Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 In Bengali

॥ Sri Subramanya Swamy Namavali 2 Bengali Lyrics ॥

 ॥ শ্রীসুব্রহ্মণ্যত্রিশতীনামাবলিঃ ২ ॥ 
ওঁ শ্রীসুব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ শূর্পকর্ণানুজায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ শুভাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ শুভদায় নমঃ ।
ওঁ মনস্বিনে নমঃ ।
ওঁ মানদায় নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ ।
ওঁ মহেশায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ মঙ্গল়াকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ শিখিবাহনায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ শিবস্বামিনে নমঃ ।
ওঁ শিবাত্মজায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ দেবসেনাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বামিনে নমঃ ।
ওঁ দেবেশায় নমঃ ।
ওঁ দেববন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ বেদসারায় নমঃ ।
ওঁ বেদনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বেদবাচে নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বৈদিকায় নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ বত্সায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বসুধাধিপায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ বাক্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ মণিভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ শক্তিভৃতে নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ করুণাকরায় নমঃ ।
ওঁ কলানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ কাব্যকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কপালিনে নমঃ ।
ওঁ কালসূদনায় নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ করুণাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ ওষধীশায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ বিয়ত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ কার্তিকেয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ দ্বিষণ্ণেত্রায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিষড্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ শিখিবাহনায় নমঃ ।
ওঁ শিবপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ চরণায়ুধভৃতে নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ বল্লীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বসুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বজ্রপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সেনান্যৈ নমঃ ।
ওঁ অগ্নিভুবে নমঃ ।
ওঁ ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ জাহ্নবীসুতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বসৃজে নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ বিশ্বভুজে নমঃ ।
ওঁ নেত্রায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ বিয়ত্প্রভবে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বৃকোদরায় নমঃ ।
ওঁ লোকনাথায় নমঃ ।
ওঁ লোকবন্ধবে নমঃ ।
ওঁ লোকেশায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

See Also  108 Names Of Mantravarnaksharayukta Rama – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ওঁ লোকবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ লোকসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ লোকনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ লোকপালায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সকলায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্তিবাসসে নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ কৃপামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃপালবে নমঃ ।
ওঁ অকৃশায় নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিরাড্রূপায় নমঃ ।
ওঁ বীরবাহবে নমঃ ।
ওঁ বিশাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ ষডাননায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলিনে নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ শরজন্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ শূলপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মতনবে নমঃ ।
ওঁ শূরপদ্মনিষূদনায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পাপভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ পরার্থায় নমঃ । ১১০ ।

ওঁ পরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তবশ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভবাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ পার্বতীনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ নন্দিনে নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ । ১২০ ।

ওঁ নন্দনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বাহুলেয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুরারিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ করুণানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ কাম্যায় নমঃ ।
ওঁ কপালিনে নমঃ ।
ওঁ কলাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ কমলেক্ষণায় নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ শ্রীকরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীশবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্রৈমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায় নমঃ ।
ওঁ নিরন্তনায় নমঃ ।
ওঁ নীরসজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকারায় নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কল়ায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ পরত্বার্থায় নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ পরঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পুরারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যতনবে নমঃ ।
ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ পরিবৃঢায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢায় নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ করুণায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ । ১৬০ ।

See Also  Shivastutih (Langeshvara Virachitaa) In Bengali

ওঁ কঠোরায় নমঃ ।
ওঁ কামভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ শশিবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সরোজাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়দর্শনায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ পার্বতীসূনবে নমঃ ।
ওঁ পণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ পরভঞ্জনায় নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ প্রণবার্থায় নমঃ ।
ওঁ পরসন্নাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রণতার্তিভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায় নমঃ ।
ওঁ প্রথমায় নমঃ ।
ওঁ প্রাজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যায় নমঃ ।
ওঁ কমলাসনায় নমঃ ।
ওঁ ষাণ্মাতুরায় নমঃ ।
ওঁ ষডধ্বাত্মনে নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ ষড্বক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রশেখরায় নমঃ ।
ওঁ পীতাম্বরধরায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গল়ায় নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গল়েক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ।
ওঁ সেনান্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিয়ত্তনবে নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ পদ্মপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ পদ্মবন্ধবে নমঃ ।
ওঁ পদ্ময়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ অরিন্দমায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভানবে নমঃ ।
ওঁ কুমারায় নমঃ ।
ওঁ পাবকাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়নীসুতায় নমঃ ।
ওঁ কাব্যায় নমঃ । ২০০ ।

ওঁ কম্বুগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ কলানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রমথেশায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃপতয়ে নমঃ ।
ওঁ হ্র্স্বায় নমঃ ।
ওঁ মীঢুষ্টমায় নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ পূর্বজায় নমঃ ।
ওঁ অবরজায় নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ । ২১০ ।

ওঁ কনিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বলোচনায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিসর্যায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ য়াম্যায় নমঃ ।
ওঁ সুরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ বদান্যায় নমঃ ।
ওঁ ভূতাত্মনে নমঃ । ২২০ ।

ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ শরবণোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ আশুষেণায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীরায় নমঃ ।
ওঁ মহারথায় নমঃ ।
ওঁ দূতায় নমঃ ।
ওঁ নিষঙ্গিণে নমঃ ।
ওঁ প্রহিতায় নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রবিত্তমায় নমঃ । ২৩০ ।

See Also  Yamunashtakam 9 In Bengali

ওঁ সুহৃদে নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভীমকর্মণে নমঃ ।
ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ ভীমপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ গ্রামণ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধশাসনায় নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশায় নমঃ ।
ওঁ ভূতায় নমঃ ।
ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূপায় নমঃ ।
ওঁ ভূধরায় নমঃ ।
ওঁ ভুবনাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নিরাহারায় নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ নির্লিপ্তায় নমঃ ।
ওঁ নিরুপাধিকায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সামমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তিবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তাব্যক্ততমায় নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ জয়িনে নমঃ ।
ওঁ বেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেদবৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদান্তসংস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ কল্পাকারায় নমঃ ।
ওঁ কল্পকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কল্পলক্ষণতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণরূপায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণায় নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ কল্যাণগুণসংশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহোন্নতায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাবক্ষসে নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
ওঁ মহাস্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ মহাগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ মহদ্বক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ মহচ্ছিরসে নমঃ ।
ওঁ মহাহনবে নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ মহাদম্ষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মহদোষ্ঠে নমঃ ।
ওঁ সুন্দরভ্রুবে নমঃ ।
ওঁ সুনয়নায় নমঃ ।
ওঁ সুললাটায় নমঃ ।
ওঁ সুকন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ কোটিকন্দর্পলাবণ্যায় নমঃ ।
ওঁ কোটিবালার্কসন্নিভায় নমঃ ।
ওঁ বৃন্দারকজনোত্তংসায় নমঃ ।
ওঁ বন্দারুজনবত্সলায় নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ পাপকান্তারদাবায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তভাগ্যাব্ধিচন্দ্রমসে নমঃ ।
ওঁ পরমানন্দসন্দোহায় নমঃ ।
ওঁ শুক্তিমুক্তামণয়ে নমঃ ।
ওঁ গুহায় নমঃ । ২৯৫ ।

॥ শ্রীসুব্রহ্মণ্যস্বামিনে নমঃ । সমস্তোপচারান্সমর্পয়ামি ॥

॥ শুভমস্তু ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil