Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீபை⁴ரவ்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத²வா ஶ்ரீத்ரிபுரபை⁴ரவீ அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ ஶ்ரீஉமாமஹேஶ்வராப்⁴யாம் நம: ॥

॥ அத² பை⁴ரவ்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரப்ராரம்ப:⁴ ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।

கைலாஸவாஸிந்ப⁴க³வந்ப்ராணேஶ்வர க்ருʼபாநிதே⁴ ।
ப⁴க்தவத்ஸல பை⁴ரவ்யா நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 1 ॥

ந ஶ்ருதம் தே³வதே³வேஶ வத³ மாம் தீ³நவத்ஸல ।

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।

ஶ்ருʼணு ப்ரியே மஹாகோ³ப்யம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 2 ॥

பை⁴ரவ்யா: ஶுப⁴த³ம் ஸேவ்யம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் ।
யஸ்யாநுஷ்டா²நமாத்ரேண கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ॥ 3 ॥

ௐ பை⁴ரவீ பை⁴ரவாராத்⁴யா பூ⁴திதா³ பூ⁴தபா⁴வநா ।
கார்ய்யா ப்³ராஹ்மீ காமதே⁴நு: ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிநீ ॥ 4 ॥

த்ரைலோக்யவந்தி³தா தே³வீ மஹிஷாஸுரமர்த்³தி³நீ ।
மோஹக்⁴நீ மாலதீமாலா மஹாபாதகநாஶிநீ ॥ 5 ॥

க்ரோதி⁴நீ க்ரோத⁴நிலயா க்ரோத⁴ரக்தேக்ஷணா குஹூ: ।
த்ரிபுரா த்ரிபுராதா⁴ரா த்ரிநேத்ரா பீ⁴மபை⁴ரவீ ॥ 6 ॥

தே³வகீ தே³வமாதா ச தே³வது³ஷ்டவிநாஶிநீ ।
தா³மோத³ரப்ரியா தீ³ர்கா⁴ து³ர்கா³ து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 7 ॥

லம்போ³த³ரீ லம்ப³கர்ணா ப்ரலம்பி³தபயோத⁴ரா ।
ப்ரத்யங்கி³ரா ப்ரதிபதா³ ப்ரணதக்லேஶநாஶிநீ ॥ 8 ॥

ப்ரபா⁴வதீ கு³ணவதீ க³ணமாதா கு³ஹேஶ்வரீ ।
க்ஷீராப்³தி⁴தநயா க்ஷேம்யா ஜக³த்த்ராணவிதா⁴யிநீ ॥ 9 ॥

மஹாமாரீ மஹாமோஹா மஹாக்ரோதா⁴ மஹாநதீ³ ।
மஹாபாதகஸம்ஹர்த்ரீ மஹாமோஹப்ரதா³யிநீ ॥ 10 ॥

விகராலா மஹாகாலா காலரூபா கலாவதீ ।
கபாலக²ட்வாங்க³த⁴ரா க²ட்³க³க²ர்ப்பரதா⁴ரிணீ ॥ 11 ॥

குமாரீ குங்குமப்ரீதா குங்குமாருணரஞ்ஜிதா ।
கௌமோத³கீ குமுதி³நீ கீர்த்த்யா கீர்த்திப்ரதா³யிநீ ॥ 12 ॥

See Also  108 Names Of Anant In Tamil

நவீநா நீரதா³ நித்யா நந்தி³கேஶ்வரபாலிநீ ।
க⁴ர்க⁴ரா க⁴ர்க⁴ராராவா கோ⁴ரா கோ⁴ரஸ்வரூபிணீ ॥ 13 ॥

கலிக்⁴நீ கலித⁴ர்மக்⁴நீ கலிகௌதுகநாஶிநீ ।
கிஶோரீ கேஶவப்ரீதா க்லேஶஸங்க⁴நிவாரிணீ ॥ 14 ॥

மஹோத்தமா மஹாமத்தா மஹாவித்³யா மஹீமயீ ।
மஹாயஜ்ஞா மஹாவாணீ மஹாமந்த³ரதா⁴ரிணீ ॥ 15 ॥

மோக்ஷதா³ மோஹதா³ மோஹா பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யிநீ ।
அட்டாட்டஹாஸநிரதா கங்கணந்நூபுரதா⁴ரிணீ ॥ 16 ॥

தீ³ர்க⁴த³ம்ஷ்ட்ரா தீ³ர்க⁴முகீ² தீ³ர்க⁴கோ⁴ணா ச தீ³ர்கி⁴கா ।
த³நுஜாந்தகரீ து³ஷ்டா து:³க²தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 17 ॥

து³ராசாரா ச தோ³ஷக்⁴நீ த³மபத்நீ த³யாபரா ।
மநோப⁴வா மநுமயீ மநுவம்ஶப்ரவர்த்³தி⁴நீ ॥ 18 ॥

ஶ்யாமா ஶ்யாமதநு: ஶோபா⁴ ஸௌம்யா ஶம்பு⁴விலாஸிநீ ।
இதி தே கதி²தம் தி³வ்யம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 19 ॥

பை⁴ரவ்யா தே³வதே³வேஶ்யாஸ்தவ ப்ரீத்யை ஸுரேஶ்வரி ।
அப்ரகாஶ்யமித³ம் கோ³ப்யம் பட²நீயம் ப்ரயத்நத: ॥ 20 ॥

தே³வீம் த்⁴யாத்வா ஸுராம் பீத்வா மகாரபஞ்சகை: ப்ரியே ।
பூஜயேத்ஸததம் ப⁴க்த்யா படே²த்ஸ்தோத்ரமித³ம் ஶுப⁴ம் ॥ 21 ॥

ஷண்மாஸாப்⁴யந்தரே ஸோঽபி க³ணநாத²ஸமோ ப⁴வேத் ।
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந த்வத³க்³ரே ப்ராணவல்லபே⁴ ॥ 22 ॥

ஸர்வம் ஜாநாஸி ஸர்வஜ்ஞே புநர்மாம் பரிப்ருʼச்ச²ஸி ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ நிந்த³கேப்⁴யோ விஶேஷத: ॥ 23 ॥

॥ இதி ஶ்ரீபை⁴ரவ்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu

See Also  Sri Adi Shankaracharya 108 Names In Tamil