1000 Names Of Sri Subrahmanya In Tamil

॥ Subramanya Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ருʼஷய ஊசு: –
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வலோகோபகாரக ।
வயம் சாதித²ய: ப்ராப்தா ஆதிதே²யோঽஸி ஸுவ்ரத ॥ 1 ॥

ஜ்ஞாநதா³நேந ஸம்ஸாரஸாக³ராத்தாரயஸ்வ ந: ।
கலௌ கலுஷசித்தா யே நரா: பாபரதா: ஸதா³ ॥ 2 ॥

கேந ஸ்தோத்ரேண முச்யந்தே ஸர்வபாதகப³ந்த⁴நை: ।
இஷ்டஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 3 ॥

ஸர்வரோக³ஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸூத நோ வக்துமர்ஹஸி ।
ஶ்ரீஸூத உவாச –
ஶ்ருʼணுத்⁴வம் ருʼஷய: ஸர்வே நைமிஷாரண்யவாஸிந: ॥ 4 ॥

தத்த்வஜ்ஞாநதபோநிஷ்டா:² ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா:³ ।
ஸ்வயம்பு⁴வா புரா ப்ரோக்தம் நாரதா³ய மஹாத்மநே ॥ 5 ॥

தத³ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ரோதும் கௌதூஹலம் யதி³ ।
ருʼஷய ஊசு: –
கிமாஹ ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா நாரதா³ய மஹாத்மநே ॥ 6 ॥

ஸூதபுத்ர மஹாபா⁴க³ வக்துமர்ஹஸி ஸாம்ப்ரதம் ।
ஶ்ரீஸூத உவாச –
தி³வ்யஸிம்ஹாஸநாஸீநம் ஸர்வதே³வைரபி⁴ஷ்டுதம் ॥ 7 ॥

ஸாஷ்டாங்க³ப்ரணிபத்யைநம் ப்³ரஹ்மாணம் பு⁴வநேஶ்வரம் ।
நாரத:³ பரிபப்ரச்ச² க்ருʼதாஞ்ஜலிருபஸ்தி²த: ॥ 8 ॥

நாரத³ உவாச –
லோகநாத² ஸுரஶ்ரேஷ்ட² ஸர்வஜ்ஞ கருணாகர ।
ஷண்முக²ஸ்ய பரம் ஸ்தோத்ரம் பாவநம் பாபநாஶநம் ॥ 9 ॥

தா⁴தஸ்த்வம் புத்ரவாத்ஸல்யாத்தத்³வத³ ப்ரணதாய மே ।
உபதி³ஶ்ய து மாம் தே³வ ரக்ஷ ரக்ஷ க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மா உவாச –
ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி தே³வர்ஷே ஸ்தவராஜமிமம் பரம் ।
மாத்ருʼகாமாலிகாயுக்தம் ஜ்ஞாநமோக்ஷஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 11 ॥

ஸஹஸ்ராணி ச நாமாநி ஷண்முக²ஸ்ய மஹாத்மந: ।
யாநி நாமாநி தி³வ்யாநி து:³க²ரோக³ஹராணி ச ॥ 12 ॥

தாநி நாமாநி வக்ஷ்யாமி க்ருʼபயா த்வயி நாரத³ ।
ஜபமாத்ரேண ஸித்⁴யந்தி மநஸா சிந்திதாந்யபி ॥ 13 ॥

இஹாமுத்ர பரம் போ⁴க³ம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் பரம் புண்யம் கோடியஜ்ஞப²லப்ரத³ம் ।
ஸந்தே³ஹோ நாத்ர கர்தவ்ய: ஶ்ருʼணு மே நிஶ்சிதம் வச: ॥ 14 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ।
ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா ।
ஶரஜந்மாக்ஷய இதி பீ³ஜம் । ஶக்தித⁴ரோঽக்ஷய இதி ஶக்தி: ।
கார்திகேய இதி கீலகம் । க்ரௌசம்பே⁴தீ³த்யர்க³லம் ।
ஶிகி²வாஹந இதி கவசம் । ஷண்முக² இதி த்⁴யாநம் ।
ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேத்ஷண்முக²மிந்து³கோடிஸத்³ருʼஶம் ரத்நப்ரபா⁴ஶோபி⁴தம் ।
பா³லார்கத்³யுதிஷட்கிரீடவிலஸத்கேயூரஹாராந்விதம் ॥ 1 ॥

கர்ணாலம்பி³தகுண்ட³லப்ரவிலஸத்³க³ண்ட³ஸ்த²லாஶோபி⁴தம் ।
காஞ்சீகங்கணகிங்கிணீரவயுதம் ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரோத³யம் ॥ 2 ॥

த்⁴யாயேதீ³ப்ஸிதஸித்³தி⁴த³ம் ஶிவஸுதம் ஶ்ரீத்³வாத³ஶாக்ஷம் கு³ஹம் ।
கே²டம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் பாஶம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ॥ 3 ॥

வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் ச ஶூலமப⁴யம் தோ³ர்பி⁴ர்த்⁴ருʼதம் ஷண்முக²ம் ।
தே³வம் சித்ரமயூரவாஹநக³தம் சித்ராம்ப³ராலங்க்ருʼதம் ॥ 4 ॥

॥ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

அசிந்த்யஶக்திரநக⁴ஸ்த்வக்ஷோப்⁴யஸ்த்வபராஜித: ।
அநாத²வத்ஸலோঽமோக⁴ஸ்த்வஶோகோঽப்யஜரோঽப⁴ய: ॥ 1 ॥

அத்யுதா³ரோ ஹ்யக⁴ஹரஸ்த்வக்³ரக³ண்யோঽத்³ரிஜாஸுத: ।
அநந்தமஹிமாঽபாரோঽநந்தஸௌக்²யப்ரதோ³ঽவ்யய: ॥ 2 ॥

அநந்தமோக்ஷதோ³ঽநாதி³ரப்ரமேயோঽக்ஷரோঽச்யுத: ।
அகல்மஷோঽபி⁴ராமோঽக்³ரது⁴ர்யஶ்சாமிதவிக்ரம: ॥ 3 ॥

அநாத²நாதோ² ஹ்யமலோ ஹ்யப்ரமத்தோঽமரப்ரபு:⁴ ।
அரிந்த³மோঽகி²லாதா⁴ரஸ்த்வணிமாதி³கு³ணோঽக்³ரணீ: ॥ 4 ॥

அசஞ்சலோঽமரஸ்துத்யோ ஹ்யகலங்கோঽமிதாஶந: ।
அக்³நிபூ⁴ரநவத்³யாங்கோ³ ஹ்யத்³பு⁴தோঽபீ⁴ஷ்டதா³யக: ॥ 5 ॥

அதீந்த்³ரியோঽப்ரமேயாத்மா ஹ்யத்³ருʼஶ்யோঽவ்யக்தலக்ஷண: ।
ஆபத்³விநாஶகஸ்த்வார்ய ஆட்⁴ய ஆக³மஸம்ஸ்துத: ॥ 6 ॥

ஆர்தஸம்ரக்ஷணஸ்த்வாத்³ய ஆநந்த³ஸ்த்வார்யஸேவித: ।
ஆஶ்ரிதேஷ்டார்த²வரத³ ஆநந்த்³யார்தப²லப்ரத:³ ॥ 7 ॥

ஆஶ்சர்யரூப ஆநந்த³ ஆபந்நார்திவிநாஶந: ।
இப⁴வக்த்ராநுஜஸ்த்விஷ்ட இபா⁴ஸுரஹராத்மஜ: ॥ 8 ॥

இதிஹாஸஶ்ருதிஸ்துத்ய இந்த்³ரபோ⁴க³ப²லப்ரத:³ ।
இஷ்டாபூர்தப²லப்ராப்திரிஷ்டேஷ்டவரதா³யக: ॥ 9 ॥

இஹாமுத்ரேஷ்டப²லத³ இஷ்டத³ஸ்த்விந்த்³ரவந்தி³த: ।
ஈட³நீயஸ்த்வீஶபுத்ர ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யக: ॥ 10 ॥

ஈதிபீ⁴திஹரஶ்சேட்³ய ஈஷணாத்ரயவர்ஜித: ।
உதா³ரகீர்திருத்³யோகீ³ சோத்க்ருʼஷ்டோருபராக்ரம: ॥ 11 ॥

உத்க்ருʼஷ்டஶக்திருத்ஸாஹ உதா³ரஶ்சோத்ஸவப்ரிய: ।
உஜ்ஜ்ருʼம்ப⁴ உத்³ப⁴வஶ்சோக்³ர உத³க்³ரஶ்சோக்³ரலோசந: ॥ 12 ॥

உந்மத்த உக்³ரஶமந உத்³வேக³க்⁴நோரகே³ஶ்வர: ।
உருப்ரபா⁴வஶ்சோதீ³ர்ண உமாபுத்ர உதா³ரதீ:⁴ ॥ 13 ॥

ஊர்த்⁴வரேத:ஸுதஸ்தூர்த்⁴வக³தித³ஸ்தூர்ஜபாலக: ।
ஊர்ஜிதஸ்தூர்த்⁴வக³ஸ்தூர்த்⁴வ ஊர்த்⁴வலோகைகநாயக: ॥ 14 ॥

ஊர்ஜிவாநூர்ஜிதோதா³ர ஊர்ஜிதோர்ஜிதஶாஸந: ।
ருʼஷிதே³வக³ணஸ்துத்ய ருʼணத்ரயவிமோசந: ॥ 15 ॥

ருʼஜுரூபோ ஹ்ய்ருʼஜுகர ருʼஜுமார்க³ப்ரத³ர்ஶந: ।
ருʼதம்ப⁴ரோ ஹ்ய்ருʼஜுப்ரீத ருʼஷப⁴ஸ்த்வ்ருʼத்³தி⁴த³ஸ்த்வ்ருʼத: ॥ 16 ॥

லுலிதோத்³தா⁴ரகோ லூதப⁴வபாஶப்ரப⁴ஞ்ஜந: ।
ஏணாங்கத⁴ரஸத்புத்ர ஏக ஏநோவிநாஶந: ॥ 17 ॥

ஐஶ்வர்யத³ஶ்சைந்த்³ரபோ⁴கீ³ சைதிஹ்யஶ்சைந்த்³ரவந்தி³த: ।
ஓஜஸ்வீ சௌஷதி⁴ஸ்தா²நமோஜோத³ஶ்சௌத³நப்ரத:³ ॥ 18 ॥

ஔதா³ர்யஶீல ஔமேய ஔக்³ர ஔந்நத்யதா³யக: ।
ஔதா³ர்ய ஔஷத⁴கர ஔஷத⁴ம் சௌஷதா⁴கர: ॥ 19 ॥

அம்ஶுமால்யம்ஶுமாலீட்³ய அம்பி³காதநயோঽந்நத:³ ।
அந்த⁴காரிஸுதோঽந்த⁴த்வஹாரீ சாம்பு³ஜலோசந: ॥ 20 ॥

See Also  Sri Hanuman Badavanala Stotram In Tamil

அஸ்தமாயோঽமராதீ⁴ஶோ ஹ்யஸ்பஷ்டோঽஸ்தோகபுண்யத:³ ।
அஸ்தாமித்ரோঽஸ்தரூபஶ்சாஸ்க²லத்ஸுக³திதா³யக: ॥ 21 ॥

கார்திகேய: காமரூப: குமார: க்ரௌஞ்சதா³ரண: ।
காமத:³ காரணம் காம்ய: கமநீய: க்ருʼபாகர: ॥ 22 ॥

காஞ்சநாப:⁴ காந்தியுக்த: காமீ காமப்ரத:³ கவி: ।
கீர்திக்ருʼத்குக்குடத⁴ர: கூடஸ்த:² குவலேக்ஷண: ॥ 23 ॥

குங்குமாங்க:³ க்லமஹர: குஶல: குக்குடத்⁴வஜ: ।
குஶாநுஸம்ப⁴வ: க்ரூர: க்ரூரக்⁴ந: கலிதாபஹ்ருʼத் ॥ 24 ॥

காமரூப: கல்பதரு: காந்த: காமிததா³யக: ।
கல்யாணக்ருʼத்க்லேஶநாஶ: க்ருʼபாலு: கருணாகர: ॥ 25 ॥

கலுஷக்⁴ந: க்ரியாஶக்தி: கடோ²ர: கவசீ க்ருʼதீ ।
கோமலாங்க:³ குஶப்ரீத: குத்ஸிதக்⁴ந: கலாத⁴ர: ॥ 26 ॥

க்²யாத: கே²டத⁴ர: க²ட்³கீ³ க²ட்வாங்கீ³ க²லநிக்³ரஹ: ।
க்²யாதிப்ரத:³ கே²சரேஶ: க்²யாதேஹ: கே²சரஸ்துத: ॥ 27 ॥

க²ரதாபஹர: ஸ்வஸ்த:² கே²சர: கே²சராஶ்ரய: ।
க²ண்டே³ந்து³மௌலிதநய: கே²ல: கே²சரபாலக: ॥ 28 ॥

க²ஸ்த²ல: க²ண்டி³தார்கஶ்ச கே²சரீஜநபூஜித: ।
கா³ங்கே³யோ கி³ரிஜாபுத்ரோ க³ணநாதா²நுஜோ கு³ஹ: ॥ 29 ॥

கோ³ப்தா கீ³ர்வாணஸம்ஸேவ்யோ கு³ணாதீதோ கு³ஹாஶ்ரய: ।
க³திப்ரதோ³ கு³ணநிதி:⁴ க³ம்பீ⁴ரோ கி³ரிஜாத்மஜ: ॥ 30 ॥

கூ³ட⁴ரூபோ க³த³ஹரோ கு³ணாதீ⁴ஶோ கு³ணாக்³ரணீ: ।
கோ³த⁴ரோ க³ஹநோ கு³ப்தோ க³ர்வக்⁴நோ கு³ணவர்த⁴ந: ॥ 31 ॥

கு³ஹ்யோ கு³ணஜ்ஞோ கீ³திஜ்ஞோ க³தாதங்கோ கு³ணாஶ்ரய: ।
க³த்³யபத்³யப்ரியோ கு³ண்யோ கோ³ஸ்துதோ க³க³நேசர: ॥ 32 ॥

க³ணநீயசரித்ரஶ்ச க³தக்லேஶோ கு³ணார்ணவ: ।
கூ⁴ர்ணிதாக்ஷோ க்⁴ருʼணிநிதி:⁴ க⁴நக³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷண: ॥ 33 ॥

க⁴ண்டாநாத³ப்ரியோ கோ⁴ஷோ கோ⁴ராகௌ⁴க⁴விநாஶந: ।
க⁴நாநந்தோ³ க⁴ர்மஹந்தா க்⁴ருʼணாவாந் க்⁴ருʼஷ்டிபாதக: ॥ 34 ॥

க்⁴ருʼணீ க்⁴ருʼணாகரோ கோ⁴ரோ கோ⁴ரதை³த்யப்ரஹாரக: ।
க⁴டிதைஶ்வர்யஸந்தோ³ஹோ க⁴நார்தோ² க⁴நஸங்க்ரம: ॥ 35 ॥

சித்ரக்ருʼச்சித்ரவர்ணஶ்ச சஞ்சலஶ்சபலத்³யுதி: ।
சிந்மயஶ்சித்ஸ்வரூபஶ்ச சிராநந்த³ஶ்சிரந்தந: ॥ 36 ॥

சித்ரகேலிஶ்சித்ரதரஶ்சிந்தநீயஶ்சமத்க்ருʼதி: ।
சோரக்⁴நஶ்சதுரஶ்சாருஶ்சாமீகரவிபூ⁴ஷண: ॥ 37 ॥

சந்த்³ரார்ககோடிஸத்³ருʼஶஶ்சந்த்³ரமௌலிதநூப⁴வ: ।
சா²தி³தாங்க³ஶ்ச²த்³மஹந்தா சே²தி³தாகி²லபாதக: ॥ 38 ॥

சே²தீ³க்ருʼததம:க்லேஶஶ்ச²த்ரீக்ருʼதமஹாயஶா: ।
சா²தி³தாஶேஷஸந்தாபஶ்ச²ரிதாம்ருʼதஸாக³ர: ॥ 39 ॥

ச²ந்நத்ரைகு³ண்யரூபஶ்ச சா²தேஹஶ்சி²ந்நஸம்ஶய: ।
ச²ந்தோ³மயஶ்ச²ந்த³கா³மீ சி²ந்நபாஶஶ்ச²விஶ்ச²த:³ ॥ 40 ॥

ஜக³த்³தி⁴தோ ஜக³த்பூஜ்யோ ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டோ² ஜக³ந்மய: ।
ஜநகோ ஜாஹ்நவீஸூநுர்ஜிதாமித்ரோ ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 41 ॥

ஜயீ ஜிதேந்த்³ரியோ ஜைத்ரோ ஜராமரணவர்ஜித: ।
ஜ்யோதிர்மயோ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜநாஶ்ரய: ॥ 42 ॥

ஜக³த்ஸேவ்யோ ஜக³த்கர்தா ஜக³த்ஸாக்ஷீ ஜக³த்ப்ரிய: ।
ஜம்பா⁴ரிவந்த்³யோ ஜயதோ³ ஜக³ஞ்ஜநமநோஹர: ॥ 43 ॥

ஜக³தா³நந்த³ஜநகோ ஜநஜாட்³யாபஹாரக: ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶோ ஜநலோசநஶோப⁴ந: ॥ 44 ॥

ஜநேஶ்வரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜநஜந்மநிப³ர்ஹண: ।
ஜயதோ³ ஜந்துதாபக்⁴நோ ஜிததை³த்யமஹாவ்ரஜ: ॥ 45 ॥

ஜிதமாயோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதஸங்கோ³ ஜநப்ரிய: ।
ஜ²ஞ்ஜா²நிலமஹாவேகோ³ ஜ²ரிதாஶேஷபாதக: ॥ 46 ॥

ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருʼததை³த்யௌகோ⁴ ஜ²ல்லரீவாத்³யஸம்ப்ரிய: ।
ஜ்ஞாநமூர்திர்ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநமஹாநிதி:⁴ ॥ 47 ॥

டங்காரந்ருʼத்தவிப⁴வ: டங்கவஜ்ரத்⁴வஜாங்கித: ।
டங்கிதாகி²லலோகஶ்ச டங்கிதைநஸ்தமோரவி: ॥ 48 ॥

ட³ம்ப³ரப்ரப⁴வோ ட³ம்போ⁴ ட³ம்போ³ ட³மருகப்ரிய: ।
ட³மரோத்கடஸந்நாதோ³ டி³ம்ப⁴ரூபஸ்வரூபக: ॥ 49 ॥

ட⁴க்காநாத³ப்ரீதிகரோ டா⁴லிதாஸுரஸங்குல: ।
டௌ⁴கிதாமரஸந்தோ³ஹோ டு⁴ண்டி³விக்⁴நேஶ்வராநுஜ: ॥ 50 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்வக³ஸ்தீவ்ரஸ்தபோரூபஸ்தபோமய: ।
த்ரயீமயஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக: ॥ 51 ॥

த்ரித³ஶேஶஸ்தாரகாரிஸ்தாபக்⁴நஸ்தாபஸப்ரிய: ।
துஷ்டித³ஸ்துஷ்டிக்ருʼத்தீக்ஷ்ணஸ்தபோரூபஸ்த்ரிகாலவித் ॥ 52 ॥

ஸ்தோதா ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரீத: ஸ்துதி: ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிப்ரிய: ।
ஸ்தி²த: ஸ்தா²யீ ஸ்தா²பகஶ்ச ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரத³ர்ஶக: ॥ 53 ॥

ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விர: ஸ்தூ²ல: ஸ்தா²நத:³ ஸ்தை²ர்யத:³ ஸ்தி²ர: ।
தா³ந்தோ த³யாபரோ தா³தா து³ரிதக்⁴நோ து³ராஸத:³ ॥ 54 ॥

த³ர்ஶநீயோ த³யாஸாரோ தே³வதே³வோ த³யாநிதி:⁴ ।
து³ராத⁴ர்ஷோ து³ர்விகா³ஹ்யோ த³க்ஷோ த³ர்பணஶோபி⁴த: ॥ 55 ॥

து³ர்த⁴ரோ தா³நஶீலஶ்ச த்³வாத³ஶாக்ஷோ த்³விஷட்³பு⁴ஜ: ।
த்³விஷட்கர்ணோ த்³விஷட்³பா³ஹுர்தீ³நஸந்தாபநாஶந: ॥ 56 ॥

த³ந்த³ஶூகேஶ்வரோ தே³வோ தி³வ்யோ தி³வ்யாக்ருʼதிர்த³ம: ।
தீ³ர்க⁴வ்ருʼத்தோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தீ³ர்க⁴த்³ருʼஷ்டிர்தி³வஸ்பதி: ॥ 57 ॥

த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ர்போ தே³வஸிம்ஹோ த்³ருʼட⁴வ்ரத: ।
து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மோ தீ³ப்தோ து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யோ தி³வ்யமண்ட³ந: ॥ 58 ॥

து³ரோத³ரக்⁴நோ து:³க²க்⁴நோ து³ராரிக்⁴நோ தி³ஶாம்பதி: ।
து³ர்ஜயோ தே³வஸேநேஶோ து³ர்ஜ்ஞேயோ து³ரதிக்ரம: ॥ 59 ॥

த³ம்போ⁴ த்³ருʼப்தஶ்ச தே³வர்ஷிர்தை³வஜ்ஞோ தை³வசிந்தக: ।
து⁴ரந்த⁴ரோ த⁴ர்மபரோ த⁴நதோ³ த்⁴ருʼதிவர்த⁴ந: ॥ 60 ॥

த⁴ர்மேஶோ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ த⁴ந்வீ த⁴ர்மபராயண: ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷோ த⁴நபதிர்த்⁴ருʼதிமாந்தூ⁴தகில்பி³ஷ: ॥ 61 ॥

த⁴ர்மஹேதுர்த⁴ர்மஶூரோ த⁴ர்மக்ருʼத்³த⁴ர்மவித்³ த்⁴ருவ: ।
தா⁴தா தீ⁴மாந்த⁴ர்மசாரீ த⁴ந்யோ து⁴ர்யோ த்⁴ருʼதவ்ரத: ॥ 62 ॥

See Also  Sri Subrahmanya Stotram In English

நித்யோத்ஸவோ நித்யத்ருʼப்தோ நிர்லேபோ நிஶ்சலாத்மக: ।
நிரவத்³யோ நிராதா⁴ரோ நிஷ்கலங்கோ நிரஞ்ஜந: ॥ 63 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிர்மோஹோ நிருபத்³ரவ: ।
நித்யாநந்தோ³ நிராதங்கோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராமய: ॥ 64 ॥

நிரவத்³யோ நிரீஹஶ்ச நிர்த³ர்ஶோ நிர்மலாத்மக: ।
நித்யாநந்தோ³ நிர்ஜரேஶோ நி:ஸங்கோ³ நிக³மஸ்துத: ॥ 65 ॥

நிஷ்கண்டகோ நிராலம்போ³ நிஷ்ப்ரத்யூஹோ நிருத்³ப⁴வ: ।
நித்யோ நியதகல்யாணோ நிர்விகல்போ நிராஶ்ரய: ॥ 66 ॥

நேதா நிதி⁴ர்நைகரூபோ நிராகாரோ நதீ³ஸுத: ।
புலிந்த³கந்யாரமண: புருஜித்பரமப்ரிய: ॥ 67 ॥

ப்ரத்யக்ஷமூர்தி: ப்ரத்யக்ஷ: பரேஶ: பூர்ணபுண்யத:³ ।
புண்யாகர: புண்யரூப: புண்ய: புண்யபராயண: ॥ 68 ॥

புண்யோத³ய: பரம் ஜ்யோதி: புண்யக்ருʼத்புண்யவர்த⁴ந: ।
பராநந்த:³ பரதர: புண்யகீர்தி: புராதந: ॥ 69 ॥

ப்ரஸந்நரூப: ப்ராணேஶ: பந்நக:³ பாபநாஶந: ।
ப்ரணதார்திஹர: பூர்ண: பார்வதீநந்த³ந: ப்ரபு:⁴ ॥ 70 ॥

பூதாத்மா புருஷ: ப்ராண: ப்ரப⁴வ: புருஷோத்தம: ।
ப்ரஸந்ந: பரமஸ்பஷ்ட: பர: பரிவ்ருʼட:⁴ பர: ॥ 71 ॥

பரமாத்மா பரப்³ரஹ்ம பரார்த:² ப்ரியத³ர்ஶந: ।
பவித்ர: புஷ்டித:³ பூர்தி: பிங்க³ல: புஷ்டிவர்த⁴ந: ॥ 72 ॥

பாபஹாரீ பாஶத⁴ர: ப்ரமத்தாஸுரஶிக்ஷக: ।
பாவந: பாவக: பூஜ்ய: பூர்ணாநந்த:³ பராத்பர: ॥ 73 ॥

புஷ்கல: ப்ரவர: பூர்வ: பித்ருʼப⁴க்த: புரோக³ம: ।
ப்ராணத:³ ப்ராணிஜநக: ப்ரதி³ஷ்ட: பாவகோத்³ப⁴வ: ॥ 74 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபஶ்ச பரமைஶ்வர்யகாரணம் ।
பரர்த்³தி⁴த:³ புஷ்டிகர: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபவாந் ॥ 75 ॥

ப்ரஜ்ஞாபர: ப்ரக்ருʼஷ்டார்த:² ப்ருʼது:² ப்ருʼது²பராக்ரம: ।
ப²ணீஶ்வர: ப²ணிவர: ப²ணாமணிவிபூ⁴ஷண: ॥ 76 ॥

ப²லத:³ ப²லஹஸ்தஶ்ச பு²ல்லாம்பு³ஜவிலோசந: ।
ப²டு³ச்சாடிதபாபௌக:⁴ ப²ணிலோகவிபூ⁴ஷண: ॥ 77 ॥

பா³ஹுலேயோ ப்³ருʼஹத்³ரூபோ ப³லிஷ்டோ² ப³லவாந் ப³லீ ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுரூபஶ்ச பு³த்³தோ⁴ பு³த்³தி⁴மதாம் வர: ॥ 78 ॥

பா³லரூபோ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மசாரீ பு³த⁴ப்ரிய: ।
ப³ஹுஶ்ருதோ ப³ஹுமதோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 79 ॥

ப³லப்ரமத²நோ ப்³ரஹ்மா ப³ஹுரூபோ ப³ஹுப்ரத:³ ।
ப்³ருʼஹத்³பா⁴நுதநூத்³பூ⁴தோ ப்³ருʼஹத்ஸேநோ பி³லேஶய: ॥ 80 ॥

ப³ஹுபா³ஹுர்ப³லஶ்ரீமாந் ப³ஹுதை³த்யவிநாஶக: ।
பி³லத்³வாராந்தராலஸ்தோ² ப்³ருʼஹச்ச²க்தித⁴நுர்த⁴ர: ॥ 81 ॥

பா³லார்கத்³யுதிமாந் பா³லோ ப்³ருʼஹத்³வக்ஷா ப்³ருʼஹத்³த⁴நு: ।
ப⁴வ்யோ போ⁴கீ³ஶ்வரோ பா⁴வ்யோ ப⁴வநாஶோ ப⁴வப்ரிய: ॥ 82 ॥

ப⁴க்திக³ம்யோ ப⁴யஹரோ பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴க்தஸுப்ரிய: ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரதோ³ போ⁴கீ³ ப⁴க³வாந் பா⁴க்³யவர்த⁴ந: ॥ 83 ॥

ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்பா⁴வநோ ப⁴ர்தா பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ।
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருʼத்³போ⁴க்தா பூ⁴தாத்மா பு⁴வநேஶ்வர: ॥ 84 ॥

பா⁴வகோ பீ⁴கரோ பீ⁴ஷ்மோ பா⁴வகேஷ்டோ ப⁴வோத்³ப⁴வ: ।
ப⁴வதாபப்ரஶமநோ போ⁴க³வாந் பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 85 ॥

போ⁴ஜ்யப்ரதோ³ ப்⁴ராந்திநாஶோ பா⁴நுமாந் பு⁴வநாஶ்ரய: ।
பூ⁴ரிபோ⁴க³ப்ரதோ³ ப⁴த்³ரோ ப⁴ஜநீயோ பி⁴ஷக்³வர: ॥ 86 ॥

மஹாஸேநோ மஹோதா³ரோ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி: ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³ல: ॥ 87 ॥

மஹாபோ⁴கீ³ மஹாமாயீ மேதா⁴வீ மேக²லீ மஹாந் ।
முநிஸ்துதோ மஹாமாந்யோ மஹாநந்தோ³ மஹாயஶா: ॥ 88 ॥

மஹோர்ஜிதோ மாநநிதி⁴ர்மநோரத²ப²லப்ரத:³ ।
மஹோத³யோ மஹாபுண்யோ மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 89 ॥

மாநதோ³ மதிதோ³ மாலீ முக்தாமாலாவிபூ⁴ஷண: ।
மநோஹரோ மஹாமுக்²யோ மஹர்த்³தி⁴ர்மூர்திமாந்முநி: ॥ 90 ॥

மஹோத்தமோ மஹோபாயோ மோக்ஷதோ³ மங்க³ளப்ரத:³ ।
முதா³கரோ முக்திதா³தா மஹாபோ⁴கோ³ மஹோரக:³ ॥ 91 ॥

யஶஸ்கரோ யோக³யோநிர்யோகி³ஷ்டோ² யமிநாம் வர: ।
யஶஸ்வீ யோக³புருஷோ யோக்³யோ யோக³நிதி⁴ர்யமீ ॥ 92 ॥

யதிஸேவ்யோ யோக³யுக்தோ யோக³வித்³யோக³ஸித்³தி⁴த:³ ।
யந்த்ரோ யந்த்ரீ ச யந்த்ரஜ்ஞோ யந்த்ரவாந்யந்த்ரவாஹக: ॥ 93 ॥

யாதநாரஹிதோ யோகீ³ யோகீ³ஶோ யோகி³நாம் வர: ।
ரமணீயோ ரம்யரூபோ ரஸஜ்ஞோ ரஸபா⁴வந: ॥ 94 ॥

ரஞ்ஜநோ ரஞ்ஜிதோ ராகீ³ ருசிரோ ருத்³ரஸம்ப⁴வ: ।
ரணப்ரியோ ரணோதா³ரோ ராக³த்³வேஷவிநாஶந: ॥ 95 ॥

ரத்நார்சீ ருசிரோ ரம்யோ ரூபலாவண்யவிக்³ரஹ: ।
ரத்நாங்க³த³த⁴ரோ ரத்நபூ⁴ஷணோ ரமணீயக: ॥ 96 ॥

ருசிக்ருʼத்³ரோசமாநஶ்ச ரஞ்ஜிதோ ரோக³நாஶந: ।
ராஜீவாக்ஷோ ராஜராஜோ ரக்தமால்யாநுலேபந: ॥ 97 ॥

ராஜத்³வேதா³க³மஸ்துத்யோ ரஜ:ஸத்த்வகு³ணாந்வித: ।
ரஜநீஶகலாரம்யோ ரத்நகுண்ட³லமண்டி³த: ॥ 98 ॥

ரத்நஸந்மௌலிஶோபா⁴ட்⁴யோ ரணந்மஞ்ஜீரபூ⁴ஷண: ।
லோகைகநாதோ² லோகேஶோ லலிதோ லோகநாயக: ॥ 99 ॥

லோகரக்ஷோ லோகஶிக்ஷோ லோகலோசநரஞ்ஜித: ।
லோகப³ந்து⁴ர்லோகதா⁴தா லோகத்ரயமஹாஹித: ॥ 100 ॥

லோகசூடா³மணிர்லோகவந்த்³யோ லாவண்யவிக்³ரஹ: ।
லோகாத்⁴யக்ஷஸ்து லீலாவாந்லோகோத்தரகு³ணாந்வித: ॥ 101 ॥

See Also  1000 Names Of Shiva From Lingapurana In Bengali

வரிஷ்டோ² வரதோ³ வைத்³யோ விஶிஷ்டோ விக்ரமோ விபு:⁴ ।
விபு³தா⁴க்³ரசரோ வஶ்யோ விகல்பபரிவர்ஜித: ॥ 102 ॥

விபாஶோ விக³தாதங்கோ விசித்ராங்கோ³ விரோசந: ।
வித்³யாத⁴ரோ விஶுத்³தா⁴த்மா வேதா³ங்கோ³ விபு³த⁴ப்ரிய: ॥ 103 ॥

வசஸ்கரோ வ்யாபகஶ்ச விஜ்ஞாநீ விநயாந்வித: ।
வித்³வத்தமோ விரோதி⁴க்⁴நோ வீரோ விக³தராக³வாந் ॥ 104 ॥

வீதபா⁴வோ விநீதாத்மா வேத³க³ர்போ⁴ வஸுப்ரத:³ ।
விஶ்வதீ³ப்திர்விஶாலாக்ஷோ விஜிதாத்மா விபா⁴வந: ॥ 105 ॥

வேத³வேத்³யோ விதே⁴யாத்மா வீததோ³ஷஶ்ச வேத³வித் ।
விஶ்வகர்மா வீதப⁴யோ வாகீ³ஶோ வாஸவார்சித: ॥ 106 ॥

வீரத்⁴வம்ஸோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வரூபோ வராஸந: ।
விஶாகோ² விமலோ வாக்³மீ வித்³வாந்வேத³த⁴ரோ வடு: ॥ 107 ॥

வீரசூடா³மணிர்வீரோ வித்³யேஶோ விபு³தா⁴ஶ்ரய: ।
விஜயீ விநயீ வேத்தா வரீயாந்விரஜா வஸு: ॥ 108 ॥

வீரக்⁴நோ விஜ்வரோ வேத்³யோ வேக³வாந்வீர்யவாந்வஶீ ।
வரஶீலோ வரகு³ணோ விஶோகோ வஜ்ரதா⁴ரக: ॥ 109 ॥

ஶரஜந்மா ஶக்தித⁴ர: ஶத்ருக்⁴ந: ஶிகி²வாஹந: ।
ஶ்ரீமாந்ஶிஷ்ட: ஶுசி: ஶுத்³த:⁴ ஶாஶ்வதோ ஶ்ருதிஸாக³ர: ॥ 110 ॥

ஶரண்ய: ஶுப⁴த:³ ஶர்ம ஶிஷ்டேஷ்ட: ஶுப⁴லக்ஷண: ।
ஶாந்த: ஶூலத⁴ர: ஶ்ரேஷ்ட:² ஶுத்³தா⁴த்மா ஶங்கர: ஶிவ: ॥ 111 ॥

ஶிதிகண்டா²த்மஜ: ஶூர: ஶாந்தித:³ ஶோகநாஶந: ।
ஷாண்மாதுர: ஷண்முக²ஶ்ச ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்யுத: ॥ 112 ॥

ஷட்சக்ரஸ்த:² ஷடூ³ர்மிக்⁴ந: ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரக:³ ।
ஷட்³பா⁴வரஹித: ஷட்க: ஷட்ஶாஸ்த்ரஸ்ம்ருʼதிபாரக:³ ॥ 113 ॥

ஷட்³வர்க³தா³தா ஷட்³க்³ரீவ: ஷட³ரிக்⁴ந: ஷடா³ஶ்ரய: ।
ஷட்கிரீடத⁴ர: ஶ்ரீமாந் ஷடா³தா⁴ரஶ்ச ஷட்க்ரம: ॥ 114 ॥

ஷட்கோணமத்⁴யநிலய: ஷண்ட³த்வபரிஹாரக: ।
ஸேநாநீ: ஸுப⁴க:³ ஸ்கந்த:³ ஸுராநந்த:³ ஸதாம் க³தி: ॥ 115 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்ய: ஸுராத்⁴யக்ஷ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத:³ ஸுகீ² ।
ஸுலப:⁴ ஸித்³தி⁴த:³ ஸௌம்ய: ஸித்³தே⁴ஶ: ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந: ॥ 116 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப: ஸித்³த⁴ஸாது:⁴ ஸுரேஶ்வர: ।
ஸுபு⁴ஜ: ஸர்வத்³ருʼக்ஸாக்ஷீ ஸுப்ரஸாத:³ ஸநாதந: ॥ 117 ॥

ஸுதா⁴பதி: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ஸ்வயம்பூ:⁴ ஸர்வதோமுக:² ।
ஸமர்த:² ஸத்க்ருʼதி: ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோ⁴ஷ: ஸுக²த:³ ஸுஹ்ருʼத் ॥ 118 ॥

ஸுப்ரஸந்ந: ஸுரஶ்ரேஷ்ட:² ஸுஶீல: ஸத்யஸாத⁴க: ।
ஸம்பா⁴வ்ய: ஸுமநா: ஸேவ்ய: ஸகலாக³மபாரக:³ ॥ 119 ॥

ஸுவ்யக்த: ஸச்சிதா³நந்த:³ ஸுவீர: ஸுஜநாஶ்ரய: ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்ந: ஸத்யத⁴ர்மபராயண: ॥ 120 ॥

ஸர்வதே³வமய: ஸத்ய: ஸதா³ ம்ருʼஷ்டாந்நதா³யக: ।
ஸுதா⁴பீ ஸுமதி: ஸத்ய: ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶந: ॥ 121 ॥

ஸர்வது:³க²ப்ரஶமந: ஸுகுமார: ஸுலோசந: ।
ஸுக்³ரீவ: ஸுத்⁴ருʼதி: ஸார: ஸுராராத்⁴ய: ஸுவிக்ரம: ॥ 122 ॥

ஸுராரிக்⁴ந: ஸ்வர்ணவர்ண: ஸர்பராஜ: ஸதா³ ஶுசி: ।
ஸப்தார்சிர்பூ:⁴ ஸுரவர: ஸர்வாயுத⁴விஶாரத:³ ॥ 123 ॥

ஹஸ்திசர்மாம்ப³ரஸுதோ ஹஸ்திவாஹநஸேவித: ।
ஹஸ்தசித்ராயுத⁴த⁴ரோ ஹ்ருʼதாகோ⁴ ஹஸிதாநந: ॥ 124 ॥

ஹேமபூ⁴ஷோ ஹரித்³வர்ணோ ஹ்ருʼஷ்டிதோ³ ஹ்ருʼஷ்டிவர்த⁴ந: ।
ஹேமாத்³ரிபி⁴த்³த⁴ம்ஸரூபோ ஹுங்காரஹதகில்பி³ஷ: ॥ 125 ॥

ஹிமாத்³ரிஜாதாதநுஜோ ஹரிகேஶோ ஹிரண்மய: ।
ஹ்ருʼத்³யோ ஹ்ருʼஷ்டோ ஹரிஸகோ² ஹம்ஸோ ஹம்ஸக³திர்ஹவி: ॥ 126 ॥

ஹிரண்யவர்ணோ ஹிதக்ருʼத்³த⁴ர்ஷதோ³ ஹேமபூ⁴ஷண: ।
ஹரப்ரியோ ஹிதகரோ ஹதபாபோ ஹரோத்³ப⁴வ: ॥ 127 ॥

க்ஷேமத:³ க்ஷேமக்ருʼத்க்ஷேம்ய: க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷாமவர்ஜித: ।
க்ஷேத்ரபால: க்ஷமாதா⁴ர: க்ஷேமக்ஷேத்ர: க்ஷமாகர: ॥ 128 ॥

க்ஷுத்³ரக்⁴ந: க்ஷாந்தித:³ க்ஷேம: க்ஷிதிபூ⁴ஷ: க்ஷமாஶ்ரய: ।
க்ஷாலிதாக:⁴ க்ஷிதித⁴ர: க்ஷீணஸம்ரக்ஷணக்ஷம: ॥ 129 ॥

க்ஷணப⁴ங்கு³ரஸந்நத்³த⁴க⁴நஶோபி⁴கபர்த³க: ।
க்ஷிதிப்⁴ருʼந்நாத²தநயாமுக²பங்கஜபா⁴ஸ்கர: ॥ 130 ॥

க்ஷதாஹித: க்ஷர: க்ஷந்தா க்ஷததோ³ஷ: க்ஷமாநிதி:⁴ ।
க்ஷபிதாகி²லஸந்தாப: க்ஷபாநாத²ஸமாநந: ॥ 131 ॥

ப²லஶ்ருதி –
இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ராணி ஷண்முக²ஸ்ய ச நாரத³ ।
ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ப⁴க்தியுக்தேந சேதஸா ॥ 1 ॥

ஸ ஸத்³யோ முச்யதே பாபைர்மநோவாக்காயஸம்ப⁴வை: ।
ஆயுர்வ்ருʼத்³தி⁴கரம் பும்ஸாம் ஸ்தை²ர்யவீர்யவிவர்த⁴நம் ॥ 2 ॥

வாக்யேநைகேந வக்ஷ்யாமி வாஞ்சி²தார்த²ம் ப்ரயச்ச²தி ।
தஸ்மாத்ஸர்வாத்மநா ப்³ரஹ்மந்நியமேந ஜபேத்ஸுதீ:⁴ ॥ 3 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்காந்தே³ மஹாபுராணே ஈஶ்வரப்ரோக்தே ப்³ரஹ்மநாரத³ஸம்வாதே³
ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy » Murugan Sahasranama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu