1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranamavali Stotram In Tamil

॥ Gopala Sahasranamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥ 

ௐ க்லீம் தே³வாய நம: । காமதே³வாய । காமபீ³ஜ ஶிரோமணயே । ஶ்ரீகோ³பாலாய ।
மஹீபாலாய । வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ய । க்ருʼஷ்ணாய । கமலபத்ராக்ஷாய ।
புண்ட³ரீகாய । ஸநாதநாய । கோ³பதயே । பூ⁴பதயே । ஶாஸ்த்ரே । ப்ரஹர்த்ரே ।
விஶ்வதோமுகா²ய । ஆதி³கர்த்ரே । மஹாகர்த்ரே । மஹாகாலாய । ப்ரதாபவதே ।
ஜக³ஜ்ஜீவாய । ஜக³த்³தா⁴த்ரே । ஜக³த்³ப⁴ர்த்ரே । ஜக³த்³வஸவே நம: ॥ 20 ॥

ௐ மத்ஸ்யாய நம: । பீ⁴மாய । குஹூப⁴ர்த்ரே । ஹர்த்ரே । வாராஹமூர்திமதே ।
நாராயணாய । ஹ்ருʼஷீகேஶாய । கோ³விந்தா³ய । க³ருட³த்⁴வஜாய । கோ³குலேஶாய ।
மஹாசந்த்³ராய । ஶர்வரீப்ரியகாரகாய । கமலாமுக²லோலாக்ஷாய ।
புண்ட³ரீகாய । ஶுபா⁴வஹாய । து³ர்வாஸஸே । கபிலாய । பௌ⁴மாய ।
ஸிந்து⁴ஸாக³ரஸம்ப⁴வாய । கோ³விந்தா³ய நம: ॥ 40 ॥

ௐ கோ³பதயே நம: । கோ³த்ராய । காலிந்தீ³ப்ரேமபூரகாய । கோ³பஸ்வாமிநே ।
கோ³குலேந்த்³ராய । கோ³வர்த⁴நவரப்ரதா³ய । நந்தா³தி³கோ³குலத்ராத்ரே । தா³த்ரே ।
தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜநாய । ஸர்வமங்க³ளதா³த்ரே । ஸர்வகாமவரப்ரதா³ய ।
ஆதி³கர்த்ரே । மஹீப⁴ர்த்ரே । ஸர்வஸாக³ரஸிந்து⁴ஜாய । க³ஜகா³மிநே ।
க³ஜோத்³தா⁴ரிணே । காமிநே । காமகலாநித⁴யே । கலங்கரஹிதாய ।
சந்த்³ரபி³ம்பா³ஸ்யாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ பி³ம்ப³ஸத்தமாய நம: । மாலாகாரக்ருʼபாகாராய । கோகிலஸ்வரபூ⁴ஷணாய ।
ராமாய । நீலாம்ப³ராய । தே³வாய । ஹலிநே । த்³விவித³மர்த³நாய ।
ஸஹஸ்ராக்ஷபுரீபே⁴த்த்ரே । மஹாமாரீவிநாஶநாய । ஶிவாய । ஶிவதமாய ।
பே⁴த்த்ரே । ப³லாராதிப்ரபூஜகாய । குமாரீவரதா³யிநே । வரேண்யாய ।
மீநகேதநாய । நராய । நாராயணாய । தீ⁴ராய நம: ॥ 80 ॥

ௐ த⁴ராபதயே நம: । உதா³ரதி⁴யே । ஶ்ரீபதயே । ஶ்ரீநித⁴யே । ஶ்ரீமதே ।
மாபதயே । ப்ரதிராஜக்⁴நே । வ்ருʼந்தா³பதயே । குலாய । க்³ராமிணே ।
தா⁴ம்நே । ப்³ரஹ்மணே । ஸநாதநாய । ரேவதீரமணாய । ராமாய । ப்ரியாய ।
சஞ்சலலோசநாய । ராமாயணஶரீராய । ராமாராமாய ।
ஶ்ரிய:பதயே நம: ॥ 100 ॥

ௐ ஶர்வராய நம: । ஶர்வர்யை । ஶர்வாய । ஸர்வத்ரஶுப⁴தா³யகாய ।
ராதா⁴ய । ராத⁴யித்ரே । ராதி⁴நே । ராதா⁴சித்தப்ரமோத³காய ।
ராதா⁴ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜஷட்பதா³ய । ராதா⁴லிங்க³நஸம்மோதா³ய ।
ராதா⁴நர்தநகௌதுகாய । ராதா⁴ஸஞ்ஜாதஸம்ப்ரீதயே । ராதா⁴காமப²லப்ரதா³ய ।
வ்ருʼந்தா³பதயே । கோகநித⁴யே । கோகஶோகவிநாஶநாய ।
சந்த்³ராபதயே நம: ॥ 120 ॥

ௐ சந்த்³ரபதயே நம: । சண்ட³கோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜநாய । ராமாய தா³ஶரத²யே ।
ராமாய ப்⁴ருʼகு³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வாய । ஆத்மாராமாய । ஜிதக்ரோதா⁴ய । அமோஹாய ।
மோஹாந்த⁴ப⁴ஞ்ஜநாய । வ்ருʼஷபா⁴நுப⁴வாய । பா⁴விநே । காஶ்யபயே ।
கருணாநித⁴யே । கோலாஹலாய । ஹலாய । ஹாலிநே । ஹலிநே । ஹலத⁴ரப்ரியாய ।
ராதா⁴முகா²ப்³ஜமார்தாண்டா³ய । பா⁴ஸ்கராய நம: ॥ 140 ॥

ௐ ரவிஜாய நம: । வித⁴வே । வித⁴யே । விதா⁴த்ரே । வருணாய । வாருணாய ।
வாருணீப்ரியாய । ரோஹிணீஹ்ருʼத³யாநந்தி³நே । வஸுதே³வாத்மஜாய । ப³லிநே ।
நீலாம்ப³ராய । ரௌஹிணேயாய । ஜராஸந்த⁴வதா⁴ய । அமலாய । நாகோ³ஜவாம்பா⁴ய ।
விருதா³ய । வீரக்⁴நே । வரதா³ய । ப³லிநே । கோ³பதா³ய நம: ॥ 160 ॥

ௐ விஜயிநே நம: । விது³ஷே । ஶிபிவிஷ்டாய । ஸநாதநாய ।
பர்ஶுராமவசோக்³ராஹிணே । வரக்³ராஹிணே । ஸ்ருʼகா³லக்⁴நே । த³மகோ⁴ஷோபதே³ஷ்ட்ரே ।
ரத²க்³ராஹிணே । ஸுத³ர்ஶநாய । ஹரக்³ராஹிணே । வீரபத்நீயஶஸ்த்ராத்ரே ।
ஜராவ்யாதி⁴விகா⁴தகாய । த்³வாரகாவாஸதத்த்வஜ்ஞாய । ஹுதாஶநவரப்ரதா³ய ।
யமுநாவேக³ஸம்ஹாரிணே । நீலாம்ப³ரத⁴ராய । ப்ரப⁴வே । விப⁴வே । ஶராஸநாய ।
த⁴ந்விநே நம: ॥ 180 ॥

ௐ க³ணேஶாய நம: । க³ணநாயகாய । லக்ஷ்மணாய । லக்ஷணாய । லக்ஷ்யாய ।
ரக்ஷோவம்ஶவிநாஶகாய । வாமநாய । வாமநீபூ⁴தாய । வமநாய ।
வமநாருஹாய । யஶோதா³நந்த³நாய । கர்த்ரே । யமலார்ஜுநமுக்திதா³ய ।
உலூக²லிநே । மஹாமாநாய । தா³மப³த்³தா⁴ஹ்வயிநே । ஶமிநே । ப⁴க்தாநுகாரிணே ।
ப⁴க³வதே । கேஶவாய நம: ॥ 200 ॥

See Also  108 Names Of Vallya – Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

ௐ அசலதா⁴ரகாய நம: । கேஶிக்⁴நே । மது⁴க்⁴நே । மோஹிநே ।
வ்ருʼஷாஸுரவிகா⁴தகாய । அகா⁴ஸுரவிகா⁴திநே । பூதநாமோக்ஷதா³யகாய ।
குப்³ஜாவிநோதி³நே । பா⁴க³வதே । கம்ஸம்ருʼத்யவே । மஹாமகீ²நே । அஶ்வமேதா⁴ய ।
வாஜபேயாய । கோ³மேதா⁴ய । நரமேத⁴வதே । கந்த³ர்பகோடிலாவண்யாய ।
சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலாய । ரவிகோடிப்ரதீகாஶாய । வாயுகோடிமஹாப³லாய ।
ப்³ரஹ்மணே நம: ॥ 220 ॥

ௐ ப்³ரஹ்மாண்ட³கர்த்ரே । கமலாவாஞ்சி²தப்ரதா³ய । கமலிநே । கமலாக்ஷாய ।
கமலாமுக²லோலுபாய । கமலாவ்ரததா⁴ரிணே । கமலாபா⁴ய । புரந்த³ராய ।
கோமலாய । வாருணாய । ராஜ்ஞே । ஜலஜாய । ஜலதா⁴ரகாய । ஹாரகாய ।
ஸர்வபாபக்⁴நாய । பரமேஷ்டி²நே । பிதாமஹாய । க²ட்³க³தா⁴ரிணே ।
க்ருʼபாகாரிணே நம: ॥ 440 ॥

ௐ ராதா⁴ரமணஸுந்த³ராய நம: । த்³வாத³ஶாரண்யஸம்போ⁴கி³நே ।
ஶேஷநாக³ப²ணாலயாய । காமாய । ஶ்யாமாய । ஸுக²ஶ்ரீதா³ய । ஶ்ரீபதயே ।
ஶ்ரீநித⁴யே । க்ருʼதிநே । ஹரயே । ஹராய । நராய । நாராய । நரோத்தமாய ।
இஷுப்ரியாய । கோ³பாலசித்தஹர்த்ரே । கர்த்ரே । ஸம்ஸாரதாரகாய । ஆதி³தே³வாய ।
மஹாதே³வாய நம: ॥ 460 ॥

ௐ கௌ³ரீகு³ரவே நம: । அநாஶ்ரயாய । ஸாத⁴வே । மத⁴வே । வித⁴வே । தா⁴த்ரே ।
த்ராத்ரே । அக்ரூரபராயணாய । ரோலம்பி³நே । ஹயக்³ரீவாய । வாநராரயே ।
வநாஶ்ரயாய । வநாய । வநிநே । வநாத்⁴யக்ஷாய । மஹாவந்த்³யாய ।
மஹாமுநயே । ஸ்யமந்தகமணிப்ராஜ்ஞாய । விஜ்ஞாய ।
விக்⁴நவிகா⁴தகாய நம: ॥ 480 ॥

ௐ கோ³வர்த⁴நாய நம: । வர்த⁴நீயாய । வர்த⁴நீவர்த⁴நப்ரியாய ।
வார்த⁴ந்யாய । வத⁴நாய । வர்தி⁴நே । வர்தி⁴ஷ்ணவே । ஸுக²ப்ரியாய ।
வர்தி⁴தாய । வர்த⁴காய । வ்ருʼத்³தா⁴ய । வ்ருʼந்தா³ரகஜநப்ரியாய ।
கோ³பாலரமணீப⁴ர்த்ரே । ஸாம்ப³குஷ்ட²விநாஶநாய । ருக்மிணீஹரணாய । ப்ரேம்ணே ।
ப்ரேமிணே । சந்த்³ராவலீபதயே । ஶ்ரீகர்த்ரே । விஶ்வப⁴ர்த்ரே நம: ॥ 500 ॥

ௐ நராய நம: । ப்ரஶஸ்தாய । மேக⁴நாத³க்⁴நே । ப்³ரஹ்மண்யதே³வாய ।
தீ³நாநாமுத்³தா⁴ரகரணக்ஷமாய । க்ருʼஷ்ணாய । கமலபத்ராக்ஷாய ।
க்ருʼஷ்ணாய । கமலலோசநாய । க்ருʼஷ்ணாய । காமிநே । ஸதா³க்ருʼஷ்ணாய ।
ஸமஸ்தப்ரியகாரகாய । நந்தா³ய । நந்தி³நே । மஹாநந்தி³நே । மாதி³நே । மாத³நகாய ।
கிலிநே । மிலிநே நம: ॥ 540 ॥

ௐ ஹிலிநே நம: । கி³லிநே । கோ³லிநே । கோ³லாய । கோ³லாலயாய । கு³லிநே ।
கு³க்³கு³லிநே । மாரகிநே । ஶாகி²நே । வடாய । பிப்பலகாய । க்ருʼதிநே ।
மேச்ச²க்⁴நே । காலஹர்த்ரே । யஶோதா³ய । யஶஸே । அச்யுதாய । கேஶவாய ।
விஷ்ணவே । ஹரயே நம: ॥ 560 ॥

ௐ ஸத்யாய நம: । ஜநார்த³நாய । ஹம்ஸாய । நாராயணாய । நீலாய । லீநாய ।
ப⁴க்திபராயணாய । ஜாநகீவல்லபா⁴ய । ராமாய । விராமாய । விஷநாஶநாய ।
ஸிம்ஹபா⁴நவே । மஹாபா⁴நவே । மஹோத³த⁴யே । ஸமுத்³ராய । அப்³த⁴யே । அகூபாராய ।
பாராவராய । ஸரித்பதயே நம: ॥ 580 ॥

ௐ கோ³குலாநந்த³காரிணே நம: । ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலகாய । ஸதா³ராமாய ।
க்ருʼபாராமாய । மஹாராமாய । த⁴நுர்த⁴ராய । பர்வதாய । பர்வதாகாராய ।
க³யாய । கே³யாய । த்³விஜப்ரியாய । கம்ப³லாஶ்வதராய । ராமாய ।
ராமாயணப்ரவர்தகாய । தி³வே । தி³வோ । தி³வஸாய । தி³வ்யாய । ப⁴வ்யாய ।
பா⁴கி³நே । ப⁴யாபஹாய நம: ॥ 600 ॥

ௐ பார்வதீபா⁴க்³யஸஹிதாய நம: । ப⁴ர்த்ரே । லக்ஷ்மீஸஹாயவதே ।
விலாஸிநே । ஸாஹஸிநே । ஸர்விநே । க³ர்விநே । க³ர்விதலோசநாய । முராரயே ।
லோகத⁴ர்மஜ்ஞாய । ஜீவநாய । ஜீவநாந்தகாய । யமாய । யமாரயே ।
யமநாய । யமிநே । யமவிகா⁴தகாய । வம்ஶுலிநே । பாம்ஶுலிநே ।
பாம்ஸவே நம: ॥ 620 ॥

See Also  1000 Names Of Shiva From Shivapurana In Tamil

ௐ பாண்ட³வே நம: । அர்ஜுநவல்லபா⁴ய । லலிதாயை । சந்த்³ரிகாமாலாயை ।
மாலிநே । மாலாம்பு³ஜாஶ்ரயாய । அம்பு³ஜாக்ஷாய । மஹாயக்ஷாய । த³க்ஷாய ।
சிந்தாமணிப்ரப⁴வே । மணயே । தி³நமணயே । கேதா³ராய । ப³த³ரீஶ்ரயாய ।
ப³த³ரீவநஸம்ப்ரீதாய । வ்யாஸாய । ஸத்யவதீஸுதாய । அமராரிநிஹந்த்ரே ।
ஸுதா⁴ஸிந்து⁴விதூ⁴த³யாய । சந்த்³ராய நம: ॥ 640 ॥

ௐ ரவயே நம: । ஶிவாய । ஶூலிநே । சக்ரிணே । க³தா³த⁴ராய । ஶ்ரீகர்த்ரே ।
ஶ்ரீபதயே । ஶ்ரீதா³ய । ஶ்ரீதே³வாய । தே³வகீஸுதாய । ஶ்ரீபதயே ।
புண்ட³ரீகாக்ஷாய । பத்³மநாபா⁴ய । ஜக³த்பதயே । வாஸுதே³வாய । அப்ரமேயாத்மநே ।
கேஶவாய । க³ருட³த்⁴வஜாய । நாராயணாய । பரஸ்மை தா⁴ம்நே நம: ॥ 660 ॥

ௐ தே³வதே³வாய நம: । மஹேஶ்வராய । சக்ரபாணயே । கலாபூர்ணாய ।
வேத³வேத்³யாய । த³யாநித⁴யே । ப⁴க³வதே । ஸர்வபூ⁴தேஶாய । கோ³பாலாய ।
ஸர்வபாலகாய । அநந்தாய । நிர்கு³ணாய । நித்யாய । நிர்விகல்பாய ।
நிரஞ்ஜநாய । நிராதா⁴ராய । நிராகாராய । நிராபா⁴ஸாய । நிராஶ்ரயாய ।
புருஷாய நம: ॥ 680 ॥

ௐ ப்ரணவாதீதாய நம: । முகுந்தா³ய । பரமேஶ்வராய । க்ஷணாவநயே ।
ஸார்வபௌ⁴மாய । வைகுண்டா²ய । ப⁴க்தவத்ஸலாய । விஷ்ணவே । தா³மோத³ராய ।
க்ருʼஷ்ணாய । மாத⁴வாய । மது⁴ராபதயே । தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய ।
யஶோதா³வத்ஸலாய । ஹரயே । ஶிவாய । ஸங்கர்ஷணாய । ஶம்ப⁴வே ।
பூ⁴தநாதா²ய । தி³வஸ்பதயே நம: ॥ 700 ॥

ௐ அவ்யயாய நம: । ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞாய । நிர்மலாய । நிருபத்³ரவாய ।
நிர்வாணநாயகாய । நித்யாய । நீலஜீமூதஸந்நிபா⁴ய । கலாத்⁴யக்ஷாய ।
ஸர்வஜ்ஞாய । கமலாரூபதத்பராய । ஹ்ருʼஷீகேஶாய । பீதவாஸஸே ।
வஸுதே³வப்ரியாத்மஜாய । நந்த³கோ³பகுமாரார்யாய । நவநீதாஶநாய । விப⁴வே ।
புராணபுருஷாய । ஶ்ரேஷ்டா²ய । ஶங்க²பாணயே । ஸுவிக்ரமாய நம: ॥ 720 ॥

ௐ அநிருத்³தா⁴ய நம: । சக்ரத⁴ராய । ஶார்ங்க³பாணயே । சதுர்பு⁴ஜாய ।
க³தா³த⁴ராய । ஸுரார்திக்⁴நாய । கோ³விந்தா³ய । நந்த³காயுதா⁴ய ।
வ்ருʼந்தா³வநசராய । ஶௌரயே । வேணுவாத்³யவிஶாரதா³ய । த்ருʼணாவர்தாந்தகாய ।
பீ⁴மஸாஹஸாய । ப³ஹுவிக்ரமாய । ஶகடாஸுஸம்ஹாரிணே । ப³காஸுரவிநாஶநாய ।
தே⁴நுகாஸுரஸம்ஹாரிணே । பூதநாரயே । ந்ருʼகேஸரிணே ।
பிதாமஹாய நம: ॥ 740 ॥

ௐ கு³ரவே நம: । ஸாக்ஷிணே । ப்ரத்யகா³த்மநே । ஸதா³ஶிவாய । அப்ரமேயாய ।
ப்ரப⁴வே । ப்ராஜ்ஞாய । அப்ரதர்க்யாய । ஸ்வப்நவர்த⁴நாய । த⁴ந்யாய ।
மாந்யாய । ப⁴வாய । பா⁴வாய । கோ⁴ராய । ஶாந்தாய । ஜக³த்³கு³ரவே ।
அந்தர்யாமிணே । ஈஶ்வராய । தி³வ்யாய । தை³வஜ்ஞாய நம: ॥ 760 ॥

ௐ தே³வஸம்ஸ்துதாய நம: । க்ஷீராப்³தி⁴ஶயநாய । தா⁴த்ரே । லக்ஷ்மீவதே ।
லக்ஷ்மணாக்³ரஜாய । தா⁴த்ரீபதயே । அமேயாத்மநே । சந்த்³ரஶேக²ரபூஜிதாய ।
லோகஸாக்ஷிணே । ஜக³ச்சக்ஷுஷே । புண்யசாரித்ரகீர்தநாய ।
கோடிமந்மத²ஸௌந்த³ர்யாய । ஜக³ந்மோஹநவிக்³ரஹாய । மந்த³ஸ்மிததநவே ।
கோ³பகோ³பிகாபரிவேஷ்டிதாய । பு²ல்லாரவிந்த³நயநாய । சாணூராந்த்⁴ரநிஷூத³நாய ।
இந்தீ³வரத³லஶ்யாமாய । ப³ர்ஹிப³ர்ஹாவதம்ஸகாய ।
முரலீநிநதா³ஹ்வாதா³ய நம: ॥ 780 ॥

ௐ தி³வ்யமாலாம்ப³ராவ்ருʼதாய நம: । ஸுகபோலயுகா³ய । ஸுப்⁴ரூயுக³ளாய ।
ஸுலலாடகாய । கம்பு³க்³ரீவாய । விஶாலாக்ஷாய । லக்ஷ்மீவதே ।
ஶுப⁴லக்ஷணாய । பீநவக்ஷஸே । சதுர்பா³ஹவே । சதுர்மூர்தயே ।
த்ரிவிக்ரமாய । கலங்கரஹிதாய । ஶுத்³தா⁴ய । து³ஷ்டஶத்ருநிப³ர்ஹணாய ।
கிரீடகுண்ட³லத⁴ராய । கடகாங்க³த³மண்டி³தாய । முத்³ரிகாப⁴ரணோபேதாய ।
கடிஸூத்ரவிராஜிதாய । மஞ்ஜீரரஞ்ஜிதபதா³ய நம: ॥ 800 ॥

ௐ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாய நம: । விந்யஸ்தபாத³யுக³ளாய ।
தி³வ்யமங்க³ளவிக்³ரஹாய । கோ³பிகாநயநாந்தா³ய । பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாய ।
ஸமஸ்தஜக³தா³நந்தா³ய । ஸுந்த³ராய । லோகநந்த³நாய । யமுநாதீரஸஞ்சாரிணே ।
ராதா⁴மந்மத²வைப⁴வாய । கோ³பநாரீப்ரியாய । தா³ந்தாய । கோ³பீவஸ்த்ராபஹாரகாய ।
ஶ்ருʼங்கா³ரமூர்தயே । ஶ்ரீதா⁴ம்நே । தாரகாய । மூலகாரணாய ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸம்ரக்ஷணோபாயாய । க்ரூராஸுரவிப⁴ஞ்ஜநாய ।
நரகாஸுரஸம்ஹாரிணே நம: ॥ 820 ॥

See Also  108 Names Of Dakshinamurthy – Ashtottara Shatanamavali In Odia

ௐ முராரயே நம: । வைரிமர்த³நாய । ஆதி³தேயப்ரியாய । தை³த்யபீ⁴கராய ।
யது³ஶேக²ராய । ஜராஸந்த⁴குலத்⁴வம்ஸிநே । கம்ஸாராதயே । ஸுவிக்ரமாய ।
புண்யஶ்லோகாய । கீர்தநீயாய । யாத³வேந்த்³ராய । ஜக³ந்நுதாய । ருக்மிணீரமணாய ।
ஸத்யபா⁴மாஜாம்ப³வதீப்ரியாய । மித்ரவிந்தா³நாக்³நஜிதீலக்ஷ்மணாஸமுபாஸிதாய ।
ஸுதா⁴கரகுலே ஜாதாய । அநந்தாய । ப்ரப³லவிக்ரமாய ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸம்பந்நாய । த்³வாரகாபட்டணஸ்தி²தாய நம: ॥ 840 ॥

ௐ ப⁴த்³ராஸூர்யஸுதாநாதா²ய நம: । லீலாமாநுஷவிக்³ரஹாய ।
ஸஹஸ்ரஷோட³ஶஸ்த்ரீஶாய । போ⁴க³மோக்ஷைகதா³யகாய । வேதா³ந்தவேத்³யாய ।
ஸம்வேத்³யாய । வைத்³யாய । ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய । கோ³வர்த⁴நத⁴ராய । நாதா²ய ।
ஸர்வஜீவத³யாபராய । மூர்திமதே । ஸர்வபூ⁴தாத்மநே । ஆர்தத்ராணபராயணாய ।
ஸர்வஜ்ஞாய । ஸர்வஸுலபா⁴ய । ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய ।
ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்பந்நாய । பூர்ணகாமாய । து⁴ரந்த⁴ராய நம: ॥ 860 ॥

ௐ மஹாநுபா⁴வாய நம: । கைவல்யதா³யகாய । லோகநாயகாய ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதாய । ஶுத்³தா⁴ய । ஸாத்திவகவிக்³ரஹாய । அஸமாநாய ।
ஸமஸ்தாத்மநே । ஶரணாக³தவத்ஸலாய । உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரணாய ।
ஸர்வகாரணாய । க³ம்பீ⁴ராய । ஸர்வபா⁴வஜ்ஞாய । ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய ।
விஷ்வக்ஸேநாய । ஸத்யஸந்தா⁴ய । ஸத்யவாசே । ஸத்யவிக்ரமாய । ஸத்யவ்ரதாய ।
ஸத்யரதாய நம: ॥ 880 ॥

ௐ ஸத்யத⁴ர்மபராயணாய நம: । ஆபந்நார்திப்ரஶமநாய ।
த்³ரௌபதீ³மாநரக்ஷகாய । கந்த³ர்பஜநகாய । ப்ராஜ்ஞாய ।
ஜக³ந்நாடகவைப⁴வாய । ப⁴க்தவஶ்யாய । கு³ணாதீதாய ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யகாய । த³மகோ⁴ஷஸுதத்³வேஷிணே । பா³ணபா³ஹுவிக²ண்ட³நாய ।
பீ⁴ஷ்மமுக்திப்ரதா³ய । தி³வ்யாய । கௌரவாந்வயநாஶநாய ।
கௌந்தேயப்ரியப³ந்த⁴வே । பார்த²ஸ்யந்த³நஸாரத²யே । நாரஸிம்ஹாய ।
மஹாவீராய । ஸ்தம்ப⁴ஜாதாய । மஹாப³லாய நம: ॥ 900 ॥

ௐ ப்ரஹ்லாத³வரதா³ய நம: । ஸத்யாய । தே³வபூஜ்யாய । அப⁴யங்கராய ।
உபேந்த்³ராய । இந்த்³ராவரஜாய । வாமநாய । ப³லிப³ந்த⁴நாய । க³ஜேந்த்³ரவரதா³ய ।
ஸ்வாமிநே । ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼதாய । ஶேஷபர்யங்கஶயநாய ।
வைநதேயரதா²ய । ஜயிநே । அவ்யாஹதப³லைஶ்வர்யஸம்பந்நாய । பூர்ணமாநஸாய ।
யோகீ³ஶ்வரேஶ்வராய । ஸாக்ஷிணே । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய ।
ஜ்ஞாநதா³யகாய நம: ॥ 920 ॥

ௐ யோகி³ஹ்ருʼத்பங்கஜாவாஸாய நம: । யோக³மாயாஸமந்விதாய ।
நாத³பி³ந்து³கலாதீதாய । சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ய । ஸுஷும்நாமார்க³ஸஞ்சாரிணே ।
தே³ஹஸ்யாந்தரஸம்ஸ்தி²தாய । தே³ஹேந்தி³ரயமந:ப்ராணஸாக்ஷிணே ।
சேத:ப்ரஸாத³காய । ஸூக்ஷ்மாய । ஸர்வக³தாய । தே³ஹிநே ।
ஜ்ஞாநத³ர்பணகோ³சராய । தத்த்வத்ரயாத்மகாய । அவ்யக்தாய । குண்ட³லிநே ।
ஸமுபாஶ்ரிதாய । ப்³ரஹ்மண்யாய । ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞாய । ஶாந்தாய ।
தா³ந்தாய நம: ॥ 940 ॥

ௐ க³தக்லமாய நம: । ஶ்ரீநிவாஸாய । ஸதா³நந்தா³ய । விஶ்வமூர்தயே ।
மஹாப்ரப⁴வே । ஸஹஸ்ரஶீர்ஷ்ணே புருஷாய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய । ஸஹஸ்ரபதே³ ।
ஸமஸ்தபு⁴வநாதா⁴ராய । ஸமஸ்தப்ராணரக்ஷகாய । ஸமஸ்தாய ।
ஸர்வபா⁴வஜ்ஞாய । கோ³பிகாப்ராணவல்லபா⁴ய । நித்யோத்ஸவாய । நித்யஸௌக்²யாய ।
நித்யஶ்ரியை । நித்யமங்க³ளாய । வ்யூஹார்சிதாய । ஜக³ந்நாதா²ய நம: ॥ 960 ॥

ௐ ஶ்ரீவைகுண்ட²புராதி⁴பாய । பூர்ணாநந்த³க⁴நீபூ⁴தாய । கோ³பவேஷத⁴ராய ।
ஹரயே । கலாபகுஸுமஶ்யாமாய । கோமலாய । ஶாந்தவிக்³ரஹாய ।
கோ³பாங்க³நாவ்ருʼதாய । அநந்தாய । வ்ருʼந்தா³வநஸமாஶ்ரயாய । வேணுநாத³ரதாய ।
ஶ்ரேஷ்டா²ய । தே³வாநாம் ஹிதகாரகாய । ஜலக்ரீடா³ஸமாஸக்தாய । நவநீதஸ்ய
தஸ்கராய । கோ³பாலகாமிநீஜாராய । சோரஜாரஶிகா²மணயே । பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே ।
பராகாஶாய । பராவாஸாய நம: ॥ 980 ॥

ௐ ௐ பரிஸ்பு²டாய நம: । அஷ்டாத³ஶாக்ஷராய மந்த்ராய ।
வ்யாபகாய । லோகபாவநாய । ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரஶேக²ராய ।
தே³வஶேக²ராய । விஜ்ஞாநஜ்ஞாநஸந்தா⁴நாய । தேஜோரஶயே ।
ஜக³த்பதயே । ப⁴க்தலோகப்ரஸந்நாத்மநே । ப⁴க்தமந்தா³ரவிக்³ரஹாய ।
ப⁴க்ததா³ரித்³ர்யஶமநாய । ப⁴க்தாநாம் ப்ரீதிதா³யகாய ।
ப⁴க்தாதீ⁴நமந:பூஜ்யாய । ப⁴க்தலோகஶிவங்கராய । ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய ।
ஸர்வப⁴த்காகௌ⁴க⁴நிக்ருʼதந்தகாய । அபாரகருணாஸிந்த⁴வே । ப⁴க³வதே ।
ப⁴க்ததத்பராய ॥ 1000 ॥

இதி ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gopal:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil