Sri Maha Ganapathi Stotram In Tamil

॥ Sri Maha Ganapathi Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி ஸ்தோத்ரம் ॥
யோக³ம் யோக³விதா³ம் விதூ⁴தவிவித⁴வ்யாஸங்க³ஶுத்³தா⁴ஶய
ப்ராது³ர்பூ⁴தஸுதா⁴ரஸப்ரஸ்ருமரத்⁴யானாஸ்பதா³த்⁴யாஸினாம் ।
ஆனந்த³ப்லவமானபோ³த⁴மது⁴ரா(அ)மோத³ச்ச²டாமேது³ரம்
தம் பூ⁴மானமுபாஸ்மஹே பரிணதம் த³ந்தாவலாஸ்யாத்மனா ॥ 1 ॥

தாரஶ்ரீபரஶக்திகாமவஸுதா⁴ரூபானுக³ம் யம் விது³꞉
தஸ்மை ஸ்தாத்ப்ரணதிர்க³ணாதி⁴பதயே யோ ராகி³ணா(அ)ப்⁴யர்த்²யதே ।
ஆமந்த்ர்ய ப்ரத²மம் வரேதி வரதே³த்யார்தேன ஸர்வம் ஜனம்
ஸ்வாமின்மே வஶமானயேதி ஸததம் ஸ்வாஹாதி³பி⁴꞉ பூஜித꞉ ॥ 2 ॥

கல்லோலாஞ்சலசும்பி³தாம்பு³த³ததாவிக்ஷுத்³ரவாம்போ⁴னிதௌ⁴
த்³வீபே ரத்னமயே ஸுரத்³ருமவனாமோதை³கமேத³ஸ்வினி ।
மூலே கல்பதரோர்மஹாமணிமயே பீடே²(அ)க்ஷராம்போ⁴ருஹே
ஷட்கோணா கலிதத்ரிகோணரசனாஸத்கர்ணிகே(அ)மும் ப⁴ஜே ॥ 3 ॥

சக்ரப்ராஸரஸாலகார்முகக³தா³ஸத்³பீ³ஜபூரத்³விஜ
வ்ரீஹ்யக்³ரோத்பலபாஶபங்கஜகரம் ஶுண்டா³க்³ரஜாக்³ரத்³க⁴டம் ।
ஆஶ்லிஷ்டம் ப்ரியயா ஸரோஜகரயா ரத்னஸ்பு²ரத்³பூ⁴ஷயா
மாணிக்யப்ரதிமம் மஹாக³ணபதிம் விஶ்வேஶமாஶாஸ்மஹே ॥ 4 ॥

தா³னாம்ப⁴꞉பரிமேது³ரப்ரஸ்ருமரவ்யாலம்பி³ரோலம்ப³ப்⁴ருத்
ஸிந்தூ³ராரூணக³ண்ட³மண்ட³லயுக³வ்யாஜாத்ப்ரஶஸ்தித்³வயம் ।
த்ரைலோக்யேஷ்ட விதா⁴னவர்ணஸுப⁴க³ம் ய꞉ பத்³மராகோ³பமம்
த⁴த்தே ஸ ஶ்ரியமாதனோது ஸததம் தே³வோ க³ணானாம் பதி꞉ ॥ 5 ॥

ப்⁴ராம்யன்மந்த³ரகூ⁴ர்ணனாபரவஶக்ஷீராப்³தி⁴வீசிச்ச²டா
ஸச்சா²யாஶ்சலசாமரவ்யதிகரஶ்ரீக³ர்வஸர்வங்கஷா꞉ ।
தி³க்காந்தாக⁴னஸாரசந்த³னரஸாஸாரா꞉ஶ்ரயந்தாம் மன꞉
ஸ்வச்ச²ந்த³ப்ரஸரப்ரலிப்தவியதோ ஹேரம்ப³த³ந்தத்விஷ꞉ ॥ 6 ॥

முக்தாஜாலகரம்பி³தப்ரவிகஸன்மாணிக்யபுஞ்ஜச்ச²டா
காந்தா꞉ கம்பு³கத³ம்ப³சும்பி³தவனாபோ⁴க³ப்ரவாலோபமா꞉ ।
ஜ்யோத்ஸ்னாபூரதரங்க³மந்த²ரதரத்ஸந்த்⁴யாவயஸ்யாஶ்சிரம்
ஹேரம்ப³ஸ்ய ஜயந்தி த³ந்தகிரணாகீர்ணா꞉ ஶரீரத்விஷ꞉ ॥ 7 ॥

ஶுண்டா³க்³ராகலிதேன ஹேமகலஶேனாவர்ஜிதேன க்ஷரன்
நானாரத்னசயேன ஸாத⁴கஜனான்ஸம்பா⁴வயன்கோடிஶ꞉ ।
தா³னாமோத³வினோத³லுப்³த⁴மது⁴பப்ரோத்ஸாரணாவிர்ப⁴வத்
கர்ணாந்தோ³லனகே²லனோ விஜயதே தே³வோ க³ணக்³ராமணீ꞉ ॥ 8 ॥

ஹேரம்ப³ம் ப்ரணமாமி யஸ்ய புரத꞉ ஶாண்டி³ல்யமூலே ஶ்ரியா
பி³ப்⁴ரத்யாம்பு³ருஹே ஸமம் மது⁴ரிபுஸ்தே ஶங்க²சக்ரே வஹன் ।
ந்யக்³ரோத⁴ஸ்ய தலே ஸஹாத்³ரிஸுதயா ஶம்பு⁴ஸ்ததா² த³க்ஷிணே
பி³ப்⁴ராண꞉ பரஶும் த்ரிஶூலமிதயா பாஶாங்குஶாப்⁴யாம் ஸஹ ॥ 9 ॥

பஶ்சாத்பிப்பலமாஶ்ரிதோ ரதிபதிர்தே³வஸ்ய ரத்யோத்பலே
பி³ப்⁴ரத்யா ஸமமைக்ஷவம் த⁴னுரிஷூன்பௌஷ்பான்வஹன்பஞ்ச ச ।
வாமே சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ஸ ப⁴க³வான்க்ரோட³꞉ ப்ரியாகோ³ஸ்தலே
ஹஸ்தாத்³யச்சு²கஶாலிமஞ்ஜரிகயா தே³வ்யா த⁴ரண்யா ஸஹ ॥ 10 ॥

See Also  Sri Lakshmanagita From Sri Ramacharitamanas In Tamil

ஷட்கோணாஶ்ரிஷு ஷட்ஸு ஷட்³க³ஜமுகா²꞉ பாஶாங்குஶாபீ⁴வரான்
பி³ப்⁴ராணா꞉ ப்ரமதா³ஸகா²꞉ ப்ருது²மஹாஶோணாஶ்மபுஞ்ஜத்விஷ꞉ ।
ஆமோத³꞉ புரத꞉ ப்ரமோத³ஸுமுகௌ² தம் சாபி⁴தோ து³ர்முக²꞉
பஶ்சாத்பார்ஶ்வக³தோ(அ)ஸ்ய விக்⁴ன இதி யோ யோ விக்⁴னகர்தேதி ச ॥ 11 ॥

ஆமோதா³தி³க³ணேஶ்வரப்ரியதமாஸ்தத்ரைவ நித்யம் ஸ்தி²தா꞉
காந்தாஶ்லேஷரஸஜ்ஞமந்த²ரத்³ருஶ꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ஸம்ருத்³தி⁴ஸ்தத꞉ ।
காந்திர்யா மத³னாவதீத்யபி ததா² கல்பேஷு யா கீ³யதே
ஸா(அ)ன்யா யாபி மத³த்³ரவா தத³பரா த்³ராவிண்யமூ꞉ பூஜிதா꞉ ॥ 12 ॥

ஆஶ்லிஷ்டௌ வஸுதே⁴த்யதோ² வஸுமதீ தாப்⁴யாம் ஸிதாலோஹிதௌ
வர்ஷந்தௌ வஸுபார்ஶ்வயோர்விலஸதஸ்தௌ ஶங்க²பத்³மௌ நிதீ⁴ ।
அங்கா³ன்யன்வத² மாதரஶ்ச பரித꞉ ஶக்ராத³யோ(அ)ப்³ஜாஶ்ரயா꞉
தத்³பா³ஹ்யே꞉ குலிஶாத³ய꞉ பரிபதத்காலா நலஜ்யோதிஷ꞉ ॥ 13 ॥

இத்த²ம் விஷ்ணுஶிவாதி³தத்வதனவே ஶ்ரீவக்ரதுண்டா³ய ஹும்-
காராக்ஷிப்தஸமஸ்ததை³த்ய ப்ருதனாவ்ராதாய தீ³ப்தத்விஷே ।
ஆனந்தை³கரஸாவபோ³த⁴லஹரீ வித்⁴வஸ்தஸர்வோர்மயே
ஸர்வத்ர ப்ரத²மானமுக்³த⁴மஹஸே தஸ்மை பரஸ்மை நம꞉ ॥ 14 ॥

ஸேவா ஹேவாகிதே³வாஸுரனரனிகரஸ்பா²ரகோடீரகோடீ
கோடிவ்யாடீகமானத்³யுமணிஸமமணிஶ்ரேணிபா⁴வேணிகானாம் ।
ராஜன்னீராஜனஶ்ரீஸுக²சரணனக²த்³யோதவித்³யோதமான꞉
ஶ்ரேய꞉ ஸ்தே²ய꞉ ஸ தே³யான்மம விமலத்³ருஶோ ப³ந்து⁴ரம் ஸிந்து⁴ராஸ்ய꞉ ॥ 15 ॥

ஏதேன ப்ரகடரஹஸ்யமந்த்ரமாலாக³ர்பே⁴ண
ஸ்பு²டதரஸம்விதா³ ஸ்தவேன ।
ய꞉ ஸ்தௌதி ப்ரசுரதரம் மஹாக³ணேஶம்
தஸ்யேயம் ப⁴வதி வஶம்வதா³ த்ரிலோகீ ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய-
ஶ்ரீராக⁴வசைதன்யவிரசிதம் மஹாக³ணபதிஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Maha Ganapathi Stotram in English » Sanskrit » Kannada » Telugu