Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીભૈરવ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

અથવા શ્રીત્રિપુરભૈરવી અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ॥

॥ અથ ભૈરવ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રપ્રારંભઃ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ ।

કૈલાસવાસિન્ભગવન્પ્રાણેશ્વર કૃપાનિધે ।
ભક્તવત્સલ ભૈરવ્યા નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૧ ॥

ન શ્રુતં દેવદેવેશ વદ માં દીનવત્સલ ।

શ્રીશિવ ઉવાચ ।

શૃણુ પ્રિયે મહાગોપ્યં નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૨ ॥

ભૈરવ્યાઃ શુભદં સેવ્યં સર્વસમ્પત્પ્રદાયકમ્ ।
યસ્યાનુષ્ઠાનમાત્રેણ કિં ન સિદ્ધ્યતિ ભૂતલે ॥ ૩ ॥

ૐ ભૈરવી ભૈરવારાધ્યા ભૂતિદા ભૂતભાવના ।
કાર્ય્યા બ્રાહ્મી કામધેનુઃ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિની ॥ ૪ ॥

ત્રૈલોક્યવન્દિતા દેવી મહિષાસુરમર્દ્દિની ।
મોહઘ્ની માલતીમાલા મહાપાતકનાશિની ॥ ૫ ॥

ક્રોધિની ક્રોધનિલયા ક્રોધરક્તેક્ષણા કુહૂઃ ।
ત્રિપુરા ત્રિપુરાધારા ત્રિનેત્રા ભીમભૈરવી ॥ ૬ ॥

દેવકી દેવમાતા ચ દેવદુષ્ટવિનાશિની ।
દામોદરપ્રિયા દીર્ઘા દુર્ગા દુર્ગતિનાશિની ॥ ૭ ॥

લમ્બોદરી લમ્બકર્ણા પ્રલમ્બિતપયોધરા ।
પ્રત્યઙ્ગિરા પ્રતિપદા પ્રણતક્લેશનાશિની ॥ ૮ ॥

પ્રભાવતી ગુણવતી ગણમાતા ગુહેશ્વરી ।
ક્ષીરાબ્ધિતનયા ક્ષેમ્યા જગત્ત્રાણવિધાયિની ॥ ૯ ॥

મહામારી મહામોહા મહાક્રોધા મહાનદી ।
મહાપાતકસંહર્ત્રી મહામોહપ્રદાયિની ॥ ૧૦ ॥

વિકરાલા મહાકાલા કાલરૂપા કલાવતી ।
કપાલખટ્વાઙ્ગધરા ખડ્ગખર્પ્પરધારિણી ॥ ૧૧ ॥

See Also  Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram In English

કુમારી કુઙ્કુમપ્રીતા કુઙ્કુમારુણરઞ્જિતા ।
કૌમોદકી કુમુદિની કીર્ત્ત્યા કીર્ત્તિપ્રદાયિની ॥ ૧૨ ॥

નવીના નીરદા નિત્યા નન્દિકેશ્વરપાલિની ।
ઘર્ઘરા ઘર્ઘરારાવા ઘોરા ઘોરસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩ ॥

કલિઘ્ની કલિધર્મઘ્ની કલિકૌતુકનાશિની ।
કિશોરી કેશવપ્રીતા ક્લેશસઙ્ઘનિવારિણી ॥ ૧૪ ॥

મહોત્તમા મહામત્તા મહાવિદ્યા મહીમયી ।
મહાયજ્ઞા મહાવાણી મહામન્દરધારિણી ॥ ૧૫ ॥

મોક્ષદા મોહદા મોહા ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિની ।
અટ્ટાટ્ટહાસનિરતા કઙ્કણન્નૂપુરધારિણી ॥ ૧૬ ॥

દીર્ઘદંષ્ટ્રા દીર્ઘમુખી દીર્ઘઘોણા ચ દીર્ઘિકા ।
દનુજાન્તકરી દુષ્ટા દુઃખદારિદ્ર્યભઞ્જિની ॥ ૧૭ ॥

દુરાચારા ચ દોષઘ્ની દમપત્ની દયાપરા ।
મનોભવા મનુમયી મનુવંશપ્રવર્દ્ધિની ॥ ૧૮ ॥

શ્યામા શ્યામતનુઃ શોભા સૌમ્યા શમ્ભુવિલાસિની ।
ઇતિ તે કથિતં દિવ્યં નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૧૯ ॥

ભૈરવ્યા દેવદેવેશ્યાસ્તવ પ્રીત્યૈ સુરેશ્વરિ ।
અપ્રકાશ્યમિદં ગોપ્યં પઠનીયં પ્રયત્નતઃ ॥ ૨૦ ॥

દેવીં ધ્યાત્વા સુરાં પીત્વા મકારપઞ્ચકૈઃ પ્રિયે ।
પૂજયેત્સતતં ભક્ત્યા પઠેત્સ્તોત્રમિદં શુભમ્ ॥ ૨૧ ॥

ષણ્માસાભ્યંતરે સોઽપિ ગણનાથસમો ભવેત્ ।
કિમત્ર બહુનોક્તેન ત્વદગ્રે પ્રાણવલ્લભે ॥ ૨૨ ॥

સર્વં જાનાસિ સર્વજ્ઞે પુનર્માં પરિપૃચ્છસિ ।
ન દેયં પરશિષ્યેભ્યો નિન્દકેભ્યો વિશેષતઃ ॥ ૨૩ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભૈરવ્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

See Also  Sri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil