Dakshinamurthy Stotram 3 In Tamil

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் -3 ॥மௌநவ்யாக்²யா ப்ரகடித பரப்³ரஹ்மதத்த்வம் யுவாநம்வர்ஷிஷ்டா²ந்தே வஸத்³ருஷிக³ணைராவ்ருதம் ப்³ரஹ்மநிஷ்டை²꞉ ।ஆசார்யேந்த்³ரம் கரகலித சிந்முத்³ரமாநந்த³மூர்திம்ஸ்வாத்மாராமம் முதி³தவத³நம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥ 1 ॥ வடவிடபிஸமீபேபூ⁴மிபா⁴கே³ நிஷண்ணம்ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா³தாரமாராத் ।த்ரிபு⁴வநகு³ருமீஶம் த³க்ஷிணாமூர்திதே³வம்ஜநநமரணது³꞉க²ச்சே²த³த³க்ஷம் நமாமி ॥ 2 ॥ சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்³தா⁴꞉ ஶிஷ்யா கு³ருர்யுவா ।கு³ரோஸ்து மௌநம் வ்யாக்²யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி²ந்நஸம்ஶயா꞉ ॥ 3 ॥ நித⁴யே ஸர்வவித்³யாநாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।கு³ரவே ஸர்வலோகாநாம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம꞉ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Kannada

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂವರ್ಷಿಷ್ಠಾಂತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ ।ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ ।ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥ ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುರುರ್ಯುವಾ ।ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥ ೩ ॥ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ।ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Telugu

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Telugu Lyrics ॥ ॥ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ॥మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానంవర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తింస్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ ౧ ॥ వటవిటపిసమీపేభూమిభాగే నిషణ్ణంసకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ ।త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవంజననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి ॥ ౨ ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యా గురుర్యువా ।గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ౩ ॥ నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణామ్ ।గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥ ౪ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Sanskrit

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् ॥मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानंवर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिंस्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ १ ॥ वटविटपिसमीपेभूमिभागे निषण्णंसकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवंजननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥ २ ॥ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा ।गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥ ३ ॥ निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् ।गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In English

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 English Lyrics ॥ ॥ śrī dakṣiṇāmūrti stōtram ॥maunavyākhyā prakaṭita parabrahmatattvaṁ yuvānaṁvarṣiṣṭhāntē vasadr̥ṣigaṇairāvr̥taṁ brahmaniṣṭhaiḥ ।ācāryēndraṁ karakalita cinmudramānandamūrtiṁsvātmārāmaṁ muditavadanaṁ dakṣiṇāmūrtimīḍē ॥ 1 ॥ vaṭaviṭapisamīpēbhūmibhāgē niṣaṇṇaṁsakalamunijanānāṁ jñānadātāramārāt ।tribhuvanagurumīśaṁ dakṣiṇāmūrtidēvaṁjananamaraṇaduḥkhacchēdadakṣaṁ namāmi ॥ 2 ॥ citraṁ vaṭatarōrmūlē vr̥ddhāḥ śiṣyā gururyuvā ।gurōstu maunaṁ vyākhyānaṁ śiṣyāstucchinnasaṁśayāḥ ॥ 3 ॥ nidhayē sarvavidyānāṁ bhiṣajē bhavarōgiṇām ।guravē sarvalōkānāṁ dakṣiṇāmūrtayē namaḥ ॥ … Read more

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ sridaksinamurtyastottarasatanamastotram ॥srimedhadaksinamurtyastottarasatanamastotrammulamantravarnadyatmakam sridevyuvaca –bhagavandevadevesa mantrarnastavamuttamam ।daksinamurtidevasya krpaya vada me prabho ॥ 1 ॥ srimahadeva uvaca –sadhu prstam mahadevi sarvalokahitaya te ।vaksyami paramam guhyam mantrarnastavamuttamam ॥ 2 ॥ rsischando devatanganyasadikamanuttamam ।mulamantravadasyapi drastavyam sakalam hi tat ॥ 3 ॥ dhyanam –bhasmavyapandurangah sasisakaladharo jnanamudraksamala-vinapustairvirajatkarakamaladharo yogapattabhiramah ।vyakhyapithe nisanne munivaranikaraih sevyamanah … Read more

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীদক্ষিণামূর্ত্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥শ্রীমেধাদক্ষিণামূর্ত্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্মূলমন্ত্রবর্ণাদ্যাত্মকং শ্রীদেব্যুবাচ –ভগবন্দেবদেবেশ মন্ত্রার্ণস্তবমুত্তমম্ ।দক্ষিণামূর্তিদেবস্য কৃপয়া বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ –সাধু পৃষ্টং মহাদেবি সর্বলোকহিতায় তে ।বক্ষ্যামি পরমং গুহ্যং মন্ত্রার্ণস্তবমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ ঋষিশ্ছন্দো দেবতাঙ্গন্যাসাদিকমনুত্তমম্ ।মূলমন্ত্রবদস্যাপি দ্রষ্টব্যং সকলং হি তত্ ॥ ৩ ॥ ধ্যানম্ –ভস্মব্যাপাণ্ডুরাঙ্গঃ শশিশকলধরো জ্ঞানমুদ্রাক্ষমালা-বীণাপুস্তৈর্বিরাজত্করকমলধরো য়োগপট্টাভিরামঃ ।ব্যাখ্যাপীঠে নিষণ্ণে মুনিবরনিকরৈঃ সেব্যমানঃ … Read more

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ಮೂಲಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ।ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾಯ ತೇ ।ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 2 ॥ ಋಷಿಶ್ಛನ್ದೋ ದೇವತಾಂಗನ್ಯಾಸಾದಿಕಮನುತ್ತಮಮ್ ।ಮೂಲಮನ್ತ್ರವದಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಹಿ ತತ್ ॥ 3 ॥ ಧ್ಯಾನಮ್ –ಭಸ್ಮವ್ಯಾಪಾಂಡುರಾಂಗಃ ಶಶಿಶಕಲಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ-ವೀಣಾಪುಸ್ತೈರ್ವಿರಾಜತ್ಕರಕಮಲಧರೋ ಯೋಗಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಃ ।ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣೇ ಮುನಿವರನಿಕರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಃ … Read more

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્મૂલમન્ત્રવર્ણાદ્યાત્મકં શ્રીદેવ્યુવાચ –ભગવન્દેવદેવેશ મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ ।દક્ષિણામૂર્તિદેવસ્ય કૃપયા વદ મે પ્રભો ॥ ૧ ॥ શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –સાધુ પૃષ્ટં મહાદેવિ સર્વલોકહિતાય તે ।વક્ષ્યામિ પરમં ગુહ્યં મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥ ઋષિશ્છન્દો દેવતાઙ્ગન્યાસાદિકમનુત્તમમ્ ।મૂલમન્ત્રવદસ્યાપિ દ્રષ્ટવ્યં સકલં હિ તત્ ॥ ૩ ॥ ધ્યાનમ્ –ભસ્મવ્યાપાણ્ડુરાઙ્ગઃ શશિશકલધરો જ્ઞાનમુદ્રાક્ષમાલા-વીણાપુસ્તૈર્વિરાજત્કરકમલધરો યોગપટ્ટાભિરામઃ ।વ્યાખ્યાપીઠે નિષણ્ણે મુનિવરનિકરૈઃ સેવ્યમાનઃ … Read more

Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രംമൂലമന്ത്രവര്‍ണാദ്യാത്മകം ശ്രീദേവ്യുവാച –ഭഗവന്ദേവദേവേശ മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം ।ദക്ഷിണാമൂര്‍തിദേവസ്യ കൃപയാ വദ മേ പ്രഭോ ॥ 1 ॥ ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച –സാധു പൃഷ്ടം മഹാദേവി സര്‍വലോകഹിതായ തേ ।വക്ഷ്യാമി പരമം ഗുഹ്യം മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം ॥ 2 ॥ ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാങ്ഗന്യാസാദികമനുത്തമം ।മൂലമന്ത്രവദസ്യാപി ദ്രഷ്ടവ്യം സകലം ഹി തത് ॥ 3 ॥ ധ്യാനം –ഭസ്മവ്യാപാണ്ഡുരാങ്ഗഃ ശശിശകലധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാക്ഷമാലാ-വീണാപുസ്തൈര്‍വിരാജത്കരകമലധരോ യോഗപട്ടാഭിരാമഃ ।വ്യാഖ്യാപീഠേ നിഷണ്ണേ മുനിവരനികരൈഃ സേവ്യമാനഃ … Read more