1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In English

॥ Shanmukha Sahasranamavali 1 English Lyrics ॥

॥ srisanmukha athava isanamukhasahasranamavalih 1 ॥

Om sriganesaya namah ।

isanamukhapuja-
Om jagadbhuve namah । saravanabhavaya । saravanaravindaya । saroruhaya ।
saravanatejase । sarvajnanahrdayaya । sarvasampadgunaya ।
sarvagunasampannaya । sarvatmarupine । sarvamangalayutaya ।
sarvajanavasikaraya । sarvajnanapurnaya । sarvasaksine । sarvarupine ।
sarvadevasthanave । sarvapapaksayaya । sarvasatruksayaya ।
sarvajanahrdayavasine । svaradhine daye । । sadvaktraya namah ॥ 20 ॥

Om vasatkaranilayaya namah । saravanamadhuraya । sudharaya । sabdamayaya ।
saptakotimantraya । saptasabdopadesajnanaya । saptakotimantragurave ।
satyasampannaya । satyalokaya । saptadvipapataye । satyarupine ।
satyayogine । satyabalaya । satakotiratnabhisekaya । krttikatmane ।
sarvatomahaviryaya । satasasvataya । saptalokaya । sarvamanoharaya ।
satasthemne namah ॥ 40 ॥

Om caturmukhaya namah । caturapriyaya । caturbhujaya । caturasramaya ।
catussastikalesvaraya । caturvargaphalapradaya ।
caturvedaparayanaya । catussastitatvaya । caturvedarupine ।
senadhipataye । sadruciraya । satkavacine । saksine ।
satkanyakaputraya । saddarsanaya । sadadharabhujaya । sastijatmane ।
spastopadistaya । sadbijaya । sadgunamohanaya namah ॥ 60 ॥

Om sadbijaksaraya namah । sasthine । satsatpaksavahanaya । sankaraya ।
sankhajatapaya । sankhabhavaya । samsarasramamardanaya ।
sangita nayakaya । samharatandavaya । candrasekharaya ।
satrusosanaya । candanalepitaya । santaya । santarupine ।
gauriputraya । saukhyaya । saktikukkutahastaya । sastraya ।
saktirudrarupaya । saityaya namah ॥ 80 ॥

sadaksaraya namah । satkaya । sasthine2 । । sannahaya । sapaya ।
sapanugrahaya । samarthaya । samapriyaya । sanmukhasantosaya ।
satrikaya । sahasraya । sahasrasirase । sahasranayanasevitaya ।
sahasrapanaye । sahasravinaganaya । sahasravarasiddhaye । sahasraksaya ।
sahasrarupine । sahasrasenapataye akhandasenapataye । ।
sakalajanaya namah ॥ 100 ॥

Om sakalasuresvaraya namah । sakalalokodbhavaya ।
sakalabijaksaraya । sakalagamasastrasiddhaye । sakalamunisevitaya ।
sakalavaraprasadadarsanaya । sakalasiddhasambhavaya । sakaladevasthanave ।
sankalikaranaya । sutaya । sarasvatyai । sarasvatidirghamangalaya ।
sarasvatyudbhavaya । sasanaya । saragaparvane । saraya । svaradaye ।
svaradisambhavaya । sapaya2 । । samavedaya namah । 120 ।

sarvavyakhyanaya । saivaryasasvataya । sivasanaya । sivamayaya ।
sivadarsakaya । sivanathaya । sivahrdayaya । sivarthabanaya ।
sivalokaya । sivayogyaya । sivadhyanaya । sivarupine । sivatmane ।
sivagurave । jivanaya । jivarupine । srstaye । srstipriyaya ।
srstikartre । srstiparipalakaya namah । 140 ।

Om simhasanaya namah । cintamanaye । chandomanaye । sikharanilayaya ।
svayambhuve । svayamsantosine । svayambhogyaya । svayamsvamine ।
sucaye । sucimayaya । surajyesthapitre । surapatilaksanaya ।
surasuravadanaya । sugandhasrstivirajitaya । sugandhapriyaya ।
sukarasiraya । srutyasanaya । svetavastraya । svakamaya ।
svamine namah । 160 ।

Om svamipuskaraya namah । svamidevaya । svamigurave । svamikarunyaya ।
svamitarakaya । amaramunisevitaya । dharmaksetraya । sanmukhaya ।
suksmanadaya । suksmarupaya । sulocanaya । subhamangalaya ।
sutramurtaye । sutradharine । sulayudhaya । suladhisulapataye ।
sudhasanaya । senapataye । senanyai । senayai namah । 180 ।

Om sevakaya namah । jagatpariharaya । jagajjagaraya । jagadisvaraya ।
janugaya । jagradakaraya । jayarupaya । jayantaya । jayapriyaya ।
jatine । jayantestaya । sarvagaya । svargadhipataye । svarnasutraya ।
svargasthanaya । svargasthajyotise । sodasanamne । sodasavataraya ।
sodasadalaya । raktavaradaya namah । 200 ।

raktavastraya । raktabharanaya । raktasvarupine । raktakamalaya ।
rathakaraya । raganayakaya । ravidevatayai । ranamukhaviraya ।
ranavirasevitaya । ranabhutasevitaya । vacamagocaraya ।
vallipriyaya । balavataraya । vairagyaya । varagunaya ।
varadamahatsevitaya । varadabhayahastaya । salaksamalaya ।
vanacaraya । vahnimandalaya namah । 220 ।

Om varnabhedaya namah । pancasanaya । bhaktinathaya । bhaktisuraya ।
sivakaraya । bahubhusanaya । vasatkaraya । vasuretase । vajrapanaye ।
vairagyaya । vakulapuspamaline । vacanaya । vacanapriyaya ।
vacanamayaya । vacanasundaraya । vacanamrtaya । vacanabandhavaya ।
vacanavasikaraya । vacanadarsanaya । vacanaramaya namah । 240 ।

Om vacanahastaya namah । vacanabrahmane । vacanapujyaya । vacanavidyaya ।
vacanadahanaya । vacanakopaya । vacanatyagaya । vacanasastravasine ।
vacanopakaraya । vacanavasataye । vayave । vayurupaya । vayumanoharaya ।
vayumahopakaraya । vayuvedatatvaya । vayubhavaya । vayuvandanaya ।
vayuvitanaya । vayukarmabandhakaya । vayukaraya namah । 260 ।

See Also  Kashyapa Gita In English

Om vayukarmane namah । vayvaharaya । vayudevatattvaya ।
vayudhananjanaya vayudhananjayaya । ।
vayudisasanadaye । visvakaraya । visvesvaraya । visvagoptre ।
visvapancakaya । visalaksaya । visakhanaksatraya ।
pancangaragaya । bindunadaya । bindunadapriyaya ।
vitaragaya । vyakhyanaya । vyadhiharaya । vidyayai ।
vidyavasine । vidyavinodaya namah । 280 ।

Om vidvajjanahrdayaya namah । vidyunnanabhutipriyaya । vikarine । vinodaya ।
vibhudantapataye । vibhutaye । vyomne । viramurtaye । viruddhasevyaya ।
viraya । virasuraya । virakopanaya । viruddhavajraya । virahastaya ।
viravaibhavaya । viraraksasasevitaya । viradharaya । virapaya ।
virabahuparibhusanaya । virabahave namah । 300 ।

Om virapurandaraya namah । viramartandaya । virakutharaya । viradharaya ।
viramahendraya । viramahesvaraya । ativirasriye । madavira virantakaya ।
viracatvaricaturaya । vedantaya । vedarupaya । vedasrstaye ।
vedadrstaye । velayudhaya । vaibhavaya । vedasvargaya ।
vaisakhodbhavaya । navasankhapriyaya । navadhanaya ।
navaratnadevakrtyaya namah । 320 ।

Om navabhaktisthitaya namah । navapancabanaya । navamadhvajaya ।
navamantraya । navaksaraya । navaksudraya । navakotaye । navasaktaye ।
navabhaktisthitaya । navamadhvajaya । navamantraya । navamanibhusanaya ।
navantadevasomaya । navakumaraya । namaskaraya । namantaraya । nagaviraya ।
naksatrapaksavahanaya । nagalokaya । nagapanipadaya namah । 340 ।

Om nagabharanaya namah । nagalokarunaya । nandaya । nadaya । nadapriyaya ।
naradagitapritaya । naksatramaline । navaratrisakraya । niskalaya ।
nityaparamaya । nityaya । nityananditaya । nityasaundaryaya ।
nityayajnaya । nityanandaya । nirasaya । nirantaraya । niralambaya ।
niravadyaya । nirakaraya namah । 360 ।

Om nityarasikaya namah । niskalankaya । nityapriyaya । niskalarupaya ।
nirmalaya । nilaya । nilarupaya । nilamayaya । caturvikramaya । netraya ।
caturvikramanetraya । trinetraya । netrajyotise । netrasthanave ।
netrasvarupine । netramanaye । bhavaya । papavinasaya । havyamoksaya ।
bhavanyai namah । 380 ।

Om pavitraya namah । pavitraparvane । bhaktavatsalaya । bhaktapriyaya ।
bhaktavaradaya । bhaktajanadrstaya । pratyaksaya । bhaktasamipaya ।
varadaya । papaharaya । paksiharaya । bhaskaraya । bhaksakaya ।
bhaskarapriyaya । pancabhutaya । pancabrahmasikhaya । pancamantraya ।
pancabhutapataye । pancaksaraparipalakaya ।
pancabanadharaya namah । 400 ।

Om pancadevaya namah । pancabrahmodbhavaya । pancasodhine ।
pankajanetraya । pancahastaya । bhavarogaharaya । paramatattvarthaya ।
paramapurusaya । paramakalyanaya । padmadalapriyaya ।
paraparajagaccharanaya । paraparaya । parasanaya । panditaya ।
paritapanasanaya । phaline । phalakasaya । phalabhaksanaya ।
balavrddhaya । balarupaya namah । 420 ।

Om phalahastaya namah । phanine । balanathaya । bhayanigrahaya ।
parabrahmasvarupaya । pranavaya । pranavadesikaya । pranatotsukaya ।
pranavaksaravisvesvaraya । pranine । pranidharine ।
pranipancaratnaya । pranapratisthayai । pranarupaya ।
brahmapriyaya । brahmamantraya । brahmavarddhanaya ।
brahmakutumbine । brahmanyaya । brahmacarine namah । 440 ।

Om brahmaisvaryaya namah । brahmasrstaye । brahmandaya । makarakopaya ।
makararupaya । mahitaya । mahendraya । manassnehaya । mandaravaradaya ।
mahanidhaye । mocine । margasahaya । malyavaksahsthalaya । mandaraya ।
mandarapuspamaline । mantraparadhisaya । mantramurtaye । bhutapataye ।
mrtyunjayaya । murtaye namah । 460 ।

Om murtiprakasaya namah । murtipriyaya । murtiprakaraya । murtihrdayaya ।
murtikavacaya । murtisamraje । murtisevitaya । murtilaksanaya ।
murtidevaya । murtivisesaya । murtidiksaya । murtimoksaya ।
murtibhaktaya । murtisaktidharaya । murtiviryaya । murtiharaya ।
murtikaraya । murtidharaya । murtimalaya । murtisvamine namah । 480 ।

Om murtisakalaya namah । murtimangalaya । murtimukundaya । murtimulaya ।
murtimulamulaya । mulamantraya । mulagnihrdayaya । mulakartre । meghaya ।
meghavaryaya । meghanathaya । skandaya । skandavindaya । kandarpamitraya ।
kandarpalankaraya । kandarpanimisaya । kandarpaprakasaya ।
kandarpamohaya । skandasaundaryaya । skandagurave namah । 500 ।

Om skandakarunyaya namah । skandadharaya । skandapataye । skandakirtaye ।
skandasrutaya । skandanetraya । skandasivaya । skandarupaya ।
skandalaksanaya । skandalokaya । skandagunaya । skandapuspamaline ।
skandaya । skandasvamine । skandahantre । skandayudhaya ।
kamandaludharaya । kamandalvaksamaline ।
kamandalaya । ghantikasanaya namah । 520 ।

See Also  108 Names Of Rama 9 – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

Om ghantayai namah । ghandikasanaya । ghanaghanaya । ghanarupaya ।
karunalayaya । karunyapurnaya । gangayai । kankanabharanaya ।
kalaya । kalakalaya । kalaputraya । kalarupaya । gayatridharaya ।
gayatrisrstaye । kailasavasine । kunkumavarnaya । kavinetraya ।
kavipriyaya । gauriputraya । kavyanathaya namah । 540 ।

Om kavyaparvakaya namah । karmapaya । kamyaya । kamalayudhaya । kalisevyaya ।
kartikeyaya । istakamyaya । khadgadharaya । krttikaputraya ।
krttikasivayogaya । krpaya । krauncadharaya । krpakataksaya ।
krpadrstaye । krpamoksaya । krparudraya । krpaspadaya ।
giripataye । giristhaya । krttikabhusanaya namah । 560 ।

Om kalayai namah । kosavinasanaya । kirataya । kinnarapriyaya । gitapriyaya ।
kumaraya । kumaraskandaya । kumaradevendraya । kumaradhiraya ।
kumarapunyaya । vidyagurave । kumaramohaya । kumaragamaya ।
kumaragurave । kumaraparamesvaraya । kaumaraya । gunarupaya । kunkumaya ।
kumbhodbhavagurave । kuntalantaranaya namah । 580 ।

Om kukkutadhvajaya namah । kulakaraya । haranilayaya । kusalaya ।
kucavidyaya । gurave । gurave saivaya । gurusvargaya । gurusivaya ।
gurusarvarupaya । gurujaya । guruparaya । guruparamerave । gurupalaya ।
guruparamparaya । gurukandaya । gurumandaya । guruhitaya । guruvarnaya ।
gururupine namah । 600 ।

Om gurumulaya namah । gurudevaya । gurudhyataya । gurudiksitaya ।
gurudhvajaya । gurusvamine । gurubhasanaya । gambhiraya ।
garbharaksajnaya । gandharvaya । gocaraya । kurmasanaya । kesavaya ।
kesivahanaya । mayurabhusanaya । komalaya । kopanugrahaya । kopagnaye ।
konahastaya । kotiprabhedaya namah । 620 ।

Om kotisuryaprakasaya namah । kolahalaya । jnanaya । jnanahrdayaya ।
jnanasaktaye । jnanopadesakaya । jnanagamyaya । jnanamurtaye ।
jnanaparipalanaya । jnanagurave । jnanasvarupaya । dharmaya ।
dharmahrdayaya । dharmavasine । dandine । dandahastaya । tarpanaya ।
tattvananaya । tattvasaisavaputraya । tapasvine namah । 640 ।

Om daityahantre namah । dayaparaya । aninditaya । dayarnavaya ।
dhanurdharaya । dharaya । dhanadaya । dhanasaraya । dharasiline ।
sthanave । anantaraya । tarakasuramardanaya । trisulaya । trimastakaya ।
tryambakaya । trikonaya । trimurtipataye । trailokyaya । trikonatrayaya ।
tripuradahanaya namah । 660 ।

Om tridasadityaya namah । trikartidharine । tribhuvanasekharaya ।
trayimayaya । dvadasadityaya । dvadasalocanaya । dvadasahastaya ।
dvadasakunkumabhusanaya । durjanamardanaya । durvasomitraya ।
duhkhanivaranaya । suradhuryaya । samraksakaya । ratipriyaya ।
ratipradaksinaya । ratistaya । drstaya । dustanigrahaya ।
dhumravarnaya । devadevaya namah । 680 ।

Om dharmapataye namah । bhuparipalakaya । devamitraya । deveksanaya ।
devapujitaya । devavide । devasenapataye । devapriyaya । devarajaya ।
devagurave । devabhogaya । devapadaviksanaya । devasevyaya ।
devamanoharaya । devadhipataye । devendrapujitaya । devasikhamanaye ।
desikaya । dasaksaraya । darsapurnaya namah । 700 ।

Om dasapranaya namah । devagayakaya । yogaya । yogarupaya । yogadhipaya ।
yogangaya । yogasivaya । yogaksaraya । yogamulaya । yogahrdayaya ।
yogasanaya । yoganandakaya । lokaya । lokarupaya । lokanathaya ।
lokasrstaye । lokaraksanaya । lokadevaya । lokagurave ।
lokaparamaya namah । 720 ।

Om agniberaya agnisutaya । namah । agnipaksaya । agnihuvaya । agnirupaya ।
agnipancasyaya । agnisiddhaye । agnipriyaya । agnibahave । agnitapavate ।
agnyakaraya । aisvaryaya । asurabandhanaya । aksaraya । ajaviraya ।
acaraya । acarakirtaye । ajapakarine । aratisancaraya । aksaraya ।
agastyagurave namah । 740 ।

Om ataladevaya namah । adharmasastre । atisuraya । atipriyaya ।
astuastudaya । amrtarnavaya । abhimulaya । adityaya ।
adityahrdayaya । adityaprakasaya । adityatrtiyaya ।
amrtatmane । atmayonaye । amrtaya । amrtakaraya ।
amrtasantaya । amarapataye । amoghavighnaya । amrtarupaya ।
amogheksanaya namah । 760 ।

Om abhayakalpatmakarupaya namah । abhisekapriyaya ।
sarpabharanalankarapriyaya । agastyamunipujitaya । abhutapataye ।
aranyaya । agraganyaya । astrapriyaya । adhisaya । astropadesakaya ।
ahampitamahaya । akhilalokaya । akasavasine । akasavasase ।
agocaraya । arjunasevitaya । ayusyamanasigocaraya । astadikpalaya ।
astaksaraya । astamasaktaye namah । 780 ।

See Also  1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In Tamil

Om astangayogine namah । astamurtaye । astadasapuranapriyaya ।
astadinmanoharaya । abhayankaraya । anantaya । anantamurtaye ।
anantasanasamsthitaya । anantasiddhikaya । amaramunisevitaya ।
anantagunakaraya । anantakotidevasevitaya । anekarupine । atigunaya ।
anantakarunyaya । sukhasanaya । purnaya । arunajyotirharaya ।
hariharatmane । arunagirisaya namah । 800 ।

Om ardharupaya namah । aparasaktaye । arcaramaya । ahankaraya ।
asthanakolahalaya । hrdayaya । hrdayasatkonaya । hrdayaprakasaya ।
rajapriyaya । hiranyaya । mulaya । ksemaya । rajivaya । parijataya ।
tiksnaya । vicaksanaya । iksanaya । hiranyabhusanaya । hiranyakirtaye ।
hiranyamangalaya namah । 820 ।

Om hiranyakolahalaya namah । indraya । indranimangalyadhipaya ।
laksmisvargaya । ksanamatraya । sankhyayai । divyakalpaya । vicaranaya ।
upadharaya । upayasvarupaya । umamahesvaraya । umasunave । umaputraya ।
ugramurtaye । utksaraya । uksasambhavaya । utksaravastune ।
ucitaya । ucitadharaya । umartaye namah । 840 ।

Om utpalaya namah । utpalasanaya । udarakirtaye । yuddhamanoharaya ।
agrhyaya । vidheyaya । bhagadheyaya । satkonadalapithaksarasvarupaya ।
stotradharaya । patraya । matraya । sanmukhaya । sadangaya ।
sadadharaya । subrahmanyaya । kumaraya । sindurarunaya । mayuravahanaya ।
mahapravahaya । kumarisvaraputraya namah । 860 ।

Om devasenaya namah । mitraya । dharajanadevaya । sugandhalepanaya ।
suraradhyaya । vijayottamaya । vijayamanoharaya । punyaya ।
vijayayudhaya । punyasrstaye । visalaksaya । satyadharanaya ।
cintamaniguhaputraya । santakolahalaya । sarvalokanathaya ।
sarvajivadayaparaya । sarvagunasampannaya । mallikaya ।
sarvalokastambhanaya । svamidesikaya namah । 880 ।

Om sarvavrddhaya namah । sarvasaundaryaya । suramardanaya । svamidesikaya ।
subrahmanyaya । anantayogine । haraya । jayamukhaya । ekabhadraya ।
dandakaraya । ekasubhadaya । ekadantapriyaya । ekantavedine ।
ekantasvarupine । yajnaya । yajnarupaya । hemakundalaya । ekasevyaya ।
onkaraya । onkarahrdayaya namah । 900 ।

Om namassivaya namah । namanonmukhaya । homaya । homakartre ।
homasthapitaya । homagnaye । homagnibhusanaya । mantraya । sutraya ।
pavikaranaya । santosapratisthaya । dirgharupaya । jyotise । animne ।
garimne । laghimne । praptaye । prakamyaya ।
ahijidvidyayai । akarsanaya namah । 920 ।

Om uccatanaya namah । vidvesanaya । vasikaranaya । stambhanaya ।
udbhavanaya । maranardine । prayogasatkaraya । sivayoginilayaya ।
mahayajnaya । krsnaya । bhutacarine । pratisthitaya । mahotsahaya ।
paramarthaya । pramsave । sisave । kapaline । sarvadharaya । visnave ।
sadbhissupujitaya namah । 940 ।

Om vitalasuraghatine namah । janadhipaya । yogyaya । kamesaya । kiritine ।
ameyacankramaya । nagnaya । dalaghatine । sangramaya ।
naresaya । sucibhasmane । bhutipriyaya । bhumne । senayai ।
caturaya । krtajnaya । manusyabahyagataye । guhamurtaye ।
bhutanathaya । bhutatmane namah । 960 ।

Om bhutabhavanaya namah । ksetrajnaya । ksetrapalaya । siddhasevitaya ।
kankalarupaya । bahunetraya । pingalalocanaya । smarantakaya ।
prasantaya । sankarapriyaya । astamurtaye । bandhavaya ।
pandulocanaya । sadadharaya । vatuvesaya । vyomakesaya । bhutarajaya ।
tapomayaya । sarvasaktisivaya । sarvasiddhipradaya namah । 980 ।

Om anadibhutaya । namah । daityaharine । sarvopadravanasanaya ।
sarvaduhkhanivaranaya । bhasmangaya । saktihastaya । digambaraya ।
yogaya । pratibhanave । dhanyapataye । yoginipataye । sivabhaktaya ।
karunakaraya । sambasmaranaya । visvadarsanaya । bhasmoddhulitaya ।
mantramurtaye । jagatsenanayakaya । ekagracittaya । vidyutprabhaya ।
sammanyaya namah । 1001 ।

isanamukhapujanam samaptam ।
iti sanmukhasahasranamavalih sampurna ।
Om saravanabhavaya namah ।
Om tatsat brahmarpanamastu ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil