Common Shlokas Used For Recitation Set 2 In Tamil

॥ Common Shlokas for Recitation Set 2 ॥

॥ ஶ்லோக ஸங்க்³ரஹ 2 ॥

ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்⁴யம் வரதே³ காமரூபிணி ।
வித்³யாரம்ப⁴ம் கரிஷ்யாமி ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே ஸதா³ ॥

Oh Goddess Sarasvati, my humble prostrations unto
Thee, who are the fulfiller of all my wishes.
I start my studies with the request that Thou wilt
bestow Thy blessings on me .

ஆகாஶாத் பதிதம் தோயம் யதா² க³ச்ச²தி ஸாக³ரம் ।
ஸர்வதே³வநமஸ்காராந் கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²தி ॥

தீ³பஜ்யோதி: பரப்³ரஹ்ம தீ³பஜ்யோதிர்ஜநார்த³ந: ।
தீ³போ ஹரது மே பாபம் தீ³பஜ்யோதிர்நமோঽஸ்துதே ॥

க³ணநாத²ஸரஸ்வதீரவிஶுக்ரப்³ருʼஹஸ்பதீந் ।
பஞ்சைதாந் ஸம்ஸ்மரேந்நித்யம் வேத³வாணீப்ரவ்ருʼத்தயே ।
ஸுமுக²ஶ்ச ஏகத³ந்தஶ்ச கபிலோ க³ஜகர்ணக: ।
லம்போ³த³ரஶ்ச விகடோ விக்⁴நநாஶோ க³ணாதி⁴ப: ॥

தூ⁴ம்ரகேதுர்க³ணாத்⁴யக்ஷோ பா⁴லசந்த்³ரோ க³ஜாநந: ।
த்³வாத³ஶைதாநி நாமாநி ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத³பி ॥

வித்³யாரம்பே⁴ விவாஹே ச ப்ரவேஶே நிர்க³மே ததா² ।
ஸங்க்³ராமே ஸங்கடே சைவ விக்⁴நஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே ॥

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் தே³வம் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வகார்யேஷு நாஸ்தி தேஷாமமங்க³ளம் ।
யேஷம் ஹ்ருʼதி³ஸ்தோ² ப⁴க³வாந் மங்க³ளாயதநம் ஹரி: ॥

ததே³வ லக்³நம் ஸுதி³நம் ததே³வ
தாராப³லம் சந்த்³ரப³லம் ததே³வ ।
வித்³யாப³லம் தை³வப³லம் ததே³வ
லக்ஷ்மீபதே தேம்ঽக்⁴ரியுக³ம் ஸ்மராமி ॥

காயேந வாசா மநஸேந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மநா வா ப்ரக்ருʼதே: ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்³ ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

See Also  Durga Dvatrimshannamavali In Tamil

ஹரிர்தா³தா ஹரிர்போ⁴க்தா ஹரிரந்நம் ப்ரஜாபதி: ।
ஹரி: ஸர்வ: ஶரீரஸ்தோ² பு⁴ங்க்தே போ⁴ஜயதே ஹரி: ॥

கர்பூரகௌ³ரம் கருணாவதாரம்
ஸம்ஸாரஸாரம் பு⁴ஜகே³ந்த்³ரஹாரம் ।
ஸதா³ வஸந்தம் ஹ்ருʼத³யாரவிந்தே³
ப⁴வம் ப⁴வாநீஸஹிதம் நமாமி ॥

॥ ஶ்ரீராமாயணஸூத்ர ॥

ஆதௌ³ ராமதபோவநாதி³க³மநம் ஹத்வா ம்ருʼக³ம் காஞ்சநம்
வைதே³ஹீஹரணம் ஜடாயுமரணம் ஸுக்³ரீவஸம்பா⁴ஷணம் ॥

வாலீநிர்த³லநம் ஸமுத்³ரதரணம் லங்காபுரீதா³ஹநம்
பஶ்சாத்³ராவணகும்ப⁴கர்ணஹநநம் ஏதத்³தி⁴ராமாயணம் ॥

॥ ஶ்ரீபா⁴க³வதஸூத்ர ॥

ஆதௌ³ தே³வகிதே³விக³ர்ப⁴ஜநநம் கோ³பீக்³ருʼஹே வர்த⁴நம்
மாயாபூதநஜீவிதாபஹரணம் கோ³வர்த⁴நோத்³தா⁴ரணம் ॥

கம்ஸச்சே²த³நகௌரவாதி³ஹநநம் குந்தீஸுதாம் பாலநம்
ஏதத்³பா⁴க³வதம் புராணகதி²தம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணலீலாம்ருʼதம் ॥

॥ கீ³தாஸ்தவ ॥

பார்தா²ய ப்ரதிபோ³தி⁴தாம் ப⁴க³வதா நாராயணேந ஸ்வயம்
வ்யாஸேநக்³ரதி²தாம் புராணமுநிநா மத்⁴யே மஹாபா⁴ரதே
அத்³வைதாம்ருʼதவர்ஷிணீம் ப⁴க³வதீமஷ்டாத³ஶாத்⁴யாயிநீம்
அம்ப³ த்வாமநுஸந்த³தா⁴மி ப⁴க³வத்³கீ³தே ப⁴வேத்³வேஷிணீம் ॥

ஸர்வோபநிஷதோ³ கா³வோ தோ³க்³தா⁴ கோ³பாலநந்த³ந: ।
பார்தோ² வத்ஸ: ஸுதீ⁴ர்போ⁴க்தா து³க்³த⁴ம் கீ³தாம்ருʼதம் மஹத் ॥

॥ வ்யாஸஸ்துதீ ॥

நமோஸ்து தே வ்யாஸ விஶாலபு³த்³தே⁴ பு²ல்லாரவிந்தா³யதபத்ரநேத்ர ।
யேந த்வயா பா⁴ரததைலபூர்ண: ப்ரஜ்வாலிதோ ஜ்ஞாநமயப்ரதீ³ப: ॥

வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே ।
நமோவை ப்³ரஹ்மநித⁴யே வாஸிஷ்டா²ய நமோநம: ॥

॥ ஶ்ரீத³த்தகு³ருத்⁴யாநம் ॥

ப்³ரஹ்மாநந்த³ம் பரமஸுக²த³ம் கேவலம் ஜ்ஞாநமூர்திம்
த்³வந்த்³வாதீதம் க³க³நஸத்³ருʼஶம் தத்த்வமஸ்யாதி³லக்ஷ்யம் ।
ஏகம் நித்யம் விமலமசலம் ஸர்வதீ⁴ஸாக்ஷிபூ⁴தம்
பா⁴வாதீதம் த்ரிகு³ணரஹிதம் ஸத்³கு³ரும் தம் நமாமி ॥

யம் ப்³ரஹ்மாவருணேந்த்³ரருத்³ரமருத: ஸ்துவந்தி தி³வ்யை: ஸ்தவை:
வேதை:³ ஸாங்க³பத³க்ரமோபநிஷதை:³ கா³யந்தி யம் ஸாமகா:³ ।
த்⁴யாநாவஸ்தி²ததத்³க³தேந மநஸா பஶ்யந்தி யம் யோகி³நோ
யஸ்யாந்தம் ந விது:³ ஸுராஸுரக³ணா தே³வாய தஸ்மை நம: ॥

See Also  Narayaniyam Tricatvarimsadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 43

மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கு³ம் லங்க⁴யதே கி³ரிம் ।
யத்க்ருʼபா தமஹம் வந்தே³ பரமாநந்த³மாத⁴வம் ॥

ஶ்ரீகேஶவாய நம: । நாராயணாய நம: । மாத⁴வாய நம: ।
கோ³விந்தா³ய நம: । விஷ்ணவே நம: । மது⁴ஸூத³நாய நம: ।
த்ரிவிக்ரமாய நம: । வாமநாய நம: । ஶ்ரீத⁴ராய நம: ।
ஹ்ருʼஷீகேஶாய நம: । பத்³மநாபா⁴ய நம: । தா³மோத³ராய நம: ।
ஸங்கர்ஷணாய நம: । வாஸுதே³வாய நம: । ப்ரத்³யும்நாய நம: ।
அநிருத்³தா⁴ய நம: । புருஷோத்தமாய நம: । அதோ⁴க்ஷஜாய நம: ।
நாரஸிம்ஹாய நம: । அச்யுதாய நம: । ஜநார்த³நாய நம: ।
உபேந்த்³ராய நம: । ஹரயே நம: । ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாய நம: ।
॥ தே³வதாவந்த³நம் ॥

ஶ்ரீமந்மஹாக³ணாதி⁴பதயே நம: ।
ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யை நம: । ஶ்ரீகு³ரவே நம: ।
ஶ்ரீமாதாபித்ருʼப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணாப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீஉமாமஹேஶ்வராப்⁴யாம் நம: ।
இஷ்டதே³வதாப்⁴யோ நம: । குலதே³வதாப்⁴யோ நம: ।
ஸ்தா²நதே³வதாப்⁴யோ நம: । வாஸ்துதே³வதாப்⁴யாம் நம: ।
ஸரேவேப்⁴யோ தே³வேப்⁴யோ நமோ நம: ॥ அவிக்⁴நமஸ்து ॥

॥ ௐ தத்ஸத் இதி ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Common Shlokas Set 2:
Common Shlokas Used for Recitation Set 2 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil