Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika In English

॥ Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in English Lyrics ॥ ॥ śrī lalita sahasranama stōtram – uttarapīthika ॥śrī lalita sahasranama stōtra – uttarapīthika ॥ athōttarabhagē phalaśrutiḥ ॥ ityētannamasahasraṁ kathitaṁ tē ghatōdbhava ।rahasyanaṁ rahasyaṁ ca lalitaprītidayakam ॥ 1 ॥ anēna sadr̥śaṁ stōtraṁ na bhūtaṁ na bhavisyati ।sarvarōgapraśamanaṁ sarvasampatpravardhanam ॥ 2 ॥ sarvapamr̥tyuśamanaṁ kalamr̥tyunivaranam ।sarvajvarartiśamanaṁ dīrghayusyapradayakam ॥ 3 … Read more

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika In Sanskrit

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम् – पूर्वपीठिक ॥सकुङ्कुमविलेपना-मलिक चुम्बिकस्तूरिकांसमन्दहसितेक्षणां-सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।अशेषजनमोहिनी-मरुणमाल्यभूषाम्बरांजपाकुसुमभासुरां-जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥ अगस्त्य उवाच-हयग्रीव दयासिन्धो भगवन्भक्तवत्सल ।त्वत्तश्श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् ॥ १ ॥ रहस्यं नामसाहस्रमपि तत्सम्श्रुतं मया ।इतःपरं च मे नास्ति श्रोतव्यमिति निश्चयः ॥ २ ॥ तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते ।कार्त्स्न्यार्थः प्राप्य इत्येव शोचयिष्याम्यहं प्रभो ॥ … Read more

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika In Tamil

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²க ॥ஸகுங்குமவிலேபனா-மளிக சும்பி³கஸ்தூரிகாம்ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்-ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।அஶேஷஜனமோஹினீ-மருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்-ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥ அக³ஸ்த்ய உவாச-ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ப⁴க்தவத்ஸல ।த்வத்தஶ்ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம் யத்³யத³ஸ்தி தத் ॥ 1 ॥ ரஹஸ்யம் நாமஸாஹஸ்ரமபி தத்ஸம்ஶ்ருதம் மயா ।இத꞉பரம் ச மே நாஸ்தி ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய꞉ ॥ 2 ॥ ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னைவ ஜாயதே ।கார்த்ஸ்ன்யார்த²꞉ ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம் ப்ரபோ⁴ ॥ … Read more

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika In Kannada

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ ॥ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ-ಮಳಿಕ ಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ-ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ ।ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀ-ಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ-ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ-ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಭಗವನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।ತ್ವತ್ತಶ್ಶ್ರುತಮಶೇಷೇಣ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ॥ ೧ ॥ ರಹಸ್ಯಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಪಿ ತತ್ಸಂಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ।ಇತಃಪರಂ ಚ ಮೇ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ ೨ ॥ ತಥಾಪಿ ಮಮ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನೈವ ಜಾಯತೇ ।ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಾರ್ಥಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಶೋಚಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ ॥ … Read more

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika In Telugu

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక ॥సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాంసమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ ।అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాంజపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ ॥ అగస్త్య ఉవాచ-హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల ।త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ ॥ ౧ ॥ రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా ।ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః ॥ ౨ ॥ తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే ।కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో ॥ … Read more

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika In English

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika English Lyrics ॥ ॥ śrī lalita triśatī stōtram – pūrvapīthika ॥sakuṅkumavilēpana-malika cumbikastūrikaṁsamandahasitēksanaṁ-saśaracapapaśaṅkuśam ।aśēsajanamōhinī-marunamalyabhūsambaraṁjapakusumabhasuraṁ-japavidhau smarēdambikam ॥ agastya uvaca-hayagrīva dayasindhō bhagavanbhaktavatsala ।tvattaśśrutamaśēsēna śrōtavyaṁ yadyadasti tat ॥ 1 ॥ rahasyaṁ namasahasramapi tatsamśrutaṁ maya ।itaḥparaṁ ca mē nasti śrōtavyamiti niścayaḥ ॥ 2 ॥ tathapi mama cittasya paryaptirnaiva jayatē ।kartsnyarthaḥ prapya ityēva śōcayisyamyahaṁ prabhō ॥ … Read more

108 Names Of Devi Durga In English

॥ 108 Names of Devi Durga English Lyrics ॥ om sriyai namahumayai namahbharatyai namahbhadrayai namahsarvanyai namahvijayayai namahjayayai namahvanyai namahsarva-gatayai namahgauryai namah ॥ 10 ॥ varahyai namahkamala-priyayai namahsarasvatyai namahkamalayai namahmayayai namahmatangyai namahaparayai namahajayai namahsanka-bharyai namahsivayai namah ॥ 20 ॥ candayai namahkundalyai namahvaisnavyai namahkriyayai namahsriyai namahaindrayai namahmadhumatyai namahgirijayai namahsubhagayai namahambikayai namah ॥ 30 ॥ tarayai namahpadmavatyai namahhansayai … Read more

108 Names Of Ganesh In Tamil

॥ 108 Names of Ganesh Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீக³ணேஶாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥ ௐ விக்⁴நேஶாய ।விஶ்வவரதா³ய (விஶ்வவத³நாய) ।விஶ்வசக்ஷுஷே ।ஜக³த்ப்ரப⁴வே (ஜக³த்பதயே) ।ஹிரண்யரூபாய ।ஸர்வாத்மநே ।ஜ்ஞாநரூபாய ।ஜக³ந்மயாய ।ஊத்⁴வரேதஸே ।மஹாபா³ஹவே நம: ॥ 10 ॥ ௐ அமேயாய ।அமிதவிக்ரமாய ।வேத³வேத்³யாய ।மஹாகாலாய (மஹாகாயாய) ।வித்³யாநித⁴யே ।அநாமயாய ।ஸர்வஜ்ஞாய ।ஸர்வகா³ய ।ஶாந்தாய ।க³ஜாஸ்யாயநம: ॥ 20 ॥ ௐ சித்தேஶ்வராய ।விக³தஜ்வராய ।விஶ்வமூர்தயே ।அமேயாத்மநே ।விஶ்வாதா⁴ராய ।ஸநாதநாய ।ஸாமகா³நப்ரியாய ।மந்த்ரிணே ।ஸத்த்வாதா⁴ராய ।ஸுராதீ⁴ஶாய (ஸுராதி⁴பாய) … Read more

Shankara Ashtakam In Bengali

॥Shankara Ashtakam Bengali Lyrics ॥ ॥ শঙ্করাষ্টকম ॥শঙ্কর অষ্টকম হে ৱামদেৱ শিৱশঙ্কর দীনবন্ধো কাশীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন ।হে ৱিশ্ৱনাথ ভৱবীজ জনার্তিহারিন সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥ হে ভক্তৱত্সল সদাশিৱ হে মহেশ হে ৱিশ্ৱতাত জগদাশ্রয হে পুরারে ।গৌরীপতে মম পতে মম প্রাণনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥ হে দুঃখভঞ্জক ৱিভো গিরিজেশ শূলিন হে ৱেদশাস্ত্রৱিনিৱেদ্য জনৈকবন্ধো ।হে ৱ্যোমকেশ … Read more