Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad In Tamil

॥ Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீதே³வ்யத²ர்வஶீர்ஷம்ʼ அத²வா தே³வ்யுபநிஷத் ॥
ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ।
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ʼஸஸ்தனூபி⁴ர்வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ।
ௐ ஸர்வே வை தே³வா தே³வீமுபதஸ்து²꞉ காஸி த்வம்ʼ மஹாதே³வீதி ॥ 1 ॥

ஸா(அ)ப்³ரவீத³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ । மத்த꞉ ப்ரக்ருʼதிபுருஷாத்மகம்ʼ ஜக³த் ।
ஶூன்யம்ʼ சாஶூன்யம்ʼ ச ॥ 2 ॥

அஹமானந்தா³னானந்தௌ³ । அஹம்ʼ விஜ்ஞானாவிஜ்ஞானே ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாப்³ரஹ்மணீ । த்³வே ப்³ரஹ்மணீ வேதி³தவ்யே । var just வேதி³தவ்யே
இதி சாத²ர்வணீ ஶ்ருதி꞉ । அஹம்ʼ பஞ்சபூ⁴தானி ।
அஹம்ʼ பஞ்சதன்மாத்ராணி । அஹமகி²லம்ʼ ஜக³த் ॥ 3 ॥

வேதோ³(அ)ஹமவேதோ³(அ)ஹம் । வித்³யாஹமவித்³யாஹம் ।
அஜாஹமனஜாஹம் । அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ ச திர்யக்சாஹம் ॥ 4 ॥

அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராமி । அஹமாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ ।
அஹம்ʼ மித்ராவருணாவுபௌ⁴ பி³ப⁴ர்மி । அஹமிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினாவுபௌ⁴ ॥ 5 ॥

அஹம்ʼ ஸோமம்ʼ த்வஷ்டாரம்ʼ பூஷணம்ʼ ப⁴க³ம்ʼ த³தா⁴மி ।
அஹம்ʼ விஷ்ணுமுருக்ரமம்ʼ ப்³ரஹ்மாணமுத ப்ரஜாபதிம்ʼ த³தா⁴மி ॥ 6 ॥

அஹம்ʼ த³தா⁴மி த்³ரவிணம்ʼ ஹவிஷ்மதே ஸுப்ராவ்யே யஜமானாய ஸுன்வதே । var ஸுவ்ரதே
அஹம்ʼ ராஜ்ஞீ ஸங்க³மனீ வஸூனாம்ʼ சிகிதுஷீ ப்ரத²மா யஜ்ஞியானாம் । var ராஷ்ட்ரீ
அஹம்ʼ ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்த⁴ன்மம யோநிரப்ஸ்வந்த꞉ ஸமுத்³ரே ।
ய ஏவம்ʼ வேத³ । ஸ தை³வீம்ʼ ஸம்பத³மாப்னோதி ॥ 7 ॥

See Also  Tripura Sundari Ashtakam In Telugu

தே தே³வா அப்³ருவன் ।
நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை ஶிவாயை ஸததம்ʼ நம꞉ ।
நம꞉ ப்ரக்ருʼத்யை ப⁴த்³ராயை நியதா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்ம தாம் ॥ 8 ॥

தாமக்³நிவர்ணாம்ʼ தபஸா ஜ்வலந்தீம்ʼ வைரோசனீம்ʼ கர்மப²லேஷு ஜுஷ்டாம் ।
து³ர்கா³ம்ʼ தே³வீம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யாமஹே(அ)ஸுராந்நாஶயித்ர்யை தே நம꞉ ॥ 9 ॥

தே³வீம்ʼ வாசமஜனயந்த தே³வாஸ்தாம்ʼ விஶ்வரூபா꞉ பஶவோ வத³ந்தி ।
ஸா நோ மந்த்³ரேஷமூர்ஜம்ʼ து³ஹானா தே⁴னுர்வாக³ஸ்மானுப ஸுஷ்டுதைது ॥ 10 ॥

காலராத்ரீம்ʼ ப்³ரஹ்மஸ்துதாம்ʼ வைஷ்ணவீம்ʼ ஸ்கந்த³மாதரம் ।
ஸரஸ்வதீமதி³திம்ʼ த³க்ஷது³ஹிதரம்ʼ நமாம꞉ பாவனாம்ʼ ஶிவாம் ॥ 11 ॥

மஹாலக்ஷ்ம்யை ச வித்³மஹே ஸர்வஶக்த்யை ச தீ⁴மஹி ।
தன்னோ தே³வீ ப்ரசோத³யாத் ॥ 12 ॥

அதி³திர்ஹ்யஜநிஷ்ட த³க்ஷ யா து³ஹிதா தவ ।
தாம்ʼ தே³வா அன்வஜாயந்த ப⁴த்³ரா அம்ருʼதப³ந்த⁴வ꞉ ॥ 13 ॥

காமோ யோனி꞉ கமலா வஜ்ரபாணிர்கு³ஹா ஹஸா மாதரிஶ்வாப்⁴ரமிந்த்³ர꞉ ।
புனர்கு³ஹா ஸகலா மாயயா ச புரூச்யைஷா விஶ்வமாதாதி³வித்³யோம் ॥ 14 ॥

var சாப்ருʼத²க் க்லேஶா விஶ்வமாதாதி³வித்³யா꞉ ॥

ஏஷா(ஆ)த்மஶக்தி꞉ । ஏஷா விஶ்வமோஹினீ । பாஶாங்குஶத⁴னுர்பா³ணத⁴ரா ।
ஏஷா ஶ்ரீமஹாவித்³யா । ய ஏவம்ʼ வேத³ ஸ ஶோகம்ʼ தரதி ॥ 15 ॥

நமஸ்தே।ஸ்து ப⁴க³வதி மாதரஸ்மான்பாஹி ஸர்வத꞉ ॥ 16 ॥

ஸைஷா வைஷ்ணவ்யஷ்டௌ வஸவ꞉ । ஸைஷைகாத³ஶ ருத்³ரா꞉ ।
ஸைஷா த்³வாத³ஶாதி³த்யா꞉ । ஸைஷா விஶ்வேதே³வா꞉ ஸோமபா அஸோமபாஶ்ச ।
ஸைஷா யாதுதா⁴னா அஸுரா ரக்ஷாம்ʼஸி பிஶாசா யக்ஷா ஸித்³தா⁴꞉ ।
ஸைஷா ஸத்த்வரஜஸ்தமாம்ʼஸி । ஸைஷா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரரூபிணீ ।
ஸைஷா ப்ரஜாபதீந்த்³ரமனவ꞉ ।
ஸைஷா க்³ரஹநக்ஷத்ரஜ்யோதி꞉கலாகாஷ்டா²தி³விஶ்வரூபிணீ ।
var ஸைஷா க்³ரஹநக்ஷத்ரஜ்யோதீம்ʼஷி । கலாகாஷ்டா²தி³விஶ்வரூபிணீ ।
தாமஹம்ʼ ப்ரணௌமி நித்யம் ।
பாபாபஹாரிணீம்ʼ தே³வீம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீம் ।
அனந்தாம்ʼ விஜயாம்ʼ ஶுத்³தா⁴ம்ʼ ஶரண்யாம்ʼ ஶிவதா³ம்ʼ ஶிவாம் ॥ 17 ॥ var ஸர்வதா³ம்ʼ ஶிவாம்
வியதீ³காரஸம்ʼயுக்தம்ʼ வீதிஹோத்ரஸமன்விதம் ।
அர்தே⁴ந்து³லஸிதம்ʼ தே³வ்யா பீ³ஜம்ʼ ஸர்வார்த²ஸாத⁴கம் ॥ 18 ॥

See Also  Sri Meenakshi Ashtakam In Kannada

ஏவமேகாக்ஷரம்ʼ மந்த்ரம்ʼ யதய꞉ ஶுத்³த⁴சேதஸ꞉ । var ஏவமேகாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம
த்⁴யாயந்தி பரமானந்த³மயா ஜ்ஞானாம்பு³ராஶய꞉ ॥ 19 ॥

வாங்மாயா ப்³ரஹ்மஸூஸ்தஸ்மாத் ஷஷ்ட²ம்ʼ வக்த்ரஸமன்விதம் ।
var ப்³ரஹ்மபூ⁴ஸ்தஸ்மாத்
ஸூர்யோ(அ)வாமஶ்ரோத்ரபி³ந்து³ஸம்ʼயுக்தாஷ்டாத்த்ருʼதீயகம் ।
நாராயணேன ஸம்ʼமிஶ்ரோ வாயுஶ்சாதா⁴ரயுக்தத꞉ ।
விச்சே நவார்ணகோ(அ)ர்ண꞉ ஸ்யான்மஹதா³னந்த³தா³யக꞉ ॥ 20 ॥

var நவார்ணகோணஸ்ய மஹானானந்த³தா³யக꞉
ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகமத்⁴யஸ்தா²ம்ʼ ப்ராத꞉ஸூர்யஸமப்ரபா⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴ராம்ʼ ஸௌம்யாம்ʼ வரதா³ப⁴யஹஸ்தகாம் ।
த்ரிநேத்ராம்ʼ ரக்தவஸனாம்ʼ ப⁴க்தகாமது³கா⁴ம்ʼ ப⁴ஜே ॥ 21 ॥ var ப⁴க்தகாமது³ஹம்ʼ
நமாமி த்வாம்ʼ மஹாதே³வீம்ʼ மஹாப⁴யவிநாஶினிம் ।
var ப⁴ஜாமி த்வாம்ʼ மஹாதே³வி மஹாப⁴யவிநாஶினி ।
மஹாது³ர்க³ப்ரஶமனீம்ʼ மஹாகாருண்யரூபிணீம் ॥ 22 ॥ var மஹாதா³ரித்³ர்யஶமனீம்ʼ
யஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³யோ ந ஜானந்தி தஸ்மாது³ச்யதே அஜ்ஞேயா ।
யஸ்யா அந்தோ ந லப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே அனந்தா ।
யஸ்யா லக்ஷ்யம்ʼ நோபலக்ஷ்யதே தஸ்மாது³ச்யதே அலக்ஷ்யா ।
யஸ்யா ஜனனம்ʼ நோபலக்ஷ்யதே தஸ்மாது³ச்யதே அஜா ।
ஏகைவ ஸர்வத்ர வர்ததே தஸ்மாது³ச்யதே ஏகா ।
ஏகைவ விஶ்வரூபிணீ தஸ்மாது³ச்யதே நைகா । var தஸ்மாது³ச்யதே(அ)னேகா ।
அத ஏவோச்யதே ஆஜ்ஞேயானந்தாலக்ஷ்யாஜைகா நைகேதி ॥ 23 ॥

var ஆஜ்ஞேயா(அ)னந்தாலக்ஷ்யாஜைகானேகா
மந்த்ராணாம்ʼ மாத்ருʼகா தே³வீ ஶப்³தா³னாம்ʼ ஜ்ஞானரூபிணீ ।
ஜ்ஞானானாம்ʼ சின்மயாதீதா ஶூன்யானாம்ʼ ஶூன்யஸாக்ஷிணீ । var சின்மயானந்தா³
யஸ்யா꞉ பரதரம்ʼ நாஸ்தி ஸைஷா து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா ॥ 24 ॥

தாம்ʼ து³ர்கா³ம்ʼ து³ர்க³மாம்ʼ தே³வீம்ʼ து³ராசாரவிகா⁴தினீம் ।
நமாமி ப⁴வபீ⁴தோ(அ)ஹம்ʼ ஸம்ʼஸாரார்ணவதாரிணீம் ॥ 25 ॥

See Also  Tulasi Gita In Tamil

இத³மத²ர்வஶீர்ஷம்ʼ யோ(அ)தீ⁴தே ஸ பஞ்சாத²ர்வஶீர்ஷப²லமாப்னோதி ।
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஜ்ஞாத்வா யோ(அ)ர்சாம்ʼ ஸ்தா²பயதி ।
ஶதலக்ஷம்ʼ ப்ரஜப்த்வா(அ)பி ஸோ(அ)ர்சாஸித்³தி⁴ம்ʼ ந விந்த³தி ।
var நா(அ)ர்சாஶுத்³தி⁴ம்ʼ ச விந்த³தி
ஶதமஷ்டோத்தரம்ʼ சாஸ்ய புரஶ்சர்யாவிதி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
த³ஶவாரம்ʼ படே²த்³யஸ்து ஸத்³ய꞉ பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
மஹாது³ர்கா³ணி தரதி மஹாதே³வ்யா꞉ ப்ரஸாத³த꞉ । 26 ॥

ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ।
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ।
ஸாயம்ʼ ப்ராத꞉ ப்ரயுஞ்ஜானோ(அ)பாபோ ப⁴வதி ।
நிஶீதே² துரீயஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஜப்த்வா வாக்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி ।
நூதனாயாம்ʼ ப்ரதிமாயாம்ʼ ஜப்த்வா தே³வதாஸாம்ʼநித்⁴யம்ʼ ப⁴வதி ।
ப்ராணப்ரதிஷ்டா²யாம்ʼ ஜப்த்வா ப்ராணானாம்ʼ ப்ரதிஷ்டா² ப⁴வதி ।
பௌ⁴மாஶ்வின்யாம்ʼ மஹாதே³வீஸம்ʼநிதௌ⁴ ஜப்த்வா மஹாம்ருʼத்யும்ʼ
தரதி ஸ மஹாம்ருʼத்யும்ʼ தரதி ।
ய ஏவம்ʼ வேத³ ॥ இத்யுபநிஷத் ॥ 27 ॥

இதி தே³வ்யத²ர்வஶீர்ஷம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ॥

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ।
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ʼஸஸ்தனூபி⁴ர்வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu