1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Odia

॥ Shanmukha Sahasranamavali 1 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଷଣ୍ମୁଖ ଅଥଵା ଈଶାନମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୧ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଈଶାନମୁଖପୂଜା-
ଓଂ ଜଗଦ୍ଭୁଵେ ନମଃ । ଶରଵଣଭଵାୟ । ଶରଵଣାରଵିନ୍ଦାୟ । ସରୋରୁହାୟ ।
ଶରଵଣତେଜସେ । ସର୍ଵଜ୍ଞାନହୃଦୟାୟ । ସର୍ଵସମ୍ପଦ୍ଗୁଣାୟ ।
ସର୍ଵଗୁଣସମ୍ପନ୍ନାୟ । ସର୍ଵାତ୍ମରୂପିଣେ । ସର୍ଵମଙ୍ଗଲୟୁତାୟ ।
ସର୍ଵଜନଵଶୀକରାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞାନପୂର୍ଣାୟ । ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣେ । ସର୍ଵରୂପିଣେ ।
ସର୍ଵଦେଵସ୍ଥାଣଵେ । ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟାୟ । ସର୍ଵଶତ୍ରୁକ୍ଷୟାୟ ।
ସର୍ଵଜନହୃଦୟଵାସିନେ । ସ୍ଵରାଧିନେ ଦୟେ । । ଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଵଷଟ୍କାରନିଲୟାୟ ନମଃ । ଶରଵଣମଧୁରାୟ । ସୁଧରାୟ । ଶବ୍ଦମୟାୟ ।
ସପ୍ତକୋଟିମନ୍ତ୍ରାୟ । ସପ୍ତଶବ୍ଦୋପଦେଶଜ୍ଞାନାୟ । ସପ୍ତକୋଟିମନ୍ତ୍ରଗୁରଵେ ।
ସତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନାୟ । ସତ୍ୟଲୋକାୟ । ସପ୍ତଦ୍ଵୀପପତୟେ । ସତ୍ୟରୂପିଣେ ।
ସତ୍ୟୟୋଗିନେ । ସତ୍ୟବଲାୟ । ଶତକୋଟିରତ୍ନାଭିଷେକାୟ । କୃତ୍ତିକାତ୍ମନେ ।
ସର୍ଵତୋମହାଵୀର୍ୟାୟ । ଶତଶାଶ୍ଵତାୟ । ସପ୍ତଲୋକାୟ । ସର୍ଵମନୋହରାୟ ।
ଶତସ୍ଥେମ୍ନେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଚତୁର୍ମୁଖାୟ ନମଃ । ଚତୁରପ୍ରିୟାୟ । ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ । ଚତୁରାଶ୍ରମାୟ ।
ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟିକଲେଶ୍ଵରାୟ । ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ଚତୁର୍ଵେଦପରାୟଣାୟ । ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟିତତ୍ଵାୟ । ଚତୁର୍ଵେଦରୂପିଣେ ।
ସେନାଧିପତୟେ । ଷଡ୍ରୁଚିରାୟ । ଷଟ୍କଵଚିନେ । ସାକ୍ଷିଣେ ।
ଷଟ୍କନ୍ୟକାପୁତ୍ରାୟ । ଷଡ୍ଦର୍ଶନାୟ । ଷଡାଧାରଭୁଜାୟ । ଷଷ୍ଟିଜାତ୍ମନେ ।
ସ୍ପଷ୍ଟୋପଦିଷ୍ଟାୟ । ସଦ୍ବୀଜାୟ । ଷଡ୍ଗୁଣମୋହନାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଷଡ୍ବୀଜାକ୍ଷରାୟ ନମଃ । ଷଷ୍ଠିନେ । ଷଟ୍ଷଟ୍ପକ୍ଷଵାହନାୟ । ଶଙ୍କରାୟ ।
ଶଙ୍ଖଜତାପାୟ । ଶଙ୍ଖଭାଵାୟ । ସଂସାରଶ୍ରମମର୍ଦନାୟ ।
ସଙ୍ଗୀତ ନାୟକାୟ । ସଂହାରତାଣ୍ଡଵାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରାୟ ।
ଶତ୍ରୁଶୋଷଣାୟ । ଚନ୍ଦନଲେପିତାୟ । ଶାନ୍ତାୟ । ଶାନ୍ତରୂପିଣେ ।
ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ । ସୌଖ୍ୟାୟ । ଶକ୍ତିକୁକ୍କୁଟହସ୍ତାୟ । ଶସ୍ତ୍ରାୟ ।
ଶକ୍ତିରୁଦ୍ରରୂପାୟ । ଶୈତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଷଡକ୍ଷରାୟ ନମଃ । ଷଟ୍କାୟ । ଷଷ୍ଠିନେ୨ । । ସନ୍ନାହାୟ । ଶାପାୟ ।
ଶାପାନୁଗ୍ରହାୟ । ସମର୍ଥାୟ । ସାମପ୍ରିୟାୟ । ଷଣ୍ମୁଖସନ୍ତୋଷାୟ ।
ସତ୍ରିକାୟ । ସହସ୍ରାୟ । ସହସ୍ରଶିରସେ । ସହସ୍ରନୟନସେଵିତାୟ ।
ସହସ୍ରପାଣୟେ । ସହସ୍ରଵୀଣାଗାନାୟ । ସହସ୍ରଵରସିଦ୍ଧୟେ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସ୍ରରୂପିଣେ । ସହସ୍ରସେନାପତୟେ ଅଖଣ୍ଡସେନାପତୟେ । ।
ସକଲଜନାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ସକଲସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ସକଲଲୋକୋଦ୍ଭଵାୟ ।
ସକଲବୀଜାକ୍ଷରାୟ । ସକଲାଗମଶାସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧୟେ । ସକଲମୁନିସେଵିତାୟ ।
ସକଲଵରପ୍ରସାଦଦର୍ଶନାୟ । ସକଲସିଦ୍ଧସମ୍ଭଵାୟ । ସକଲଦେଵସ୍ଥାଣଵେ ।
ସଙ୍କଲୀକରଣାୟ । ସୂତାୟ । ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ । ସରସ୍ଵତୀଦୀର୍ଘମଙ୍ଗଲାୟ ।
ସରସ୍ଵତ୍ୟୁଦ୍ଭଵାୟ । ଶାସନାୟ । ସାରଗପର୍ଵଣେ । ସାରାୟ । ସ୍ଵରାଦୟେ ।
ସ୍ଵରାଦିସମ୍ଭଵାୟ । ଶାପାୟ୨ । । ସାମଵେଦାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ସର୍ଵଵ୍ୟାଖ୍ୟାନାୟ । ଶୈଵାର୍ୟଶାଶ୍ଵତାୟ । ଶିଵାସନାୟ । ଶିଵମୟାୟ ।
ଶିଵଦର୍ଶକାୟ । ଶିଵନାଥାୟ । ଶିଵହୃଦୟାୟ । ଶିଵାର୍ଥବାଣାୟ ।
ଶିଵଲୋକାୟ । ଶିଵୟୋଗ୍ୟାୟ । ଶିଵଧ୍ୟାନାୟ । ଶିଵରୂପିଣେ । ଶିଵାତ୍ମନେ ।
ଶିଵଗୁରଵେ । ଜୀଵନାୟ । ଜୀଵରୂପିଣେ । ସୃଷ୍ଟୟେ । ସୃଷ୍ଟିପ୍ରିୟାୟ ।
ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ । ସୃଷ୍ଟିପରିପାଲକାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ସିଂହାସନାୟ ନମଃ । ଚିନ୍ତାମଣୟେ । ଛନ୍ଦୋମଣୟେ । ଶିଖରନିଲୟାୟ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵେ । ସ୍ଵୟଂସନ୍ତୋଷିଣେ । ସ୍ଵୟମ୍ଭୋଗ୍ୟାୟ । ସ୍ଵୟଂସ୍ଵାମିନେ ।
ଶୁଚୟେ । ଶୁଚିମୟାୟ । ସୁରଜ୍ୟେଷ୍ଠପିତ୍ରେ । ସୁରପତିଲକ୍ଷଣାୟ ।
ସୁରାସୁରଵଦନାୟ । ସୁଗନ୍ଧସୃଷ୍ଟିଵିରାଜିତାୟ । ସୁଗନ୍ଧପ୍ରିୟାୟ ।
ସୂକରସୀରାୟ । ଶ୍ରୁତ୍ୟାସନାୟ । ଶ୍ଵେତଵସ୍ତ୍ରାୟ । ସ୍ଵକାମାୟ ।
ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵାମିପୁଷ୍କରାୟ ନମଃ । ସ୍ଵାମିଦେଵାୟ । ସ୍ଵାମିଗୁରଵେ । ସ୍ଵାମିକାରୁଣ୍ୟାୟ ।
ସ୍ଵାମିତାରକାୟ । ଅମରମୁନିସେଵିତାୟ । ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରାୟ । ଷଣ୍ମୁଖାୟ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମନାଦାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପାୟ । ସୁଲୋଚନାୟ । ଶୁଭମଙ୍ଗଳାୟ ।
ସୂତ୍ରମୁର୍ତୟେ । ସୂତ୍ରଧାରିଣେ । ଶୂଲାୟୁଧାୟ । ଶୂଲାଧିଶୂଲପତୟେ ।
ସୁଧାଶନାୟ । ସେନାପତୟେ । ସେନାନ୍ୟୈ । ସେନାୟୈ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ସେଵକାୟ ନମଃ । ଜଗତ୍ପରିହାରାୟ । ଜଗଜ୍ଜାଗରାୟ । ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ।
ଜାନୁଗାୟ । ଜାଗ୍ରଦାକାରାୟ । ଜାୟାରୂପାୟ । ଜୟନ୍ତାୟ । ଜୟପ୍ରିୟାୟ ।
ଜଟିନେ । ଜୟନ୍ତେଷ୍ଟାୟ । ସର୍ଵଗାୟ । ସ୍ଵର୍ଗାଧିପତୟେ । ସ୍ଵର୍ଣସୂତ୍ରାୟ ।
ସ୍ଵର୍ଗସ୍ଥାନାୟ । ସ୍ଵର୍ଗସ୍ଥଜ୍ୟୋତିଷେ । ଷୋଡଶନାମ୍ନେ । ଷୋଡଶାଵତାରାୟ ।
ଷୋଡଶଦଲାୟ । ରକ୍ତଵରଦାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରାୟ । ରକ୍ତାଭରଣାୟ । ରକ୍ତସ୍ଵରୂପିଣେ । ରକ୍ତକମଲାୟ ।
ରଥାକାରାୟ । ରାଗନାୟକାୟ । ରଵିଦେଵତାୟୈ । ରଣମୁଖଵୀରାୟ ।
ରଣଵୀରସେଵିତାୟ । ରଣଭୂତସେଵିତାୟ । ଵାଚାମଗୋଚରାୟ ।
ଵଲ୍ଲୀପ୍ରିୟାୟ । ବାଲାଵତାରାୟ । ଵୈରାଗ୍ୟାୟ । ଵରଗୁଣାୟ ।
ଵରଦମହତ୍ସେଵିତାୟ । ଵରଦାଭୟହସ୍ତାୟ । ସାଲାକ୍ଷମାଲାୟ ।
ଵନଚରାୟ । ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲାୟ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ଵର୍ଣଭେଦାୟ ନମଃ । ପଞ୍ଚାସନାୟ । ଭକ୍ତିନାଥାୟ । ଭକ୍ତିଶୂରାୟ ।
ଶିଵକରାୟ । ବାହୁଭୂଷଣାୟ । ଵଷଟ୍କାରାୟ । ଵସୁରେତସେ । ଵଜ୍ରପାଣୟେ ।
ଵୈରାଗ୍ୟାୟ । ଵକୁଲପୁଷ୍ପମାଲିନେ । ଵଚନାୟ । ଵଚନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵଚନମୟାୟ । ଵଚନସୁନ୍ଦରାୟ । ଵଚନାମୃତାୟ । ଵଚନବାନ୍ଧଵାୟ ।
ଵଚନଵଶୀକରାୟ । ଵଚନଦର୍ଶନାୟ । ଵଚନାରାମାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ଵଚନହସ୍ତାୟ ନମଃ । ଵଚନବ୍ରହ୍ମଣେ । ଵଚନପୂଜ୍ୟାୟ । ଵଚନଵିଦ୍ୟାୟ ।
ଵଚନଦହନାୟ । ଵଚନକୋପାୟ । ଵଚନତ୍ୟାଗାୟ । ଵଚନଶାସ୍ତ୍ରଵାସିନେ ।
ଵଚନୋପକାରାୟ । ଵଚନଵସତୟେ । ଵାୟଵେ । ଵାୟୁରୂପାୟ । ଵାୟୁମନୋହରାୟ ।
ଵାୟୁମହୋପକାରାୟ । ଵାୟୁଵେଦତତ୍ଵାୟ । ଵାୟୁଭଵାୟ । ଵାୟୁଵନ୍ଦନାୟ ।
ଵାୟୁଵୀତନାୟ । ଵାୟୁକର୍ମବନ୍ଧକାୟ । ଵାୟୁକରାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Bhavani – Sahasranama Stotram In Malayalam

ଓଂ ଵାୟୁକର୍ମଣେ ନମଃ । ଵାୟ୍ଵାହାରାୟ । ଵାୟୁଦେଵତତ୍ତ୍ଵାୟ ।
ଵାୟୁଧନଞ୍ଜନାୟ ଵାୟୁଧନଞ୍ଜୟାୟ । ।
ଵାୟୁଦିଶାସନାଦୟେ । ଵିଶ୍ଵକାରାୟ । ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତ୍ରେ ।
ଵିଶ୍ଵପଞ୍ଚକାୟ । ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ । ଵିଶାଖାନକ୍ଷତ୍ରାୟ ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରାଗାୟ । ବିନ୍ଦୁନାଦାୟ । ବିନ୍ଦୁନାଦପ୍ରିୟାୟ ।
ଵୀତରାଗାୟ । ଵ୍ୟାଖ୍ୟାନାୟ । ଵ୍ୟାଧିହରାୟ । ଵିଦ୍ୟାୟୈ ।
ଵିଦ୍ୟାଵାସିନେ । ଵିଦ୍ୟାଵିନୋଦାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନହୃଦୟାୟ ନମଃ । ଵିଦ୍ୟୁନ୍ନାନାଭୂତିପ୍ରିୟାୟ । ଵିକାରିଣେ । ଵିନୋଦାୟ ।
ଵିଭୂଦନ୍ତପତୟେ । ଵିଭୂତୟେ । ଵ୍ୟୋମ୍ନେ । ଵୀରମୂର୍ତୟେ । ଵିରୁଦ୍ଧସେଵ୍ୟାୟ ।
ଵୀରାୟ । ଵୀରଶୂରାୟ । ଵୀରକୋପନାୟ । ଵିରୁଦ୍ଧଵଜ୍ରାୟ । ଵୀରହସ୍ତାୟ ।
ଵୀରଵୈଭଵାୟ । ଵୀରରାକ୍ଷସସେଵିତାୟ । ଵୀରଧରାୟ । ଵୀରପାୟ ।
ଵୀରବାହୁପରିଭୂଷଣାୟ । ଵୀରବାହଵେ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ଵୀରପୁରନ୍ଦରାୟ ନମଃ । ଵୀରମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ । ଵୀରକୁଠାରାୟ । ଵୀରଧରାୟ ।
ଵୀରମହେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଵୀରମହେଶ୍ଵରାୟ । ଅତିଵୀରଶ୍ରିୟେ । ମଦଵୀର ଵୀରାନ୍ତକାୟ ।
ଵୀରଚତ୍ଵାରିଚତୁରାୟ । ଵେଦାନ୍ତାୟ । ଵେଦରୂପାୟ । ଵେଦସୃଷ୍ଟୟେ ।
ଵେଦଦୃଷ୍ଟୟେ । ଵେଲାୟୁଧାୟ । ଵୈଭଵାୟ । ଵେଦସ୍ଵର୍ଗାୟ ।
ଵୈଶାଖୋଦ୍ଭଵାୟ । ନଵଶଙ୍ଖପ୍ରିୟାୟ । ନଵଧନାୟ ।
ନଵରତ୍ନଦେଵକୃତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ନଵଭକ୍ତିସ୍ଥିତାୟ ନମଃ । ନଵପଞ୍ଚବାଣାୟ । ନଵମଧ୍ଵଜାୟ ।
ନଵମନ୍ତ୍ରାୟ । ନଵାକ୍ଷରାୟ । ନଵକ୍ଷୁଦ୍ରାୟ । ନଵକୋଟୟେ । ନଵଶକ୍ତୟେ ।
ନଵଭକ୍ତିସ୍ଥିତାୟ । ନଵମଧ୍ଵଜାୟ । ନଵମନ୍ତ୍ରାୟ । ନଵମଣିଭୂଷଣାୟ ।
ନଵାନ୍ତଦେଵସୋମାୟ । ନଵକୁମାରାୟ । ନମସ୍କାରାୟ । ନାମାନ୍ତରାୟ । ନାଗଵୀରାୟ ।
ନକ୍ଷତ୍ରପକ୍ଷଵାହନାୟ । ନାଗଲୋକାୟ । ନାଗପାଣିପାଦାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ନାଗାଭରଣାୟ ନମଃ । ନାଗଲୋକାରୁଣାୟ । ନନ୍ଦାୟ । ନାଦାୟ । ନାଦପ୍ରିୟାୟ ।
ନାରଦଗୀତପ୍ରୀତାୟ । ନକ୍ଷତ୍ରମାଲିନେ । ନଵରାତ୍ରିଶକ୍ରାୟ । ନିଷ୍କଳାୟ ।
ନିତ୍ୟପରମାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦିତାୟ । ନିତ୍ୟସୌନ୍ଦର୍ୟାୟ ।
ନିତ୍ୟୟଜ୍ଞାୟ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ । ନିରାଶାୟ । ନିରନ୍ତରାୟ । ନିରାଲମ୍ବାୟ ।
ନିରଵଦ୍ୟାୟ । ନିରାକାରାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ନିତ୍ୟରସିକାୟ ନମଃ । ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ । ନିତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ନିଷ୍କଳରୂପାୟ ।
ନିର୍ମଲାୟ । ନୀଲାୟ । ନୀଲରୂପାୟ । ନୀଲମୟାୟ । ଚତୁର୍ଵିକ୍ରମାୟ । ନେତ୍ରାୟ ।
ଚତୁର୍ଵିକ୍ରମନେତ୍ରାୟ । ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ । ନେତ୍ରଜ୍ୟୋତିଷେ । ନେତ୍ରସ୍ଥାଣଵେ ।
ନେତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣେ । ନେତ୍ରମଣୟେ । ଭଵାୟ । ପାପଵିନାଶାୟ । ହଵ୍ୟମୋକ୍ଷାୟ ।
ଭଵାନ୍ୟୈ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟ ନମଃ । ପଵିତ୍ରପର୍ଵଣେ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ ।
ଭକ୍ତଵରଦାୟ । ଭକ୍ତଜନଦୃଷ୍ଟାୟ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଭକ୍ତସମୀପାୟ ।
ଵରଦାୟ । ପାପହରାୟ । ପକ୍ଷିହରାୟ । ଭାସ୍କରାୟ । ଭକ୍ଷକାୟ ।
ଭାସ୍କରପ୍ରିୟାୟ । ପଞ୍ଚଭୂତାୟ । ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମଶିଖାୟ । ପଞ୍ଚମନ୍ତ୍ରାୟ ।
ପଞ୍ଚଭୂତପତୟେ । ପଞ୍ଚାକ୍ଷରପରିପାଲକାୟ ।
ପଞ୍ଚବାଣଧରାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ପଞ୍ଚଦେଵାୟ ନମଃ । ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭଵାୟ । ପଞ୍ଚଶୋଧିନେ ।
ପଙ୍କଜନେତ୍ରାୟ । ପଞ୍ଚହସ୍ତାୟ । ଭଵରୋଗହରାୟ । ପରମତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥାୟ ।
ପରମପୁରୁଷାୟ । ପରମକଲ୍ୟାଣାୟ । ପଦ୍ମଦଲପ୍ରିୟାୟ ।
ପରାପରଜଗଚ୍ଛରଣାୟ । ପରାପରାୟ । ପରାଶନାୟ । ପଣ୍ଡିତାୟ ।
ପରିତାପନାଶନାୟ । ଫଲିନେ । ଫଲାକାଶାୟ । ଫଲଭକ୍ଷଣାୟ ।
ବାଲଵୃଦ୍ଧାୟ । ବାଲରୂପାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ଫାଲହସ୍ତାୟ ନମଃ । ଫଣିନେ । ବାଲନାଥାୟ । ଭୟନିଗ୍ରହାୟ ।
ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପାୟ । ପ୍ରଣଵାୟ । ପ୍ରଣଵଦେଶିକାୟ । ପ୍ରଣତୋତ୍ସୁକାୟ ।
ପ୍ରଣଵାକ୍ଷରଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ପ୍ରାଣିନେ । ପ୍ରାଣିଧାରିଣେ ।
ପ୍ରାଣିପଞ୍ଚରତ୍ନାୟ । ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠାୟୈ । ପ୍ରାଣରୂପାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମପ୍ରିୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଦ୍ଧନାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମକୁଟୁମ୍ବିନେ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମୈଶ୍ଵର୍ୟାୟ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମସୃଷ୍ଟୟେ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାୟ । ମକରକୋପାୟ ।
ମକରରୂପାୟ । ମହିତାୟ । ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ । ମନସ୍ସ୍ନେହାୟ । ମନ୍ଦରଵରଦାୟ ।
ମହାନିଧୟେ । ମୋଚିନେ । ମାର୍ଗସହାୟ । ମାଲ୍ୟଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲାୟ । ମନ୍ଦାରାୟ ।
ମନ୍ଦାରପୁଷ୍ପମାଲିନେ । ମନ୍ତ୍ରପରାଧୀଶାୟ । ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତୟେ । ଭୂତପତୟେ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ । ମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ମୂର୍ତିପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ । ମୂର୍ତିପ୍ରିୟାୟ । ମୂର୍ତିପ୍ରକାରାୟ । ମୂର୍ତିହୃଦୟାୟ ।
ମୂର୍ତିକଵଚାୟ । ମୂର୍ତିସମ୍ରାଜେ । ମୂର୍ତିସେଵିତାୟ । ମୂର୍ତିଲକ୍ଷଣାୟ ।
ମୂର୍ତିଦେଵାୟ । ମୂର୍ତିଵିଶେଷାୟ । ମୂର୍ତିଦୀକ୍ଷାୟ । ମୂର୍ତିମୋକ୍ଷାୟ ।
ମୂର୍ତିଭକ୍ତାୟ । ମୂର୍ତିଶକ୍ତିଧରାୟ । ମୂର୍ତିଵୀର୍ୟାୟ । ମୂର୍ତିହରାୟ ।
ମୂର୍ତିକରାୟ । ମୂର୍ତିଧରାୟ । ମୂର୍ତିମାଲାୟ । ମୂର୍ତିସ୍ଵାମିନେ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ମୂର୍ତିସକଲାୟ ନମଃ । ମୂର୍ତିମଙ୍ଗଳାୟ । ମୂର୍ତିମୁକୁନ୍ଦାୟ । ମୂର୍ତିମୂଲାୟ ।
ମୂର୍ତିମୂଲମୂଲାୟ । ମୂଲମନ୍ତ୍ରାୟ । ମୂଲାଗ୍ନିହୃଦୟାୟ । ମୂଲକର୍ତ୍ରେ । ମେଘାୟ ।
ମେଘଵର୍ୟାୟ । ମେଘନାଥାୟ । ସ୍କନ୍ଦାୟ । ସ୍କନ୍ଦଵିନ୍ଦାୟ । କନ୍ଦର୍ପମିତ୍ରାୟ ।
କନ୍ଦର୍ପାଲଙ୍କରାୟ । କନ୍ଦର୍ପନିମିଷାୟ । କନ୍ଦର୍ପପ୍ରକାଶାୟ ।
କନ୍ଦର୍ପମୋହାୟ । ସ୍କନ୍ଦସୌନ୍ଦର୍ୟାୟ । ସ୍କନ୍ଦଗୁରଵେ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ସ୍କନ୍ଦକାରୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ସ୍କନ୍ଦାଧାରାୟ । ସ୍କନ୍ଦପତୟେ । ସ୍କନ୍ଦକୀର୍ତୟେ ।
ସ୍କନ୍ଦଶ୍ରୁତାୟ । ସ୍କନ୍ଦନେତ୍ରାୟ । ସ୍କନ୍ଦଶିଵାୟ । ସ୍କନ୍ଦରୂପାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦଲକ୍ଷଣାୟ । ସ୍କନ୍ଦଲୋକାୟ । ସ୍କନ୍ଦଗୁଣାୟ । ସ୍କନ୍ଦପୁଷ୍ପମାଲିନେ ।
ସ୍କନ୍ଦାୟ । ସ୍କନ୍ଦସ୍ଵାମିନେ । ସ୍କନ୍ଦହନ୍ତ୍ରେ । ସ୍କନ୍ଦାୟୁଧାୟ ।
କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ । କମଣ୍ଡଲ୍ଵକ୍ଷମାଲିନେ ।
କମଣ୍ଡଲାୟ । ଘଣ୍ଟିକାସନାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

See Also  1000 Names Of Srirama – Sahasranama Stotram In Bengali

ଓଂ ଘଣ୍ଟାୟୈ ନମଃ । ଘଣ୍ଡିକାସନାୟ । ଘନାଘନାୟ । ଘନରୂପାୟ ।
କରୁଣାଲୟାୟ । କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣାୟ । ଗଙ୍ଗାୟୈ । କଙ୍କଣାଭରଣାୟ ।
କାଲାୟ । କାଲକାଲାୟ । କାଲପୁତ୍ରାୟ । କାଲରୂପାୟ । ଗାୟତ୍ରୀଧରାୟ ।
ଗାୟତ୍ରୀସୃଷ୍ଟୟେ । କୈଲାସଵାସିନେ । କୁଙ୍କୁମଵର୍ଣାୟ । କଵିନେତ୍ରାୟ ।
କଵିପ୍ରିୟାୟ । ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ । କାଵ୍ୟନାଥାୟ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ କାଵ୍ୟପର୍ଵକାୟ ନମଃ । କର୍ମପାୟ । କାମ୍ୟାୟ । କମଲାୟୁଧାୟ । କାଲିସେଵ୍ୟାୟ ।
କାର୍ତିକେୟାୟ । ଇଷ୍ଟକାମ୍ୟାୟ । ଖଡ୍ଗଧରାୟ । କୃତ୍ତିକାପୁତ୍ରାୟ ।
କୃତ୍ତିକାଶିଵୟୋଗାୟ । କୃପାୟ । କ୍ରୌଞ୍ଚଧରାୟ । କୃପାକଟାକ୍ଷାୟ ।
କୃପାଦୃଷ୍ଟୟେ । କୃପାମୋକ୍ଷାୟ । କୃପାରୁଦ୍ରାୟ । କୃପାସ୍ପଦାୟ ।
ଗିରିପତୟେ । ଗିରିସ୍ଥାୟ । କୃତ୍ତିକାଭୂଷଣାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ କଲାୟୈ ନମଃ । କୋଶଵିନାଶନାୟ । କିରାତାୟ । କିନ୍ନରପ୍ରିୟାୟ । ଗୀତପ୍ରିୟାୟ ।
କୁମାରାୟ । କୁମାରସ୍କନ୍ଦାୟ । କୁମାରଦେଵେନ୍ଦ୍ରାୟ । କୁମାରଧୀରାୟ ।
କୁମାରପୁଣ୍ୟାୟ । ଵିଦ୍ୟାଗୁରଵେ । କୁମାରମୋହାୟ । କୁମାରାଗମାୟ ।
କୁମାରଗୁରଵେ । କୁମାରପରମେଶ୍ଵରାୟ । କୌମାରାୟ । ଗୁଣରୂପାୟ । କୁଙ୍କୁମାୟ ।
କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭଵଗୁରଵେ । କୁନ୍ତଳାନ୍ତରଣାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ କୁକ୍କୁଟଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ । କୁଲକରାୟ । ହରନିଲୟାୟ । କୁଶଲାୟ ।
କୁଚଵିଦ୍ୟାୟ । ଗୁରଵେ । ଗୁରଵେ ଶୈଵାୟ । ଗୁରୁସ୍ଵର୍ଗାୟ । ଗୁରୁଶିଵାୟ ।
ଗୁରୁସର୍ଵରୂପାୟ । ଗୁରୁଜାୟ । ଗୁରୁପରାୟ । ଗୁରୁପରମେରଵେ । ଗୁରୁପାଲାୟ ।
ଗୁରୁପରମ୍ପରାୟ । ଗୁରୁକନ୍ଦାୟ । ଗୁରୁମନ୍ଦାୟ । ଗୁରୁହିତାୟ । ଗୁରୁଵର୍ଣାୟ ।
ଗୁରୁରୂପିଣେ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ଗୁରୁମୂଲାୟ ନମଃ । ଗୁରୁଦେଵାୟ । ଗୁରୁଧ୍ୟାତାୟ । ଗୁରୁଦୀକ୍ଷିତାୟ ।
ଗୁରୁଧ୍ଵଜାୟ । ଗୁରୁସ୍ଵାମିନେ । ଗୁରୁଭାସନାୟ । ଗମ୍ଭୀରାୟ ।
ଗର୍ଭରକ୍ଷାଜ୍ଞାୟ । ଗନ୍ଧର୍ଵାୟ । ଗୋଚରାୟ । କୂର୍ମାସନାୟ । କେଶଵାୟ ।
କେଶିଵାହନାୟ । ମୟୂରଭୂଷଣାୟ । କୋମଳାୟ । କୋପାନୁଗ୍ରହାୟ । କୋପାଗ୍ନୟେ ।
କୋଣହସ୍ତାୟ । କୋଟିପ୍ରଭେଦାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ କୋଟିସୂର୍ୟପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ । କୋଲାହଲାୟ । ଜ୍ଞାନାୟ । ଜ୍ଞାନହୃଦୟାୟ ।
ଜ୍ଞାନଶକ୍ତୟେ । ଜ୍ଞାନୋପଦେଶକାୟ । ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ । ଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ ।
ଜ୍ଞାନପରିପାଲନାୟ । ଜ୍ଞାନଗୁରଵେ । ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପାୟ । ଧର୍ମାୟ ।
ଧର୍ମହୃଦୟାୟ । ଧର୍ମଵାସିନେ । ଦଣ୍ଡିନେ । ଦଣ୍ଡହସ୍ତାୟ । ତର୍ପଣାୟ ।
ତତ୍ତ୍ଵାନନାୟ । ତତ୍ତ୍ଵଶୈଶଵପୁତ୍ରାୟ । ତପସ୍ଵିନେ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ଦୈତ୍ୟହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ଦୟାପରାୟ । ଅନିନ୍ଦିତାୟ । ଦୟାର୍ଣଵାୟ ।
ଧନୁର୍ଧରାୟ । ଧରାୟ । ଧନଦାୟ । ଧନସାରାୟ । ଧରଶୀଲିନେ ।
ସ୍ଥାଣଵେ । ଅନନ୍ତରାୟ । ତାରକାସୁରମର୍ଦନାୟ । ତ୍ରିଶୂଲାୟ । ତ୍ରିମସ୍ତକାୟ ।
ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ । ତ୍ରିକୋଣାୟ । ତ୍ରିମୂର୍ତିପତୟେ । ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାୟ । ତ୍ରିକୋଣତ୍ରୟାୟ ।
ତ୍ରିପୁରଦହନାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିଦଶାଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ତ୍ରିକାର୍ତିଧାରିଣେ । ତ୍ରିଭୁଵନଶେଖରାୟ ।
ତ୍ରୟୀମୟାୟ । ଦ୍ଵାଦଶାଦିତ୍ୟାୟ । ଦ୍ଵାଦଶଲୋଚନାୟ । ଦ୍ଵାଦଶହସ୍ତାୟ ।
ଦ୍ଵାଦଶକୁଙ୍କୁମଭୂଷଣାୟ । ଦୁର୍ଜନମର୍ଦନାୟ । ଦୁର୍ଵାସୋମିତ୍ରାୟ ।
ଦୁଃଖନିଵାରଣାୟ । ଶୂରଧୁର୍ୟାୟ । ସଂରକ୍ଷକାୟ । ରତିପ୍ରିୟାୟ ।
ରତିପ୍ରଦକ୍ଷିଣାୟ । ରତୀଷ୍ଟାୟ । ଦୃଷ୍ଟାୟ । ଦୁଷ୍ଟନିଗ୍ରହାୟ ।
ଧୂମ୍ରଵର୍ଣାୟ । ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ଧର୍ମପତୟେ ନମଃ । ଭୂପରିପାଲକାୟ । ଦେଵମିତ୍ରାୟ । ଦେଵେକ୍ଷଣାୟ ।
ଦେଵପୂଜିତାୟ । ଦେଵଵିଦେ । ଦେଵସେନାପତୟେ । ଦେଵପ୍ରିୟାୟ । ଦେଵରାଜାୟ ।
ଦେଵଗୁରଵେ । ଦେଵଭୋଗାୟ । ଦେଵପଦଵୀକ୍ଷଣାୟ । ଦେଵସେଵ୍ୟାୟ ।
ଦେଵମନୋହରାୟ । ଦେଵାଧିପତୟେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରପୂଜିତାୟ । ଦେଵଶିଖାମଣୟେ ।
ଦେଶିକାୟ । ଦଶାକ୍ଷରାୟ । ଦର୍ଶପୂର୍ଣାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଦଶପ୍ରାଣାୟ ନମଃ । ଦେଵଗାୟକାୟ । ୟୋଗାୟ । ୟୋଗରୂପାୟ । ୟୋଗାଧିପାୟ ।
ୟୋଗାଙ୍ଗାୟ । ୟୋଗଶିଵାୟ । ୟୋଗାକ୍ଷରାୟ । ୟୋଗମୂଲାୟ । ୟୋଗହୃଦୟାୟ ।
ୟୋଗାସନାୟ । ୟୋଗାନନ୍ଦକାୟ । ଲୋକାୟ । ଲୋକରୂପାୟ । ଲୋକନାଥାୟ ।
ଲୋକସୃଷ୍ଟୟେ । ଲୋକରକ୍ଷଣାୟ । ଲୋକଦେଵାୟ । ଲୋକଗୁରଵେ ।
ଲୋକପରମାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ଅଗ୍ନିବେରାୟ ଅଗ୍ନିସୁତାୟ । ନମଃ । ଅଗ୍ନିପକ୍ଷାୟ । ଅଗ୍ନିହୁଵାୟ । ଅଗ୍ନିରୂପାୟ ।
ଅଗ୍ନିପଞ୍ଚାସ୍ୟାୟ । ଅଗ୍ନିସିଦ୍ଧୟେ । ଅଗ୍ନିପ୍ରିୟାୟ । ଅଗ୍ନିବାହଵେ । ଅଗ୍ନିତାପଵତେ ।
ଅଗ୍ନ୍ୟାକାରାୟ । ଐଶ୍ଵର୍ୟାୟ । ଅସୁରବନ୍ଧନାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ । ଅଜଵୀରାୟ ।
ଆଚାରାୟ । ଆଚାରକୀର୍ତୟେ । ଅଜପାକାରିଣେ । ଅରାତିସଞ୍ଚରାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ ।
ଅଗସ୍ତ୍ୟଗୁରଵେ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ଅତଲଦେଵାୟ ନମଃ । ଅଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ । ଅତିଶୂରାୟ । ଅତିପ୍ରିୟାୟ ।
ଅସ୍ତୁଅସ୍ତୁଦାୟ । ଅମୃତାର୍ଣଵାୟ । ଅଭିମୂଲାୟ । ଆଦିତ୍ୟାୟ ।
ଆଦିତ୍ୟହୃଦୟାୟ । ଆଦିତ୍ୟପ୍ରକାଶାୟ । ଆଦିତ୍ୟତୃତୀୟାୟ ।
ଅମୃତାତ୍ମନେ । ଆତ୍ମୟୋନୟେ । ଅମୃତାୟ । ଅମୃତାକାରାୟ ।
ଅମୃତଶାନ୍ତାୟ । ଅମରପତୟେ । ଅମୋଘଵିଘ୍ନାୟ । ଅମୃତରୂପାୟ ।
ଅମୋଘେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ଅଭୟକଲ୍ପାତ୍ମକରୂପାୟ ନମଃ । ଅଭିଷେକପ୍ରିୟାୟ ।
ସର୍ପାଭରଣାଲଙ୍କାରପ୍ରିୟାୟ । ଅଗସ୍ତ୍ୟମୁନିପୂଜିତାୟ । ଅଭୂତପତୟେ ।
ଅରଣ୍ୟାୟ । ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ । ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ଅଧୀଶାୟ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଦେଶକାୟ ।
ଅହମ୍ପିତାମହାୟ । ଅଖିଲଲୋକାୟ । ଆକାଶଵାସିନେ । ଆକାଶଵାସସେ ।
ଅଗୋଚରାୟ । ଅର୍ଜୁନସେଵିତାୟ । ଆୟୁଷ୍ୟମନସିଗୋଚରାୟ । ଅଷ୍ଟଦିକ୍ପାଲାୟ ।
ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରାୟ । ଅଷ୍ଟମଶକ୍ତୟେ ନମଃ । ୭୮୦ ।

See Also  108 Names Of Sri Venkateswara – Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ଓଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୟୋଗିନେ ନମଃ । ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ । ଅଷ୍ଟାଦଶପୁରାଣପ୍ରିୟାୟ ।
ଅଷ୍ଟଦିଙ୍ମନୋହରାୟ । ଅଭୟଙ୍କରାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ଅନନ୍ତମୂର୍ତୟେ ।
ଅନନ୍ତାସନସଂସ୍ଥିତାୟ । ଅନନ୍ତସିଦ୍ଧିକାୟ । ଅମରମୁନିସେଵିତାୟ ।
ଅନନ୍ତଗୁଣାକରାୟ । ଅନନ୍ତକୋଟିଦେଵସେଵିତାୟ । ଅନେକରୂପିଣେ । ଅତିଗୁଣାୟ ।
ଅନନ୍ତକାରୁଣ୍ୟାୟ । ସୁଖାସନାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ଅରୁଣଜ୍ୟୋତିର୍ହରାୟ ।
ହରିହରାତ୍ମନେ । ଅରୁଣଗିରୀଶାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ଅର୍ଧରୂପାୟ ନମଃ । ଅପାରଶକ୍ତୟେ । ଅର୍ଚାରାମାୟ । ଅହଙ୍କାରାୟ ।
ଆସ୍ଥାନକୋଲାହଲାୟ । ହୃଦୟାୟ । ହୃଦୟଷଟ୍କୋଣାୟ । ହୃଦୟପ୍ରକାଶାୟ ।
ରାଜପ୍ରିୟାୟ । ହିରଣ୍ୟାୟ । ମୂଲାୟ । କ୍ଷେମାୟ । ରାଜୀଵାୟ । ପାରିଜାତାୟ ।
ତୀକ୍ଷ୍ଣାୟ । ଵିଚକ୍ଷଣାୟ । ଈକ୍ଷଣାୟ । ହିରଣ୍ୟଭୂଷଣାୟ । ହିରଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ।
ହିରଣ୍ୟମଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ହିରଣ୍ୟକୋଲାହଲାୟ ନମଃ । ଇନ୍ଦ୍ରାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀମାଙ୍ଗଲ୍ୟାଧିପାୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ଵର୍ଗାୟ । କ୍ଷଣମାତ୍ରାୟ । ସଙ୍ଖ୍ୟାୟୈ । ଦିଵ୍ୟକଲ୍ପାୟ । ଵିଚାରଣାୟ ।
ଉପଧରାୟ । ଉପାୟସ୍ଵରୂପାୟ । ଉମାମହେଶ୍ଵରାୟ । ଉମାସୂନଵେ । ଉମାପୁତ୍ରାୟ ।
ଉଗ୍ରମୂର୍ତୟେ । ଉତ୍କ୍ଷରାୟ । ଉକ୍ଷସମ୍ଭଵାୟ । ଉତ୍କ୍ଷରଵସ୍ତୁନେ ।
ଉଚିତାୟ । ଉଚିତଧରାୟ । ଉମାର୍ତୟେ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ଉତ୍ପଲାୟ ନମଃ । ଉତ୍ପଲାଶନାୟ । ଉଦାରକୀର୍ତୟେ । ୟୁଦ୍ଧମନୋହରାୟ ।
ଅଗୃହ୍ୟାୟ । ଵିଧେୟାୟ । ଭାଗଧେୟାୟ । ଷଟ୍କୋଣଦଲପୀଠାକ୍ଷରସ୍ଵରୂପାୟ ।
ସ୍ତୋତ୍ରଧରାୟ । ପାତ୍ରାୟ । ମାତ୍ରାୟ । ଷଣ୍ମୁଖାୟ । ଷଡଙ୍ଗାୟ ।
ଷଡାଧାରାୟ । ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । କୁମାରାୟ । ସିନ୍ଦୂରାରୁଣାୟ । ମୟୂରଵାହନାୟ ।
ମହାପ୍ରଵାହାୟ । କୁମାରୀଶ୍ଵରପୁତ୍ରାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ଦେଵସେନାୟ ନମଃ । ମିତ୍ରାୟ । ଧରାଜନଦେଵାୟ । ସୁଗନ୍ଧଲେପନାୟ ।
ସୁରାରାଧ୍ୟାୟ । ଵିଜୟୋତ୍ତମାୟ । ଵିଜୟମନୋହରାୟ । ପୁଣ୍ୟାୟ ।
ଵିଜୟାୟୁଧାୟ । ପୁଣ୍ୟସୃଷ୍ଟୟେ । ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ । ସତ୍ୟଧାରଣାୟ ।
ଚିନ୍ତାମଣିଗୁହାପୁତ୍ରାୟ । ଶାନ୍ତକୋଲାହଲାୟ । ସର୍ଵଲୋକନାଥାୟ ।
ସର୍ଵଜୀଵଦୟାପରାୟ । ସର୍ଵଗୁଣସମ୍ପନ୍ନାୟ । ମଲ୍ଲିକାୟ ।
ସର୍ଵଲୋକସ୍ତମ୍ଭନାୟ । ସ୍ଵାମିଦେଶିକାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵଵୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ସର୍ଵସୌନ୍ଦର୍ୟାୟ । ଶୂରମର୍ଦନାୟ । ସ୍ଵାମିଦେଶିକାୟ ।
ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ଅନନ୍ତୟୋଗିନେ । ହରାୟ । ଜୟମୁଖାୟ । ଏକଭଦ୍ରାୟ ।
ଦଣ୍ଡକରାୟ । ଏକଶୁଭଦାୟ । ଏକଦନ୍ତପ୍ରିୟାୟ । ଏକାନ୍ତଵେଦିନେ ।
ଏକାନ୍ତସ୍ଵରୂପିଣେ । ୟଜ୍ଞାୟ । ୟଜ୍ଞରୂପାୟ । ହେମକୁଣ୍ଡଲାୟ । ଏକସେଵ୍ୟାୟ ।
ଓଙ୍କାରାୟ । ଓଙ୍କାରହୃଦୟାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ନମଶ୍ଶିଵାୟ ନମଃ । ନମନୋନ୍ମୁଖାୟ । ହୋମାୟ । ହୋମକର୍ତ୍ରେ ।
ହୋମସ୍ଥାପିତାୟ । ହୋମାଗ୍ନୟେ । ହୋମାଗ୍ନିଭୂଷଣାୟ । ମନ୍ତ୍ରାୟ । ସୂତ୍ରାୟ ।
ପଵିକରଣାୟ । ସନ୍ତୋଷପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ । ଦୀର୍ଘରୂପାୟ । ଜ୍ୟୋତିଷେ । ଅଣିମ୍ନେ ।
ଗରିମ୍ଣେ । ଲଘିମ୍ନେ । ପ୍ରାପ୍ତୟେ । ପ୍ରାକାମ୍ୟାୟ ।
ଅହିଜିଦ୍ଵିଦ୍ୟାୟୈ । ଆକର୍ଷଣାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ଉଚ୍ଚାଟନାୟ ନମଃ । ଵିଦ୍ଵେଷଣାୟ । ଵଶୀକରଣାୟ । ସ୍ତମ୍ଭନାୟ ।
ଉଦ୍ଭଵନାୟ । ମରଣାର୍ଦିନେ । ପ୍ରୟୋଗଷଟ୍କାରାୟ । ଶିଵୟୋଗିନିଲୟାୟ ।
ମହାୟଜ୍ଞାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ । ଭୂତଚାରିଣେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟ । ମହୋତ୍ସାହାୟ ।
ପରମାର୍ଥାୟ । ପ୍ରାଂଶଵେ । ଶିଶଵେ । କପାଲିନେ । ସର୍ଵଧରାୟ । ଵିଷ୍ଣଵେ ।
ସଦ୍ଭିସ୍ସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ଵିତଲାସୁରଘାତିନେ ନମଃ । ଜନାଧିପାୟ । ୟୋଗ୍ୟାୟ । କାମେଶାୟ । କିରୀଟିନେ ।
ଅମେୟଚଙ୍କ୍ରମାୟ । ନଗ୍ନାୟ । ଦଲଘାତିନେ । ସଙ୍ଗ୍ରାମାୟ ।
ନରେଶାୟ । ଶୁଚିଭସ୍ମନେ । ଭୂତିପ୍ରିୟାୟ । ଭୂମ୍ନେ । ସେନାୟୈ ।
ଚତୁରାୟ । କୃତଜ୍ଞାୟ । ମନୁଷ୍ୟବାହ୍ୟଗତୟେ । ଗୁହମୂର୍ତୟେ ।
ଭୂତନାଥାୟ । ଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ଭୂତଭାଵନାୟ ନମଃ । କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ । କ୍ଷେତ୍ରପାଲାୟ । ସିଦ୍ଧସେଵିତାୟ ।
କଙ୍କାଲରୂପାୟ । ବହୁନେତ୍ରାୟ । ପିଙ୍ଗଲଲୋଚନାୟ । ସ୍ମରାନ୍ତକାୟ ।
ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ । ଶଙ୍କରପ୍ରିୟାୟ । ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ । ବାନ୍ଧଵାୟ ।
ପାଣ୍ଡୁଲୋଚନାୟ । ଷଡାଧାରାୟ । ଵଟୁଵେଷାୟ । ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ । ଭୂତରାଜାୟ ।
ତପୋମୟାୟ । ସର୍ଵଶକ୍ତିଶିଵାୟ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ଅନାଦିଭୂତାୟ । ନମଃ । ଦୈତ୍ୟହାରିଣେ । ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନାଶନାୟ ।
ସର୍ଵଦୁଃଖନିଵାରଣାୟ । ଭସ୍ମାଙ୍ଗାୟ । ଶକ୍ତିହସ୍ତାୟ । ଦିଗମ୍ବରାୟ ।
ୟୋଗାୟ । ପ୍ରତିଭାନଵେ । ଧାନ୍ୟପତୟେ । ୟୋଗିନୀପତୟେ । ଶିଵଭକ୍ତାୟ ।
କରୁଣାକରାୟ । ସାମ୍ବସ୍ମରଣାୟ । ଵିଶ୍ଵଦର୍ଶନାୟ । ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତୟେ । ଜଗତ୍ସେନାନାୟକାୟ । ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତାୟ । ଵିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭାୟ ।
ସମ୍ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୦୦୧ ।

ଈଶାନମୁଖପୂଜନଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।
ଇତି ଷଣ୍ମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।
ଓଂ ଶରଵଣଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil