1000 Names Of Sri Dakshinamurthy 3 In English

॥ 1000 Names of Sri Dakshinamurthy 3 English Lyrics ॥

॥ sridaksinamurti sahasranamavalih 3 ॥
Om sriganesaya namah ।

dhyanam ।
sphatikarajatavarnam mauktikimaksamalam
amrtakalasavidyam jnanamudram karabjaih ।
dadhatamuragakaksam candracudam trinetram
vibudhamuragabhusam daksinamurtimide ॥

Om dayavate namah । daksinamurtaye । cinmudrankitapanaye । bijaksarangaya ।
bijatmane । brhate । brahmane । brhaspataye । mudratitaya । mudrayuktaya ।
manine । manavivarjitaya । minaketujayine । mesavrsadiganavarjitaya ।
mahyadimurtaye । manarhaya । mayatitaya । manoharaya । ajnanadhvamsakaya ।
vidhvastatamase namah ॥ 20 ॥

Om viravallabhaya namah । upadestre । umardhangaya । ukaratmane ।
udunirmalaya । tattvopadestre । tattvajnaya । tattvamarthasvarupavate ।
jnanigamyaya । jnanarupaya । jnatrjneyasvarupavate । vedantavedyaya ।
vedatmane । vedarthatmaprakasakaya । vahnirupaya । vahnidharaya ।
varsamasavivarjitaya । sanakadigurave । sarvasmai ।
sarvajnanavibhedakaya namah ॥ 40 ॥

Om sattvikaya namah । sattvasampurnaya । satyaya । satyapriyaya । stutaya ।
sune । yavapriyaya । yastre । yastavyaya । yastidharakaya । yajnapriyaya ।
yajnatanave । yayajukasamarcitaya । sate । samaya । sadgataye । stotre ।
samanadhikavarjitaya । kratave । kriyavate namah ॥ 60 ॥

Om karmajnaya namah । kapardine । kalivaranaya । varadaya । vatsalaya ।
vagmine । vasasthitajagattrayaya । vatamulanivasine । vartamanaya ।
vasine । varaya । bhumisthaya । bhutidaya । bhutaya । bhumirupaya ।
bhuvah pataye । artighnaya । kirtimate । kirtyaya ।
krtakrtajagadgurave namah ॥ 80 ॥

Om jangamasvastarave namah । jahnukanyalankrtamastakaya ।
kataksakinkaribhrtbrahmopendraya । krtakrtaya । damine । dayaghanaya
adamyaya । anaghaya । ghanagalaya । ghanaya । vijnanatmane । viraje ।
viraya । prajnanaghanaya । iksitre । prajnaya । prajnarcitapadaya ।
pasacchetre । aparanmukhaya । visvaya namah ॥ 100 ॥

Om visvesvaraya namah । vettre । vinayaradhyavigrahaya ।
pasankusalasatpanaye । pasabhrdvanditaya । prabhave । avidyanasakaya ।
vidyadayakaya । vidhivarjitaya । trinetraya । trigunaya । tretayai ।
taijasaya । tejasam nidhaye । rasaya । rasatmane । rasyatmane ।
rakacandrasamaprabhaya । tattvamasyadi vakyarthaprakasanaparayanaya ।
jyotirupaya namah । 120 ।

Om jagatsrastre namah । jangamajangamaprabhave । antaryamine ।
mantrarupaya । mantratantravibhagakrte । jnanadaya । ajnanadaya । jnatre ।
jnanaya । jneyaya । jnapujitaya । visvakarmane । visvahrdyaya ।
vijnatre । vividhakrtaye । bahave । bahugunaya । brahmane । abrahmane ।
abahyaya namah । 140 ।

Om abrhate namah । baline । dayalave । danujarataye । damitasesadurjanaya ।
duhkhahantre । durgatighnaya । dustaduraya । durankusaya ।
sarvarogaharaya । santaya । samadhikavivarjitaya । antaryamine ।
atasipuspasadrsaya । vikandharaya । kalaya । kalantakaya । kalyaya ।
kalahantakrte । isvaraya । kavaye namah । 160 । (+1)

Om kavivarastutyaya namah । kalidosavinasakrte । isaya ।
iksapurvasrstikartre । kartre । kriyanvayine । prakasarupaya ।
papaughahantre । pavakamurtimate । akasatmane । atmavate । atmane ।
lingadaksinadiksthitaya । alingaya । lingarupaya । lingavate ।
langhitantakaya । layine। layapradaya। letre namah । 180 ।

Om parthadivyastradaya namah । prthave। krsanuretase । krttaraye ।
krtakrtajagattanave । daharaya । aharahahstutyaya । sanandanavarapradaya ।
sambhave । sasikalacudaya । samyakakusumapriyaya । sasvataya ।
srikaraya । srotre । saririne । sriniketanaya । srutipriyaya ।
srutisamaya । srutaya । srutavatam varaya namah । 200 ।

Om amoghaya namah । anatigamyaya । arcyaya । mohaghnaya । moksadaya ।
munaye । arthakrte । prarthitasesadatre । arthaya । arthavatam varaya ।
gandharvanagaraprakhyaya। gaganakaravate । gataye । gunahinaya। gunivaraya ।
ganitasesavistapaya । paramatmane । pasupataye । paramarthaya ।
puratanaya namah । 220 ।

Om purusarthapradaya namah । pujyaya । purnaya । purnendusundaraya ।
parasmai । paragunaya । aparthaya । purusottamasevitaya । puranaya ।
pundarikaksaya । panditaya । panditarcitaya । vancanaduragaya । vayave ।
vasitasesavistapaya । sadvargajite । sadgunakaya । sandhatavinivarakaya ।
satkarmabhusuraradhyaya । sastikrte namah । 240 ।

Om sanmukhangakaya namah। mahesvaraya । mahamayaya । maharupaya ।
mahagunaya । mahaviryaya । mahadhairyaya । mahakarmane । mahaprabhave।
mahapujyaya। mahasthanaya । mahadevaya। mahapriyaya । mahanataya ।
mahabhusaya । mahabahave । mahabalaya । mahatejase । mahabhutaya ।
mahatandavakrte namah । 260 ।

See Also  Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In English – Garuda Deva Names

Om mahate namah । phaleksanaya । phanadharakalpaya । phullabjalocanaya ।
mahakailasanilayaya । mahatmane । maunavate । mrdave । sivaya।
sivankaraya । suline। sivalingaya । sivakrtaye । sivabhasmadharaya ।
asantaya । sivarupaya । sivapriyaya । brahmavidyatmakaya ।
brahmaksatravaisyaprapujitaya । bhavanivallabhaya namah । 280 ।

Om bhavyaya namah । bhavaranyadavanalaya । bhadrapriyaya । bhadramurtaye ।
bhavukaya । bhavinam priyaya । somaya । sanatkumaredyaya । saksine ।
somavatamsakaya । sankaraya । sankhadhavalaya । asaririne ।
sitadarsanaya । parvaradhanasantustaya । sarvaya । sarvatanave ।
sumine । bhutanathaya । bhutabhavyavipannasanatatparaya namah । 300 ।

Om guruvararcanapritaya namah । gurave । gurukrpakaraya । aghoraya ।
ghorarupatmane । vrsatmane । vrsavahanaya । avrsaya । anupamaya ।
amayaya । akrtaya। arkagnindunetravate । dharmopadestre । dharmajnaya ।
dharmadharmaphalapradaya । dharmarthakamadaya । dhatre । vidhatre ।
visvasannutaya । bhasmalankrtasarvangaya namah । 320 ।

Om bhasmitasesavistapaya namah । chandogyopanisadgamyaya ।
chandogaparinisthitaya । chandah svarupaya । chandatmane । acchaditakasaya ।
urjitaya । sarkaraksirasampakvacanakannapriyaya । sisave ।
suryaya । sasine । kujaya। somyaya । jivaya । kavyaya । sanaiscaraya ।
saimhikeyaya । ketubhutaya । navagrahamayaya । nutaya namah । 340 ।

Om namovakapriyaya namah। netre । nitimate । nitavistapaya ।
navaya । anavaya । navarsistutyaya । nitivisaradaya ।
rsimandalasamvitaya । rnahartre । rtapriyaya । raksoghnaya ।
raksitre । ratrincarapratibhayasmrtaye । bhargaya । vargottamaya ।
bhatre । bhavarogacikitsakaya । bhagavate । bhanusadrsaya namah । 360 ।

Om bhavajnaya namah। bhavasamstutaya । balaratipriyaya ।
vilvapallavarcanatositaya । dhagaddhagannrttaparaya ।
dhutturakusumapriyaya । dronarupaya । dravibhutaya । dronapuspapriyaya ।
drutaya । draksasadrsavagadhyaya । dadimiphalatositaya । drse ।
drgatmane । drsam drastre । daridrajanavallabhaya । vatsalyavate ।
vatsarakrte । vatsikrtahimalayaya । gangadharaya namah । 380 ।

Om gaganakrte namah । garudasanavallabhaya । ghanakarunyavate ।
jetre । ghanakrte । ghurjararcitaya । saradagdharipave । suraya ।
sunyarupaya । sucismitaya । drsyaya । adrsyaya । darisamsthaya ।
daharakasagocaraya । latayai । ksupaya । tarave । gulmaya । vanaspatyaya ।
vanaspataye namah । 400 ।

Om satarudrajapapritaya namah । satarudriyaghositaya ।
satasvamedhasamradhyaya । satarkasadrsastutaye । tryambakaya ।
trikakude । triddhaya । trisaya । trinayanaya । tripaya । trilokanathaya ।
tratre । trimurtaye । trivilasavate । tribhangine । tridasasresthaya ।
tridivasthaya । trikaranaya । trinacikejaya । tritapase namah । 420 ।

Om trivrtkaranapanditaya namah । dhamne । dhamapradaya । adhamne ।
dhanyaya। dhanapateh suhrde। akasaya। adbhutasankasaya ।
prakasajitabhaskaraya । prabhavate । prasthavate । patre ।
pariplavavivarjitaya । haraya । smaraharaya । hartre । hatadaityaya ।
hitarpanaya । prapancarahitaya । pancakosatmane namah । 440 ।

Om pancataharaya namah । kutasthaya । kupasadrsaya । kulinarcyaya ।
kulaprabhaya । datre । anandamayaya । adinaya । devadevaya । digatmakaya ।
mahamahimavate । matre । malikaya । mantravarnikaya । sastratattvaya ।
sastrasaraya । sastrayonaye । sasiprabhaya । santatmane ।
saradaradhyaya namah । 460 ।

Om sarmadaya namah । santidaya । suhrde । pranadaya । pranabhrte ।
pranaya । praninam hitakrte । panaya । punyatmane । punyakrllabhyaya ।
punyapunyaphalapradaya । punyaslokaya । punyagunaya । punyasravanakirtanaya ।
punyalokapradaya । punyaya । punyadhyaya । punyadarsanaya ।
brhadaranyakagataya । abhutaya namah । 480 ।

Om bhutadipadavate namah । upasitre । upasyarupaya ।
unnidrakamalarcitaya । upamsujapasupritaya । umardhangasariravate ।
pancaksarimahamantropadestre । pancavaktrakaya ।
pancaksarijapapritaya । pancaksaryadhidevatayai । baline ।
brahmasiraschetre । brahmanaya । brahmanasrutaya । asathaya । arataye ।
aksudraya । atulaya । aklibaya । amanusaya namah । 500 ।

Om annadaya namah । annaprabhave । annaya । annapurnasamiditaya । anantaya ।
anantasukhadaya । anangaripave । atmadaya । guham pravistaya । guhyatmane ।
guhatataya । gunakaraya । visesanavisistaya । visistatmane ।
visodhanaya । apamsulaya । agunaya । aragine । kamyaya । kantaya namah । 520 ।

See Also  Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram In Malayalam And English

Om krtagamaya namah । srutigamyaya । srutiparaya । srutopanisadam
gataye । nicayyaya । nirgunaya । nitaya । nigamaya । nigamantagaya ।
niskalaya । nirvikalpaya । nirvikaraya । nirasrayaya । nityasuddhaya ।
nityamuktaya । nityatrptaya । niratmakaya । nikrtijnaya । nilakanthaya ।
nirupadhaye namah । 540 ।

Om niritikaya namah । asthulaya । ananave । ahnasvaya । anumanetarasmai ।
asamaya । adbhyah । apahatapapmane । alaksyarthaya । alankrtaya ।
jnanasvarupaya । jnanatmane । jnanabhasadurasadaya । attre । sattapahrte ।
sattayai । prattaprattaya । prameyajite । antaraya । antarakrte namah । 560 ।

Om mantre namah । prasiddhaya । pramathadhipaya । avasthitaya । asambhrantaya ।
abhrantaya । abhrantavyavasthitaya । khatvangadhrte । khadgadhrtaya ।
mrgadhrte । damarundadhate । vidyopasyaya । viradrupaya । visvavandyaya ।
visaradaya । virincijanakaya । vedyaya । vedaya । vedaikaveditaya ।
apadaya namah । 580 ।

Om javanaya namah । apanayo grahitre । acaksuse । iksakaya । akarnaya ।
akarnayitre । anasaya । ghratre । baloddhataya । amanase । mananaikagamyaya ।
abuddhaye । bodhayitre । budhaya । Om । tasmai । sate । asate ।
adhayyaya namah । 600 ।

Om ksaraya namah । aksaraya । avyayaya । cetanaya । acetanaya ।
cite । yasmai । kasmai । ksemaya । kalaliyaya । kalaya । ekasmai ।
advitiyaya । paramaya brahmane । adyantaniriksakaya । apaddhvantaravaye ।
papamahavanakutharakaya । kalpantadrse । kalpakaraya ।
kalinigrahavandanaya namah । 620 ।

Om kapolavijitadarsaya namah । kapaline । kalpapadapaya । ambhodharasamaya ।
kumbhodbhavamukhyarsisannutaya । jivitantakaraya । jivaya । janghalaya ।
janiduhkhahrte । jatyadisunyaya । janmadivarjitaya । janmakhandanaya ।
subuddhaye । buddhikrte । boddhre । bhumne । bhubharaharakaya । bhuve ।
dhure । jure namah । 640 ।

Om gire namah । smrtaye । medhayai । sridhamne । sriye । hriye । bhiye ।
asvatantraya । svatantresaya । smrtamatraghanasanaya । carmambaradharaya ।
candaya । karmine । karmaphalapradaya । apradhanaya । pradhanatmane ।
paramanave । paratmavate । pranavarthopadestre । pranavarthaya namah । 660 ।

Om parantapaya namah । pavitraya । pavanaya । apapaya । papanasanavandanaya ।
caturbhujaya । caturdamstraya । caturaksaya । caturmukhaya ।
caturdigisasampujyaya । caturaya । caturakrtaye । havyaya । hotraya ।
havise । dravyaya । havanarthajuhumayaya । upabhrte । svadhitaye ।
sphayatmane namah । 680 ।

Om havaniyapasave namah । vinitaya । vesadhrte । viduse । viyate ।
visnave । viyadgataye । ramalingaya । ramarupaya । raksasantakaraya ।
rasaya । giraye । nadyai । nadaya । ambhodhaye । grahebhyah । tarabhyah ।
nabhase । digbhyah । marave namah । 700 ।

Om maricikayai namah । adhyasaya । manibhusaya । manave । mataye ।
marudbhyah । parivestabhyah । kanthemarakatadyutaye । sphatikabhaya ।
sarpadharaya । manomayaya । udiritaya । lilamayajagatsrstaye ।
lolasayasuduragaya । srstyadisthitaye । avyaktaya । kevalatmane ।
sadasivaya । sallingaya । satpathastutyaya namah । 720 ।

Om sphotatmane namah । purusayavyayaya । paramparagataya । pratah ।
sayam । ratraye । madhyahnaya । kalabhyah । nimesebhyah । kasthabhyah ।
muhurtebhyah । praharebhyah । dinebhyah । paksabhyam । masebhyah ।
ayanabhyam । vatsaraya । yugebhyah । manvantaraya । sandhyayai namah । 740 ।

Om caturmukhadinavadhaye namah । sarvakalasvarupatmane । sarvajnaya ।
satkalanidhaye । sanmukhaya । sadgunastutyaya । sadhvasadhuvivekadaya ।
satyakamaya । krparasaye । satyasankalpaya । esitre । ekakaraya ।
dviprakaratanumate । trilocanaya । caturbahave । pancamukhaya ।
sadgunaya । sanmukhapriyaya । saptarsipujyapadabjaya ।
astamurtaye namah । 760 ।

Om aristadaya namah । navaprajapatikaraya ।
dasadiksuprapujitaya । ekadasarudratmane । dvadasadityasamstutaya।
trayodasadvipayuktamahimandalavisrutaya । caturdasamanusrastre ।
caturdasasamadvayaya । pancadasahatmapaksantaradhaniyakaya ।
vilasatsodasakalapurnacandrasamaprabhaya ।
milatsaptadasangadhyalingadehabhimanavate ।
astadasamahaparvabharatapratipaditaya ।
ekonavimsatimahayajnasamstutasadgunaya । vimsatiprathitaksetranivasine ।
vamsavardhanaya । trimsaddinatmamasantapitrpujanatarpitaya ।
catvarimsatsamadhikapancaharcaditarpitaya । pancasadvatsaratita-
brahmanityaprapujitaya । purnasastyabdapurusaprapujyaya ।
pavanakrtaye namah । 780 ।

See Also  Jaya Jaya Raamaa In English

Om divyaikasaptatiyugamanvantarasukhapradaya namah ।
asitivarsaviprairapyarcaniyapadambujaya ।
navatyadhikasatkrcchraprayascittasucipriyaya । satalingaya ।
satagunaya । satacchidraya । satottaraya । sahasranayanadevyaya ।
sahasrakamalarcitaya । sahasranamasamstutyaya । sahasrakiranatmakaya ।
ayutarcanasandattasarvabhistaya । ayutapradaya । ayutaya ।
satasahasrasumano’rcakamoksadaya । kotikotyandanathaya ।
srikamakotyarcanapriyaya । srikamanasamaradhyaya ।
sritabhistavarapradaya । vedaparayanapritaya namah । 800 ।

Om vedavedangaparagaya namah । vaisvanaraya । visvavandyaya ।
vaisvanaratanave । vasine । upadanaya । nimittaya । karanadvayarupavate ।
gunasaraya । gunasaraya । gurulingaya । ganesvaraya ।
sankhyadiyuktyacalitaya । sankhyayogasamasrayaya । mahasrasirsaya ।
anantatmane । sahasraksaya । sahasrapade । ksantaye । santaye namah । 820 ।

Om ksitaye namah । kantaye। ojase। tejase। dyutaye। nidhaye । vimalaya ।
vikalaya । vitaya । vasune । vasavasannutaya । vasupradaya । vasave ।
vastune । vaktre । srotre । srutismrtibhyam । ajnapravartakaya ।
prajnanidhaye । nidhipatistutaya namah । 840 ।

Om aninditaya namah । aninditakrte । tanave । tanumatam varaya ।
sudarsanapradaya । sotre । sumanase । sumanahpriyaya । ghrtadipapriyaya ।
gamyaya । gatre । ganapriyaya । gave । pitacinamsukadharaya ।
protamanikyabhusanaya । pretalokargalapadaya । pratarabjasamananaya ।
trayimayaya । trilokedyaya । trayivedyaya namah । 860 ।

Om tritarcitaya namah । suryamandalasamsthatre । surimrgyapadambujaya ।
aprameyaya । amitanandaya । jnanamargapradipakaya । bhaktya parigrhitaya ।
bhaktanamabhayankaraya । lilagrhitadehaya । lilakaivalyakrtyakrte ।
gajaraye । gajavaktrankaya । hamsaya । hamsaprapujitaya । bhavanabhavitaya ।
bhartre । bharabhrte । bhuridaya । abruvate । sahasradhamne namah । 880 ।

Om dyutimate namah । drutajivagatipradaya । bhuvanasthitasamvesaya ।
bhavane bhavane’rcitaya । malakaramahasarpaya । mayasabalavigrahaya ।
mrdaya । merumahesvasaya । mrtyusamyamakarakaya । kotimarasamaya।
kotirudrasamhitaya dhrtaya। devasenapatistutyaya । devasenajayapradaya ।
munimandalasamvitaya । mohaghnanayaneksanaya । matapitrsamaya ।
manadayine । manisudurlabhaya । sivamukhyavataraya ।
sivadvaitaprakasakaya namah । 900 ।

Om sivanamavalistutyaya namah । sivankarapadarcanaya । karunavarunavasaya ।
kalidosamalapahaya । gurukrauryaharaya । gaurasarsapapritamanasaya ।
payasannapriyaya । premanilayaya । ayaya । anilaya । analaya । vardhisnave ।
vardhakaya । vrddhaya । bedantapratipaditaya । sudarsanapradaya । suraya ।
suramaniparabhavine । pradosarcyaya। prakrstejyaya namah । 920 ।

Om prajapataye namah । ilapataye । manasarcanasantustaya ।
muktamanisamaprabhaya । sarvapapaughasamhartre । sarvamaunijanapriyaya ।
sarvangasundaraya। sarvanigamantakrtalayaya। sarvaksetraikanilayaya।
sarvaksetrajnarupavate । sarvesvaraya । sarvaghanaya । sarvadrse ।
sarvatomukhaya । dharmasetave । sadgatidaya । sarvasatkarasatkrtaya ।
arkamandalasamsthayine । arkapusparcanapriyaya । kalpantasistaya namah । 940 ।

Om kalatmane namah । kamadahakalocanaya । khasthaya । khacarasamstutyaya ।
khagadhamne । rucampataye । upamardasahaya । suksmaya । sthulaya । sthatre ।
sthitipradaya । tripuraraye । striya’yuktaya । atmanatmavivekadaya ।
sangharsakrte । sankarahrte । sancitagaminasakaya ।
prarabdhaviryasunyatvakarakaya । prayanantakaya । bhavaya namah । 960 ।

Om bhutalayasthanaya namah । bhavaghnaya । bhutanayakaya । mrtyunjayaya ।
matrsamaya । nirmatre । nirmamaya । antagaya । mayayavanikacchetre ।
mayatitatmadayakaya । samprasadaya । satprasadaya । svarupajnanadayakaya ।
sukhasinaya । suraih sevyaya । sundaraya । mandirantagaya ।
brahmavidyambikanathaya । brahmanyaya । brahmatapradaya namah । 980 ।

Om agraganyaya namah । anatigrahyaya । acyutaya । acyutasamasrayaya ।
ahambrahmetyanubhavasaksine । aksinilayaya । aksayaya । pranapanatmakaya ।
praninilayaya । pranavatprabhave । ananyarthasrutiganaya । ananyasadrsaya ।
anvayine । stotraparayanapritaya । sarvabhistaphalapradaya ।
apamrtyuharaya । bhaktasaukhyakrte । bhaktabhavanaya । ayuhpradaya ।
rogaharaya namah । 1000 ।

Om dhanadaya namah । dhanyabhavitaya । sarvasapurakaya ।
sarvabhaktasanghestadayakaya । nathaya । namavalipujakarturdurgatiharakaya ।
srimedhadaksinamurtagurave । medhavivardhakaya namah । 1008 ।

iti skande visnusamhitantargatam sridaksinamurtisahasranamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Sri Dakshinamurti 3 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil