐ કૃતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃતિને નમઃ । ૭૦૯
ૐ કૃપણરક્ષકાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃપણરક્ષકાય નમઃ । ૭૧૦
ૐ નૈષ્કર્મ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ નૈષ્કર્મ્યદાય નમઃ । ૭૧૧
ૐ નવરસાયૈ નમઃ ।
ૐ નવરસાય નમઃ । ૭૧૧
ૐ ત્રિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિસ્થાય નમઃ । ૭૧૩
ૐ ત્રિપુરભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરભૈરવાય નમઃ । ૭૧૪
ૐ ત્રિમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમાતૃકાય નમઃ । ૭૧૫
ૐ ત્રિવૃદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિવૃદ્રૂપાય નમઃ । ૭૧૬
ૐ તૃતીયાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃતીયાય નમઃ । ૭૧૭
ૐ ત્રિગુણાતિગાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાતિગાય નમઃ । ૭૧૮
ૐ ત્રિધામ્નયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિધામ્ને નમઃ । ૭૧૯
ૐ ત્રિજગદ્ધેતવે નમઃ ।
ૐ ત્રિજગદ્ધેતવે નમઃ । ૭૨૦
ૐ ત્રિકત્રયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકર્ત્રે નમઃ । ૭૨૧
ૐ તિર્યગૂર્ધ્વગાયૈ નમઃ ।
ૐ તિર્યગૂર્ધ્વગાય નમઃ । ૭૨૨
ૐ પ્રપઞ્ચોપશમાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રપઞ્ચોપશમાય નમઃ । ૭૨૩
ૐ નામરૂપદ્વયવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ નામરૂપદ્વયવિવર્જિતાય નમઃ । ૭૨૪
ૐ પ્રકૃતીશાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રકૃતીશાય નમઃ । ૭૨૫
ૐ પ્રતિષ્ઠાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રતિષ્ઠાત્રે નમઃ । ૭૨૬
ૐ પ્રભવાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભવાય નમઃ । ૭૨૭
ૐ પ્રમથાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમથાય નમઃ । ૭૨૮
ૐ પથિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પથિને નમઃ । ૭૨૯
ૐ સુનિશ્ચિતાર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સુનિશ્ચિતાર્થાય નમઃ । ૭૩૦
ૐ રાદ્ધાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ રાદ્ધાન્તાય નમઃ । ૭૩૧
ૐ તત્વમર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્વમર્થાય નમઃ । ૭૩૨
ૐ તપસે નમઃ ।
ૐ તપસે નમઃ । ૭૩૩
ૐ નિધયે નમઃ ।
ૐ નિધયે નમઃ । ૭૩૪
ૐ હિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હિતાય નમઃ । ૭૩૫
ૐ પ્રમાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમાત્રે નમઃ । ૭૩૬
ૐ પ્રાગ્વર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રાગ્વર્તિને નમઃ । ૭૩૭
ૐ સર્વોપનિષદાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વોપનિષદાશ્રયાય નમઃ । ૭૩૮
ૐ વિશૃઙ્ખલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશૃઙ્ખલાય નમઃ । ૭૩૯
ૐ વિયદ્ધેતવે નમઃ ।
ૐ વિયદ્ધેતવે નમઃ । ૭૪૦
ૐ વિષમાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષમાય નમઃ । ૭૪૧
ૐ વિદ્રુમપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્રુમપ્રભાય નમઃ । ૭૪૨
ૐ અખણ્ડબોધાયૈ નમઃ ।
ૐ અખણ્ડબોધાય નમઃ । ૭૪૩
ૐ અખણ્ડાત્મને નમઃ ।
ૐ અખણ્ડાત્મને નમઃ । ૭૪૪
ૐ ઘણ્ટામણ્ડલમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટામણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ । ૭૪૫
ૐ અનન્તશક્તયે નમઃ ।
ૐ અનન્તશક્તયે નમઃ । ૭૪૬
ૐ આચાર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ આચાર્યાય નમઃ । ૭૪૭
ૐ પુષ્કરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્કરાય નમઃ । ૭૪૮
ૐ સર્વપૂરણાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપૂરણાય નમઃ । ૭૪૯
ૐ પુરજિતે નમઃ ।
ૐ પુરજિતે નમઃ । ૭૫૦
ૐ પૂર્વજાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્વજાય નમઃ । ૭૫૧
ૐ પુષ્પહાસાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્પહાસાય નમઃ । ૭૫૨
ૐ પુણ્યફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યફલપ્રદાય નમઃ । ૭૫૩
ૐ ધ્યાનગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધ્યાનગમ્યાય નમઃ । ૭૫૪
ૐ ધ્યાતૃરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ધ્યાતૃરૂપાય નમઃ । ૭૫૫
ૐ ધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ ધ્યેયાય નમઃ । ૭૫૬
ૐ ધર્મવિદાંવરાયે નમઃ ।
ૐ ધર્મવિદાંવરાય નમઃ । ૭૫૭
ૐ અવશાયૈ નમઃ ।
ૐ અવશાય નમઃ । ૭૫૮
ૐ સ્વવશાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વવશાય નમઃ । ૭૫૯
ૐ અસ્થાણવે નમઃ ।
ૐ અસ્થાણવે નમઃ । ૭૬૦
ૐ અન્તર્યામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્તર્યામિને નમઃ । ૭૬૧
ૐ શતક્રતવે નમઃ ।
ૐ શતક્રતવે નમઃ । ૭૬૨
ૐ કૂટસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂટસ્થાય નમઃ । ૭૬૩
ૐ કૂર્મપીઠસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂર્મપીઠસ્થાય નમઃ । ૭૬૪
ૐ કૂશ્માણ્ડગ્રહમોચકાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂશ્માણ્ડગ્રહમોચકાય નમઃ । ૭૬૫
ૐ કૂલઙ્કષકૃપાસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ કૂલઙ્કષકૃપાસિન્ધવે નમઃ । ૭૬૬
ૐ કુશલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુશલિને નમઃ । ૭૬૭
ૐ કુઙ્કુમેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુઙ્કુમેશ્વરાય નમઃ । ૭૬૮
ૐ ગદાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ગદાધરાય નમઃ । ૭૬૯
ૐ ગણસ્વામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણસ્વામિને નમઃ । ૭૭૦
ૐ ગરિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ ગરિષ્ઠાય નમઃ । ૭૭૧
ૐ તોમરાયુધાયૈ નમઃ । ૩
ૐ તોમરાયુધાય નમઃ । ૭૭૨
ૐ જવનાયૈ નમઃ ।
ૐ જવનાય નમઃ । ૭૭૩
ૐ જગદાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદાધારાય નમઃ । ૭૭૪
ૐ જમદગ્નયે નમઃ ।
ૐ જમદગ્નયે નમઃ । ૭૭૫
ૐ જરાહરાયૈ નમઃ ।
ૐ જરાહરાય નમઃ । ૭૭૬
ૐ જટાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ જટાધરાય નમઃ । ૭૭૭
ૐ અમૃતાધારાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતાધારાય નમઃ । ૭૭૮
ૐ અમૃતાંશવે નમઃ ।
ૐ અમૃતાંશવે નમઃ । ૭૭૯
ૐ અમૃતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતોદ્ભવાય નમઃ । ૭૮૦
ૐ વિદ્વત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્વત્તમાય નમઃ । ૭૮૧
ૐ વિદૂરસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદૂરસ્થાય નમઃ । ૭૮૨
ૐ વિશ્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્રમાય નમઃ । ૭૮૩
ૐ વેદનામયાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદનામયાય નમઃ । ૭૮૪
ૐ ચતુર્ભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ । ૭૮૫
ૐ શતતનવે નમઃ ।
ૐ શતતનવે નમઃ । ૭૮૬
ૐ શમિતાખિલકૌતુકાયૈ નમઃ ।
ૐ શમિતાખિલકૌતુકાય નમઃ । ૭૮૭
ૐ વૌષટ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ વૌષટ્કારાય નમઃ । ૭૮૮
ૐ વષટ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ વષટ્કારાય નમઃ । ૭૮૯
ૐ હુઙ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાય નમઃ । ૭૯૦
ૐ ફટ્કારાયૈ નમઃ ।
ૐ ફટ્કારાય નમઃ । ૭૯૧
ૐ પટ્વૈ નમઃ ।
ૐ પટવે નમઃ । ૭૯૨
ૐ બ્રહ્મિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મિષ્ઠાય નમઃ । ૭૯૩
ૐ બ્રહ્મસૂત્રાર્થાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસૂત્રાર્થાય નમઃ । ૭૯૪
ૐ બ્રહ્મજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મજ્ઞાય નમઃ । ૭૯૫
ૐ બ્રહ્મચેતનાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચેતનાય નમઃ । ૭૯૬
ૐ ગાયક્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાયકાય નમઃ । ૭૯૭
ૐ ગરુડારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ગરુડારૂઢાય નમેઃ । ૭૯૮
ૐ ગજાસુરવિમર્દન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગજાસુરવિમર્દનાય નમઃ । ૭૯૯
ૐ ગર્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગર્વિતાય નમઃ । ૮૦૦ ।

See Also  108 Names Of Sri Mahaswami In Gujarati

ૐ ગગનાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ ગગનાવાસાય નમઃ । ૮૦૧
ૐ ગ્રન્થિત્રયવિભેદન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રન્થિત્રયવિભેદનાય નમઃ । ૮૦૨
ૐ ભૂતમુક્તાવલીતન્તવે નમઃ ।
ૐ ભૂતમુક્તાવલીતન્તવે નમઃ । ૮૦૩
ૐ ભૂતપૂર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતપૂર્વાય નમઃ । ૮૦૪
ૐ ભુજઙ્ગભૃતે નમઃ ।
ૐ ભુજઙ્ગભૃતે નમઃ । ૮૦૫
ૐ અતર્ક્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અતર્ક્યાય નમઃ । ૮૦૬
ૐ સુકરાયૈ નમઃ ।
ૐ સુકરાય નમઃ । ૮૦૭
ૐ સારાયૈ નમઃ ।
ૐ સારાય નમઃ । ૮૦૮
ૐ સત્તમાત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્તમાત્રાય નમઃ । ૮૦૯
ૐ સદાશિવાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ । ૮૧૦
ૐ શક્તિપાતકરાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્તિપાતકરાય નમઃ । ૮૧૧
ૐ શક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્તાય નમઃ । ૮૧૨
ૐ શાશ્વતાયૈ નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાય નમઃ । ૮૧૩
ૐ શ્રેયસાન્નિધયે નમઃ ।
ૐ શ્રેયસાન્નિધયે નમઃ । ૮૧૪
ૐ અજીર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ અજીર્ણાય નમઃ । ૮૧૫
ૐ સુકુમારાયૈ નમઃ ।
ૐ સુકુમારાય નમઃ । ૮૧૬
ૐ અન્યસ્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્યસ્મૈ નમઃ । ૮૧૭
ૐ પારદર્શિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પારદર્શિને નમઃ । ૮૧૮
ૐ પુરન્દરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરન્દરાય નમઃ । ૮૧૯
ૐ અનાવરણવિજ્ઞાનાયૈ નમઃ ।
ૐ અનાવરણવિજ્ઞાનાય નમઃ । ૮૨૦
ૐ નિર્વિભાગાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વિભાગાય નમઃ । ૮૨૧
ૐ વિભાવસ્વૈ નમઃ ।
ૐ વિભાવસવે નમઃ । ૮૨૨
ૐ વિજ્ઞાનમાત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનમાત્રાય નમઃ । ૮૨૩
ૐ વિરજસે નમઃ ।
ૐ વિરજસે નમઃ । ૮૨૪
ૐ વિરામાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરામાય નમઃ । ૮૨૫
ૐ વિબુધાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ વિબુધાશ્રયાય નમઃ । ૮૨૬
ૐ વિદગ્ધમુગ્ધવેષાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદગ્ધમુગ્ધવેષાઢ્યાય નમઃ । ૮૨૭
ૐ વિશ્વાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાતીતાય નમઃ । ૮૨૮
ૐ વિશોકદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશોકદાય નમઃ । ૮૨૯
ૐ માયાનાટ્યવિનોદજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાનાટ્યવિનોદજ્ઞાય નમઃ । ૮૩૦
ૐ માયાનટનશિક્ષકાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાનટનશિક્ષકાય નમઃ । ૮૩૧
ૐ માયાનાટકકૃતે નમઃ ।
ૐ માયાનાટકકૃતે નમઃ । ૮૩૨
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ માયિને નમઃ । ૮૩૩
ૐ માયાયન્ત્રવિમોચકાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયન્ત્રવિમોચકાય નમઃ । ૮૩૪
ૐ વૃદ્ધિક્ષયવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધિક્ષયવિનિર્મુક્તાય નમઃ । ૮૩૫
ૐ વિદ્યોતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યોતાય નમઃ । ૮૩૬
ૐ વિશ્વવચઙ્કાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વવચઙ્કાય નમઃ । ૮૩૭
ૐ કાલાત્મને નમઃ ।
ૐ કાલાત્મને નમઃ । ૮૩૮
ૐ કાલિકાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાનાથાય નમઃ । ૮૩૯
ૐ કાર્કોટકવિભીષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કાર્કોટકવિભીષણાય નમઃ । ૮૪૦
ૐ ષડૂર્મિરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડૂર્મિરહિતાય નમઃ । ૮૪૧
ૐ સ્તવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તવ્યાય નમઃ । ૮૪૨
ૐ ષડ્ગુણૈશ્વર્યદાયકાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડ્ગુણૈશ્વર્યદાયકાય નમઃ । ૮૪૩
ૐ ષડાધારગતાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડાધારગતાય નમઃ । ૮૪૪
ૐ સાઙ્ખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સાઙ્ખ્યાય નમઃ । ૮૪૫
ૐ ષડક્ષરસમાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડક્ષરસમાશ્રયાય નમઃ । ૮૪૬
ૐ અનિર્દેશ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અનિર્દેશ્યાય નમઃ । ૮૪૭
ૐ અનિલાયૈ નમઃ ।
ૐ અનિલાય નમઃ । ૮૪૮
ૐ અગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અગમ્યાય નમઃ । ૮૪૯
ૐ અવિક્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અવિક્રિયાય નમઃ । ૮૫૦
ૐ અમોઘવૈભવાયૈ નમઃ ।
ૐ અમોઘવૈભવાય નમઃ । ૮૫૧
ૐ હેયાદેયવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ હેયાદેયવિનિર્મુક્તાય નમઃ । ૮૫૨
ૐ હેલાકલિતતાણ્ડવાયૈ નમઃ ।
ૐ હેલાકલિતતાણ્ડવાય નમઃ । ૮૫૩
ૐ અપર્યન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અપર્યન્તાય નમઃ । ૮૫૪
ૐ અપરિચ્છેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરિચ્છેદ્યાય નમઃ । ૮૫૫
ૐ અગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ અગોચરાય નમઃ । ૮૫૬
ૐ રુગ્વિમોચકાયૈ નમઃ ।
ૐ રુગ્વિમોચકાય નમઃ । ૮૫૭
ૐ નિરંશાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરંશાય નમઃ । ૮૫૮
ૐ નિગમાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ નિગમાનન્દાય નમઃ । ૮૫૯
ૐ નિરાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરાનન્દાય નમઃ । ૮૬૦
ૐ નિદાનભુવે નમઃ ।
ૐ નિદાનભુવે નમઃ । ૮૬૧
ૐ આદિભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિભૂતાય નમઃ । ૮૬૨
ૐ મહાભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભૂતાય નમઃ । ૮૬૩
ૐ શ્વેચ્છાકલિતવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેચ્છાકલિતવિગ્રહાય નમઃ । ૮૬૪
ૐ નિસ્પન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ નિસ્પન્દાય નમઃ । ૮૬૫
ૐ પ્રત્યયાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યયાનન્દાય નમઃ । ૮૬૬
ૐ નિર્નિમેષાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્નિમેષાય નમઃ । ૮૬૭
ૐ નિરન્તરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરન્તરાય નમઃ । ૮૬૮
ૐ પ્રબુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રબુદ્ધાય નમઃ । ૮૬૯
ૐ અપરમોદારાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરમોદારાય નમઃ । ૮૭૦
ૐ પરમાનન્દસાગરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દસાગરાય નમઃ । ૮૭૧
ૐ સંવિત્સારાયૈ નમઃ ।
ૐ સંવિત્સારાય નમઃ । ૮૭૨
ૐ કલાપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાપૂર્ણાય નમઃ । ૮૭૩
ૐ સુરાસુરનમસ્કૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરાસુરનમસ્કૃતાય નમઃ । ૮૭૪
ૐ નિર્વાણદાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વાણદાય નમઃ । ૮૭૫
ૐ નિર્વૃતિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વૃતિસ્થાય નમઃ । ૮૭૬
ૐ નિર્વૈરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિર્વૈરાય નમઃ । ૮૭૭
ૐ નિરુપાધિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નિરુપાધિકાય નમઃ । ૮૭૮
ૐ આભાસ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ આભાસ્વરાય નમઃ । ૮૭૯
ૐ પરન્તત્વાય નમઃ ।
ૐ પરન્તત્વાય નમઃ । ૮૮૦
ૐ આદિમાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિમાય નમઃ । ૮૮૧
ૐ પેશલાયૈ નમઃ ।
ૐ પેશલાય નમઃ । ૮૮૨
ૐ પવયે નમઃ ।
ૐ પવયે નમઃ । ૮૮૩
ૐ સંશાન્તસર્વસઙ્કલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ સંશાન્તસર્વસઙ્કલ્પાય નમઃ । ૮૮૪
ૐ સંસદીશાયૈ નમઃ ।
ૐ સંસદીશાય નમઃ । ૮૮૫
ૐ સદોદિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સદોદિતાય નમઃ । ૮૮૬
ૐ ભાવાભાવવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવાભાવવિનિર્મુક્તાય નમઃ । ૮૮૭
ૐ ભારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભારૂપાય નમઃ । ૮૮૮
ૐ ભાવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાવિતાય નમઃ । ૮૮૯
ૐ ભરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભરાય નમઃ । ૮૯૦
ૐ સર્વાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાતીતાય નમઃ । ૮૯૧
ૐ સારતરાયૈ નમઃ ।
ૐ સારતરાય નમઃ । ૮૯૨
ૐ સામ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ સામ્બાય નમઃ । ૮૯૩
ૐ સારસ્વતપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સારસ્વતપ્રદાય નમઃ । ૮૯૪
ૐ સર્વકૃતે નમઃ ।
ૐ સર્વકૃતે નમઃ । ૮૯૫
ૐ સર્વહૃદે નમઃ ।
ૐ સર્વહૃદે નમઃ । ૮૯૬
ૐ સર્વમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમયાય નમઃ । ૮૯૭
ૐ સત્વાવલમ્બકાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્વાવલમ્બકાય નમઃ । ૮૯૮
ૐ કેવલાયૈ નમઃ ।
ૐ કેવલાય નમઃ । ૮૯૯
ૐ કેશવાયૈ નમઃ ।
ૐ કેશવાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ કેળીકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કેળીકરાય નમઃ । ૯૦૧
ૐ કેવલનાયકાયૈ નમઃ ।
ૐ કેવલનાયકાય નમઃ । ૯૦૨
ૐ ઇચ્ચાનિચ્ચાવિરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇચ્ચાનિચ્ચાવિરહિતાય નમઃ । ૯૦૩
ૐ વિહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિહારિણે નમઃ । ૯૦૪
ૐ વીર્યવર્ધનાયૈ નમઃ ।
ૐ વીર્યવર્ધનાય નમઃ । ૯૦૫
ૐ વિજિઘત્સાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજિઘત્સાય નમઃ । ૯૦૬
ૐ વિગતભિયે નમઃ ।
ૐ વિગતભિયે નમઃ । ૯૦૭
ૐ વિપિપાસાયૈ નમઃ ।
ૐ વિપિપાસાય નમઃ । ૯૦૮
ૐ વિભાવનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિભાવનાય નમઃ । ૯૦૯
ૐ વિશ્રાન્તિભુવે નમઃ ।
ૐ વિશ્રાન્તિભુવે નમઃ । ૯૧૦
ૐ વિવસનાયૈ નમઃ ।
ૐ વિવસનાય નમઃ । ૯૧૧
ૐ વિઘ્નહત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિઘ્નહત્રે નમઃ । ૯૧૨
ૐ વિબોધકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિબોધકાય નમઃ । ૯૧૩
ૐ વીરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વીરપ્રિયાય નમઃ । ૯૧૪
ૐ વીતભયાયૈ નમઃ ।
ૐ વીતભયાય નમઃ । ૯૧૫
ૐ વિન્ધ્યદર્પવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિન્ધ્યદર્પવિનાશિનાય નમઃ । ૯૧૬
ૐ વેતાળનટનપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ વેતાળનટનપ્રીતાય નમઃ । ૯૧૭
ૐ વેતણ્ડત્વક્કૃતામ્બરાયૈ નમઃ ।
ૐ વેતણ્ડત્વક્કૃતામ્બરાય નમઃ । ૯૧૮
ૐ વેલાતિલઙ્ઘિકરુણાયૈ નમઃ ।
ૐ વેલાતિલઙ્ઘિકરુણાય નમઃ । ૯૧૯
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિલાસિને નમઃ । ૯૨૦
ૐ વિક્રમોન્નતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિક્રમોન્નતાય નમઃ । ૯૨૧
ૐ વૈરાગ્યશેવધયે નમઃ ।
ૐ વૈરાગ્યશેવધયે નમઃ । ૯૨૨
ૐ વિશ્વભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વભોક્ત્રે નમઃ । ૯૨૩
ૐ સર્વોર્ધ્વસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વોર્ધ્વસંસ્થિતાય નમઃ । ૯૨૪
ૐ મહાકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકર્ત્રે નમઃ । ૯૨૫
ૐ માહાભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાભોક્ત્રે નમઃ । ૯૨૬
ૐ મહાસંવિન્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાસંવિન્મયાય નમઃ । ૯૨૭
ૐ મધુને નમઃ ।
ૐ મધુને નમઃ । ૯૨૮
ૐ મનોવચોભિરગ્રાહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોવચોભિરગ્રાહ્યાય નમઃ । ૯૨૯
ૐ મહાબિલકૃતાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાબિલકૃતાલયાય નમઃ । ૯૩૦
ૐ અનહઙ્કૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ અનહઙ્કૃતયે નમઃ । ૯૩૧
ૐ અચ્છેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અચ્છેદ્યાય નમઃ । ૯૩૨
ૐ સ્વાનન્દૈકઘનાકૃતયે નમઃ ।
ૐ સ્વાનન્દૈકઘનાકૃતયે નમઃ । ૯૩૩
ૐ સંવર્તાગ્ન્યુદરાયૈ નમઃ ।
ૐ સંવર્તાગ્ન્યુદરાય નમઃ । ૯૩૪
ૐ સર્વાન્તરસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તરસ્થાય નમઃ । ૯૩૫
ૐ સર્વદુર્ગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદુર્ગ્રહાય નમઃ । ૯૩૬
ૐ સમ્પન્નાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પન્નાય નમઃ । ૯૩૭
ૐ સઙ્ક્રમાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ક્રમાય નમઃ । ૯૩૮
ૐ સત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્રિણે નમઃ । ૯૩૯
ૐ સન્દોગ્ધ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સન્દોગ્ધ્રે નમઃ । ૯૪૦
ૐ સકલોર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સકલોર્જિતાય નમઃ । ૯૪૧
ૐ સમ્પ્રવૃદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રવૃદ્ધાય નમઃ । ૯૪૨
ૐ સન્નિકૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્નિકૃષ્ટાય નમઃ । ૯૪૩
ૐ સંવિમૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સંવિમૃષ્ટાય નમઃ । ૯૪૪
ૐ સમગ્રદૃશે નમઃ ।
ૐ સમગ્રદૃશે નમઃ । ૯૪૫
ૐ સંયમસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સંયમસ્થાય નમઃ । ૯૪૬
ૐ સંહૃદિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સંહૃદિસ્થાય નમઃ । ૯૪૭
ૐ સમ્પ્રવિષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રવિષ્ટાય નમઃ । ૯૪૮
ૐ સમુત્સુકાયૈ નમઃ ।
ૐ સમુત્સુકાય નમઃ । ૯૪૯
ૐ સમ્પ્રહૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રહૃષ્ટાય નમઃ । ૯૫૦
ૐ સન્નિવિષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સન્નિવિષ્ટાય નમઃ । ૯૫૧
ૐ સંસ્પષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સંસ્પષ્ટાય નમઃ । ૯૫૨
ૐ સમ્પ્રમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રમર્દનાય નમઃ । ૯૫૩
ૐ સૂત્રભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂત્રભૂતાય નમઃ । ૯૫૪
ૐ સ્વપ્રકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વપ્રકાશાય નમઃ । ૯૫૫
ૐ સમશીલાયૈ નમઃ ।
ૐ સમશીલાય નમઃ । ૯૫૬
ૐ સદાદયાયૈ નમઃ ।
ૐ સદાદયાય નમઃ । ૯૫૭
ૐ સત્વસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્વસંસ્થાય નમઃ । ૯૫૮
ૐ સુષુપ્તિસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ સુષુપ્તિસ્થાય નમઃ । ૯૫૯
ૐ સુતલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂતલ્પાય નમઃ । ૯૬૦
ૐ સત્સ્વરૂપકાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્સ્વરૂપકાય નમઃ । ૯૬૧
ૐ સઙ્કલ્પોલ્લાસનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્કલ્પોલ્લાસનિર્મુક્તાય નમઃ । ૯૬૨
ૐ સામનીરાગચેતનાયૈ નમઃ ।
ૐ સામનીરાગચેતનાય નમઃ । ૯૬૩
ૐ આદિત્યવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ આદિત્યવર્ણાય નમઃ । ૯૬૪
ૐ સઞ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ સઞ્જ્યોતિષે નમઃ । ૯૬૫
ૐ સમ્યગ્દર્શનતત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્યગ્દર્શનતત્પરાય નમઃ । ૯૬૬
ૐ મહાતાત્પર્યનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાતાત્પર્યનિલયાય નમઃ । ૯૬૭
ૐ પ્રત્યગ્બ્રહ્મૈક્યનિશ્ચયાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યગ્બ્રહ્મૈક્યનિશ્ચયાય નમઃ । ૯૬૮
ૐ પ્રપઞ્ચોલ્લસનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રપઞ્ચોલ્લસનિર્મુક્તાય નમઃ । ૯૬૯
ૐ પ્રત્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યક્ષાય નમઃ । ૯૭૦
ૐ પ્રતિભાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રતિભાત્મકાય નમઃ । ૯૭૧
ૐ પ્રવેગાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રવેગાય નમઃ । ૯૭૨
ૐ પ્રમદાર્ધાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રમદાર્ધાઙ્ગાય નમઃ । ૯૭૩
ૐ પ્રનર્તનપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રનર્તનપરાયણાય નમઃ । ૯૭૪
ૐ યોગયોનયે નમઃ ।
ૐ યોગયોનયે નમઃ । ૯૭૫
ૐ યયાભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ યયાભૂતાય નમઃ । ૯૭૬
ૐ યક્ષગન્ધર્વવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષગન્ધર્વવન્દિતાય નમઃ । ૯૭૭
ૐ જટિલાયૈ નમઃ ।
ૐ જટિલાય નમઃ । ૯૭૮
ૐ ચટુલાપાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ચટુલાપાઙ્ગાય નમઃ । ૯૭૯
ૐ મહાનટનલમ્પટાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાનટનલમ્પટાય નમઃ । ૯૮૦
ૐ પાટલાંશવે નમઃ ।
ૐ પાટલાંશવે નમઃ । ૯૮૧
ૐ પટુતરાયૈ નમઃ ।
ૐ પટુતરાય નમઃ । ૯૮૨
ૐ પારિજાતદ્રુમૂલગાયૈ નમઃ ।
ૐ પારિજાતદ્રુમૂલગાય નમઃ । ૯૮૩
ૐ પાપાટવીબૃહ્મદ્ભાનવે નમઃ ।
ૐ પાપાટવીબૃહ્મદ્ભાનવે નમઃ । ૯૮૪
ૐ ભાનુમત્કોટિકોટિભાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાનુમત્કોટિકોટિભાય નમઃ । ૯૮૫
ૐ કોટિકન્દર્પસૌભાગ્યસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ કોટિકન્દર્પસૌભાગ્યસુન્દરાય નમઃ । ૯૮૬
ૐ મધુરસ્મિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુરસ્મિતાય નમઃ । ૯૮૭
ૐ લાસ્યામૃતાબ્ધિલહરીપૂર્ણેન્દવે નમઃ ।
ૐ લાસ્યામૃતાબ્ધિલહરીપૂર્ણેન્દવે નમઃ । ૯૮૮
ૐ પુણ્યગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યગોચરાય નમઃ । ૯૮૯
ૐ રુદ્રાક્ષસ્રઙ્ગ્મયાકલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રાક્ષસ્રઙ્ગ્મયાકલ્પાય નમઃ । ૯૯૦
ૐ કહ્લારકિરણદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ કહ્લારકિરણદ્યુતયે નમઃ । ૯૯૧
ૐ અમૂલ્યમણિસમ્ભાસ્વત્ફણીન્દ્રકરકઙ્કણાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૂલ્યમણિસમ્ભાસ્વત્ફણીન્દ્રકરકઙ્કણાય નમઃ । ૯૯૨
ૐ ચિચ્છક્તિલોચનાનન્દકન્દલાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિચ્છક્તિલોચનાનન્દકન્દલાય નમઃ । ૯૯૩
ૐ કુન્દપાણ્ડુરાયૈ નમઃ ।
ૐ કુન્દપાણ્ડુરાય નમઃ । ૯૯૪
ૐ અગમ્યમહિમામ્ભોધયે નમઃ ।
ૐ અગમ્યમહિમામ્ભોધયે નમઃ । ૯૯૫
ૐ અનૌપૌમ્યયશોનિધયે નમઃ ।
ૐ અનૌપૌમ્યયશોનિધયે નમઃ । ૯૯૬
ૐ ચિદાનન્દનટાધીશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિદાનન્દનટાધીશાય નમઃ । ૯૯૭
ૐ ચિત્કેવલવપુર્ધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્કેવલવપુર્ધરાય નમઃ । ૯૯૮
ૐ ચિદેકરસસમ્પૂર્ણશ્રીશિવાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિદેકરસસમ્પૂર્ણશ્રીશિવાય નમઃ । ૯૯૯
ૐ શ્રીમહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમહેશ્વરાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ૐ તત્સત્
॥ ઇતિ શ્રીનટેશ્વરીનટેશ્વર સમ્મેલનનામ સાહસ્રી સમાપ્તા ॥

નટરાજં મહાદેવીં ચિત્સભાપતિમીશ્વરમ્ ।
સ્કન્દવિઘ્નેશસંશ્લિષ્ટ શિવકામીપતિં ભજે ॥

મઙ્ગલં ચિત્સભેશાય મહનીયગુણાત્મને ।
ચક્રવર્તિનુતાય શ્રીનટરાજાય મઙ્ગલમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil