Sri Vallabhesha Hrudayam In Tamil

॥ Sri Vallabhesha Hrudayam Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ வல்லபே⁴ஶ ஹ்ருத³யம் ॥
ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
வல்லபே⁴ஶஸ்ய ஹ்ருத³யம் க்ருபயா ப்³ரூஹி ஶங்கர ।
ஶ்ரீஶிவ உவாச –
ருஷ்யாதி³கம் மூலமந்த்ரவதே³வ பரிகீர்திதம் ॥ 1 ॥

ஓம் விக்⁴னேஶ꞉ பூர்வத꞉ பாது க³ணநாத²ஸ்து த³க்ஷிணே ।
பஶ்சிமே க³ஜவக்த்ரஸ்து உத்தரே விக்⁴னநாஶன꞉ ॥ 2 ॥

ஆக்³னேய்யாம் பித்ருப⁴க்தஸ்து நைருத்யாம் ஸ்கந்த³பூர்வஜ꞉ ।
வாயவ்யாமாகு²வாஹஸ்து ஈஶான்யாம் தே³வபூஜித꞉ ॥ 3 ॥

ஊர்த்⁴வத꞉ பாது ஸுமுகோ² ஹ்யத⁴ராயாம் க³ஜானன꞉ ।
ஏவம் த³ஶதி³ஶோ ரக்ஷேத் விகட꞉ பாபநாஶன꞉ ॥ 4 ॥

ஶிகா²யாம் கபில꞉ பாது மூர்த⁴ன்யாகாஶரூபத்⁴ருக் ।
கிரீடி꞉ பாது ந꞉ பா²லம் ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே விநாயக꞉ ॥ 5 ॥

சக்ஷுஷீ மே த்ரிநயன꞉ ஶ்ரவணௌ க³ஜகர்ணக꞉ ।
கபோலயோர்மத³நிதி⁴꞉ கர்ணமூலே மதோ³த்கட꞉ ॥ 6 ॥

ஸத³ந்தோ த³ந்தமத்⁴யே(அ)வ்யாத் வக்த்ரம் பாது ஹராத்மஜ꞉ ।
சிபு³கே நாஸிகே சைவ பாது மாம் புஷ்கரேக்ஷண꞉ ॥ 7 ॥

உத்தரோஷ்டே² ஜக³த்³வ்யாபீ த்வத⁴ரோஷ்டே²(அ)ம்ருதப்ரத³꞉ ।
ஜிஹ்வாம் வித்³யாநிதி⁴꞉ பாது தாலுன்யாபத்ஸஹாயக꞉ ॥ 8 ॥

கின்னரை꞉ பூஜித꞉ கண்ட²ம் ஸ்கந்தௌ⁴ பாது தி³ஶாம்பதி꞉ ।
சதுர்பு⁴ஜோ பு⁴ஜௌ பாது பா³ஹுமூலே(அ)மரப்ரிய꞉ ॥ 9 ॥

அம்ஸயோரம்பி³காஸூனுரங்கு³ளீஶ்ச ஹரிப்ரிய꞉ ।
ஆந்த்ரம் பாது ஸ்வதந்த்ரோ மே மன꞉ ப்ரஹ்லாத³காரக꞉ ॥ 10 ॥

ப்ராணா(அ)பானௌ ததா² வ்யானமுதா³னம் ச ஸமானகம் ।
யஶோ லக்ஷ்மீம் ச கீர்திம் ச பாது ந꞉ கமலாபதி꞉ ॥ 11 ॥

See Also  Ashtapadis Or Ashtapadi In Tamil

ஹ்ருத³யம் து பரம்ப்³ரஹ்மஸ்வரூபோ ஜக³தி³பதி꞉ ।
ஸ்தனௌ து பாது விஷ்ணுர்மே ஸ்தனமத்⁴யம் து ஶாங்கர꞉ ॥ 12 ॥

உத³ரம் துந்தி³ள꞉ பாது நாபி⁴ம் பாது ஸுநாபி⁴க꞉ ।
கடிம் பாத்வமலோ நித்யம் பாது மத்⁴யம் து பாவன꞉ ॥ 13 ॥

மேட்⁴ரம் பாது மஹாயோகீ³ தத்பார்ஶ்வம் ஸர்வரக்ஷக꞉ ।
கு³ஹ்யம் கு³ஹாக்³ரஜ꞉ பாது அணும் பாது ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 14 ॥

ஶுக்லம் பாது ஸுஶுக்லஸ்து ஊரூ பாது ஸுக²ப்ரத³꞉ ।
ஜங்க⁴தே³ஶே ஹ்ரஸ்வஜங்கோ⁴ ஜானுமத்⁴யே ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 15 ॥

கு³ள்பௌ² ரக்ஷாகர꞉ பாது பாதௌ³ மே நர்தனப்ரிய꞉ ।
ஸர்வாங்க³ம் ஸர்வஸந்தௌ⁴ ச பாது தே³வாரிமர்த³ன꞉ ॥ 16 ॥

புத்ரமித்ரகளத்ராதீ³ன் பாது பாஶாங்குஶாதி⁴ப꞉ ।
த⁴னதா⁴ன்யபஶூம்ஶ்சைவ க்³ருஹம் க்ஷேத்ரம் நிரந்தரம் ॥ 17 ॥

பாது விஶ்வாத்மகோ தே³வோ வரதோ³ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
ரக்ஷாஹீனம் து யத்ஸ்தா²னம் கவசேன வினா க்ருதம் ॥ 18 ॥

தத்ஸர்வம் ரக்ஷயேத்³தே³வோ மார்க³வாஸீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
அடவ்யாம் பர்வதாக்³ரே வா மார்கே³ மானாவமானகே³ ॥ 19 ॥

ஜலஸ்த²லக³தோ வா(அ)பி பாது மாயாபஹாரக꞉ ।
ஸர்வத்ர பாது தே³வேஶ꞉ ஸப்தலோகைகஸம்ஶ்ரித꞉ ॥ 20 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ।
ய இத³ம் கவசம் புண்யம் பவித்ரம் பாபநாஶனம் ।
ப்ராத꞉காலே ஜபேன்மர்த்ய꞉ ஸதா³ ப⁴யவிநாஶனம் ॥ 21 ॥

குக்ஷிரோக³ப்ரஶமனம் லூதாஸ்போ²டநிவாரணம் ।
மூத்ரக்ருச்ச்²ரப்ரஶமனம் ப³ஹுமூத்ரநிவாரணம் ॥ 22 ॥

See Also  Shrimad Bhagavad Gita Shankara Bhashya In Tamil

பா³லக்³ரஹாதி³ரோகா³ணாம்நாஶனம் ஸர்வகாமத³ம் ।
ய꞉ படே²த்³தா⁴ரயேத்³வா(அ)பி கரஸ்தா²ஸ்தஸ்ய ஸித்³த⁴ய꞉ ॥ 23 ॥

யத்ர யத்ர க³தஶ்சா(அ)பி தத்ர தத்ரா(அ)ர்த²ஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 24 ॥

யஶ்ஶ்ருணோதி பட²தி த்³விஜோத்தமோ
விக்⁴னராஜகவசம் தி³னே தி³னே ।
புத்ரபௌத்ரஸுகளத்ரஸம்பத³꞉
காமபோ⁴க³மகி²லாம்ஶ்ச விந்த³தி ॥ 25 ॥

யோ ப்³ரஹ்மசாரிணமசிந்த்யமனேகரூபம்
த்⁴யாயேஜ்ஜக³த்ரயஹிதேரதமாபத³க்⁴னம் ।
ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴ம் லப⁴தே மனுஷ்யோ
விக்⁴னேஶஸாயுஜ்யமுபேன்ன ஸம்ஶய꞉ ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீவிநாயகதந்த்ரே ஶ்ரீவல்லபே⁴ஶஹ்ருத³யம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vallabhesha Hrudayam in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil