Skanda Veda Pada Stava In Tamil

॥ Skanda Veda Pada Stava Tamil Lyrics ॥

॥ ஸ்கந்த³ வேத³பாத³ ஸ்தவ꞉ ॥
யோ தே³வாநாம் புரோ தி³த்ஸுரர்தி²ப்⁴யோ வரமீப்ஸிதம் ।
அக்³ரே ஸ்தி²த꞉ ஸ விக்⁴நேஶோ மமாந்தர்ஹ்ருத³யே ஸ்தி²த꞉ ॥ 1 ॥

மஹ꞉ புரா வை பு³த⁴ஸைந்த⁴வஶ்ரீ-
-ஶராடவீமத்⁴யக³தம் ஹ்ருத³ந்த꞉ ।
ஶ்ரீகண்ட²பா²லேக்ஷணஜாதமீடே³
தத்புஷ்கரஸ்யாயதநாத்³தி⁴ ஜாதம் ॥ 2 ॥

மஹோ கு³ஹாக்²யம் நிக³மாந்தபங்க்தி
ம்ருக்³யாங்க்⁴ரிபங்கேருஹயுக்³மமீடே³ ।
ஸாம்போ³ வ்ருஷஸ்த²꞉ ஸுதத³ர்ஶநோத்கோ
யத்பர்யபஶ்யத்ஸரிரஸ்ய மத்⁴யே ॥ 3 ॥

த்வாமேவ தே³வம் ஶிவபா²லநேத்ர-
-மஹோவிவர்தம் பரமாத்மரூபம் ।
திஷ்ட²ன் வ்ரஜன் ஜாக்³ரத³ஹம் ஶயாந꞉
ப்ராணேந வாசா மநஸா பி³ப⁴ர்மி ॥ 4 ॥

நமோ ப⁴வாநீதநுஜாய தே(அ)ஸ்து
விஜ்ஞாததத்த்வா முநய꞉ புராணா꞉ ।
யமேவ ஶம்பு⁴ம் ஹரிமப்³ஜயோநிம்
யமிந்த்³ரமாஹுர்வருணம் யமாஹு꞉ ॥ 5 ॥

கோடீரகோடிஸ்த²மஹார்க⁴கோடி-
-மணிப்ரபா⁴ஜாலவ்ருதம் கு³ஹம் த்வாம் ।
அநந்யசேதா꞉ ப்ரணவாப்³ஜஹம்ஸம்
வேதா³ஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ॥ 6 ॥

ஸ நோ(அ)வது ஸ்வாலிகபங்க்திஜீவ-
-க்³ரஹம் க்³ருஹீதாயத சந்த்³ரக²ண்ட³꞉ ।
கு³ஹாத³ஸீயந்தமித³ம் ஸ்வரூபம்
பராத்பரம் யந்மஹதோ மஹாந்தம் ॥ 7 ॥

ஸ்வர்கா³பகா³மத்⁴யக³புண்ட³ரீக-
-த³ளப்ரபா⁴ஜைத்ரவிளோசநஸ்ய ।
அக்ஷ்ணாம் ஸஹஸ்ரேண விளோக்யமாநம்
ந ஸந்த்³ருஶே திஷ்ட²தி ரூபமஸ்ய ॥ 8 ॥

ஹேமத்³விஷத்குண்ட³லமண்ட³லாட்⁴ய-
-க³ண்ட³ஸ்த²லீமண்டி³ததுண்ட³ஶோப⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்ம த்வமேவேதி கு³ஹோ முநீந்த்³ரை꞉
ஹ்ருதா³ மநீஷா மநஸா(அ)பி⁴க்லப்த꞉ ॥ 9 ॥

ஸுபக்வபி³ம்பா³த⁴ரகாந்திரக்த-
-ஸந்த்⁴யாம்ருகா³ங்காயிதத³ந்தபங்க்தி꞉ ।
கு³ஹஸ்ய ந꞉ பாது விளோலத்³ருஷ்டி꞉
யேநாவ்ருதம் க²ம் ச தி³வம் மஹீம் ச ॥ 10 ॥

கரீந்த்³ரஶுண்டா³யிததோ³꞉ப்ரகாண்ட³
த்³விஷட்ககேயூரவிராஜமாநம் ।
கு³ஹம் ம்ருடா³நீப⁴வமப்ரமேயம்
ந சக்ஷுஷா பஶ்யதி கஶ்சநைநம் ॥ 11 ॥

ஸ்வகீயதோ³ர்த³ண்ட³க்³ருஹீதசண்ட³-
-கோத³ண்ட³ நிர்முக்த ப்ருஷத்கஷண்டை³꞉ ।
த்ரிவிஷ்டபாந்த⁴ங்கரணைரஶூந்யான்
ய꞉ ஸப்தலோகாநக்ருணோத்³தி³ஶஶ்ச ॥ 12 ॥

ஸௌவர்ணஹாராதி³விபூ⁴ஷணோஜ்ஜ்வல-
-ந்மணிப்ரபா⁴லீட⁴ விஶாலவக்ஷா꞉ ।
ஸ்கந்த³꞉ ஸ மாம் பாது ஜிதாப்³ஜயோநி꞉
அஜாயமாநோ ப³ஹுதா⁴ விஜாயதே ॥ 13 ॥

தே³வ꞉ ஸ வைஹாரிகவேஷதா⁴ரீ
லீலாக்ருதாஶேஷஜக³த்³விமர்த³꞉ ।
ஶிகி²த்⁴வஜ꞉ பாது ப⁴யங்கரேப்⁴யோ
ய꞉ ஸப்தஸிந்தூ⁴நத³தா⁴த்ப்ருதி²வ்யாம் ॥ 14 ॥

ஷடா³நநோ த்³வாத³ஶபா³ஹுத³ண்ட³꞉
ஶ்ருத்யந்தகா³மீ த்³விஷடீ³க்ஷணாட்⁴ய꞉ ।
பீ⁴தாய மஹ்யம் கி³ரிஜாதநூஜோ
ஹிரண்யவர்ணஸ்த்வப⁴யம் க்ருணோது ॥ 15 ॥

யோ தா³நவாநீகப⁴யங்கராடவீ
ஸமூலகோத்பாடநசண்ட³வாத꞉ ।
ஷாண்மாதுர꞉ ஸம்ஹ்ருத ஸர்வஶத்ரு꞉
அதை²கராஜோ ஹ்யப⁴வஜ்ஜநாநாம் ॥ 16 ॥

அதீவ பா³ல꞉ ப்ரவயா꞉ குமாரோ
வர்ணீ யுவா ஷண்முக² ஏகவக்த்ர꞉ ।
இத்த²ம் மஹஸ்தத்³ப³ஹுதா⁴(ஆ)விராஸீ-
-த்³யதே³கமவ்யக்தமநந்தரூபம் ॥ 17 ॥

யதீ³யமாயாவரணாக்²யஶக்தி
திரோஹிதாந்த꞉ கரணா ஹி மூடா⁴꞉ ।
ந ஜாநதே த்வாம் கு³ஹ தம் ப்ரபத்³யே
பரேண நாகம் நிஹிதம் கு³ஹாயாம் ॥ 18 ॥

கு³ரூபதே³ஶாதி⁴க³தேந யோக³-
-மார்கே³ண ஸம்ப்ராப்ய ச யோகி³நஸ்த்வாம் ।
கு³ஹம் பரம் ப்³ரஹ்ம ஹ்ருத³ம்பு³ஜஸ்த²ம்
விப்⁴ராஜதே³தத்³யதயோ விஶந்தி ॥ 19 ॥

யோ தே³வஸேநாபதிராத³ராத்³வை
ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ர்தே³வக³ணைரபி⁴ஷ்டுத꞉ ।
தம் தே³வஸேநாந்யமஹம் ப்ரபத்³யே
விஶ்வம் புராணம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 20 ॥

ஹ்ருத³ம்பு³ஜாந்தர்த³ஹராக்³ரவர்தி
க்ருஶாநுமத்⁴யஸ்த²பராத்மரூபாத் ।
கு³ஹாத்ஸுஸூக்ஷ்மாந்முநய꞉ ப்ரதீயு-
-ரத꞉ பரம் நாந்யத³ணீயஸம் ஹி ॥ 21 ॥

தப꞉ ப்ரஸந்நேஶப³ஹுப்ரத³த்த-
-வரப்ரமத்தாஸுரபீ⁴திபா⁴ஜாம் ।
ஸுபர்வணாம் ஸ்கந்த³ ப⁴வான் ஶரண்ய꞉
இந்த்³ரஸ்ய விஷ்ணோர்வருணஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ ॥ 22 ॥

ஸ ஏவ தே³வோ கி³ரிஜாகுமாரோ
ராஜா ஸ மித்ரம் ஸ ஹி நோ வரேண்ய꞉ ।
ப்⁴ராதா ஸ ப³ந்து⁴꞉ ஸ கு³ரு꞉ ஸ்வஸா ச
ஸ ஏவ புத்ர꞉ ஸ பிதா ச மாதா ॥ 23 ॥

ஸ்வராஜ்யதா³த்ரே ஸ்வஸுதாம் விதீர்ய
தாம் தே³வஸேநாம் ஸுகுமாரகா³த்ராம் ।
ஆராத⁴யத்யந்வஹமாம்பி³கேயம்
இந்த்³ரோ ஹவிஷ்மாந்ஸக³ணோ மருத்³பி⁴꞉ ॥ 24 ॥

தே³வேந யேநாலகு⁴விக்ரமேண
ஹதேஷு ஸர்வேஷ்வபி தா³நவேஷு ।
புரேவ தே³வா꞉ ஸ்வபதே³(அ)தி⁴சக்ரு꞉
இந்த்³ரஶ்ச ஸம்ராட்³வருணஶ்ச ராஜா ॥ 25 ॥

ஷாண்மாதுரோ(அ)ஸௌ ஜக³தாம் ஶரண்ய-
-ஸ்தேஜோ(அ)ந்நமாப꞉ பவநஶ்ச பூ⁴த்வா ।
ஸம்ரக்ஷணாயைவ ஜக³த்ஸு தே³வோ
விவேஶ பூ⁴தாநி சராசராணி ॥ 26 ॥

See Also  300 Names Of Sharada Trishati In Tamil

கரௌ யுவாமஞ்ஜலிமேவ நித்யம்
உமாங்க³ஜாதாய வித⁴த்தமஸ்மை ।
ஏஷ ப்ரஸந்ந꞉ ஸுகுமாரமூர்தி-
-ரஸ்மாஸு தே³வோ த்³ரவிணம் த³தா⁴து ॥ 27 ॥

நிதி⁴꞉ கலாநாமுத³தி⁴ர்த³யாநாம்
பதிர்ஜநாநாம் ஸரணிர்முநீநாம் ।
கதா³ ப்ரஸீதே³ந்மயி பார்வதேய꞉
பிதா விராஜாம்ருஷபோ⁴ ரயீணாம் ॥ 28 ॥

ஸௌந்த³ர்யவல்லீதநுஸௌகுமார்ய-
-ஸரோஜபுஷ்பந்த⁴யமாநஸோ ய꞉ ।
சசார காந்தாரபதே²ஷு தே³வ꞉
ஸ நோ த³தா³து த்³ரவிணம் ஸுவீர்யம் ॥ 29 ॥

இதோ(அ)பி ஸௌந்த³ர்யவத³ஸ்து தே³ஹ-
-மிதீவ ஹுத்வா ஶிவபா²லநேத்ரே ।
ஜாதஸ்தத꞉ கிம் ஸ குமார ஏவ
காமஸ்தத³க்³ரே ஸமவர்ததாதி⁴ ॥ 30 ॥

முமுக்ஷுலோகா꞉ ஶ்ருணுத ப்ரியம் வோ
ப⁴ஜத்⁴வமேநம் கி³ரிஜாகுமாரம் ।
அஸ்யைவ தே³வஸ்ய பராத்மதேதி
ஹ்ருதி³ ப்ரதீஷ்யா கவயோ மநீஷா ॥ 31 ॥

தே⁴நுர்ப³ஹ்வீ꞉ காமதோ³க்³த்⁴ரீ꞉ ஸுவத்ஸா꞉
குண்டோ³த்⁴நீர்கா³ தே³ஹி நஸ்த்வம் ஸஹஸ்ரம் ।
ப⁴க்தார்திக்⁴நம் தே³வதே³வம் ஷடா³ஸ்யம்
வித்³மாஹி த்வா கோ³பதிம் ஶூரகோ³நாம் ॥ 32 ॥

வந்தா³மஹே ப³ர்ஹிணவாஹநஸ்தி²தம்
வநீபகாஶேஷமநீஷிதப்ரத³ம் ।
தோஷ்டூயமாநம் ப³ஹுதா⁴ பதே³ பதே³
ஸங்க்ரந்த³நேநாநிமிஷேண ஜிஷ்ணுநா ॥ 33 ॥

தி³க்³ப்⁴யோ த³ஶப்⁴ய꞉ பரித꞉ புந꞉ புந꞉
பர꞉ ஶதாயாதஸிஷேவிஷாவதாம் ।
அநுக்³ரஹாயைவ ஷடா³நநோ ஹ்யஸௌ
ப்ரத்யங்க்³முக²ஸ்திஷ்ட²தி விஶ்வதோமுக²꞉ ॥ 34 ॥

கூர்ம꞉ ப²ணீந்த்³ரஶ்ச ததா² ப²ணாப்⁴ருதோ
தி³க்³த³ந்திநஶ்சைவ குலாசலா அபி ।
பூ⁴த்வா(அ)ம்பி³கேய꞉ ப்ரதி²த꞉ ப்ரதாபவான்
ப்³ரஹ்மாத்⁴யதிஷ்ட²த்³பு⁴வநாநி தா⁴ரயன் ॥ 35 ॥

யோ வை ஸ்கந்த³꞉ ப்ருஷ்ட꞉ ஶம்போ⁴꞉ ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் ப்³ரஹ்மாத்³வைதம் ।
ஓங்காரார்த²ம் ப்ராஹ ஸ்மேத்த²ம் ஸுப்³ரஹ்மண்யோம் ஸுப்³ரஹ்மண்யோம் ॥ 36 ॥

யோ ஜாஹ்வவீஶராரண்யஹ்ரதா³ம்போ⁴ஜே ப³பௌ⁴ புரா ।
தஸ்மை நம꞉ ஷண்முகா²ய மஹாஸேநாய தீ⁴மஹி ॥ 37 ॥

யத்³த³க்ஷிணகராம்போ⁴ஜமிஷ்டத³ம் ஸ்வாநுஜீவிநாம் ।
தேப்⁴ய இந்த்³ராதி³ஸேநாநாம் ஸேநாநிப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ॥ 38 ॥

தே³வதாநாம்ருஷீணாம் ச ப⁴க்தாநாமபி யோகி³நாம் ।
பூ⁴தாநாமபி வீராணாம் பதீநாம் பதயே நம꞉ ॥ 39 ॥

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹேஶாந பீ⁴தேப்⁴ய꞉ ஶூரபத்³மந꞉ ।
ஸுநாஸீரமுகே²ப்⁴யஸ்த்வம் ஸ்வஸ்திதா³ அப⁴யங்கர꞉ ॥ 40 ॥

கடாக்ஷவீக்ஷணாபாஸ்த நிகி²லவ்யாதி⁴ப³ந்த⁴ந ।
தே³வஸேநாபதே ஸ்வாமின் அபி⁴ த்வா ஶூர நூநும꞉ ॥ 41 ॥

அந்தஶ்சரஸி பூ⁴தேஷு த்வமேக꞉ ஸூக்ஷ்மரூபத꞉ ।
த்வமேவ நிக³மாந்தேஷு பரமாத்மா வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 42 ॥

மஹீ த்³யௌரந்தரிக்ஷம் ச வாயுராபோ(அ)நலோ(அ)ம்ப³ரம் ।
ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஜக³ந்நாத² த்வயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 43 ॥

ஶைஶவே த்வம் மஹாஸேந ப³ந்தீ³க்ருத்ய ப்ரஜாபதிம் ।
அஸ்ராக்ஷீஸ்தாந்யதா²பூர்வம் மநுஷ்யா꞉ பஶவஶ்ச யே ॥ 44 ॥

வேதா³ந்தகந்த³ரீவர்தி கு³ஹாஶயஷடா³நநே ।
த்ரிலோகீயம் த்வயி விபோ⁴ நாவீவாந்த꞉ ஸமாஹிதா ॥ 45 ॥

கலா முஹூர்தா꞉ காஷ்டா²ஶ்ச மாஸா வர்ஷா யுகா³நி ச ।
த்வயி வல்லீஶ நிஹிதா நிமேஷாஸ்த்ருடிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 46 ॥

ரோக³காந்தாரதா³வாக்³நே ம்ருத்யுகக்ஷஹுதாஶந ।
ஶூரக்⁴ந த்வத்ப்ரதாபேந ரேஜதீ ரோத³ஸீ உபே⁴ ॥ 47 ॥

பரம் ப்³ரஹ்ம விசிந்வந்தோ ஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜமத்⁴யக³ம் ।
யோகி³நோ நாரதா³த்³யாஸ்த்வாம் ஸதா³ பஶ்யந்தி ஸூரய꞉ ॥ 48 ॥

ஹதஶூரமுகா²ஶேஷதை³தேயம் த்வாம் கு³ஹாஸ்துவன் ।
அக்³நாவிஷ்ணூ சேந்த்³ரவாயூ ஸோமோ தா⁴தா ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ॥ 49 ॥

வாசாலயஸ்யவாசம் த்வம் ஸசக்ஷு꞉ குருஷே(அ)த்³ருஶம் ।
ஆஶ்ரிதேப்⁴யோ ஜக³ந்நாத² ஶிவோ ந꞉ ஸுமநா ப⁴வ ॥ 50 ॥

ஸ ஏவ ஜக³த꞉ கர்தா ப⁴ர்தா ஹர்தா ஜக³த்³கு³ரு꞉ ।
குமார꞉ ஸச்சிதா³நந்த³꞉ ஸோ(அ)க்ஷர꞉ பரம꞉ ஸ்வராட் ॥ 51 ॥

அஸுரான் ஶூரபத்³மாதீ³ன் ஹத்வா ஶரவணோத்³ப⁴வ꞉ ।
தே³வான் ஸ்வஸ்வபதே³ க்ருத்வா ஸம்ராடே³கோ விராஜஸி ॥ 52 ॥

தவ த்³ருஷ்ட்வா விஶ்வரூபம் ஸஹர்ஷப⁴யவேபது² ।
த்வாமஸ்துவந்நாதி³தேயா꞉ ப்³ருஹஸ்பதிபுரோஹிதா꞉ ॥ 53 ॥

கிந்நரா க³ருடா³ நாகா³ யக்ஷா꞉ ஸாத்⁴யா மருத்³க³ணா꞉ ।
ஐந்த்³ரீஶம் த்வாமஹரஹ꞉ விஶ்வே தே³வா உபாஸதே ॥ 54 ॥

See Also  Sri Mukambika Stotram In Tamil

விஶ்வாஸாந்மாநுஷீணாம் ச ப்ரஜாநாம் பஶுபக்ஷிணாம் ।
சராசராணாம் ஜக³தாம் த்⁴ருவோ ராஜா விஶாமயம் ॥ 55 ॥

அம்போ⁴ஜஸம்வர்திகாஸு ராஜஹம்ஸா இவ ப்ரபோ⁴ ।
மதீ³யஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜே த்⁴ருவஸ்திஷ்டா²விசாசலி꞉ ॥ 56 ॥

லீலாமாத்ரக்ருதாஶேஷபு⁴வநாத்³கி³ரிஜாஸுதாத் ।
அத²ர்வ சாத² ருக்ஸாம யஜுஸ்தஸ்மாத³ஜாயத ॥ 57 ॥

திலே தைலமிவ ப்ரோதம் த³த்⁴ந்யாஜ்யமிவ ஷண்முகே² ।
மணௌ ஸூத்ரமிவ ஸ்யூதம் ப்³ரஹ்ம விஶ்வமித³ம் ஜக³த் ॥ 58 ॥

யஸ்தப்தாதீ³ந்ருஷீன் ஶாபாது³த்³த³தா⁴ர ஹராத்மஜ꞉ ।
மாது꞉ ஸ்தநஸுதா⁴பூரே புத்ர꞉ ப்ரமுதி³தோத⁴யன் ॥ 59 ॥

இஜ்யயா பூஜயா ஸ்துத்யா ப⁴க்த்யா ச பரிசர்யயா ।
த்⁴யாநேந தபஸா ச த்வாம் தே³வம் மநஸி ஈட³தே ॥ 60 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருத்யாக³மாத்³யுக்தகர்மணாம் ப²லதா³யிநே ।
ஸ்கந்தா³ய துப்⁴யம் மகி²பி⁴꞉ ஶ்ரத்³த⁴யா ஹூயதே ஹவி꞉ ॥ 61 ॥

மூர்தா⁴ த்³யௌரம்ப³ரம் நாபி⁴ரூரூ பூ⁴ரதலம் பதே³ ।
ஷண்முக²ஸ்யேத்யேவமாஹு꞉ அந்தர்விஶ்வமித³ம் ஜக³த் ॥ 62 ॥

ப⁴க்தஸந்தாபஶமந ப்ராவ்ருஷேண்யக⁴நாக⁴நாத் ।
ஸ்கந்தா³த³ந்யம் மநோ மாகா³꞉ ஸ த்³ருஷ்டோ ம்ருட³யாதி ந꞉ ॥ 63 ॥

ஜிஹ்வே த்வமுச்சைர்நிஸ்தந்த்³ரா ராத்ரிந்தி³வமபி⁴ஷ்டுஹி ।
தே³வஸேநம் மஹாஸேநம் அது³க்³தா⁴ இவ தே⁴நவ꞉ ॥ 64 ॥

அகலங்கஶரச்சந்த்³ரவிளஸத்த்வந்முக²ஸ்ருதா꞉ ।
மந்த³ஸ்மிதஸுதா⁴தா⁴ராஸ்தா மே க்ருண்வந்து பே⁴ஷஜம் ॥ 65 ॥

தே³வாநீஜிமஹே பூர்வம் தபஶ்சக்ருமஹே புரா ।
யத்³கு³ஹோ தே³வதாஸ்மாகம் கவிர்க்³ருஹபதிர்யுவா ॥ 66 ॥

மதீ³யஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜநிர்யூஹமணிமஞ்சகே ।
ஷடா³நந த்வத்பாத³꞉ ஸ்யாதி³யான் ப்ராதே³ஶஸம்மித꞉ ॥ 67 ॥

சிரந்தநவச꞉ ஸ்துத்ய꞉ ப்ரணவாம்பு³ஜஷட்பத³꞉ ।
கரோது தே³வஸேநேஶ꞉ ஶிவா ந꞉ ப்ரதி³ஶோ தி³ஶ꞉ ॥ 68 ॥

தை³தேயவத⁴ஸந்நத்³தோ⁴ ப⁴வான் பவநஸாரதி²꞉ ।
த்³விளக்ஷமர்வதோ ஹைமே ரதே² யுக்த்வா(அ)தி⁴திஷ்ட²தி ॥ 69 ॥

க³க³நோச்ச்²ரிதகோத³ண்ட³கிரீடம் ஶூரமாஹவே ।
பி³பே⁴தி³த² த்வம் நாராசை꞉ ஸஹஸ்ரேண ஶதேந ச ॥ 70 ॥

ஐஶால்லலாடநயநாத் ஜாதம் வஹ்நிர்யதா²(அ)ரணே꞉ ।
முமுக்ஷவோ கு³ஹம் ப்³ரஹ்ம விசிந்வந்து மநீஷயா ॥ 71 ॥

ஹிரண்யஜ்யோதிஷம் ஸ்கந்த³ம் யாசத்⁴வம் போ⁴ வநீபகா꞉ ।
ஏஷோ(அ)ர்தி²ந꞉ பூரயதி ப்ரஜயா ச த⁴நேந ச ॥ 72 ॥

ஸந்நிதா⁴ஸ்யதி கிம் ஸ்வாமீ ப⁴வநாம்பு³ருஹேக்ஷண꞉ ।
தாவகம் மஞ்ஜுளம் ரூபம் ஸ்மர்யதே ந ச த்³ருஶ்யதே ॥ 73 ॥

யதஸ்த்வம் ஜக³தாமேஷாம் ஆஶிஷே ஶிகி²வாஹந ।
ததோ தே³ஹி ப³ஹூந்வ்ரீஹீநக்ருஷ்டா யே ச க்ருஷ்டஜா꞉ ॥ 74 ॥

த⁴நதா⁴ந்யக்³ருஹான் புத்ரான் தே³ஹி தே³வ த³யாநிதே⁴ ।
த்வமாஶ்ரிதேஷ்டத³ இதி கர்ணாப்⁴யாம் பூ⁴ரி விஶ்ருதம் ॥ 75 ॥

ப⁴க்தேப்⁴யோ முசுகுந்தா³க்²யப்ரமுகே²ப்⁴யோ யதா² கு³ஹ ।
ப்ராதா³ஸ்ததா² தே³ஹி மஹ்யமச்யுதாம் ப³ஹுளாம் ஶ்ரியம் ॥ 76 ॥

ப⁴க்தான் தத்புத்ரஸுஹ்ருத³꞉ தந்மாத்ருபித்ருஸோத³ரான் ।
பாஹி ஸ்கந்த³ புநஶ்சாஸ்ய த்³விபதோ³ யே சதுஷ்பத³꞉ ॥ 77 ॥

சோரவ்யாக்⁴ரபிஶாசாகு²ஸர்பகீடாதி³பா³த⁴காத் ।
ப⁴க்தாந்நிஶாஸு ஸம்ரக்ஷன் த்ரிஷு லோகேஷு ஜாக்³ருஹி ॥ 78 ॥

தா³நவேஷ்வபி தை³த்யேஷு ராக்ஷஸேஷ்வப்யராதிஷு ।
பிஶாசேஷ்வபி கா³ங்கே³ய விக்ரமஸ்வ மஹாநஸி ॥ 79 ॥

ஆதி⁴பி⁴ர்வ்யாதி⁴பி⁴ஶ்சைவ பீடி³தாநாமஹர்நிஶம் ।
தூ³தாநாம் வபுஷி ஸ்வாமிந்நாஸுவோர்ஜமிஷம் ச ந꞉ ॥ 80 ॥

அதிதீவ்ரேண தபஸா தப்யமாநா அஹர்நிஶம் ।
உபாஸத த்வாம் தப்தாத்³யா꞉ அத² ஹைநம் புரர்ஷய꞉ ॥ 81 ॥

த்⁴யாநாவாஹநபூஜேஜ்யாபரிசர்யாஸ்துதிஷ்வஹம் ।
அஜ்ஞோ மே ஸப²லாம் பூஜாம் க்ருணுஹி ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ॥ 82 ॥

அஸுரான் ராக்ஷஸான் க்ரூரான் தே³வயஜ்ஞவிகா⁴தகான் ।
ஜஹி தே³வேஶ யஸ்மாத்த்வம் ரக்ஷோஹாமீவசாதந꞉ ॥ 83 ॥

து³ர்வ்ருத்தேப்⁴யோ த⁴நம் த⁴த்ஸே நீசேப்⁴யோ(அ)பி த⁴நம் ப³ஹு ।
ந த³தா³ஸி குதோ மஹ்யம் ஏதத்ப்ருச்சா²மி ஸம்ப்ரதி ॥ 84 ॥

See Also  Sri Dinabandhvashtakam In Tamil

முகை²ரேதாந்மஹாரௌத்³ரான் தூ³ரீகுரு ஜக³த்பதே ।
மம ஸ்வமபி⁴காங்க்ஷந்தே யே ஸ்தேநா யே ச தஸ்கரா꞉ ॥ 85 ॥

கு³ஹ த்வத்பாத³ப⁴க்தாநாம் கே³ஹே ஜாக்³ரத்வஹர்தி³வம் ।
வீரபா³ஹுமுகா² வீர தே நித்யாநுசராஸ்தவ ॥ 86 ॥

த்ரிஷட்³விளோசநேஷ்வேகத்³ருக்கடாக்ஷேண லக்ஷயன் ।
ஆட்⁴யம் கரோது மாம் ஸ்கந்த³꞉ பர்ஜந்யோ வ்ருஷ்டிமாநிவ ॥ 87 ॥

ப⁴யாநகாஸுராநீககாந்தி³ஶீகா꞉ புரா க²லு ।
கு³ஹ த்வாம் ஶரணம் ப்ராபு꞉ இந்த்³ரேண ஸஹ தே³வதா꞉ ॥ 88 ॥

த்வாமேவ கீர்தயன் தே³வ த்⁴யாயன் ஶ்ருண்வன் ப்ரபூஜயன் ।
கு³ஹ த்வத்பாத³ப⁴க்தோ(அ)ஹம் ஜீவாநி ஶரத³꞉ ஶதம் ॥ 89 ॥

க்ருபாது³க்³தா⁴ப்³தி⁴கல்லோலாயமாநாபாங்க³வீக்ஷண ।
தே³ஹி மே கு³ஹ ப³ஹ்வாயுர்தீ³ர்கா⁴யுஸ்த்வமிஹேஶிஷே ॥ 90 ॥

புராராதீக்ஷணபய꞉ பாராவாரஸுதா⁴கர ।
ஷட்³வக்த்ர தே⁴ஹி க்ருபயா மயி மேதா⁴ம் மயி ப்ரஜாம் ॥ 91 ॥

ப⁴க்தசாதகப்³ருந்தே³ஷ்டவர்ஷிதா⁴ராத⁴ர ப்ரபோ⁴ ।
அஸ்மான் ஸஞ்ஜீவய ஸ்வாமிநஸ்மின் லோகே ஶதம் ஸமா꞉ ॥ 92 ॥

பீ⁴தா வயம் மஹாஸேந பதி² து³ர்கே³ வநே யத꞉ ।
சோரவ்யாக்⁴ரபிஶாசேப்⁴ய꞉ ததோ நோ அப⁴யம் க்ருதி⁴ ॥ 93 ॥

வ்யாத⁴ய꞉ ஶூலகுஷ்டா²ர்ஶ꞉ ப்ரமேஹாத்³யா யத꞉ ஸதா³ ।
பீட³யந்தி பிஶாசாத்³யா꞉ ததோ நோ தே⁴ஹி பே⁴ஷஜம் ॥ 94 ॥

த்வதீ³யபாத³கமலத்⁴யாநவர்மிதவிக்³ரஹான் ।
குஹகா மோஹகா꞉ க்ஷுத்³ரா꞉ மா(அ)ஸ்மாந்ப்ராபந்நராதய꞉ ॥ 95 ॥

த⁴நதா⁴ந்யபஶுக்ஷேத்ரப³லேஷ்வஸ்மத³பேக்ஷயா ।
தே³வஸேநாபதே(அ)ஸ்மாகம் அத⁴ரே ஸந்து ஶத்ரவ꞉ ॥ 96 ॥

அராதிகுலநிர்மூலநாலங்கர்மீணவிக்ரம ।
அகாரணேந ப³ஹுதா⁴ யோ நோ த்³வேஷ்டி ஸ ரிஷ்யது ॥ 97 ॥

மந்த்ரைர்யந்த்ரைஸ்ததா² தந்த்ரைரௌஷதை⁴ராயுதை⁴ரபி ।
ஜிகா⁴ம்ஸதி ச யோ(அ)ஸ்மான் ஸ த்³விஷந்மே ப³ஹு ஶோசது ॥ 98 ॥

ஆக²ண்ட³லாரீநஸுரான் த்வம் து ஸ்பர்தா⁴வதோ யதா² ।
ஜஹி கா³ங்கே³ய தௌ மர்த்யௌ யம் சாஹம் த்³வேஷ்டி யஶ்ச மாம் ॥ 99 ॥

த்வந்நாமகீர்தநபரக்ஷேமங்கரகராம்பு³ஜ ।
தமிமம் ஸம்ஹர ஸ்வாமின் யஶ்ச நோ த்³வேஷதே ஜந꞉ ॥ 100 ॥

தூ³ரே(அ)ந்திகே வா ய꞉ ஶத்ரு꞉ அஸ்மாநநபராதி⁴ந꞉ ।
ஶபத்யேநம் ஜஹி ஸ்கந்த³ யஶ்ச ந꞉ ஶபத꞉ ஶபாத் ॥ 101 ॥

சக்ஷுஷா மநஸா வாசா மந்த்ரேண ஹவநேந ச ।
தத்க்ருத்யாம் நாஶய ஸ்வாமின் ப்⁴ராத்ருவ்யஸ்யாபி⁴தா³ஸத꞉ ॥ 102 ॥

மச்சி²த்³ராந்வேஷிண꞉ ஶத்ரோ꞉ த⁴நமாயு꞉ ப்ரஜா꞉ பஶூன் ।
ஸர்வாந்நாஶய ஶூரக்⁴ந மா தஸ்யோச்சே²ஷி கிஞ்சந ॥ 103 ॥

அவித்³வாம்ஸஶ்ச வித்³வாம்ஸ꞉ ஸ்வப்நே ஜாக்³ரதி வா கு³ஹ ।
தேப்⁴யோ மோசய மாம் யத்³யதே³நாம்ஸி சக்ருமா வயம் ॥ 104 ॥

வயமூசிம யத்³தே³வ ஜிஹ்வயா தே³வஹேலநம் ।
ஏநஸோ மோசயாக்³நேய த்வம் ஹி வேத்த² யதா²தத²ம் ॥ 105 ॥

வித்தார்த²ம் வா ததா²(அ)ந்யார்த²ம் விப்ரார்த²ம் கோ³(அ)ர்த²மேவ வா ।
புநீஹ்யஸ்மாம்ஸ்தத꞉ ஸ்கந்த³ யத்கிஞ்சாந்ருதமூதி³ம ॥ 106 ॥

தமாக³ஸம் க்ஷமஸ்வ த்வம் ஸ்வகீயாபீ⁴ஷ்டலிப்ஸயா ।
ஸம்ப்ரார்த்²ய துப்⁴யம் வா(அ)ந்யஸ்மை யத்³வாசா(அ)ந்ருதமூதி³ம ॥ 107 ॥

ஸௌந்த³ர்யவல்ல்யா ஸஹிதம் அம்ப³யா தே³வஸேநயா ।
மஹாஸேநம் ப⁴ஜே தே³வம் ஸத்யேந தபஸா ஸஹ ॥ 108 ॥

யோ வை படே²த்³கு³ஹஸ்யைநம் வேதா³ந்தஸ்தவமாத³ராத் ।
ஸ்காந்தா³꞉ கடாக்ஷாஸ்தஸ்யோச்சைராயு꞉ கீர்திம் ப்ரஜாம் த³து³꞉ ॥ 109 ॥

ஸ்கந்த³ஸ்யைநம் வேத³பாத³ஸ்தவம் யோ
ப⁴க்த்யா நித்யம் ஶ்ராவயேத்³வா படே²த்³வா ।
பூ⁴யாஸுஸ்தே தஸ்ய மர்த்யஸ்ய ஶீக்⁴ரம்
யே யே காமா து³ர்லபா⁴ மர்த்யலோகே ॥ 110 ॥

இதி ஸ்கந்த³வேத³பாத³ஸ்தவ꞉ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu