Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీవేఙ్కటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీ వేఙ్కటేశః శ్రీనివాసో లక్ష్మీపతిరనామయఃఅమృతాంశో జగద్వన్ద్యోగోవిన్దశ్శాశ్వతః ప్రభుంశేషాద్రి నిలయో దేవః కేశవో మధుసూదనః ।అమృతోమాధవః కృష్ణం శ్రీహరిర్జ్ఞానపఞ్జర ॥ ౧ ॥ శ్రీ వత్సవక్షసర్వేశో గోపాలః పురుషోత్తమః ।గోపీశ్వరః పరఞ్జ్యోతిర్వైకుణ్ఠ పతిరవ్యయః ॥ ౨ ॥ సుధాతనర్యాదవేన్ద్రో నిత్యయౌవనరూపవాన్ ।చతుర్వేదాత్మకో విష్ణు రచ్యుతః పద్మినీప్రియః ॥ ౩ ॥ ధరాపతిస్సురపతిర్నిర్మలో దేవపూజితః ।చతుర్భుజ శ్చక్రధర స్త్రిధామా త్రిగుణాశ్రయః ॥ … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીવેઙ્કટેશ્વરાષ્ટોત્તર શતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રી વેઙ્કટેશઃ શ્રીનિવાસો લક્ષ્મીપતિરનામયઃઅમૃતાંશો જગદ્વન્દ્યોગોવિન્દશ્શાશ્વતઃ પ્રભુંશેષાદ્રિ નિલયો દેવઃ કેશવો મધુસૂદનઃ ।અમૃતોમાધવઃ કૃષ્ણં શ્રીહરિર્જ્ઞાનપઞ્જર ॥ ૧ ॥ શ્રી વત્સવક્ષસર્વેશો ગોપાલઃ પુરુષોત્તમઃ ।ગોપીશ્વરઃ પરઞ્જ્યોતિર્વૈકુણ્ઠ પતિરવ્યયઃ ॥ ૨ ॥ સુધાતનર્યાદવેન્દ્રો નિત્યયૌવનરૂપવાન્ ।ચતુર્વેદાત્મકો વિષ્ણુ રચ્યુતઃ પદ્મિનીપ્રિયઃ ॥ ૩ ॥ ધરાપતિસ્સુરપતિર્નિર્મલો દેવપૂજિતઃ ।ચતુર્ભુજ શ્ચક્રધર સ્ત્રિધામા ત્રિગુણાશ્રયઃ ॥ … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರನಾಮಯಃಅಮೃತಾಂಶೋ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋಗೋವಿನ್ದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಪ್ರಭುಂಶೇಷಾದ್ರಿ ನಿಲಯೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ।ಅಮೃತೋಮಾಧವಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀಹರಿರ್ಜ್ಞಾನಪಂಜರ ॥ 1 ॥ ಶ್ರೀ ವತ್ಸವಕ್ಷಸರ್ವೇಶೋ ಗೋಪಾಲಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।ಗೋಪೀಶ್ವರಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ವೈಕುಂಠ ಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥ ಸುಧಾತನರ್ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ನಿತ್ಯಯೌವನರೂಪವಾನ್ ।ಚತುರ್ವೇದಾತ್ಮಕೋ ವಿಷ್ಣು ರಚ್ಯುತಃ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 3 ॥ ಧರಾಪತಿಸ್ಸುರಪತಿರ್ನಿರ್ಮಲೋ ದೇವಪೂಜಿತಃ ।ಚತುರ್ಭುಜ ಶ್ಚಕ್ರಧರ ಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಃ ॥ … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീവേങ്കടേശ്വരാഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രം ॥ ശ്രീ വേങ്കടേശഃ ശ്രീനിവാസോ ലക്ഷ്മീപതിരനാമയഃഅമൃതാംശോ ജഗദ്വന്ദ്യോഗോവിന്ദശ്ശാശ്വതഃ പ്രഭുംശേഷാദ്രി നിലയോ ദേവഃ കേശവോ മധുസൂദനഃ ।അമൃതോമാധവഃ കൃഷ്ണം ശ്രീഹരിര്‍ജ്ഞാനപഞ്ജര ॥ 1 ॥ ശ്രീ വത്സവക്ഷസര്‍വേശോ ഗോപാലഃ പുരുഷോത്തമഃ ।ഗോപീശ്വരഃ പരഞ്ജ്യോതിര്‍വൈകുണ്ഠ പതിരവ്യയഃ ॥ 2 ॥ സുധാതനര്യാദവേന്ദ്രോ നിത്യയൌവനരൂപവാന്‍ ।ചതുര്‍വേദാത്മകോ വിഷ്ണു രച്യുതഃ പദ്മിനീപ്രിയഃ ॥ 3 ॥ ധരാപതിസ്സുരപതിര്‍നിര്‍മലോ ദേവപൂജിതഃ ।ചതുര്‍ഭുജ ശ്ചക്രധര സ്ത്രിധാമാ ത്രിഗുണാശ്രയഃ ॥ 4 … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Odia

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀ ଵେଙ୍କଟେଶଃ ଶ୍ରୀନିଵାସୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିରନାମୟଃଅମୃତାଂଶୋ ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟୋଗୋଵିନ୍ଦଶ୍ଶାଶ୍ଵତଃ ପ୍ରଭୁଂଶେଷାଦ୍ରି ନିଲୟୋ ଦେଵଃ କେଶଵୋ ମଧୁସୂଦନଃ ।ଅମୃତୋମାଧଵଃ କୃଷ୍ଣଂ ଶ୍ରୀହରିର୍ଜ୍ଞାନପଞ୍ଜର ॥ ୧ ॥ ଶ୍ରୀ ଵତ୍ସଵକ୍ଷସର୍ଵେଶୋ ଗୋପାଲଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।ଗୋପୀଶ୍ଵରଃ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିର୍ଵୈକୁଣ୍ଠ ପତିରଵ୍ୟୟଃ ॥ ୨ ॥ ସୁଧାତନର୍ୟାଦଵେନ୍ଦ୍ରୋ ନିତ୍ୟୟୌଵନରୂପଵାନ୍ ।ଚତୁର୍ଵେଦାତ୍ମକୋ ଵିଷ୍ଣୁ ରଚ୍ୟୁତଃ ପଦ୍ମିନୀପ୍ରିୟଃ ॥ ୩ ॥ ଧରାପତିସ୍ସୁରପତିର୍ନିର୍ମଲୋ ଦେଵପୂଜିତଃ ।ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶ୍ଚକ୍ରଧର ସ୍ତ୍ରିଧାମା ତ୍ରିଗୁଣାଶ୍ରୟଃ ॥ ୪ … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीवेङ्कटेश्वराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ॥ श्री वेङ्कटेशः श्रीनिवासो लक्ष्मीपतिरनामयःअमृतांशो जगद्वन्द्योगोविन्दश्शाश्वतः प्रभुंशेषाद्रि निलयो देवः केशवो मधुसूदनः ।अमृतोमाधवः कृष्णं श्रीहरिर्ज्ञानपञ्जर ॥ १ ॥ श्री वत्सवक्षसर्वेशो गोपालः पुरुषोत्तमः ।गोपीश्वरः परञ्ज्योतिर्वैकुण्ठ पतिरव्ययः ॥ २ ॥ सुधातनर्यादवेन्द्रो नित्ययौवनरूपवान् ।चतुर्वेदात्मको विष्णु रच्युतः पद्मिनीप्रियः ॥ ३ ॥ धरापतिस्सुरपतिर्निर्मलो देवपूजितः ।चतुर्भुज श्चक्रधर स्त्रिधामा त्रिगुणाश्रयः ॥ … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ sri venkatesvarastottara satanamastotram ॥ sri venkatesah srinivaso laksmipatiranamayahamrtamso jagadvandyogovindassasvatah prabhumsesadri nilayo devah kesavo madhusudanah ।amrtomadhavah krsnam sriharirjnanapanjara ॥ 1 ॥ sri vatsavaksasarveso gopalah purusottamah ।gopisvarah paranjyotirvaikuntha patiravyayah ॥ 2 ॥ sudhatanaryadavendro nityayauvanarupavan ।caturvedatmako visnu racyutah padminipriyah ॥ 3 ॥ dharapatissurapatirnirmalo devapujitah ।caturbhuja scakradhara stridhama trigunasrayah … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வராஷ்டோத்தர ஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥ ஶ்ரீ வேங்கடேஶ: ஶ்ரீநிவாஸோ லக்ஷ்மீபதிரநாமய:அம்ருʼதாம்ஶோ ஜக³த்³வந்த்³யோகோ³விந்த³ஶ்ஶாஶ்வத: ப்ரபு⁴ம்ஶேஷாத்³ரி நிலயோ தே³வ: கேஶவோ மது⁴ஸூத³ந: ।அம்ருʼதோமாத⁴வ: க்ருʼஷ்ணம் ஶ்ரீஹரிர்ஜ்ஞாநபஞ்ஜர ॥ 1 ॥ ஶ்ரீ வத்ஸவக்ஷஸர்வேஶோ கோ³பால: புருஷோத்தம: ।கோ³பீஶ்வர: பரஞ்ஜ்யோதிர்வைகுண்ட² பதிரவ்யய: ॥ 2 ॥ ஸுதா⁴தநர்யாத³வேந்த்³ரோ நித்யயௌவநரூபவாந் ।சதுர்வேதா³த்மகோ விஷ்ணு ரச்யுத: பத்³மிநீப்ரிய: ॥ 3 ॥ த⁴ராபதிஸ்ஸுரபதிர்நிர்மலோ தே³வபூஜித: ।சதுர்பு⁴ஜ ஶ்சக்ரத⁴ர ஸ்த்ரிதா⁴மா த்ரிகு³ணாஶ்ரய: ॥ … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীবেঙ্কটেশ্বরাষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রম্ ॥ শ্রী বেঙ্কটেশঃ শ্রীনিবাসো লক্ষ্মীপতিরনাময়ঃঅমৃতাংশো জগদ্বন্দ্যোগোবিন্দশ্শাশ্বতঃ প্রভুংশেষাদ্রি নিলয়ো দেবঃ কেশবো মধুসূদনঃ ।অমৃতোমাধবঃ কৃষ্ণং শ্রীহরির্জ্ঞানপঞ্জর ॥ ১ ॥ শ্রী বত্সবক্ষসর্বেশো গোপালঃ পুরুষোত্তমঃ ।গোপীশ্বরঃ পরঞ্জ্যোতির্বৈকুণ্ঠ পতিরব্যয়ঃ ॥ ২ ॥ সুধাতনর্যাদবেন্দ্রো নিত্যয়ৌবনরূপবান্ ।চতুর্বেদাত্মকো বিষ্ণু রচ্যুতঃ পদ্মিনীপ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ ধরাপতিস্সুরপতির্নির্মলো দেবপূজিতঃ ।চতুর্ভুজ শ্চক্রধর স্ত্রিধামা ত্রিগুণাশ্রয়ঃ ॥ … Read more

Sri Govindashtakam In Bengali

॥ Sri Govindashtakam Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীগোবিন্দাষ্টকং ॥সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশংগোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্খণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারংক্ষ্মায়া নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১ ॥ মৃত্স্নামত্সীহেতি য়শোদাতাডনশৈশব সন্ত্রাসংব্যদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দশলোকালিম্ ।লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকংলোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২ ॥ ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নংকৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্ ।বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসংশৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥ গোপালং প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালংগোপীখেলনগোবর্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম্ ।গোভির্নিগদিত গোবিন্দস্ফুতনামানং বহুনামানংগোপীগোচরপথিকং প্রণমত গোবিন্দং … Read more