1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Tamil

॥ Shanmukha Sahasranamavali 1 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஷண்முக² அத²வா ஈஶாநமுக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 1 ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஈஶாநமுக²பூஜா-
ௐ ஜக³த்³பு⁴வே நம: । ஶரவணப⁴வாய । ஶரவணாரவிந்தா³ய । ஸரோருஹாய ।
ஶரவணதேஜஸே । ஸர்வஜ்ஞாநஹ்ருʼத³யாய । ஸர்வஸம்பத்³கு³ணாய ।
ஸர்வகு³ணஸம்பந்நாய । ஸர்வாத்மரூபிணே । ஸர்வமங்க³ளயுதாய ।
ஸர்வஜநவஶீகராய । ஸர்வஜ்ஞாநபூர்ணாய । ஸர்வஸாக்ஷிணே । ஸர்வரூபிணே ।
ஸர்வதே³வஸ்தா²ணவே । ஸர்வபாபக்ஷயாய । ஸர்வஶத்ருக்ஷயாய ।
ஸர்வஜநஹ்ருʼத³யவாஸிநே । ஸ்வராதி⁴நே த³யே । । ஷட்³வக்த்ராய நம: ॥ 20 ॥

ௐ வஷட்காரநிலயாய நம: । ஶரவணமது⁴ராய । ஸுத⁴ராய । ஶப்³த³மயாய ।
ஸப்தகோடிமந்த்ராய । ஸப்தஶப்³தோ³பதே³ஶஜ்ஞாநாய । ஸப்தகோடிமந்த்ரகு³ரவே ।
ஸத்யஸம்பந்நாய । ஸத்யலோகாய । ஸப்தத்³வீபபதயே । ஸத்யரூபிணே ।
ஸத்யயோகி³நே । ஸத்யப³லாய । ஶதகோடிரத்நாபி⁴ஷேகாய । க்ருʼத்திகாத்மநே ।
ஸர்வதோமஹாவீர்யாய । ஶதஶாஶ்வதாய । ஸப்தலோகாய । ஸர்வமநோஹராய ।
ஶதஸ்தே²ம்நே நம: ॥ 40 ॥

ௐ சதுர்முகா²ய நம: । சதுரப்ரியாய । சதுர்பு⁴ஜாய । சதுராஶ்ரமாய ।
சதுஷ்ஷஷ்டிகலேஶ்வராய । சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ய ।
சதுர்வேத³பராயணாய । சதுஷ்ஷஷ்டிதத்வாய । சதுர்வேத³ரூபிணே ।
ஸேநாதி⁴பதயே । ஷட்³ருசிராய । ஷட்கவசிநே । ஸாக்ஷிணே ।
ஷட்கந்யகாபுத்ராய । ஷட்³த³ர்ஶநாய । ஷடா³தா⁴ரபு⁴ஜாய । ஷஷ்டிஜாத்மநே ।
ஸ்பஷ்டோபதி³ஷ்டாய । ஸத்³பீ³ஜாய । ஷட்³கு³ணமோஹநாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ ஷட்³பீ³ஜாக்ஷராய நம: । ஷஷ்டி²நே । ஷட்ஷட்பக்ஷவாஹநாய । ஶங்கராய ।
ஶங்க²ஜதாபாய । ஶங்க²பா⁴வாய । ஸம்ஸாரஶ்ரமமர்த³நாய ।
ஸங்கீ³த நாயகாய । ஸம்ஹாரதாண்ட³வாய । சந்த்³ரஶேக²ராய ।
ஶத்ருஶோஷணாய । சந்த³நலேபிதாய । ஶாந்தாய । ஶாந்தரூபிணே ।
கௌ³ரீபுத்ராய । ஸௌக்²யாய । ஶக்திகுக்குடஹஸ்தாய । ஶஸ்த்ராய ।
ஶக்திருத்³ரரூபாய । ஶைத்யாய நம: ॥ 80 ॥

ஷட³க்ஷராய நம: । ஷட்காய । ஷஷ்டி²நே2 । । ஸந்நாஹாய । ஶாபாய ।
ஶாபாநுக்³ரஹாய । ஸமர்தா²ய । ஸாமப்ரியாய । ஷண்முக²ஸந்தோஷாய ।
ஸத்ரிகாய । ஸஹஸ்ராய । ஸஹஸ்ரஶிரஸே । ஸஹஸ்ரநயநஸேவிதாய ।
ஸஹஸ்ரபாணயே । ஸஹஸ்ரவீணாகா³நாய । ஸஹஸ்ரவரஸித்³த⁴யே । ஸஹஸ்ராக்ஷாய ।
ஸஹஸ்ரரூபிணே । ஸஹஸ்ரஸேநாபதயே அக²ண்ட³ஸேநாபதயே । ।
ஸகலஜநாய நம: ॥ 100 ॥

ௐ ஸகலஸுரேஶ்வராய நம: । ஸகலலோகோத்³ப⁴வாய ।
ஸகலபீ³ஜாக்ஷராய । ஸகலாக³மஶாஸ்த்ரஸித்³த⁴யே । ஸகலமுநிஸேவிதாய ।
ஸகலவரப்ரஸாத³த³ர்ஶநாய । ஸகலஸித்³த⁴ஸம்ப⁴வாய । ஸகலதே³வஸ்தா²ணவே ।
ஸங்கலீகரணாய । ஸூதாய । ஸரஸ்வத்யை । ஸரஸ்வதீதீ³ர்க⁴மங்க³ளாய ।
ஸரஸ்வத்யுத்³ப⁴வாய । ஶாஸநாய । ஸாரக³பர்வணே । ஸாராய । ஸ்வராத³யே ।
ஸ்வராதி³ஸம்ப⁴வாய । ஶாபாய2 । । ஸாமவேதா³ய நம: । 120 ।

ஸர்வவ்யாக்²யாநாய । ஶைவார்யஶாஶ்வதாய । ஶிவாஸநாய । ஶிவமயாய ।
ஶிவத³ர்ஶகாய । ஶிவநாதா²ய । ஶிவஹ்ருʼத³யாய । ஶிவார்த²பா³ணாய ।
ஶிவலோகாய । ஶிவயோக்³யாய । ஶிவத்⁴யாநாய । ஶிவரூபிணே । ஶிவாத்மநே ।
ஶிவகு³ரவே । ஜீவநாய । ஜீவரூபிணே । ஸ்ருʼஷ்டயே । ஸ்ருʼஷ்டிப்ரியாய ।
ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரே । ஸ்ருʼஷ்டிபரிபாலகாய நம: । 140 ।

ௐ ஸிம்ஹாஸநாய நம: । சிந்தாமணயே । ச²ந்தோ³மணயே । ஶிக²ரநிலயாய ।
ஸ்வயம்பு⁴வே । ஸ்வயம்ஸந்தோஷிணே । ஸ்வயம்போ⁴க்³யாய । ஸ்வயம்ஸ்வாமிநே ।
ஶுசயே । ஶுசிமயாய । ஸுரஜ்யேஷ்ட²பித்ரே । ஸுரபதிலக்ஷணாய ।
ஸுராஸுரவத³நாய । ஸுக³ந்த⁴ஸ்ருʼஷ்டிவிராஜிதாய । ஸுக³ந்த⁴ப்ரியாய ।
ஸூகரஸீராய । ஶ்ருத்யாஸநாய । ஶ்வேதவஸ்த்ராய । ஸ்வகாமாய ।
ஸ்வாமிநே நம: । 160 ।

ௐ ஸ்வாமிபுஷ்கராய நம: । ஸ்வாமிதே³வாய । ஸ்வாமிகு³ரவே । ஸ்வாமிகாருண்யாய ।
ஸ்வாமிதாரகாய । அமரமுநிஸேவிதாய । த⁴ர்மக்ஷேத்ராய । ஷண்முகா²ய ।
ஸூக்ஷ்மநாதா³ய । ஸூக்ஷ்மரூபாய । ஸுலோசநாய । ஶுப⁴மங்க³ளாய ।
ஸூத்ரமுர்தயே । ஸூத்ரதா⁴ரிணே । ஶூலாயுதா⁴ய । ஶூலாதி⁴ஶூலபதயே ।
ஸுதா⁴ஶநாய । ஸேநாபதயே । ஸேநாந்யை । ஸேநாயை நம: । 180 ।

ௐ ஸேவகாய நம: । ஜக³த்பரிஹாராய । ஜக³ஜ்ஜாக³ராய । ஜக³தீ³ஶ்வராய ।
ஜாநுகா³ய । ஜாக்³ரதா³காராய । ஜாயாரூபாய । ஜயந்தாய । ஜயப்ரியாய ।
ஜடிநே । ஜயந்தேஷ்டாய । ஸர்வகா³ய । ஸ்வர்கா³தி⁴பதயே । ஸ்வர்ணஸூத்ராய ।
ஸ்வர்க³ஸ்தா²நாய । ஸ்வர்க³ஸ்த²ஜ்யோதிஷே । ஷோட³ஶநாம்நே । ஷோட³ஶாவதாராய ।
ஷோட³ஶத³லாய । ரக்தவரதா³ய நம: । 200 ।

ரக்தவஸ்த்ராய । ரக்தாப⁴ரணாய । ரக்தஸ்வரூபிணே । ரக்தகமலாய ।
ரதா²காராய । ராக³நாயகாய । ரவிதே³வதாயை । ரணமுக²வீராய ।
ரணவீரஸேவிதாய । ரணபூ⁴தஸேவிதாய । வாசாமகோ³சராய ।
வல்லீப்ரியாய । பா³லாவதாராய । வைராக்³யாய । வரகு³ணாய ।
வரத³மஹத்ஸேவிதாய । வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய । ஸாலாக்ஷமாலாய ।
வநசராய । வஹ்நிமண்ட³லாய நம: । 220 ।

ௐ வர்ணபே⁴தா³ய நம: । பஞ்சாஸநாய । ப⁴க்திநாதா²ய । ப⁴க்திஶூராய ।
ஶிவகராய । பா³ஹுபூ⁴ஷணாய । வஷட்காராய । வஸுரேதஸே । வஜ்ரபாணயே ।
வைராக்³யாய । வகுலபுஷ்பமாலிநே । வசநாய । வசநப்ரியாய ।
வசநமயாய । வசநஸுந்த³ராய । வசநாம்ருʼதாய । வசநபா³ந்த⁴வாய ।
வசநவஶீகராய । வசநத³ர்ஶநாய । வசநாராமாய நம: । 240 ।

ௐ வசநஹஸ்தாய நம: । வசநப்³ரஹ்மணே । வசநபூஜ்யாய । வசநவித்³யாய ।
வசநத³ஹநாய । வசநகோபாய । வசநத்யாகா³ய । வசநஶாஸ்த்ரவாஸிநே ।
வசநோபகாராய । வசநவஸதயே । வாயவே । வாயுரூபாய । வாயுமநோஹராய ।
வாயுமஹோபகாராய । வாயுவேத³தத்வாய । வாயுப⁴வாய । வாயுவந்த³நாய ।
வாயுவீதநாய । வாயுகர்மப³ந்த⁴காய । வாயுகராய நம: । 260 ।

See Also  1000 Names Of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya – Sahasranama Stotram In Odia

ௐ வாயுகர்மணே நம: । வாய்வாஹாராய । வாயுதே³வதத்த்வாய ।
வாயுத⁴நஞ்ஜநாய வாயுத⁴நஞ்ஜயாய । ।
வாயுதி³ஶாஸநாத³யே । விஶ்வகாராய । விஶ்வேஶ்வராய । விஶ்வகோ³ப்த்ரே ।
விஶ்வபஞ்சகாய । விஶாலாக்ஷாய । விஶாகா²நக்ஷத்ராய ।
பஞ்சாங்க³ராகா³ய । பி³ந்து³நாதா³ய । பி³ந்து³நாத³ப்ரியாய ।
வீதராகா³ய । வ்யாக்²யாநாய । வ்யாதி⁴ஹராய । வித்³யாயை ।
வித்³யாவாஸிநே । வித்³யாவிநோதா³ய நம: । 280 ।

ௐ வித்³வஜ்ஜநஹ்ருʼத³யாய நம: । வித்³யுந்நாநாபூ⁴திப்ரியாய । விகாரிணே । விநோதா³ய ।
விபூ⁴த³ந்தபதயே । விபூ⁴தயே । வ்யோம்நே । வீரமூர்தயே । விருத்³த⁴ஸேவ்யாய ।
வீராய । வீரஶூராய । வீரகோபநாய । விருத்³த⁴வஜ்ராய । வீரஹஸ்தாய ।
வீரவைப⁴வாய । வீரராக்ஷஸஸேவிதாய । வீரத⁴ராய । வீரபாய ।
வீரபா³ஹுபரிபூ⁴ஷணாய । வீரபா³ஹவே நம: । 300 ।

ௐ வீரபுரந்த³ராய நம: । வீரமார்தாண்டா³ய । வீரகுடா²ராய । வீரத⁴ராய ।
வீரமஹேந்த்³ராய । வீரமஹேஶ்வராய । அதிவீரஶ்ரியே । மத³வீர வீராந்தகாய ।
வீரசத்வாரிசதுராய । வேதா³ந்தாய । வேத³ரூபாய । வேத³ஸ்ருʼஷ்டயே ।
வேத³த்³ருʼஷ்டயே । வேலாயுதா⁴ய । வைப⁴வாய । வேத³ஸ்வர்கா³ய ।
வைஶாகோ²த்³ப⁴வாய । நவஶங்க²ப்ரியாய । நவத⁴நாய ।
நவரத்நதே³வக்ருʼத்யாய நம: । 320 ।

ௐ நவப⁴க்திஸ்தி²தாய நம: । நவபஞ்சபா³ணாய । நவமத்⁴வஜாய ।
நவமந்த்ராய । நவாக்ஷராய । நவக்ஷுத்³ராய । நவகோடயே । நவஶக்தயே ।
நவப⁴க்திஸ்தி²தாய । நவமத்⁴வஜாய । நவமந்த்ராய । நவமணிபூ⁴ஷணாய ।
நவாந்ததே³வஸோமாய । நவகுமாராய । நமஸ்காராய । நாமாந்தராய । நாக³வீராய ।
நக்ஷத்ரபக்ஷவாஹநாய । நாக³லோகாய । நாக³பாணிபாதா³ய நம: । 340 ।

ௐ நாகா³ப⁴ரணாய நம: । நாக³லோகாருணாய । நந்தா³ய । நாதா³ய । நாத³ப்ரியாய ।
நாரத³கீ³தப்ரீதாய । நக்ஷத்ரமாலிநே । நவராத்ரிஶக்ராய । நிஷ்களாய ।
நித்யபரமாய । நித்யாய । நித்யாநந்தி³தாய । நித்யஸௌந்த³ர்யாய ।
நித்யயஜ்ஞாய । நித்யாநந்தா³ய । நிராஶாய । நிரந்தராய । நிராலம்பா³ய ।
நிரவத்³யாய । நிராகாராய நம: । 360 ।

ௐ நித்யரஸிகாய நம: । நிஷ்கலங்காய । நித்யப்ரியாய । நிஷ்களரூபாய ।
நிர்மலாய । நீலாய । நீலரூபாய । நீலமயாய । சதுர்விக்ரமாய । நேத்ராய ।
சதுர்விக்ரமநேத்ராய । த்ரிநேத்ராய । நேத்ரஜ்யோதிஷே । நேத்ரஸ்தா²ணவே ।
நேத்ரஸ்வரூபிணே । நேத்ரமணயே । ப⁴வாய । பாபவிநாஶாய । ஹவ்யமோக்ஷாய ।
ப⁴வாந்யை நம: । 380 ।

ௐ பவித்ராய நம: । பவித்ரபர்வணே । ப⁴க்தவத்ஸலாய । ப⁴க்தப்ரியாய ।
ப⁴க்தவரதா³ய । ப⁴க்தஜநத்³ருʼஷ்டாய । ப்ரத்யக்ஷாய । ப⁴க்தஸமீபாய ।
வரதா³ய । பாபஹராய । பக்ஷிஹராய । பா⁴ஸ்கராய । ப⁴க்ஷகாய ।
பா⁴ஸ்கரப்ரியாய । பஞ்சபூ⁴தாய । பஞ்சப்³ரஹ்மஶிகா²ய । பஞ்சமந்த்ராய ।
பஞ்சபூ⁴தபதயே । பஞ்சாக்ஷரபரிபாலகாய ।
பஞ்சபா³ணத⁴ராய நம: । 400 ।

ௐ பஞ்சதே³வாய நம: । பஞ்சப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வாய । பஞ்சஶோதி⁴நே ।
பங்கஜநேத்ராய । பஞ்சஹஸ்தாய । ப⁴வரோக³ஹராய । பரமதத்த்வார்தா²ய ।
பரமபுருஷாய । பரமகல்யாணாய । பத்³மத³லப்ரியாய ।
பராபரஜக³ச்ச²ரணாய । பராபராய । பராஶநாய । பண்டி³தாய ।
பரிதாபநாஶநாய । ப²லிநே । ப²லாகாஶாய । ப²லப⁴க்ஷணாய ।
பா³லவ்ருʼத்³தா⁴ய । பா³லரூபாய நம: । 420 ।

ௐ பா²லஹஸ்தாய நம: । ப²ணிநே । பா³லநாதா²ய । ப⁴யநிக்³ரஹாய ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய । ப்ரணவாய । ப்ரணவதே³ஶிகாய । ப்ரணதோத்ஸுகாய ।
ப்ரணவாக்ஷரவிஶ்வேஶ்வராய । ப்ராணிநே । ப்ராணிதா⁴ரிணே ।
ப்ராணிபஞ்சரத்நாய । ப்ராணப்ரதிஷ்டா²யை । ப்ராணரூபாய ।
ப்³ரஹ்மப்ரியாய । ப்³ரஹ்மமந்த்ராய । ப்³ரஹ்மவர்த்³த⁴நாய ।
ப்³ரஹ்மகுடும்பி³நே । ப்³ரஹ்மண்யாய । ப்³ரஹ்மசாரிணே நம: । 440 ।

ௐ ப்³ரஹ்மைஶ்வர்யாய நம: । ப்³ரஹ்மஸ்ருʼஷ்டயே । ப்³ரஹ்மாண்டா³ய । மகரகோபாய ।
மகரரூபாய । மஹிதாய । மஹேந்த்³ராய । மநஸ்ஸ்நேஹாய । மந்த³ரவரதா³ய ।
மஹாநித⁴யே । மோசிநே । மார்க³ஸஹாய । மால்யவக்ஷ:ஸ்த²லாய । மந்தா³ராய ।
மந்தா³ரபுஷ்பமாலிநே । மந்த்ரபராதீ⁴ஶாய । மந்த்ரமூர்தயே । பூ⁴தபதயே ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய । மூர்தயே நம: । 460 ।

ௐ மூர்திப்ரகாஶாய நம: । மூர்திப்ரியாய । மூர்திப்ரகாராய । மூர்திஹ்ருʼத³யாய ।
மூர்திகவசாய । மூர்திஸம்ராஜே । மூர்திஸேவிதாய । மூர்திலக்ஷணாய ।
மூர்திதே³வாய । மூர்திவிஶேஷாய । மூர்திதீ³க்ஷாய । மூர்திமோக்ஷாய ।
மூர்திப⁴க்தாய । மூர்திஶக்தித⁴ராய । மூர்திவீர்யாய । மூர்திஹராய ।
மூர்திகராய । மூர்தித⁴ராய । மூர்திமாலாய । மூர்திஸ்வாமிநே நம: । 480 ।

ௐ மூர்திஸகலாய நம: । மூர்திமங்க³ளாய । மூர்திமுகுந்தா³ய । மூர்திமூலாய ।
மூர்திமூலமூலாய । மூலமந்த்ராய । மூலாக்³நிஹ்ருʼத³யாய । மூலகர்த்ரே । மேகா⁴ய ।
மேக⁴வர்யாய । மேக⁴நாதா²ய । ஸ்கந்தா³ய । ஸ்கந்த³விந்தா³ய । கந்த³ர்பமித்ராய ।
கந்த³ர்பாலங்கராய । கந்த³ர்பநிமிஷாய । கந்த³ர்பப்ரகாஶாய ।
கந்த³ர்பமோஹாய । ஸ்கந்த³ஸௌந்த³ர்யாய । ஸ்கந்த³கு³ரவே நம: । 500 ।

ௐ ஸ்கந்த³காருண்யாய நம: । ஸ்கந்தா³தா⁴ராய । ஸ்கந்த³பதயே । ஸ்கந்த³கீர்தயே ।
ஸ்கந்த³ஶ்ருதாய । ஸ்கந்த³நேத்ராய । ஸ்கந்த³ஶிவாய । ஸ்கந்த³ரூபாய ।
ஸ்கந்த³லக்ஷணாய । ஸ்கந்த³லோகாய । ஸ்கந்த³கு³ணாய । ஸ்கந்த³புஷ்பமாலிநே ।
ஸ்கந்தா³ய । ஸ்கந்த³ஸ்வாமிநே । ஸ்கந்த³ஹந்த்ரே । ஸ்கந்தா³யுதா⁴ய ।
கமண்ட³லுத⁴ராய । கமண்ட³ல்வக்ஷமாலிநே ।
கமண்ட³லாய । க⁴ண்டிகாஸநாய நம: । 520 ।

See Also  1000 Names Of Sri Lakhmana From Bhushundiramaya In Gujarati

ௐ க⁴ண்டாயை நம: । க⁴ண்டி³காஸநாய । க⁴நாக⁴நாய । க⁴நரூபாய ।
கருணாலயாய । காருண்யபூர்ணாய । க³ங்கா³யை । கங்கணாப⁴ரணாய ।
காலாய । காலகாலாய । காலபுத்ராய । காலரூபாய । கா³யத்ரீத⁴ராய ।
கா³யத்ரீஸ்ருʼஷ்டயே । கைலாஸவாஸிநே । குங்குமவர்ணாய । கவிநேத்ராய ।
கவிப்ரியாய । கௌ³ரீபுத்ராய । காவ்யநாதா²ய நம: । 540 ।

ௐ காவ்யபர்வகாய நம: । கர்மபாய । காம்யாய । கமலாயுதா⁴ய । காலிஸேவ்யாய ।
கார்திகேயாய । இஷ்டகாம்யாய । க²ட்³க³த⁴ராய । க்ருʼத்திகாபுத்ராய ।
க்ருʼத்திகாஶிவயோகா³ய । க்ருʼபாய । க்ரௌஞ்சத⁴ராய । க்ருʼபாகடாக்ஷாய ।
க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டயே । க்ருʼபாமோக்ஷாய । க்ருʼபாருத்³ராய । க்ருʼபாஸ்பதா³ய ।
கி³ரிபதயே । கி³ரிஸ்தா²ய । க்ருʼத்திகாபூ⁴ஷணாய நம: । 560 ।

ௐ கலாயை நம: । கோஶவிநாஶநாய । கிராதாய । கிந்நரப்ரியாய । கீ³தப்ரியாய ।
குமாராய । குமாரஸ்கந்தா³ய । குமாரதே³வேந்த்³ராய । குமாரதீ⁴ராய ।
குமாரபுண்யாய । வித்³யாகு³ரவே । குமாரமோஹாய । குமாராக³மாய ।
குமாரகு³ரவே । குமாரபரமேஶ்வராய । கௌமாராய । கு³ணரூபாய । குங்குமாய ।
கும்போ⁴த்³ப⁴வகு³ரவே । குந்தளாந்தரணாய நம: । 580 ।

ௐ குக்குடத்⁴வஜாய நம: । குலகராய । ஹரநிலயாய । குஶலாய ।
குசவித்³யாய । கு³ரவே । கு³ரவே ஶைவாய । கு³ருஸ்வர்கா³ய । கு³ருஶிவாய ।
கு³ருஸர்வரூபாய । கு³ருஜாய । கு³ருபராய । கு³ருபரமேரவே । கு³ருபாலாய ।
கு³ருபரம்பராய । கு³ருகந்தா³ய । கு³ருமந்தா³ய । கு³ருஹிதாய । கு³ருவர்ணாய ।
கு³ருரூபிணே நம: । 600 ।

ௐ கு³ருமூலாய நம: । கு³ருதே³வாய । கு³ருத்⁴யாதாய । கு³ருதீ³க்ஷிதாய ।
கு³ருத்⁴வஜாய । கு³ருஸ்வாமிநே । கு³ருபா⁴ஸநாய । க³ம்பீ⁴ராய ।
க³ர்ப⁴ரக்ஷாஜ்ஞாய । க³ந்த⁴ர்வாய । கோ³சராய । கூர்மாஸநாய । கேஶவாய ।
கேஶிவாஹநாய । மயூரபூ⁴ஷணாய । கோமளாய । கோபாநுக்³ரஹாய । கோபாக்³நயே ।
கோணஹஸ்தாய । கோடிப்ரபே⁴தா³ய நம: । 620 ।

ௐ கோடிஸூர்யப்ரகாஶாய நம: । கோலாஹலாய । ஜ்ஞாநாய । ஜ்ஞாநஹ்ருʼத³யாய ।
ஜ்ஞாநஶக்தயே । ஜ்ஞாநோபதே³ஶகாய । ஜ்ஞாநக³ம்யாய । ஜ்ஞாநமூர்தயே ।
ஜ்ஞாநபரிபாலநாய । ஜ்ஞாநகு³ரவே । ஜ்ஞாநஸ்வரூபாய । த⁴ர்மாய ।
த⁴ர்மஹ்ருʼத³யாய । த⁴ர்மவாஸிநே । த³ண்டி³நே । த³ண்ட³ஹஸ்தாய । தர்பணாய ।
தத்த்வாநநாய । தத்த்வஶைஶவபுத்ராய । தபஸ்விநே நம: । 640 ।

ௐ தை³த்யஹந்த்ரே நம: । த³யாபராய । அநிந்தி³தாய । த³யார்ணவாய ।
த⁴நுர்த⁴ராய । த⁴ராய । த⁴நதா³ய । த⁴நஸாராய । த⁴ரஶீலிநே ।
ஸ்தா²ணவே । அநந்தராய । தாரகாஸுரமர்த³நாய । த்ரிஶூலாய । த்ரிமஸ்தகாய ।
த்ர்யம்ப³காய । த்ரிகோணாய । த்ரிமூர்திபதயே । த்ரைலோக்யாய । த்ரிகோணத்ரயாய ।
த்ரிபுரத³ஹநாய நம: । 660 ।

ௐ த்ரித³ஶாதி³த்யாய நம: । த்ரிகார்திதா⁴ரிணே । த்ரிபு⁴வநஶேக²ராய ।
த்ரயீமயாய । த்³வாத³ஶாதி³த்யாய । த்³வாத³ஶலோசநாய । த்³வாத³ஶஹஸ்தாய ।
த்³வாத³ஶகுங்குமபூ⁴ஷணாய । து³ர்ஜநமர்த³நாய । து³ர்வாஸோமித்ராய ।
து:³க²நிவாரணாய । ஶூரது⁴ர்யாய । ஸம்ரக்ஷகாய । ரதிப்ரியாய ।
ரதிப்ரத³க்ஷிணாய । ரதீஷ்டாய । த்³ருʼஷ்டாய । து³ஷ்டநிக்³ரஹாய ।
தூ⁴ம்ரவர்ணாய । தே³வதே³வாய நம: । 680 ।

ௐ த⁴ர்மபதயே நம: । பூ⁴பரிபாலகாய । தே³வமித்ராய । தே³வேக்ஷணாய ।
தே³வபூஜிதாய । தே³வவிதே³ । தே³வஸேநாபதயே । தே³வப்ரியாய । தே³வராஜாய ।
தே³வகு³ரவே । தே³வபோ⁴கா³ய । தே³வபத³வீக்ஷணாய । தே³வஸேவ்யாய ।
தே³வமநோஹராய । தே³வாதி⁴பதயே । தே³வேந்த்³ரபூஜிதாய । தே³வஶிகா²மணயே ।
தே³ஶிகாய । த³ஶாக்ஷராய । த³ர்ஶபூர்ணாய நம: । 700 ।

ௐ த³ஶப்ராணாய நம: । தே³வகா³யகாய । யோகா³ய । யோக³ரூபாய । யோகா³தி⁴பாய ।
யோகா³ங்கா³ய । யோக³ஶிவாய । யோகா³க்ஷராய । யோக³மூலாய । யோக³ஹ்ருʼத³யாய ।
யோகா³ஸநாய । யோகா³நந்த³காய । லோகாய । லோகரூபாய । லோகநாதா²ய ।
லோகஸ்ருʼஷ்டயே । லோகரக்ஷணாய । லோகதே³வாய । லோககு³ரவே ।
லோகபரமாய நம: । 720 ।

ௐ அக்³நிபே³ராய அக்³நிஸுதாய । நம: । அக்³நிபக்ஷாய । அக்³நிஹுவாய । அக்³நிரூபாய ।
அக்³நிபஞ்சாஸ்யாய । அக்³நிஸித்³த⁴யே । அக்³நிப்ரியாய । அக்³நிபா³ஹவே । அக்³நிதாபவதே ।
அக்³ந்யாகாராய । ஐஶ்வர்யாய । அஸுரப³ந்த⁴நாய । அக்ஷராய । அஜவீராய ।
ஆசாராய । ஆசாரகீர்தயே । அஜபாகாரிணே । அராதிஸஞ்சராய । அக்ஷராய ।
அக³ஸ்த்யகு³ரவே நம: । 740 ।

ௐ அதலதே³வாய நம: । அத⁴ர்மஶாஸ்த்ரே । அதிஶூராய । அதிப்ரியாய ।
அஸ்துஅஸ்துதா³ய । அம்ருʼதார்ணவாய । அபி⁴மூலாய । ஆதி³த்யாய ।
ஆதி³த்யஹ்ருʼத³யாய । ஆதி³த்யப்ரகாஶாய । ஆதி³த்யத்ருʼதீயாய ।
அம்ருʼதாத்மநே । ஆத்மயோநயே । அம்ருʼதாய । அம்ருʼதாகாராய ।
அம்ருʼதஶாந்தாய । அமரபதயே । அமோக⁴விக்⁴நாய । அம்ருʼதரூபாய ।
அமோகே⁴க்ஷணாய நம: । 760 ।

ௐ அப⁴யகல்பாத்மகரூபாய நம: । அபி⁴ஷேகப்ரியாய ।
ஸர்பாப⁴ரணாலங்காரப்ரியாய । அக³ஸ்த்யமுநிபூஜிதாய । அபூ⁴தபதயே ।
அரண்யாய । அக்³ரக³ண்யாய । அஸ்த்ரப்ரியாய । அதீ⁴ஶாய । அஸ்த்ரோபதே³ஶகாய ।
அஹம்பிதாமஹாய । அகி²லலோகாய । ஆகாஶவாஸிநே । ஆகாஶவாஸஸே ।
அகோ³சராய । அர்ஜுநஸேவிதாய । ஆயுஷ்யமநஸிகோ³சராய । அஷ்டதி³க்பாலாய ।
அஷ்டாக்ஷராய । அஷ்டமஶக்தயே நம: । 780 ।

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu From Skanda Purana In English

ௐ அஷ்டாங்க³யோகி³நே நம: । அஷ்டமூர்தயே । அஷ்டாத³ஶபுராணப்ரியாய ।
அஷ்டதி³ங்மநோஹராய । அப⁴யங்கராய । அநந்தாய । அநந்தமூர்தயே ।
அநந்தாஸநஸம்ஸ்தி²தாய । அநந்தஸித்³தி⁴காய । அமரமுநிஸேவிதாய ।
அநந்தகு³ணாகராய । அநந்தகோடிதே³வஸேவிதாய । அநேகரூபிணே । அதிகு³ணாய ।
அநந்தகாருண்யாய । ஸுகா²ஸநாய । பூர்ணாய । அருணஜ்யோதிர்ஹராய ।
ஹரிஹராத்மநே । அருணகி³ரீஶாய நம: । 800 ।

ௐ அர்த⁴ரூபாய நம: । அபாரஶக்தயே । அர்சாராமாய । அஹங்காராய ।
ஆஸ்தா²நகோலாஹலாய । ஹ்ருʼத³யாய । ஹ்ருʼத³யஷட்கோணாய । ஹ்ருʼத³யப்ரகாஶாய ।
ராஜப்ரியாய । ஹிரண்யாய । மூலாய । க்ஷேமாய । ராஜீவாய । பாரிஜாதாய ।
தீக்ஷ்ணாய । விசக்ஷணாய । ஈக்ஷணாய । ஹிரண்யபூ⁴ஷணாய । ஹிரண்யகீர்தயே ।
ஹிரண்யமங்க³ளாய நம: । 820 ।

ௐ ஹிரண்யகோலாஹலாய நம: । இந்த்³ராய । இந்த்³ராணீமாங்க³ல்யாதி⁴பாய ।
லக்ஷ்மீஸ்வர்கா³ய । க்ஷணமாத்ராய । ஸங்க்²யாயை । தி³வ்யகல்பாய । விசாரணாய ।
உபத⁴ராய । உபாயஸ்வரூபாய । உமாமஹேஶ்வராய । உமாஸூநவே । உமாபுத்ராய ।
உக்³ரமூர்தயே । உத்க்ஷராய । உக்ஷஸம்ப⁴வாய । உத்க்ஷரவஸ்துநே ।
உசிதாய । உசிதத⁴ராய । உமார்தயே நம: । 840 ।

ௐ உத்பலாய நம: । உத்பலாஶநாய । உதா³ரகீர்தயே । யுத்³த⁴மநோஹராய ।
அக்³ருʼஹ்யாய । விதே⁴யாய । பா⁴க³தே⁴யாய । ஷட்கோணத³லபீடா²க்ஷரஸ்வரூபாய ।
ஸ்தோத்ரத⁴ராய । பாத்ராய । மாத்ராய । ஷண்முகா²ய । ஷட³ங்கா³ய ।
ஷடா³தா⁴ராய । ஸுப்³ரஹ்மண்யாய । குமாராய । ஸிந்தூ³ராருணாய । மயூரவாஹநாய ।
மஹாப்ரவாஹாய । குமாரீஶ்வரபுத்ராய நம: । 860 ।

ௐ தே³வஸேநாய நம: । மித்ராய । த⁴ராஜநதே³வாய । ஸுக³ந்த⁴லேபநாய ।
ஸுராராத்⁴யாய । விஜயோத்தமாய । விஜயமநோஹராய । புண்யாய ।
விஜயாயுதா⁴ய । புண்யஸ்ருʼஷ்டயே । விஶாலாக்ஷாய । ஸத்யதா⁴ரணாய ।
சிந்தாமணிகு³ஹாபுத்ராய । ஶாந்தகோலாஹலாய । ஸர்வலோகநாதா²ய ।
ஸர்வஜீவத³யாபராய । ஸர்வகு³ணஸம்பந்நாய । மல்லிகாய ।
ஸர்வலோகஸ்தம்ப⁴நாய । ஸ்வாமிதே³ஶிகாய நம: । 880 ।

ௐ ஸர்வவ்ருʼத்³தா⁴ய நம: । ஸர்வஸௌந்த³ர்யாய । ஶூரமர்த³நாய । ஸ்வாமிதே³ஶிகாய ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யாய । அநந்தயோகி³நே । ஹராய । ஜயமுகா²ய । ஏகப⁴த்³ராய ।
த³ண்ட³கராய । ஏகஶுப⁴தா³ய । ஏகத³ந்தப்ரியாய । ஏகாந்தவேதி³நே ।
ஏகாந்தஸ்வரூபிணே । யஜ்ஞாய । யஜ்ஞரூபாய । ஹேமகுண்ட³லாய । ஏகஸேவ்யாய ।
ஓங்காராய । ஓங்காரஹ்ருʼத³யாய நம: । 900 ।

ௐ நமஶ்ஶிவாய நம: । நமநோந்முகா²ய । ஹோமாய । ஹோமகர்த்ரே ।
ஹோமஸ்தா²பிதாய । ஹோமாக்³நயே । ஹோமாக்³நிபூ⁴ஷணாய । மந்த்ராய । ஸூத்ராய ।
பவிகரணாய । ஸந்தோஷப்ரதிஷ்டா²ய । தீ³ர்க⁴ரூபாய । ஜ்யோதிஷே । அணிம்நே ।
க³ரிம்ணே । லகி⁴ம்நே । ப்ராப்தயே । ப்ராகாம்யாய ।
அஹிஜித்³வித்³யாயை । ஆகர்ஷணாய நம: । 920 ।

ௐ உச்சாடநாய நம: । வித்³வேஷணாய । வஶீகரணாய । ஸ்தம்ப⁴நாய ।
உத்³ப⁴வநாய । மரணார்தி³நே । ப்ரயோக³ஷட்காராய । ஶிவயோகி³நிலயாய ।
மஹாயஜ்ஞாய । க்ருʼஷ்ணாய । பூ⁴தசாரிணே । ப்ரதிஷ்டி²தாய । மஹோத்ஸாஹாய ।
பரமார்தா²ய । ப்ராம்ஶவே । ஶிஶவே । கபாலிநே । ஸர்வத⁴ராய । விஷ்ணவே ।
ஸத்³பி⁴ஸ்ஸுபூஜிதாய நம: । 940 ।

ௐ விதலாஸுரகா⁴திநே நம: । ஜநாதி⁴பாய । யோக்³யாய । காமேஶாய । கிரீடிநே ।
அமேயசங்க்ரமாய । நக்³நாய । த³லகா⁴திநே । ஸங்க்³ராமாய ।
நரேஶாய । ஶுசிப⁴ஸ்மநே । பூ⁴திப்ரியாய । பூ⁴ம்நே । ஸேநாயை ।
சதுராய । க்ருʼதஜ்ஞாய । மநுஷ்யபா³ஹ்யக³தயே । கு³ஹமூர்தயே ।
பூ⁴தநாதா²ய । பூ⁴தாத்மநே நம: । 960 ।

ௐ பூ⁴தபா⁴வநாய நம: । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । க்ஷேத்ரபாலாய । ஸித்³த⁴ஸேவிதாய ।
கங்காலரூபாய । ப³ஹுநேத்ராய । பிங்க³லலோசநாய । ஸ்மராந்தகாய ।
ப்ரஶாந்தாய । ஶங்கரப்ரியாய । அஷ்டமூர்தயே । பா³ந்த⁴வாய ।
பாண்டு³லோசநாய । ஷடா³தா⁴ராய । வடுவேஷாய । வ்யோமகேஶாய । பூ⁴தராஜாய ।
தபோமயாய । ஸர்வஶக்திஶிவாய । ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ய நம: । 980 ।

ௐ அநாதி³பூ⁴தாய । நம: । தை³த்யஹாரிணே । ஸர்வோபத்³ரவநாஶநாய ।
ஸர்வது:³க²நிவாரணாய । ப⁴ஸ்மாங்கா³ய । ஶக்திஹஸ்தாய । தி³க³ம்ப³ராய ।
யோகா³ய । ப்ரதிபா⁴நவே । தா⁴ந்யபதயே । யோகி³நீபதயே । ஶிவப⁴க்தாய ।
கருணாகராய । ஸாம்ப³ஸ்மரணாய । விஶ்வத³ர்ஶநாய । ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதாய ।
மந்த்ரமூர்தயே । ஜக³த்ஸேநாநாயகாய । ஏகாக்³ரசித்தாய । வித்³யுத்ப்ரபா⁴ய ।
ஸம்மாந்யாய நம: । 1001 ।

ஈஶாநமுக²பூஜநம் ஸமாப்தம் ।
இதி ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।
ௐ ஶரவணப⁴வாய நம: ।
ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu