Shri Subramanya Manasa Puja Stotram In Tamil

॥ Shri Subramanya Manasa Puja Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மாநஸபூஜா ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீமந்மேருத⁴ராத⁴ராதி⁴ப மஹாஸௌபா⁴க்³யஸம்ஶோபி⁴தே
மந்தா³ரத்³ருமவாடிகாபரிவ்ருதே ஶ்ரீஸ்கந்த³ஶைலேமலே
ஸௌதே⁴ ஹாடகநிர்மிதே மணிமயே ஸந்மண்டபாப்⁴யந்தரே
ப்³ரஹ்மாநந்த³க⁴நம் கு³ஹாக்²யமநக⁴ம் ஸிம்ஹாஸநம் சிந்தயே ॥ 1 ॥

மத³நாயுதலாவண்யம் நவ்யாருணஶதாருணம் ।
நீலஜீமூதசிகுரம் அர்தே⁴ந்து³ ஸத்³ருஶாலிகம் ॥ 2 ॥

புண்ட³ரீகவிஶாலாக்ஷம் பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநம் ।
சாம்பேய விளஸந்நாஸம் மந்த³ஹாஸாஞ்சிதோரஸம் ॥ 3 ॥

க³ண்ட³ஸ்த²லசலச்சோ²த்ர குண்ட³லம் சாருகந்த⁴ரம் ।
கராஸக்தகந꞉த³ண்ட³ம் ரத்நஹாராஞ்சிதோரஸம் ॥ 4 ॥

கடீதடலஸத்³தி³வ்யவஸநம் பீவரோருகம் ।
ஸுராஸுராதி³கோடீர நீராஜிதபதா³ம்பு³ஜம் ॥ 5 ॥

நாநாரத்ந விபூ⁴ஷாட்⁴யம் தி³வ்யசந்த³நசர்சிதம் ।
ஸநகாதி³ மஹாயோகி³ ஸேவிதம் கருணாநிதி⁴ம் ॥ 6 ॥

ப⁴க்தவாஞ்சி²ததா³தாரம் தே³வஸேநாஸமாவ்ருதம் ।
தேஜோமயம் கார்திகேயம் பா⁴வயே ஹ்ருத³யாம்பு³ஜே ॥ 7 ॥

ஆவாஹயாமி விஶ்வேஶம் மஹாஸேநம் மஹேஶ்வரம் ।
தேஜஸ்த்ரயாத்மகம் பீட²ம் ஶரஜந்மன் க்³ருஹாண போ⁴꞉ ॥ 8 ॥

அநவத்³யம் க்³ருஹாணேஶ பாத்³யமத்³ய ஷடா³நந ।
பார்வதீநந்த³நாநர்க்⁴யம் அர்பயாம்யர்க்⁴யமத்³பு⁴தம் ॥ 9 ॥

ஆசம்யதாமக்³நிஜாத ஸ்வர்ணபாத்ரோத்³யதைர்ஜலை꞉ ।
பஞ்சாம்ருதரஸைர்தி³வ்யை꞉ ஸுதா⁴ஸமவிபா⁴விதை꞉ ॥ 10 ॥

த³தி⁴க்ஷீராஜ்யமது⁴பி⁴꞉ பஞ்சக³வ்யை꞉ ப²லோத³கை꞉ ।
நாநாப²லரஸைர்தி³வ்யைர்நாரிகேலப²லோத³கை꞉ ॥ 11 ॥

தி³வ்யௌஷதி⁴ரஸை꞉ ஸ்வர்ணரத்நோத³க குஶோத³கை꞉ ।
ஹிமாம்பு³சந்த³நரஸைர்க⁴நஸாராதி³வாஸிதை꞉ ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மாண்டோ³த³ரமத்⁴யஸ்த² தீர்தை²꞉ பரமபாவநை꞉ ।
பாவநம் பரமேஶாந த்வாம் தீர்தை²꞉ ஸ்நாபயாம்யஹம் ॥ 13 ॥

ஸுதோ⁴ர்மிக்ஷீரத⁴வளம் ப⁴ஸ்மநோதூ⁴ல்யதாவகம் ।
ஸௌவர்ணவாஸஸாகாயாம் வேஷ்டயே(அ)பீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴யே ॥ 14 ॥

யஜ்ஞோபவீதம் ஸுஜ்ஞாநதா³யிநே தே(அ)ர்பயே கு³ஹம் ।
கிரீடஹாரகேயூர பூ⁴ஷணாநி ஸமர்பயே ॥ 15 ॥

See Also  Shri Subramanya Pancharatnam In Telugu

ரோசநாக³ருகஸ்தூரீ ஸிதாப்⁴ரமஸ்ருணாந்விதம் ।
க³ந்த⁴ஸாரம் ஸுரபி⁴லம் ஸுரேஶாப்⁴யுபக³ம்யதாம் ॥ 16 ॥

ரசயே திலகம் பா²லே க³ந்த⁴ம் ம்ருக³மதே³ந தே ।
அக்ஷய்யப²லதா³நர்கா⁴நக்ஷதாநர்பயே ப்ரபோ⁴ ॥ 17 ॥

குமுதோ³த்பல கஹ்லார கமலை꞉ ஶதபத்ரகை꞉ ।
ஜாதீசம்பகபுந்நாக³ வகுலை꞉ கரவீரகை꞉ ॥ 18 ॥

தூ³ர்வாப்ரவாளமாலூர மாசீமருவபத்ரகை꞉ ।
அகீடாதி³ஹதைர்நவ்யை꞉ கோமளைஸ்துலஸீத³ளை꞉ ॥ 19 ॥

பாவநைஶ்சந்த்³ரகத³ளீ குஸுமைர்நந்தி³வர்த⁴நை꞉ ।
நவமாலாலிகாபி⁴꞉ மதல்லிகாதல்லஜைரபி ॥ 20 ॥

குரண்டை³ரபி ஶம்யாகை꞉ மந்தா³ரைரதிஸுந்த³ரை꞉ ।
அக³ர்ஹிதைஶ்ச ப³ர்ஹிஷ்ட²꞉ பாடீதை³꞉ பாரிஜாதகை꞉ ॥ 21 ॥

ஆமோத³குஸுமைரந்யை꞉ பூஜயாமி ஜக³த்பதிம் ।
தூ⁴போ(அ)யம் க்³ருஹ்யதாம் தே³வ க்⁴ராணேந்த்³ரிய விமோஹகம் ॥ 22 ॥

ஸர்வாந்தரதமோஹந்த்ரே கு³ஹ தே தீ³பமர்பயே ।
ஸத்³ய꞉ ஸமாப்⁴ருதம் தி³வ்யமம்ருதம் த்ருப்திஹேதுகம் ॥ 23 ॥

ஸால்யாந்நமத்³பு⁴தம் நவ்யம் கோ³க்⁴ருதம் ஸூபஸங்க³தம் ।
கத³ளீநாரிகேலாம்ருதா⁴ந்யாத்³யுர்வாருகாதி³பி⁴꞉ ॥ 24 ॥

ரசிதைர்ஹரிதைர்தி³வ்ய க²சரீபி⁴꞉ ஸுபர்படை꞉ ।
ஸர்வஸம்ஸ்தாரஸம்பூர்ணைராஜ்யபக்வைரதிப்ரியை꞉ ॥ 25 ॥

ரம்பா⁴பநஸகூஶ்மாண்டா³பூபா நிஷ்பக்வமந்தரை꞉ ।
விதா³ரிகா காரவேல்ல படோலீ தக³ரோந்முகை²꞉ ॥ 26 ॥

ஶாகைர்ப³ஹுவிதை⁴ரந்யை꞉ வடகைர்வடுஸம்ஸ்க்ருதை꞉ ।
ஸஸூபஸாரநிர்க³ம்ய ஸரசீஸுரஸேந ச ॥ 27 ॥

கூஶ்மாண்ட³க²ண்ட³கலித தப்தக ரஸநேந ச ।
ஸுபக்வசித்ராந்நஶதை꞉ லட்³டு³கேட்³டு³மகாதி³பி⁴꞉ ॥ 28 ॥

ஸுதா⁴ப²லாம்ருதஸ்யந்தி³மண்ட³க க்ஷீரமண்ட³கை꞉ ।
மாஷாபூபகு³ளாபூப கோ³தூ⁴மாபூப ஶர்கரை꞉ ॥ 29 ॥

ஶஶாங்ககிரணோத்³பா⁴ஸி போலிகா ஶஷ்குலீமுகை²꞉ ।
ப⁴க்ஷ்யைரந்யை꞉ ஸுருசிரை꞉ பாயஸைஶ்ச ரஸாயநை꞉ ॥ 30 ॥

லேஹ்யைருச்சாவசை꞉ க²ண்ட³ஶர்கராபா²ணிதாதி³பி⁴꞉ ।
கு³டோ³த³கைர்நாரிகேலரஸைரிக்ஷுரஸைரபி ॥ 31 ॥

See Also  Sri Ganapathi Stotram In Tamil

கூர்சிகாபி⁴ரநேகாபி⁴꞉ மண்டி³காபி⁴ருபஸ்க்ருதம் ।
கத³ளீசூதபநஸகோ³ஸ்தநீ ப²லராஶிபி⁴꞉ ॥ 32 ॥

நாரங்க³ ஶ்ருங்க³பே³ரைல மரீசைர்லிகுசாதி³பி⁴꞉ ।
உபத³ம்ஶை꞉ ஶரச்சந்த்³ர கௌ³ரகோ³த³தி⁴ஸங்க³தம் ॥ 33 ॥

ஜம்பீ³ரரஸகைஸர்யா ஹிங்கு³ஸைந்த⁴வநாக³ரை꞉ ।
லஸதாஜலத³க்³ரேண பாநீயேந ஸமாஶ்ரிதம் ॥ 34 ॥

ஹேமபாத்ரேஷு ஸரஸம் ஸாங்க³ர்யேண ச கல்பிதம் ।
நித்யத்ருப்த ஜக³ந்நாத² தாரகாரே ஸுரேஶ்வர ॥ 35 ॥

நைவேத்³யம் க்³ருஹ்யதாம் தே³வ க்ருபயா ப⁴க்தவத்ஸல ।
ஸர்வலோகைகவரத³ ம்ருத்யோ து³ர்தை³த்யரக்ஷஸாம் ॥ 36 ॥

க³ந்தோ⁴த³கேந தே ஹஸ்தௌ க்ஷாலயாமி ஷடா³நந ।
ஏலாலவங்க³கர்பூர ஜாதீப²லஸுக³ந்தி⁴ளாம் ॥ 37 ॥

வீடீம் ஸேவய ஸர்வேஶ சேடீக்ருத ஜக³த்ரய ।
த³த்தேர்நீராஜயாமி த்வாம் கர்பூரப்ரப⁴யாநய ॥ 38 ॥

புஷ்பாஞ்ஜலிம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸ்வர்ணபுஷ்பாக்ஷதைர்யுதம் ।
ச²த்ரேண சாமரேணாபி ந்ருத்தகீ³தாதி³பி⁴ர்கு³ஹ ॥ 39 ॥

ராஜோபசாரைரகி²லை꞉ ஸந்துஷ்டோ ப⁴வ மத்ப்ரபோ⁴ ।
ப்ரத³க்ஷிணம் கரோமி த்வாம் விஶ்வாத்மக நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 40 ॥

ஸஹஸ்ரக்ருத்வோ ரசயே ஶிரஸா தே(அ)பி⁴வாத³நம் ।
அபராத⁴ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்வ கருணாகர ॥ 41 ॥

நம꞉ ஸர்வாந்தரஸ்தா²ய நம꞉ கைவல்யஹேதவே ।
ஶ்ருதிஶீர்ஷகக³ம்யாய நம꞉ ஶக்தித⁴ராய தே ॥ 42 ॥

மயூரவாஹநஸ்யேத³ம் மாநஸம் ச ப்ரபூஜநம் ।
ய꞉ கரோதி ஸக்ருத்³வாபி கு³ஹஸ்தஸ்ய ப்ரஸீத³தி ॥ 43 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மாநஸ பூஜா ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Manasa Puja Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu

See Also  Trailokya Mangala Krishna Kavacham In Tamil