1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In English

॥ Shanmukha Sahasranamavali 6 English Lyrics ॥

॥ srisanmukha athava adhomukhasahasranamavalih 6 ॥

Om sriganesaya namah ।

adhomukhapuja ।
akaradi ksakaranta ।
Om acintya saktaye namah । anaghaya । aksobhyaya । aparajitaya ।
anathavatsalaya । amoghaya । asokaya । ajaraya । abhayaya । atyudaraya ।
aghaharaya । agraganyaya । adrijasutaya । anantamahimne । aparaya ।
anantasaukhyadaya । annadaya । avyayaya । anuttamaya । aksayaya namah ॥ 20 ॥

Om anadaye namah । aprameyaya । aksaraya । acyutaya । akalmasaya ।
abhiramaya । agradhuryaya । amitavikramaya । atulaya । amrtaya ।
aghoraya । anantavikramaya । anathanathaya । amalaya । apramattaya ।
amaraprabhave । arindamaya । akhiladharaya । animadigunaya ।
agaranye namah ॥ 40 ॥

Om acancalaya namah । amarastutyaya । akalankaya । amitasanaya ।
agnibhuve । anavadyangaya । adbhutaya । abhistadayakaya ।
atindriyaya । ameyatmane । adrsyaya । avyaktalaksanaya ।
apadvinasakaya । aryaya । adhyaya । agamasamstutaya ।
artasamraksanaya । adyaya । anandaya । aryasevitaya namah ॥ 60 ॥

Om asritestarthavaradaya namah । anandine । artaphalapradaya ।
ascaryarupaya । anandaya । apannartivinasanaya ।
ibhavaktranujaya । istaya । ibhasuraharatmajaya ।
itihasastutisrutyaya srutistutyaya ।। indrabhogaphalapradaya ।
istapurtirta ।phalapraptaye । istestavaradayakaya ।
ihamutrestaphaladaya । istadaya । indravanditaya । idaniyaya ।
isaputraya । ipsitarthapradayakaya । itiharaya namah ॥ 80 ॥

Om idyaya namah । isanatrayavarjitaya । udarakirtaye । udyogine ।
utkrstaya । uruparakramaya । utkrstasaktaye । utsahaya ।
udaraya । utsavapriyaya । ujjrmbhaya । udbhavaya । ugraya ।
udagraya । ugralocanaya । unmattaya । usnasamanaya ।
udvegaghnaya । uragesvaraya । uruprabhavaya namah ॥ 100 ॥
udirnaya namah । umasunave । udaradhiye । urdhvaretassutaya ।
urdhvagatidayakaya । urjapalakaya । urjitaya । urdhvagaya ।
urdhvaya । urdhvalokaikanayakaya । urjasvate । urjitodaraya ।
urjitorjitasasanaya । rjukaraya । rjurupaya ।
rsidevaganastutyaya । rnatrayavimocanaya ।
rtubharaya । rjupritaya namah । 120 ।

Om rsabhaya namah । rddhidevaya । rce । lulitodarakaya ।
lulitabhavaprasaprabhanjanaya । enankadharasatputraya ।
ekasmai । enaughanasanaya । aisvaryadaya । aindrabhogine ।
aindrihaya । aindrivibhutaye । ojasvine । ausadhisthanaya ।
ojodaya । odanapriyaya । audaryasilaya । aumeyaya । augraya ।
aunnatyadayakaya namah । 140 ।

Om audaryaya namah । ausadhakaraya । ausadhaya । ausadhakaraya ।
asummate । asummaladhyaya । ambikatanayaya । annadaya ।
andhakarisutaya । andhatvaharine । ambujalocanaya । astamayaya । aspastaya ।
amaradhisaya । astokapunyadaya । astamitraya । astarupaya ।
askhalatsugatidayakaya । kartikeyaya । kamarupaya namah । 160 ।

Om kumaraya namah । krauncadaranaya । kamadaya । karanaya । kamyaya ।
kamaniyaya । krpakaraya । kancanabhaya । kantimuktaya । kamine ।
kamapradaya । kavaye । kirtikrte । kukkutadharaya । kutasthaya ।
kuvalayeksanaya । kunkumangaya । klamaharaya । kusalaya ।
kukkutadhvajaya namah । 180 ।

Om krsanusambhavaya namah । kruraya । kruraghnaya । kalitapahrte ।
kamarupaya । kalpatarave । kantaya । kamidayakaya । kalyanakrte ।
klesanasanaya । krpalave । karunakaraya । kalusaghnaya ।
kriyasaktaye । kathoraya । kavacine । kuvine । komalangaya ।
kusapritaya । kutsitaghnaya namah । 200 ।

Om kaladharaya namah । khyataya । khetataraya । khadagine । khatvangine ।
khalanigrahaya । khyatipradaya । khecaresaya । khyatehaya ।
khecarastutaya । kharatapaharaya । khasthaya । khecaraya ।
khecarasrayaya । khandendumaulitanayaya । khelaya । khecarapalaya ।
khasthalaya । khanditarkaya । khecarijanapujitaya namah । 220 ।

Om gangeyaya namah । girijaputraya । gananathanujaya । guhaya । goptre ।
girvana samsevyaya । gunatitaya । guhasrayaya । gatipradaya ।
gunanidhaye । gambhiraya । girijatmajaya । gudharupaya । gadaharaya ।
gunadhisaya । gunagranye । godharaya । gahanaya । guptaya ।
garvaghnaya namah । 240 । gunavardhanaya namah । guhyaya । gunajnaya ।
gitajnaya । gatatankaya । gunasrayaya । gadyapadyapriyaya ।
gunyaya । gostutaya । gaganecaraya । gananiya caritraya ।
gataklesaya । gunarnavaya । ghurnitaksaya । ghrnanidhaye ।
ghanagambhiraghosanaya । ghantanadapriyaya । ghoraghaughanasanaya ।
ghanapriyaya । ghananandaya namah । 260 ।

Om gharmahantre namah । ghrunavate । ghrstipalakaya ।
ghrnine । ghrunakaraya । ghosaya । ghoradaityapraharakaya ।
ghatitaisvaryasandohaya । ghanarthine । ghanavikramaya ।
citrakrte । citravarnaya । cancalaya । capaladyutaye ।
cinmayaya । citsvarupaya । cidanandaya । cirantanaya ।
citracelaya । citradharaya namah । 280 ।

Om cintaniyaya namah । camatkrtaye । coraghnaya । caturaya ।
carave । camikaravibhusanaya । candrarkakotisadrsaya ।
candramaulitanubhavaya । chaditangaya । chadmahantre ।
cheditakhilapatakaya । chedikrtatamah klesaya ।
chatrikrtamahayasase । chaditasesasantapaya ।
charitamrtasagaraya । channatraigunyarupaya । chatehaya ।
chinnasamsayaya । chandomayaya । chandogamine namah । 300 ।

Om chavicchadaya namah । jagaddhitaya । jagatpujyaya । jagajjyesthaya ।
jaganmayaya । janakaya । jahnavisunave । jitamitraya । jagadgurave ।
jayine । jitendriyaya । jaitraya । jaramaranavarjitaya ।
jyotirmayaya । jagannathaya । jagajjivaya । janasrayaya ।
jagadvandyaya । jagacchresthaya । jitaklesaya namah । 320 ।

Om jagadvibhave namah । jagatsevyaya । jagatkartre ।
jagatsaksine । jagatpriyaya । jambharivandyaya । jayadaya ।
jagajjanamanoharaya । jagajadyapaharakaya । jagadanandajanakaya ।
japakusumasankasaya । janalocanasobhanaya । janesvaraya ।
jagadvandyaya । janajanmasanibarhanaya । jayadaya । jantutapaghnaya ।
jitadaityamahavrajaya । jitaya । jitakrodhaya namah । 340 ।

Om jitadambhaya namah । janapriyaya । jhanjhanilamahavegaya ।
jharitasesapatakaya । jharjharikrtadaityaughaya ।
jhallarivadyasupriyaya । jnanamurtaye । jnanagamyaya । jnanine ।
jnanamahanidhaye । tankaranityavibhavaya । tankitakhilalokaya ।
tankitainastamoravaye । dambharaprabhave । dambhaya ।
damaddamarukapriyaya । damarotkatajandajaya । dhakkanadapriyaya ।
dhu ।lulitasurasadalaya । dhakitamarasandohaya namah । 360 ।

Om dundivighnesvaranujaya namah । tatvajnaya । tatvagaya । tivraya ।
taporupaya । tapomayaya । trayimayaya । trikalajnaya । trimurtaye ।
trigunatmakaya । tridasesaya । tarakaraye । tapaghnaya ।
tapasapriyaya । tustidaya । tustikrte । tiksnaya । taporupaya ।
trikalavide । stotre namah । 380 ।

Om stavyaya namah । stavapritaya । stutaye । stotraya । stutipriyaya ।
sthitaya । sthayine । sthapakaya । sthulasuksamapradarsakaya ।
sthavistaya । sthaviraya । sthulaya । sthanadaya । sthairyaya । sthiraya ।
dantaya । dayaparaya । datre । duritaghnaya । durasadaya namah । 400 ।

Om darsaniyaya namah । dayasaraya । devadevaya । dayanidhaye ।
duradharsaya । durvigahyaya । daksaya । darpanasobhitaya । durdharaya ।
danasilaya । dvadasaksaraya । dvisadbhujaya । dvisadkarnaya ।
dvisadbhrubhangaya । dinasantapanasanaya । dandasukesvaraya ।
devaya । divyaya । divyakrtaye । damaya namah । 420 ।

Om dirghavrttaya namah । dirghabahave । dirghadrstaye । divaspataye ।
dandaya । damayitre । darpaya । devasimhaya । drdhavrataya ।
durlabhaya । durgamaya । diptaya । duspreksaya । divyamandanaya ।
durodaraghnaya । duhkhaghnaya । dustarighnaya । disampataye ।
durjayaya । devasenesaya namah । 440 ।

Om durjneyaya । duratikramaya । dambhaya । drptaya । devarsaye ।
daivajnaya । daivacintakaya । dhurandharaya । dharmaparaya ।
dhanadaya । dhrtivardhanaya । dharmesaya । dharmasastrajnaya ।
dhanvine । dharmaparayanaya । dhanadhyaksaya । dhanapataye ।
dhrtimate । dhrtita ।kilbisaya । dharmahetave namah । 460 ।

Om dharmasuraya । dharmakrte । dharmavide । dhruvaya । dhatre ।
dhimate । dharmacarine । dhanyaya । dhuryaya । dhrtavrataya ।
nityotsavaya । nityatrptaya । niscalatmakaya । niravadyaya ।
nirakaraya । niskalankaya । niranjanaya । nirmayaya । nirmanimesaya ।
nirahankaraya । nimohaya namah । 480 ।

Om nirupadravaya namah । nityanandaya । niratankaya । nisprapancaya ।
niramayaya । niravadyaya । nirihaya । nirdvandvaya । nirmalatmakaya ।
nityanandaya । nirjaresaya । nissangaya । nigamastutaya ।
niskantakaya । niralambaya । nispratyuhaya । nijodbhavaya ।
nityaya । niyamakalyanaya । nirvikalpaya namah । 500 ।

Om nirasrayaya namah । netre । nidhaye । naikarupaya । nirakaraya ।
nadisutaya । pulindakanyaramanaya । purajite । paramapriyaya ।
pratyaksamurtaye । pratyaksaya । paresaya । purnapunyaya ।
punyakaraya । punyarupaya । punyaya । punyaparayanaya । punyodayaya ।
parasmaitijyotise । punyakrte namah । 520 ।

Om punyavardhanaya namah । paranandaya । parataraya । punyakirtaye ।
puratanaya । prasannarupaya । pranesaya । pannagaya । pavanasanaya ।
pranatartiharaya । purnaya । parvatinandanaya । prabhave ।
putatmane । purusaya । pranaya । prabhavaya । purusottamaya ।
prasannaya । paramaspastaya namah । 540 ।

Om patave namah । paribrdhaya । paraya । paramatmane । parabrahmane ।
pararthaya । priyadarsanaya । pavitraya । pustidaya । purtaye ।
pingalaya । pustivardhanaya । papaharine । pasadharaya ।
pramattasurasiksakaya । pavanaya । pavakaya । pujyaya ।
purnanandaya । paratparaya namah । 560 ।

Om puskalaya namah । pravaraya । purvaya । pitrbhaktaya । purogamaya ।
pranadaya । pranijanakaya । pradistaya । pavakodbhavaya ।
parabrahmasvarupaya । paramesvaryakaranaya । pararthadaya । parahitaya ।
pustikaraya । prakasatmane । pratapavate । prajnaparaya ।
prakrstarthaya । prthave । prthuparakramaya namah । 580 ।

Om phanisvaraya namah । phanivaraya । phanaphanivibhusanaya ।
phaladaya । phalahastaya । phullambujavilocanaya ।
phatacchatasa ।mitapapaughaya । phanilokavibhusanaya ।
bahuleyaya । brhadrupaya । balisthaya । balavate । baline ।
brahmesavisnurupaya । buddhaye । buddhimatamvaraya । balarupaya ।
brhadgarbhaya । brahmacarine । budhapriyaya namah । 600 ।

Om bahusrutaya namah । bahumataya । brahmanyaya । brahmanapriyaya ।
balapramathanaya । brahmane । brahmarupaya । bahupradaya ।
brhadbanutanudbhavaya । brhatsenaya । bilesayaya । bahubahave ।
balasrimate । bahudaityavinasanaya । biladvarantaralasthaya ।
brhacchaktidhanurdharaya । balarkadyutimate । balaya ।
brhadvasase । brhattanave namah । 620 ।

Om bhavyaya namah । bogisvaraya । bhavyaya । bhavanasanaya ।
bhavapriyaya । bhaktigamyaya । bhayaharaya । bhavajnaya ।
bhaktasupriyaya । bhuktimuktipradaya । bhogine । bhagavate ।
bhagyavardhanaya । bhrajisnave । bhavanaya । bhartre । bhimaya ।
bhimaparakramaya । bhutidaya । bhutikrte namah । 640 ।

Om bhoktre namah । bhutatmane । bhuvanesvaraya । bhavakaya ।
bhagyakrte । bhesajaya । bhavakestaya । bhavodbhavaya ।
bhavatapasamanaya । bhogavate । bhutabhavanaya । bhojyapradaya ।
bhrantinasanaya । bhanumate । bhuvanasrayaya । bhuribhogapradaya ।
bhadraya । bhajaniyaya । bhisagvaraya । mahasenaya namah । 660 ।

Om mahodaraya namah । mahasaktaye । mahadbhutaya mahadyutaye । ।
mahabuddhaye । mahaviryaya । mahotsahaya । mahabalaya । mahabhogine ।
mahamayine । medhavine । mekhaline । mahate । munistutyaya ।
mahamanyaya । mahanandaya । mahayasase । mahorjitaya । mananidhaye ।
manorathaphalapradaya । mahodayaya namah । 680 ।

Om mahapunyaya namah । mahabalaparakramaya । manadaya । matidaya ।
maline । muktamalavibhusitaya । manoharaya । mahamukhyaya ।
maharddhaye । murtimate । munaye । mahottamaya । mahopayaya ।
moksadaya । mangalapradaya । mudakaraya । muktidatre । mahabhogaya ।
mahoragaya । yasaskaraya namah । 700 ।

Om yogayonaye namah । yogisthaya । yaminam varaya । yasasvine ।
yogapurusaya । yogyaya । yoganidhaye । yamine । yatisevyaya ।
yogayuktaya । yogavide । yogasiddhidaya । yantraya । yantrine ।
yantrajnaya । yantravate । yantravahakaya । yatanarahitaya ।
yogine । yogisaya namah । 720 ।

Om yoginam varaya namah । ramaniyaya । ramyarupaya । rasajnaya ।
rasabhavakaya । ranjanaya । ranjitaya । ragine । ruciraya ।
rudrasambhavaya । ranapriyaya । ranodaraya । ragadvesavinasakaya ।
ramyarciruciraya । ramyaya । rupalavanyavigrahaya । ratnangadharaya ।
ratnabhusanaya । ramaniyakayaya । rucikrte namah । 740 ।

Om rocamanaya namah । ranjitaya roganasanaya । rajivaksaya ।
rajarajaya । raktamalyanulepanaya । rgyajussamasamstutyaya ।
rajassatvagunanvitaya । rajanisakalaramyaya । ratnakundalamanditaya ।
ratnasanmaulisobhadhyaya । ranananmanjirabhusanaya । lokaikanathaya ।
lokesaya । lalitaya । lokanayakaya । lokaraksakaya । lokasiksaya ।
lokalocanaranjitaya । lavanyavigrahaya namah । 760 ।

Om lokacudamanaye namah । lilavate । lokadhyaksaya । lokavandyaya ।
lokottaragunakaraya । lokabandhave । lokadhatre । lokatrayamahahitaya ।
varisthaya । varadaya । vandyaya । visistaya । vikramaya ।
vibhave । vibudhagracaraya । vasyaya । vikalpavarjitaya ।
vipasaya । vigatatankaya । vicitrankaya namah । 780 ।

Om virocanaya namah । vidyadharaya । visuddhatmane । vedangaya ।
vibudhapriyaya । vacaskaraya । vyapakaya । vijnanine ।
vinayanvitaya । vidvattamaya । virodhaghnaya । viraya ।
vigataragavate । vitabhavaya । vinitatmane । vedagarbhaya ।
vasupradaya । visvadiptaye । visalaksaya । vijitatmane namah । 800 ।

Om vibhavanaya namah । vedavedyaya । vidheyatmane । vitadosaya ।
vedavide । visvakarmane । vitabhayaya । vagisaya । vasavarcitaya ।
viradhvamsakaya । visvamurtaye । visvarupaya । varasanaya ।
visikhaya । visakhaya । vimalaya । vagmine । viduse । vedadharaya ।
vatave namah । 820 ।

Om viracudamanaye namah । viraya । vidyesaya । vibudhasrayaya ।
vijayine । vetre । variyase । virajase । vasave । viraghnaya ।
vijvaraya । vedyaya । vegavate । viryavate । vasine । varasilaya ।
varagunaya । visokaya । vajradharakaya । sarajanmane namah । 840 ।

Om saktidharaya namah । satrughnaya । sikhivahanaya । srimate ।
sistaya । sucase । suddhaya । sasvataya । srutisagaraya ।
saranyaya । subhadaya । sarmane । sistastaya । subhalaksanaya ।
santaya । suladharaya । srestaya । suddhatmane । sankaraya ।
sivaya namah । 860 ।

Om sitikanthaya namah । suraya । santidaya । sokanasanaya ।
sanmukhaya । sadgunaisvaryasamyutaya । satcakrasthaya ।
sadurmighnaya । sadangasrutiparagaya । sadbhavarahitaya ।
sadgunaya । satchastrasmrtiparagaya । sadvargadatre ।
sadgrivaya । sadarighnaya । sadasrayaya । satkiritadharaya
srimate । sadadharaya । satkramaya । satkonamadhyanilayaya namah । 880 ।

Om sandhatvapariharakaya namah । senanye । subhagaya । skandaya ।
suranandaya । santam gataye । subrahmanyaya । suradhyaksaya ।
sarvajnaya । sarvadaya । sukhine । sulabhaya । siddhidaya । saumyaya ।
siddhodaya । । siddhesaya । siddhisadhanaya । siddharthaya ।
siddhasankalpaya । siddhasadhanaya । suresvaraya namah । 900 ।

Om subhujaya namah । sarvadrse । saksine । suprasadaya । sanatanaya ।
sudhapataye । svayanjyotise । svayambhuve । sarvatomukhaya ।
samarthaya । samaksine । satkrtaye satkrtate । । suksmaya ।
sughosaya । sukhadaya । suhrde । suprasannaya । surasresthaya ।
surasilaya । satyasadhakaya । sambhavyaya namah । 920 ।

Om sumanase namah । sevyaya । sakalagamaparagaya ।
suvyaktaya । saccidanandaya । suviraya । sujanasrayaya ।
sarvalaksanasampannaya । satyadharmaparayanaya । sarvadevamayaya ।
satyaya । sadamrstannadayakaya । sudhapaya । sumataye । satyaya ।
sarvavighnavinasakaya । sarvaduhkhaprasamanaya । sukumaraya ।
sulocanaya । sugrivaya namah । 940 ।

Om sudhrtaye namah । saraya । suraradhyaya । suvikramaya ।
surarighnaya । svarnavarnaya । sarparajaya । sudasucaye ।
saptarcirbhuve । sukhadaya । sarvayuddhavisaradaya ।
hasticarmambarasutaya । hastivahanasevitaya ।
hastacitrayudhadharaya । hataghaya । hasitananaya । hemabhusaya ।
haridvarnaya । hrstidaya । hrstivardhanaya namah । 960 ।

Om heladribhiye namah । hamsarupaya । hunkarahatakilbisaya ।
himadrijatanubhavaya । harikesaya । hiranyamayaya । hrdyaya ।
hrstaya । harisakhaya । hamsagataye । hamsaya । havise ।
hiranyavarnaya । hitakrte । harsadaya । hemabhusanaya ।
haripriyaya । hitakaraya । hatapapaya । harodbhavaya namah । 980 ।

Om ksemadaya । ksemakrte । ksemyaya । ksetrajnaya ।
ksamavarjitaya । ksetrapalaya । ksamadharaya ।
ksemaksetraya । ksamakaraya । ksudraghnaya ।
ksantidaya । ksemaya । ksitibhusaya । ksamasrayaya ।
ksalitaghaya । ksitidharaya । ksinasararaksaneksanaya ।
ksanabhangurasannaddhaghanasobhikapardakaya ।
ksitibhrnnathatanayamukhapankajabhaskaraya । sriguhaya namah । 1000 ।

adhomukhapujanam sampurnam ।
iti sanmukhasahasranamavalih sampurna ।
Om saravanabhavaya namah ।
Om tatsat brahmarpanamastu ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Sri Shanmukha 6 in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil