1000 Names Of Shri Shanmukha » Aghora Mukha Sahasranamavali 3 In Gujarati

॥ Shanmukha Sahasranamavali 3 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીષણ્મુખ અથવા અઘોરમુખસહસ્રનામાવલિઃ ૩ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

અઘોર મુખપૂજા ।
ૐ વિશ્વભુવે નમઃ । હરાય । શમ્ભવે । મહાદેવાય । નીલકણ્ઠાય ।
સદાશિવાય । ભક્તવરાય । પાણ્ડુરઙ્ગાય । કૃતાનન્દાય ।
શાન્તવિગ્રહાય । એકસ્મૈ । અમૃતધરાય । શૂલપાણયે । ભવાય ।
શિવાય । વહ્નિમધ્યનટનાય । મુક્તાય । સ્વયમ્ભુવે । નમિનર્તકાય ।
નન્દિને નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ પરશુપાણયે નમઃ । જ્યોતિષે । નિષ્કલાય । વેદાન્તાય । કૃપાકરાય ।
અમ્બિકાપતયે । ભસ્માઙ્ગરાગભૃતે । ગન્ધોકપાટિને । કપાલિને ।
નિત્યસિદ્ધાય । અગ્નિધારકાય । શઙ્કરાય । મેરુકોદણ્ડાય । માર્તાણ્ડાય ।
વૃષવાહનાય । ઉત્પત્તિશૂન્યાય । ભૂતેશાય । નાગાભરણધારિણે ।
ઉમાર્ધદેહિને । હિમવજ્જામાત્રે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ગર્ભાય નમઃ । ઉમાપતયે । વહ્નિપાણયે । અરિચ્છેત્રે । પ્રલયોદયાય ।
એકરુદ્રાય । સાર્થબાણપ્રદાય । રુદ્રાય । અતિવીર્યવતે ।
રવિચક્રરથાય । સોમચક્રરથસ્થિતાય । દિગમ્બરાય । સર્વનેત્રાય ।
વિષ્ણુમન્નિબર્હણાય । મધ્યનેત્રધરાય । મધ્યમનેત્રવિભૂષણાય ।
મત્સ્યપૂજિતપાદાય । મત્સ્યેશાય । કમલાસનાય । વેદાન્તાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ અમૃતાય નમઃ । વેદાશ્વાય । રથિને । વેદદૃશ્વને । વેદકાપિલાય ।
વેદનૂપુરાધારકાય । વેદવાચ્યાય । વેદમૂર્તયે । વેદાન્તાય ।
વેદપૂજિતાય । એકધરાય । દેવાર્ચ્યાય । બ્રહ્મમૂર્ધ્નિ કૃતાસનાય ।
તાણ્ડવાય । અમૃતાય । ઊર્ધ્વતાણ્ડવપણ્ડિતાય । આનન્દતાણ્ડવાય ।
લોકતાણ્ડવાય । પૂષદન્તભિદે । ભગનેત્રહરાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ગજચર્મામ્બરપ્રિયાય નમઃ । જીવાય । જીવાન્તકાય । વ્યાઘ્રભેદિને ।
અનેકાઙ્ગાય । નિર્વિકારાય । પશુપતયે । સર્વાત્મને । સર્વગોચરાય ।
અગ્નિનેત્રાય । ભાનુનેત્રાય । ચન્દ્રનેત્રાય । કૂર્મકાય ।
કૂર્મકપાલાભરણાય । વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાય । પાશવિમોચકાય ।
ઓઙ્કાંરાય । ભદ્રકાય । દ્વન્દ્વભઞ્જનાય । ભક્તવત્સલાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વિષ્ણુબાણાય નમઃ । ગણપતયે । પ્રીતાય । સ્વતન્ત્રાય । પુરાતનાય ।
ભૂતનાથાય । કૃપામૂર્તયે । વિષ્ણુપાતકપાટિને । વિધાત્રે ।
બ્રહ્મપિત્રે । સ્થાણવે । અપૈતૃકાય । અત્યર્થક્ષીરજલાદિપ્રદાય ।
પોત્રિદાનવહારિણે । પોત્રિદન્તવિભૂષણાય । પોત્રિપૂજિતપાદાય ।
શીતાંશુકુસુમપ્રિયાય । સર્વદાનકૃતે । કૃપામયાય ।
અગ્નિસમપ્રભાય નમઃ । ૧૨૦ ।

માતાપિતૃવિહીનાય । ધર્માધર્મવિવર્જિતાય । નિયુદ્ધરથવિધાયકાય ।
આકુઞ્ચિતપાદવતે । રક્તપિઙ્ગચૂડાય । વિષ્ણુબૃન્દકાય ।
ભાનુદીપવતે । ભૂતસેનાય । મહાયોગિને । યોગિને । કાલિન્દીનૃત્તકાય ।
ગીતપ્રિયાય । નારસિંહનિગૃહીત્રે । નારસિંહત્વઙ્કરાય ।
નારસિંહપાટિને । નારસિંહસુપૂજિતાય । મહારૂપિણે । અતુલરૂપિણે ।
રતિમઞ્જુલવિગ્રહાય । આચાર્યાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ પુષ્પાયુધાય નમઃ । લોકાચાર્યાય । ભિક્ષુમર્દક કોટિકાય ।
ગણગિરિષ્વાચાર્યાય । ભાવિતાષ્ટમહાસિદ્ધયે । અન્ધકાન્તકારણાય ।
ઘોરાય । અઘોરાય । ઘોરઘોરાય । અઘોરકાય । વૃષધ્વજાય ।
ડમરુકધારકાય । વૃષ્ણવવિષ્ણ્વ ।ક્ષિધારકાય । કોપાય ।
બ્રહ્મસૃટ્પાદાય । કૃતમાલવિભૂષણાય । વિષ્ણુરક્ષાપ્રદાય ।
અષ્ટૈશ્વર્યસમન્વિતાય । અષ્ટાગુણાય । શેષાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ અષ્ટમઙ્ગલવિગ્રહાય નમઃ । સિંહિકાસુરાસુહન્ત્રે । કાકપક્ષધરાય ।
મન્મથનાશાય । વાસુદેવસુતપ્રદાય । મહાપ્રદાય । ઊર્ધ્વવીર્યાય ।
ત્યક્તકેતકાય । મહાવ્રતાય । બિલ્વધારિણે । પાશુપતાય । ત્રયાભાસાય ।
પરસ્મૈ જ્યોતિષે પરઞ્જ્યોતિષે । । દ્વિસહસ્રદાય । દ્વિજાય ।
ત્રિવિક્રમસુપૂજિતાય । ત્રિવિક્રમજગત્ક્રામિણે । ત્રિવિક્રમાય ।
ચર્મધારકાય । વિક્રમસ્થદણ્ડિને નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ સર્વસ્મૈ નમઃ । મધ્યસ્થલાય । વટમૂલાય । વેણીજટાય । વિકૃતાય ।
વિજયાય । ભક્તકૃપાકરાય । સ્તોત્રપૂજાપ્રિયાય । રામવરદાય ।
હૃદયામ્બુજાય । પરશુરામસુપૂજિતાય । દેવપૂજિતાય । રુદ્રાક્ષમાલિને ।
ભોગિને । મહાભોગિને । ભોગાતીતાય । સર્વેશાય । યોગાતીતાય ।
હરિપ્રિયાય । વેદ વેદાન્તકર્ત્રે નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ ત્ર્યમ્બકાય નમઃ । વિનાયકાય । મનોહરાય । વિતરણાય । વિચિત્રાય ।
વૃતાય । પરમેશાય । વિરૂપાક્ષાય । દેવદેવાય । ત્રિલોચનાય ।
વૈણિકસ્થિતાય । વિષ્ટરસ્થાય । ક્ષીરસમાકૃતયે । આભરણાય ।
કુવિકાય । સુમુખાય । અમૃતવાચે । ધુત્તૂરપુષ્પધારિણે । ઋગ્વેદિને ।
યજુર્વેદિને નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ સામવેદિને નમઃ । અથર્વવેદિને । કામિકાય । કારણાય । વિમલાય ।
મકુટાય । વાતૂલાય । ચિન્ત્યાગમાય । યોગાનન્દાય । દ્વિપદાય ।
સૂક્ષ્માય । વીરાય । કિરણાય । અન્ધાન્તા ।તીતાય । સહસ્રાય । અંશુમતે ।
સુપ્રભેદાય । વિજયાય । વિશ્વાસાય । સ્વાયમ્ભુવાય નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ અનલાય નમઃ । રૌરવાય । ચન્દ્રજ્ઞાનાય । બિમ્બાય । પ્રોદ્ગીતાય ।
લમ્બિતાય । સિદ્ધાય । સન્તાનાય । સર્વોત્તમાય । પરમેશ્વરાય ।
ઉપાગમસમાખ્યાય । પુરાણાય । ભવિષ્યતે । માર્તાણ્ડાય । લિઙ્ગાય ।
સ્કન્દાય । વરાહાય । મત્સ્યાય । કૂર્માય । બ્રહ્માણ્ડાય નમઃ । ૨૬૦ ।

See Also  Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali In Bengali – 108 Names

ૐ બ્રહ્મણે નમઃ । પદ્માય । ગિરિમયાય । વિષ્ણવે । નારદાય । ભાગવતાય ।
આગ્નેયાય । બ્રહ્મકૈવર્તાય । ઉપપુરાણાય । રામાસ્ત્રપ્રદાય ।
રામસ્ય ચાપહારિણે । રામપૂજિતપદે । માયિને । શુદ્ધમાયિને ।
વૈખર્યૈ । મધ્યમાયૈ । પશ્યન્ત્યૈ । સૂક્ષ્માયૈ ।
પ્રણવચાપવતે । જ્ઞાનાસ્ત્રાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ સકલાય નમઃ । નિષ્કલાય । વિષ્ણુપતયે । નારદાય । ભગવતે ।
બલભદ્રબલપ્રદાય । બલચાપહર્ત્રે । બલપૂજિતપદાય ।
દણ્ડાયુધાય । અવાઙ્મનસગોચરાય । સુગન્ધિને । શ્રીકણ્ઠાય ।
આચારાય । ખટ્વાઙ્ગાય । પાશભૃતે । સ્વર્ણરૂપિણે ।
સકલાધિપાય । પ્રલયાય । કાલનાથાય । વિજ્ઞાનાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ કાલનાયકાય નમઃ । પિનાકપાણયે । સુકૃતાય । વીષ્ટરાય ।
વિષ્ણુરક્તપાય । વિષ્ણુપક્ષકાય । વિષ્ણુજ્ઞાનપ્રદાય ।
ત્વષ્ટ્રા યુદ્ધદાય । ત્વષ્ટ્રે । ત્વષ્ટ્ટપૂજિતશ્વભઞ્જનાય ।
અનિર્વિણ્ણાગ્નિભઞ્જનાય । કર્કિપૂજિતપાદાય । વહ્નિજિહ્વાનિષ્ક્રાન્તાય ।
ભારતીનાસિકાનેત્રાય । પાવનાય । જિતેન્દ્રિયાય । શિષ્ટકર્ત્રે ।
શિવતત્વાય । વિદ્યાતત્વાય । પઞ્ચાક્ષરાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ પઞ્ચવક્ત્રાય નમઃ । સિતશિરોધારિણે । બ્રહ્માસ્ત્રભૂષણાય ।
આત્મતત્વાય । અદૃશ્યસહાયાય । રસવૃદ્ધિમતે । અદૃગષ્ટદૃશે ।
મેનકાજામાત્રે । ષડઙ્ગપતયે । દશશિરશ્છેત્રે ।
તત્પુરુષાય । બ્રાહ્મણાય । શિખિને । અષ્ટમૂર્તયે ।
અષ્ટતેજસે । ષડક્ષરસમાહ્વયાય । પઞ્ચકૃત્યાય ।
પઞ્ચધેનવે । પઞ્ચપક્ષાય । અગ્નિકાયાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ શઙ્ખવર્ણાય નમઃ । સર્પશયાય । નિરહઙ્કારાય । સ્વાહાકારાય ।
સ્વધાકારાય । ફટ્કારાય । સુમુખાય । દીનાનાઙ્કૃપાલવે । વામદેવાય ।
શરકલ્પાય । યુગવર્ષાય । માસઋતવે । યોગવાસરાય । નક્ષત્રયોગાય ।
કરણાય । ઘટિકાયૈ । કાષ્ઠાયૈ । વિનાડ્યૈ । પ્રાણગુરવે ।
નિમિષાત્મકાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ શ્રવણાક્ષકાય નમઃ । મેઘવાહનાય । બ્રહ્માણ્ડસૃજે । જાઘ્રત્સ્વપ્નાય ।
સુષુપ્તિતુર્યાય । અમૃતન્ધયાય । કેવલાવસ્થાય । સકલાવસ્થાય ।
શુદ્ધાવસ્થાય । ઉત્તમગોસૃષ્ટયે । નક્ષત્રવિધાયિને । સંહન્ત્રે ।
તિરોભૂતાય । અનુગ્રહકરાય । પાશુપતાસ્ત્રકરાય । ઈશ્વરાય । અઘોરાય ।
ક્ષુરિકાસ્ત્રાય । પ્રત્યઙ્ગાસ્ત્રાય । પાદોત્સૃષ્ટચક્રાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ મોક્ષકાય નમઃ । વિષ્ણુસેવ્યજઙ્ઘાય । નાગયજ્ઞોપવીતિને ।
પઞ્ચવર્ણાય । વાગીશવાયવે । પઞ્ચમૂર્તયે । ભોગાય ।
વિષ્ણુશિરશ્છેત્રે । શેષાદ્યાય । બિન્દુનાદકાય । સર્વજ્ઞાય ।
વિષ્ણુનિગળમોક્ષકાય । બીજાવર્ણકાય । બિલ્વપત્રધરાય ।
બિન્દુનાદપીઠાય । શક્તિદાય । રાવણનિષ્પેષ્ટ્રે । ભૈરવોત્પાદકાય ।
યજ્ઞવિનાશિને । ત્રિપુરશિક્ષકાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ સિન્દૂરપદ્મધારિણે નમઃ । મન્દારસ્રગલઙ્ગારાય । સુવીર્યાય ।
ભાવનાતીતાય । ભૂતગણેશ્વરાય । વિષ્ણુશ્રીધર્માય ।
સર્વોપાદાનકારણાય । સહકારિણે । નિમિત્તકારણાય ।
સર્વસ્મૈ । વ્યાસકરચ્છેત્રે । શૂલપ્રોતહરયે । ભેદાય ।
વેતાલપતિકણ્ઠચ્છેત્રે । પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપાય ।
ભેદાભેદોભયાત્મવતે । બ્રહ્મભસ્માવલેપનાય ।
નિર્દગ્ધવિષ્ણુભસ્માઙ્ગરાગાય । પિઙ્ગરાગજટાધરાય ।
ચણ્ડાર્પિતપ્રસાદાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ ધાતૃભીવર્જિતાય નમઃ । કલ્પાતીતાય । કલ્પભસ્મને ।
અનુકલ્પભસ્મને । અગસ્ત્યકુસુમપ્રિયાય । ઉપકલ્પાય ।
સકલ્પવેદપતયે । વિષ્ણુકેશોપવીતપતયે ।
બ્રહ્મશ્મશાનનટનાય । વિષ્ણુશ્મશાન નટનાય ।
પઞ્ચાવરણઘાતકાય । પઞ્ચદિશાન્તરાય ।
અનલાસુરઘાતકાય । મહિષાસુરહન્ત્રે । નાડીદૂર્વાસકાય ।
દેવર્ષિનરદૈત્યેશાય । રાક્ષસેસશાય । શનૈશ્ચરાય ।
ચરાચરેશાય । અનુપાદાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ ત્રિમૂર્તયે નમઃ । છન્દઃસ્વરૂપિણે । એકદ્વિંત્રિચતુષ્પઞ્ચાય ।
વિક્રમશ્રમાય । બ્રહ્મવિષ્ણુકપાલાય । પૂજ્યાગ્નિશ્રેણિકાય ।
સુઘોરાટ્ટહાસાય । સર્વાસંહારકાય । સંહારનેત્રાગ્નિસૃષ્ટિકૃતે ।
વજ્રમનોયુતાય । સંહારચક્રશૂલાય । રક્ષાકૃત્પાણિપદે ।
ભ્રુઙ્ગિનાટ્યપ્રિયાય । શઙ્ખપદ્મનિધિધ્યેયાય । સર્વાન્તકરાય ।
ભક્તવત્સલાય । ભક્તચિન્તતાર્થદાય । ભક્તાપરાધસૌમ્યાય ।
નાસીરાસિજટાય । જટામકુટધારિણે નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ વિશદહાસ્યાય નમઃ । અપસ્મારીકૃતાવિદ્યાય । પુષ્ટાઘ્રેયાય ।
સ્થૌલ્યવર્જિતાય । નિત્યવૃદ્ધાર્થાય । શક્તિયુક્તાય । શક્ત્યુત્પાદિને ।
સત્તાસત્યાય । નિત્યયૂને । વૃદ્ધાય । વિષ્ણુપાદાય । અદ્વન્દ્વાય ।
સત્યસત્યાય । મૂલાધારાય । સ્વાધિષ્ઠાનાય । મણિપૂરકાય । અનાહતાય ।
વિશુદ્ધાય । આજ્ઞાયૈ । બ્રહ્મબિલાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ વરાભયકરાય નમઃ । શાસ્ત્રવિદે । તારકમારકાય ।
સાલોક્યદાય । સામીપ્યલોક્યાય । સારૂપ્યાય । સાયુજ્યાય ।
હરિકન્ધરપાદુકાય । નિકૃત્તબ્રહ્મમૂર્તયે ।
શાકિનીડાકિનીશ્વરાય । યોગિનીમોહિનીશ્વરાય ।
યોગિનીમોહિનીનાથાય । દુર્ગાનાથાય । યજ્ઞસ્વરૂપાય ।
યજ્ઞહવિષે । યજ્ઞાનાં પ્રિયાય । વિષ્ણુશાપહર્ત્રે ।
ચન્દ્રશાપહર્ત્રે । વેદાગમપુરાણાય । વિષ્ણુબ્રહ્મોપદેષ્ટ્રે । ૫૦૦ ।

ૐ સ્કન્દોમાદેવિકાર્યાય નમઃ । વિઘ્નેશસ્યોપદેષ્ટ્રે ।
નન્દિકેશગુરવે । જ્યેષ્ઠગુરવે । સર્વગુરવે ।
દશદિગીશ્વરાય । દશાયુધાય । દિગીશાય ।
નાગયજ્ઞોપવીતિપતયે । બ્રહ્મવિષ્ણુશિરોમુણ્ડમણ્ડકાય ।
પરમેશ્વરાય । જ્ઞાનચર્યાક્રિયાનિયતાય ।
શઙ્ખકુણ્ડલાય । બ્રહ્મતાલપ્રિયાય । વિષ્ણુપદદાયકાય ।
ભણ્ડાસુરહન્ત્રે । ચમ્પકપત્રધરાય ।
અર્ઘ્યપાદ્યરતાય । અર્કપુષ્પપ્રિયાય ।
વિષ્ણ્વાસ્યમુક્તવીર્યાય નમઃ । ૫૨૦ ।

See Also  Hansa Gita In Gujarati

દેવ્યગ્રકૃત્તાણ્ડવાય । જ્ઞાનાન્વિતાય । જ્ઞાનભૂષાય ।
વિષ્ણુશઙ્ખપ્રિયાય । વિષ્ણૂદરવિકૃતાત્મવીર્યાય । પરાત્પરાય ।
મહેશ્વરાય । ઈશ્વરાય । લિઙ્ગોદ્ભવાય । સુવાસસે । ઉમાસખાય ।
ચન્દ્રચૂડાય । ચન્દ્રાર્ધનારીશ્વરાય । સોમાસ્કન્દાય ।
ચક્રપ્રસાદિને । ત્રિમૂર્તકાય । અર્ધદેહવિભવે । દક્ષિણામૂર્તયે ।
અવ્યયાય । ભિક્ષાટનાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ કઙ્કાળાય નમઃ । કામારયે । કાલશાસનાય । જલજરાશયે ।
ત્રિપુરહન્ત્રે । એકપદે । ભૈરવાય । વૃષારૂઢાય । સદાનન્દાય ।
ગઙ્ગાધરાય । ષણ્ણવતિધરાય । અષ્ટાદશભેદમૂર્તયે ।
અષ્ટોત્તરશતાય । અષ્ટતાલરાગકૃતે । સહસ્રાખ્યાય । સહસ્રાક્ષાય ।
સહસ્રમુખાય । સહસ્રબાહવે । તન્મૂર્તયે । અનન્તમુખાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ અનન્તનામ્ને નમઃ । અનન્તશ્રુતયે । અનન્તનયનાય ।
અનન્તઘ્રાણમણ્ડિતાય । અનન્તરૂપાય । અનન્તૈશ્વર્યવતે ।
અનન્તશક્તિમતે । અનન્તજ્ઞાનવતે । અનન્તાનન્દસન્દોહાય ।
અનન્તૌદાર્યવતે । પૃથિવીમૂર્તયે । પૃથિવીશાય । પૃથિવીધરાય ।
પૃથિવ્યન્તરાય । પૃથિવ્યતીતાય । પૃથિવીજાગરિણે ।
દણ્ડકપુરીહૃદયકમલાય । દણ્ડકવનેશાય । તચ્છક્તિધરાત્મકાય ।
તચ્છક્તિધરણાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ આધારશક્તયે નમઃ । અધિષ્ઠાનાય । અનન્તાય । કાલાગ્નયે ।
કાલાગ્નિરુદ્રાય । અનન્તભુવનપતયે । ઈશશઙ્કરાય । પદ્મપિઙ્ગલાય ।
કાલજલજાય । ક્રોધાય । અતિબલાય । ધનદાય । અતિકૂર્માણ્ડગહનેશાય ।
સપ્તપાતાલનાયકાય । ઈશાનાય । અતિબલિને । બલવિકરણાય । બલેશાય ।
બલેશ્વરાય । બલાધ્યક્ષાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ બલપતયે નમઃ । હૃત્કેશાય । ભવનેશાનાય । અષ્ટગજેશ્વરાય ।
અષ્ટનાગેશ્વરાય । ભૂલોકેશાય । મેર્વીશાય । મેરુશિખરરાજાય ।
અવનીપતયે । ત્ર્યમ્બકાય । અષ્ટમૂલપર્વતાય । માનસોક્તરાગિને ।
વિશ્વેશાય । સુવર્ણલોકાય । ચક્રવાલગિરિવાસાય । વિરામકાય ।
ધર્માય । વિવિધધામ્ને । શઙ્ખપાલિને । કનકરામેણમયાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ પર્જન્યાય નમઃ । કૌતુકવતે । વિરોચનાય । હરિતચ્છાયાય ।
રક્તચ્છાયાય । મહાન્ધકારનયાય । અણ્ડભિન્તીશ્વરાય । પ્રાચ્યૈ । ?
વ્રજેશ્વરાય । દક્ષિણપ્રાચીદિશાયૈ । અનીશ્વરાય । દક્ષિણાય ।
દિગીશાય । યજ્ઞરઞ્જનાય । દક્ષિણદિશાપતયે । નિરૃતીશાય ।
પશ્ચિમાશાપતયે । વરુણેશાય । ઉદગ્દિશેશાય । વાય્વીશાય નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ ઉત્તરદિગિન્દ્રનાથાય નમઃ । કુબેરાય । ઉત્તરપૂર્વેશાય । ઈશાનેશાય ।
કૈલાસશિખરિનાથાય । શ્રીકણ્ઠપરમેશ્વરાય । મહાકૈલાસનાથાય ।
મહાસદાશિવાય । ભવલોકેશાય । શમ્ભવે ઉગ્રાય । સૂર્યમણ્ડલાય ।
પ્રકાશાય । રુદ્રાય । ચન્દ્રમણ્ડલેશાય । ચન્દ્રાય । મહાદેવાય ।
નક્ષત્રાણામધીશ્વરાય । ગ્રહલોકેશાય । ગન્ધર્વાય ।
સિદ્ધવિદ્યાધરેશાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ કિન્નરેશાય નમઃ । યક્ષામરાય । સ્વર્ગલોકેશાય । ભીમાય ।
મહર્લોકનાથાય । મહાભવાય । મહાલોકેશ્વરાય । જ્ઞાનપાદાય ।
જનનવર્જિતાય । અતિપિઙ્ગલાય । આશ્ચર્યાય । ભૌતિકાય । શ્રૌતાય ।
તમોલિકેશ્વરાય । ગન્ધવતે । મહાદેવાય । સત્યલોકાય । બ્રહ્મેશાનાય ।
વિષ્ણુલોકેશાય । વિષ્ણ્વીશાય નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ શિવલોકેશાય નમઃ । પરશ્શિવાય । અણ્ડદણ્ડેશાય । દણ્ડપાણયે ।
અણ્ડવૃષ્ટીશ્વરાય । શ્વેતાય । વાયુવેગાય । સુપુત્રાય ।
વિદ્યાહ્વયાત્મકાય । કાલાગ્નયે । મહાસંહારકાય । મહાકાલાય ।
મહાનિરૃતયે । મહાવરુણાય । વીરભદ્રાય । મહતે । શતરુદ્રાય ।
ભદ્રકાલ્યૈ । મહાવીરભદ્રાય । કમણ્ડલુધરાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ ભુવનેશાય નમઃ । લક્ષ્મીનાથાય । સરસ્વતીશાય । દેવેશાય ।
પ્રભવેશાય । ડિણ્ડિવલ્યૈકનાથાય । પુષ્કરનાથાય । મુણ્ડીશાય ।
ભારભૂતેશાય । બિલાલમહેશ્વરાય । તેજોમણ્ડલનાથાય ।
તેજોમણ્ડલમૂર્તયે । તેજોમણ્ડલવિશ્વેશાય । શિવાશ્રયાય ।
વાયુમણ્ડલમૂર્તયે । વાયુમણ્ડલધારકાય । વાયુમણ્ડલનાથાય ।
વાયુમણ્ડલરક્ષકાય । મહાવાયુસુવેગાય । આકાશમણ્ડલેશ્વરાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ આકાશમણ્ડલધરાય નમઃ । તન્મૂર્તયે । આકાશમણ્ડલાતીતાય ।
તન્મણ્ડલભુવનપદાય । મહારુદ્રાય । મણ્ડલેશાય । મણ્ડલપતયે ।
મહાશર્વાય । મહાભવાય । મહાપશુપતયે । મહાભીમાય । મહાહરાય ।
કર્મેન્દ્રિયમણ્ડલેશ્વરાય । તન્મણ્ડલભૂપતયે । ક્રિયાસરસ્વતીનાથાય ।
ક્રિયાશ્રયાય । લક્ષ્મીપતયે । ક્રિયેન્દ્રિયાય । ક્રિયામિત્રાય ।
ક્રિયાબ્રહ્મપતયે નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ જ્ઞાનેન્દ્રિયમણ્ડલાધીશાય નમઃ । તન્મણ્ડલભુવનાય । મહારુદ્રાય ।
ભૂમિદેવાય । શિવેશસ્વરૂપિણે । વરુણાય । વહ્નિપાય । વાતેશાય ।
વિવિધાવિષ્ટમણ્ડલાય । વિષયમણ્ડલાય । ગન્ધર્વેશ્વરાય ।
મૂલેશ્વરાય । પ્રસાદબલભદ્રાય । સૂક્ષ્મેશાય । માનવેશ્વરાય ।
અન્તઃ કોણમણ્ડલેશ્વરાય । બુદ્ધિપતયે । ચિત્તપતયે । મનઃ પતયે ।
અહઙ્કારેશ્વરાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ ગુણમણ્ડલનાયકાય નમઃ । સંવર્તાય । તામસગુણપતયે ।
તદ્ભુવનાધિપાય । એકવીરાય । કૃતાન્તાય । સન્ન્યાસિને ।
સર્વશઙ્કરાય । પુરુમૃગાનુગ્રહદાય । સાક્ષિકરુણાધિપાય ।
ભુવનેશાય । કૃતાય । કૃતભૈરવાય । બ્રહ્મણે ।
શ્રીગણાધિપતયે । દેવરાજસુગુણેશ્વરાય । બલાદ્યક્ષાય ।
ગણાદ્યક્ષાય । મહેશાનાય । મહાત્રિપુરઘાતકાય । ૭૮૦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Kali – Sahasranamavali Stotram In Tamil

ૐ સર્વરૂપિણે નમઃ । નિમેષાય । ઉન્મેષાય । વક્રતુણ્ડમણ્ડલેશ્વરાય ।
તન્મણ્ડલભુવનપાય । શુભારામાય । શુભભીમાય । શુદ્ધોગ્રાય ।
શમ્ભવે । શુદ્ધશર્વાય । ભુચણ્ડપુરુષાય । શુભગન્ધાય ।
જનગણિતાય । નાગમણ્ડલેશાય । હરીશાય । નાગમણ્ડલભુવનેશાય ।
અપ્રતિષ્ઠકાય । પ્રતિષ્ઠકાય । ખટ્વાઙ્ગાય ।
મહાભીમસ્વરૂપાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ કલ્યાણબહુવીરાય નમઃ । બલમયાયાતિચેતનાય ।
દક્ષનિયતિમણ્ડલેશાય । નિયતિમણ્ડલભુવનાય । વાસુદેવાય ।
વજ્રિણે । વિધાત્રે । કલવિકરણાય । બલવિકરણાય ।
બલપ્રમથનાય । સર્વભૂતદમનાય । વિદ્યામણ્ડલભુવનાય ।
વિદ્યામણ્ડલેશાય । મહાદેવાય । મહાજ્યોતિષે । મહાદેવેશાય ।
તલમણ્ડલેશાય । કાલમણ્ડલભુવનાય । વિશુદ્ધદાય ।
શુદ્ધપ્રબુદ્ધાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ શુચિવર્ણપ્રકાશાય નમઃ । મહાયક્ષોમણયે । માયાતપશ્ચરાય ।
માયાનૃપનિવેશાય । સુશક્તિમતે । વિદ્યાતનવે । વિશ્વબીજાય ।
જ્યોતીરૂપાય । ગોપતયે । બ્રહ્મકર્ત્રે । અનન્તેશાય । શુદ્ધવિદ્યેશાય ।
શુદ્ધવિદ્યાતન્તુવહનાય । વામેશાય । સર્વજ્યેષ્ઠેશાય । રૌદ્રિણે ।
કાલેશ્વરાય । કલવિકરણીશ્વરાય । બલપ્રમથનીશ્વરાય ।
સર્વભૂતદમનેશાય નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ મનોન્મનેશાય નમઃ । ભુવનેશ્વરાય । તત્વતત્વેશાય ।
મહામહેશ્વરાય । સદાશિવતત્વેશ્વરાય । સદાશિવભુવનેશ્વરાય ।
જ્ઞાનવૈરાગ્યનાયકાય । ઐશ્વર્યેશાય । ધર્મેશાય । સદાશિવાય ।
અણુસદાશિવાય । અષ્ટવિદ્યેશ્વરાય । શક્તિભુવનેશ્વરાય ।
શક્તિભુવનેશાય । શક્તિતત્વેશ્વરાય । બિન્દુમૂર્તયે ।
સપ્તકોટિમહામન્ત્રસ્વરૂપાય । નિવૃત્તીશાય । પ્રતિષ્ઠેશાય ।
વિદ્યેશાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ શાન્તિનાયકાય નમઃ । શાન્તિકેશ્વરાય । અર્દ્ધચન્દ્રેશ્વરાય ।
શિવાગ્રેનિયમસ્થાય । યોજનાતીતનાયકાય । સુપ્રભેદાય । નિરોધીશાય ।
ઇન્દ્રવિરોચનેશ્વરાય । રૌદ્રીશાય । જ્ઞાનબોધેશાય । તમોપહાય ।
નાદતત્વેશ્વરાય । નાદાખ્યભુવનેશ્વરાય । નન્દિકેશાય । દીપકેશાય ।
મોચિકેશાય । ઊર્ધ્વગામિને । સુષુમ્નેશાય । પિઙ્ગલેશાય ।
બ્રહ્મરન્ધ્રસ્વરૂપાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ પઞ્ચબીજેશ્વરાય નમઃ । અમૃતેશાય । શક્તીશાય । સૂક્ષ્મેશાય ।
ભૂતેશાય । વ્યાપિનીશાય । પરનાદેશ્વરાય । વ્યોમ્ને । અનશિતાય ।
વ્યોમરૂપિણે । અનાશ્રિતાય । અનન્તનાથાય । મુનીશ્વરાય । ઉન્મનીશાય ।
મન્ત્રમૂર્તયે । મન્ત્રેશાય । મન્ત્રધારકાય । મન્ત્રાતીતાય । પદમૂર્તયે ।
પદેશાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ પદાતીતાય નમઃ । અક્ષરાત્મને । અક્ષરેશાય । અક્ષરેશ્વરાય ।
કલાતીતાય । ૐકારાત્મને । ૐકારેશાય । ૐકારાસનાય । પરાશક્તિપતયે ।
આદિશક્તિપતયે । જ્ઞાનશક્તિપતયે । ઇચ્છાશક્તિપતયે ।
ક્રિયાશક્તિપતયે । શિવસાદાખ્યાય । અમૂર્તિસાદાખ્યાય । મૂર્તિસાદાખ્યાય ।
કર્તૃસાદાખ્યાય । કર્મસાદાખ્યાય । સર્વસૃષ્ટયે ।
સર્વરક્ષાકરાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ સર્વસંહારકાય નમઃ । તિરોભાવકૃતે । સર્વાનુગ્રાહકાય ।
નિરઞ્જનાય । અચઞ્ચલાય । વિમલાય । અનલાય । સચ્ચિદાનન્દરૂપિણે ।
વિષ્ણુચક્રપ્રસાદકૃતે । સર્વવ્યાપિને । અદ્વૈતાય । વિશિષ્ટાદ્વૈતાય ।
પરિપૂર્ણાય । લિઙ્ગરૂપિણે । મહાલિઙ્ગસ્વરૂપપતયે । પઞ્ચાન્તકાય ।
શ્રીસામ્બસદાશિવાય । અમરેશાય । આરાધ્યાય । ઇન્દ્રપૂજિતાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ ઈશ્વરાય નમઃ । ઉમાસૂનવે । ઊર્ધ્વરેતસે । ઋષિપ્રિયાય । ઋણોદ્ધર્ત્રે ।
લુબન્ધ્યાય । લુહન્ત્રે । એકનાયકાય । ઐશ્વર્યપ્રદાય । ઓજસ્વિને ।
અનુત્પત્તયે । અમ્બિકાસુતાય । આક્ષિપાત્તેજસે । કમણ્ડલુધરાય ।
ખડ્ગહસ્તાય । ગાઙ્ગેયાય । ઘણ્ટાપાણયે । ઇન્દ્રપ્રિયાય ।
ચન્દ્રચૂડાય । છન્દોમયાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ જગદ્ભુવે નમઃ । સુકેતુજિતે । જ્ઞાનમૂર્તયે । ટઙ્કહસ્તાય ।
ટઙ્કપ્રિયાય । ડમ્બરાય । ઢક્કાપ્રિયાય । અગમ્યાય । તત્વરૂપાય ।
સ્થવિષ્ટકાય । દણ્ડપાણયે । ધનુષ્પાણયે । નગરન્દ્રકરાય ।
પદ્મહસ્તાય । ફણિભુગ્વાહનાય । બહુલાસુતાય । ભવાત્મજાય ।
મહાસેનાય । યજ્ઞમૂર્તયે । રમણીયાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ લમ્બોદરાનુજાય નમઃ । વચોભુવે । શરસમ્ભવાય । ષણ્મુખાય ।
સર્વલોકેશાય । હરાત્મજાય । લક્ષપ્રિયાય । ફાલનેત્રસુતાય ।
કૃત્તિકાસૂનવે । પાવકાત્મજાય । અગ્નિગર્ભાય । ભક્તવત્સલાય ।
શરસમ્ભવાય । સર્વલોકેશાય । દ્વિષડ્ભુજાય । સર્વસ્વામિને ।
ગણસ્વામિને । પિશિતાશપ્રભઞ્જનાય । રક્ષોબલવિમર્દનાય ।
અનન્તશક્તયે નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ૐ આહૂતાય નમઃ । બહુલાસુતાય । ગઙ્ગાસુતાય । સકલાસનસંસ્થિતાય ।
કારણાતીતવિગ્રહાય । સુમનોહરાય । કારણપ્રિયાય ।
વંશવૃદ્ધિકરાય । બ્રાહ્મણપ્રિયાય । પ્રાણાયામપરાયણાય ।
ક્ષમાક્ષેત્રાય । દક્ષિણાય નમઃ । ૧૦૧૨ ।

અઘોરમુખપૂજનં સમ્પૂર્ણમ્ ।
ઇતિ ષણ્મુખસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।
ૐ શરવણભવાય નમઃ ।
ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Shri Shanmukha 3 in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil