Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Tamil

॥ Dakshinamurti Varnamala Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ த³க்ஷிணாமூர்திவர்ணமாலாஸ்தோத்ரம் ॥

த³க்ஷிணாமூர்திசதுர்விம்ʼஶதிவர்ணமாலாஸ்தோத்ரம் ।

ௐமித்யேதத்³யஸ்ய பு³தை⁴ர்நாம க்³ருʼஹீதம்ʼ
யத்³பா⁴ஸேத³ம்ʼ பா⁴தி ஸமஸ்தம்ʼ வியதா³தி³ ।
யஸ்யாஜ்ஞாத꞉ ஸ்வஸ்வபத³ஸ்தா² விதி⁴முக்²யா-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 1 ॥

நம்ராங்கா³ணாம்ʼ ப⁴க்திமதாம்ʼ ய꞉ புருஷார்தா²-
ந்த³த்வா க்ஷிப்ரம்ʼ ஹந்தி ச தத்ஸர்வவிபத்தீ꞉ ।
பாதா³ம்போ⁴ஜாத⁴ஸ்தனிதாபஸ்ம்ருʼதிமீஶம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 2 ॥

மோஹத்⁴வஸ்த்யை வைணிகவையாஸிகிமுக்²யா꞉
ஸம்ʼவின்முத்³ராபுஸ்தகவீணாக்ஷகு³ணான்யம் ।
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜைர்பி³ப்⁴ரதமாராதி⁴தவந்த-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 3 ॥

ப⁴த்³ராரூட⁴ம்ʼ ப⁴த்³ரத³மாராத⁴யித்ருʼணாம்ʼ
ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴பூர்வகமீஶம்ʼ ப்ரணமந்தி ।
ஆதி³த்யா யம்ʼ வாஞ்சி²தஸித்³த்⁴யை கருணாப்³தி⁴ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 4 ॥

க³ர்பா⁴ந்த꞉ஸ்தா²꞉ ப்ராணின ஏதே ப⁴வபாஶ-
ச்சே²தே³ த³க்ஷம்ʼ நிஶ்சிதவந்த꞉ ஶரணம்ʼ யம் ।
ஆராத்⁴யாங்க்⁴ரிப்ரஸ்பு²ரத³ம்போ⁴ருஹயுக்³மம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 5 ॥

வக்த்ரம்ʼ த⁴ன்யா꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதிவார்தே⁴ரதிமாத்ரா-
த்³பீ⁴தா꞉ ஸந்த꞉ பூர்ணஶஶாங்கத்³யுதி யஸ்ய ।
ஸேவேந்தே(அ)த்⁴யாஸீனமனந்தம்ʼ வடமூலம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 6 ॥

தேஜ꞉ஸ்தோமைரங்க³த³ஸங்க⁴ட்டிதபா⁴ஸ்வ-
ந்மாணிக்யோத்தை²ர்பா⁴ஸிதவிஶ்வோ ருசிரைர்ய꞉ ।
தேஜோமூர்திம்ʼ கா²னிலதேஜ꞉ப்ரமுகா²ப்³தி⁴ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 7 ॥

த³த்⁴யாஜ்யாதி³த்³ரவ்யககர்மாண்யகி²லானி
த்யக்த்வா காங்க்ஷா கர்மப²லேஷ்வத்ர கரோதி ।
யஜ்ஜிஜ்ஞாஸாம்ʼ ரூபப²லார்தீ² க்ஷிதிதே³வ-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 8 ॥

க்ஷிப்ரம்ʼ லோகே யம்ʼ ப⁴ஜமான꞉ ப்ருʼது²புண்ய꞉
ப்ரத்⁴வஸ்தாதி⁴꞉ ப்ரோஜ்ஜி²தஸம்ʼஸ்ருʼத்யகி²லார்தி꞉ ।
ப்ரத்யக்³பூ⁴தம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ஸன்ரமதே ய-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 9 ॥

ணானேத்யேவம்ʼ யன்மனுமத்⁴யஸ்தி²தவர்ணா-
ந்ப⁴க்தா꞉ காலே வர்ணக்³ருʼஹீத்யை ப்ரஜபந்த꞉ ।
மோத³ந்தே ஸம்ப்ராப்தஸமஸ்தஶ்ருதிதந்த்ரா-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 10 ॥

மூர்திஶ்சா²யாநிர்ஜிதமந்தா³கினிகுந்த³-
ப்ராலேயாம்போ⁴ராஶிஸுதா⁴பூ⁴திஸுரேபா⁴ ।
யஸ்யாப்⁴ராபா⁴ ஹாஸவிதௌ⁴ த³க்ஷஶிரோதி⁴-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 11 ॥

தப்தஸ்வர்ணச்சா²யஜடாஜூடகடாஹ-
ப்ரோத்³யத்³வீசீவல்லிவிராஜத்ஸுரஸிந்து⁴ம் ।
நித்யம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ நித்யநிரஸ்தாகி²லதோ³ஷம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 12 ॥

யேன ஜ்ஞாதேனைவ ஸமஸ்தம்ʼ விதி³தம்ʼ ஸ்யா-
த்³யஸ்மாத³ன்யத்³வஸ்து ஜக³த்யாம்ʼ ஶஶஶ்ருʼங்க³ம் ।
யம்ʼ ப்ராப்தானாம்ʼ நாஸ்தி பரம்ʼ ப்ராப்யமநாதி³ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 13 ॥

மத்தோ மாரோ யஸ்ய லலாடாக்ஷிப⁴வாக்³னி-
ஸ்பூ²ர்ஜத்கீலப்ரோஷிதப⁴ஸ்மீக்ருʼததே³ஹ꞉ ।
தத்³ப⁴ஸ்மாஸீத்³யஸ்ய ஸுஜாத꞉ படவாஸ-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 14 ॥

ஹ்யம்போ⁴ராஶௌ ஸம்ʼஸ்ருʼதிரூபே லுட²தாம்ʼ த-
த்பாரம்ʼ க³ந்தும்ʼ யத்பத³ப⁴க்திர்த்³ருʼட⁴னௌகா ।
ஸர்வாராத்⁴யம்ʼ ஸர்வக³மானந்த³பயோநிதி⁴ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 15 ॥

மேதா⁴வீ ஸ்யாதி³ந்து³வதம்ʼஸம்ʼ த்⁴ருʼதவீணம்ʼ
கர்பூராப⁴ம்ʼ புஸ்தகஹஸ்தம்ʼ கமலாக்ஷம் ।
சித்தே த்⁴யாயன்யஸ்ய வபுர்த்³ராங்நிமிஷார்த⁴ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 16 ॥

தா⁴ம்னாம்ʼ தா⁴ம ப்ரௌட⁴ருசீனாம்ʼ பரமம்ʼ ய-
த்ஸூர்யாதீ³னாம்ʼ யஸ்ய ஸ ஹேதுர்ஜக³தா³தே³꞉ ।
ஏதாவான்யோ யஸ்ய ந ஸர்வேஶ்வரமீட்³யம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 17 ॥

ப்ரத்யாஹாரப்ராணநிரோதா⁴தி³ஸமர்தை²-
ர்ப⁴க்தைர்தா³ந்தை꞉ ஸம்ʼயதசித்தைர்யதமானை꞉ ।
ஸ்வாத்மத்வேன ஜ்ஞாயத ஏவ த்வரயா ய-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 18 ॥

ஜ்ஞாம்ʼஶீபூ⁴தான்ப்ராணின ஏதான்ப²லதா³தா
சித்தாந்த꞉ஸ்த²꞉ ப்ரேரயதி ஸ்வே ஸகலே(அ)பி ।
க்ருʼத்யே தே³வ꞉ ப்ராக்தனகர்மானுஸர꞉ ஸம்ʼ-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 19 ॥

ப்ரஜ்ஞாமாத்ரம்ʼ ப்ராபிதஸம்பி³ந்நிஜப⁴க்தம்ʼ
ப்ராணாக்ஷாதே³꞉ ப்ரேரயிதாரம்ʼ ப்ரணவார்த²ம் ।
ப்ராஹு꞉ ப்ராஜ்ஞா விதி³தானுஶ்ரவதத்த்வா-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 20 ॥

யஸ்யாஞ்ஜ்ஞாநாதே³வ ந்ருʼணாம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼதிபோ³தோ⁴
யஸ்ய ஜ்ஞாநாதே³வ விமோக்ஷோ ப⁴வதீதி ।
ஸ்பஷ்டம்ʼ ப்³ரூதே வேத³ஶிரோ தே³ஶிகமாத்³யம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 21 ॥

ச²ன்னே(அ)வித்³யாரூபபடேனைவ ச விஶ்வம்ʼ
யத்ராத்⁴யஸ்தம்ʼ ஜீவபரேஶத்வமபீத³ம் ।
பா⁴னோர்பா⁴னுஷ்வம்பு³வத³ஸ்தாகி²லபே⁴த³ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 22 ॥

ஸ்வாபஸ்வப்னௌ ஜாக்³ரத³வஸ்தா²பி ந யத்ர
ப்ராணஶ்வேத꞉ ஸர்வக³தோ ய꞉ ஸகலாத்மா ।
கூடஸ்தோ² ய꞉ கேவலஸச்சித்ஸுக²ரூப-
ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 23 ॥

ஹா ஹேத்யேவம்ʼ விஸ்மயமீயுர்முனிமுக்²யா
ஜ்ஞாதே யஸ்மின்ஸ்வாத்மதயானாத்மவிமோஹ꞉ ।
ப்ரத்யக்³பூ⁴தே ப்³ரஹ்மணி யாத꞉ கத²மித்த²ம்ʼ
தம்ʼ ப்ரத்யஞ்சம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ரம்ʼ கலயாமி ॥ 24 ॥

யைஷா ரம்யைர்மத்தமயூராபி⁴த⁴வ்ருʼத்தை-
ராதௌ³ க்ல்ருʼப்தா யன்மனுவர்ணைர்முனிப⁴ங்கீ³ ।
தாமேவைதாம்ʼ த³க்ஷிணவக்த்ர꞉ க்ருʼபயாஸா-
வூரீகுர்யாத்³தே³ஶிகஸம்ராட் பரமாத்மா ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ʼஸபரிவ்ரஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரிகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருʼதௌ
ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திவர்ணமாலாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Si Dakshinamurthy Stotras » Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Sanskrit » English » Marathi » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu

Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Tamil
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top