108 Names Of Guru In English

॥ 108 Names of Guru English Lyrics ॥ ॥ guru astottarasatanamavali ॥ guru bija mantra –Om gra~ grim graum sah gurave namah ।Om gunakaraya namah ।Om goptre namah ।Om gocaraya namah ।Om gopatipriyaya namah ।Om gunine namah ।Om gunavatam sresthaya namah ।Om gurunam gurave namah ।Om avyayaya namah ।Om jetre namah ॥ 10 ॥ Om … Read more

108 Names Of Guru In Bengali

॥ 108 Names of Guru Bengali Lyrics ॥ ॥ গুরু অষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥ গুরু বীজ মন্ত্র –ওঁ গ্রাঁ গ্রীং গ্রৌং সঃ গুরবে নমঃ ।ওঁ গুণাকরায় নমঃ ।ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।ওঁ গোচরায় নমঃ ।ওঁ গোপতিপ্রিয়ায় নমঃ ।ওঁ গুণিনে নমঃ ।ওঁ গুণবতাং শ্রেষ্থায় নমঃ ।ওঁ গুরূণাং গুরবে নমঃ ।ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।ওঁ জেত্রে নমঃ ॥ 10 ॥ ওঁ … Read more

108 Names Of Guru In Gujarati

॥ 108 Names of Guru Gujarati Lyrics ॥ ॥ ગુરુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥ ગુરુ બીજ મન્ત્ર –ૐ ગ્રાઁ ગ્રીં ગ્રૌં સઃ ગુરવે નમઃ ।ૐ ગુણાકરાય નમઃ ।ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ ।ૐ ગોચરાય નમઃ ।ૐ ગોપતિપ્રિયાય નમઃ ।ૐ ગુણિને નમઃ ।ૐ ગુણવતાં શ્રેષ્થાય નમઃ ।ૐ ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ ।ૐ અવ્યયાય નમઃ ।ૐ જેત્રે નમઃ ॥ 10 ॥ ૐ … Read more

108 Names Of Guru In Kannada

॥ 108 Names of Guru Kannada Lyrics ॥ ॥ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥ ಗುರು ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –ಓಂ ಗ್ರಾँ ಗ್ರೀಂ ಗ್ರೌಂ ಸಃ ಗುರವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಗುಣವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಥಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ … Read more

108 Names Of Guru Brihaspati In English

॥ 108 Names Of Guru Brihaspati English Lyrics ॥ ॥ śrī br̥haspati astōttaraśatanamavalī ॥ōṁ guravē namaḥ ।ōṁ gunavaraya namaḥ ।ōṁ gōptrē namaḥ ।ōṁ gōcaraya namaḥ ।ōṁ gōpatipriyaya namaḥ ।ōṁ guninē namaḥ ।ōṁ gunavataṁ śrēsthaya namaḥ ।ōṁ gurūnaṁ guravē namaḥ ।ōṁ avyayaya namaḥ ॥ 9 ॥ ōṁ jētrē namaḥ ।ōṁ jayantaya namaḥ ।ōṁ jayadaya namaḥ ।ōṁ … Read more

108 Names Of Guru Brihaspati In Sanskrit

॥ 108 Names Of Guru Brihaspati Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनामावली ॥ओं गुरवे नमः ।ओं गुणवराय नमः ।ओं गोप्त्रे नमः ।ओं गोचराय नमः ।ओं गोपतिप्रियाय नमः ।ओं गुणिने नमः ।ओं गुणवतां श्रेष्ठाय नमः ।ओं गुरूणां गुरवे नमः ।ओं अव्ययाय नमः ॥ ९ ॥ ओं जेत्रे नमः ।ओं जयन्ताय नमः ।ओं जयदाय नमः ।ओं … Read more

108 Names Of Guru Brihaspati In Telugu

॥ 108 Names Of Guru Brihaspati Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః ॥ఓం గురవే నమః ।ఓం గుణవరాయ నమః ।ఓం గోప్త్రే నమః ।ఓం గోచరాయ నమః ।ఓం గోపతిప్రియాయ నమః ।ఓం గుణినే నమః ।ఓం గుణవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః ।ఓం గురూణాం గురవే నమః ।ఓం అవ్యయాయ నమః ॥ ౯ ॥ ఓం జేత్రే నమః ।ఓం జయంతాయ నమః ।ఓం జయదాయ నమః ।ఓం … Read more

108 Names Of Guru Brihaspati In Tamil

॥ 108 Names Of Guru Brihaspati Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ப்³ருஹஸ்பதி அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ ॥ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।ஓம் கு³ணவராய நம꞉ ।ஓம் கோ³ப்த்ரே நம꞉ ।ஓம் கோ³சராய நம꞉ ।ஓம் கோ³பதிப்ரியாய நம꞉ ।ஓம் கு³ணினே நம꞉ ।ஓம் கு³ணவதாம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।ஓம் கு³ரூணாம் கு³ரவே நம꞉ ।ஓம் அவ்யயாய நம꞉ ॥ 9 ॥ ஓம் ஜேத்ரே நம꞉ ।ஓம் ஜயந்தாய நம꞉ ।ஓம் ஜயதா³ய நம꞉ ।ஓம் … Read more

108 Names Of Budha Graha In Sanskrit

॥ 108 Names Of Budha Graha Sanskrit ॥ ॐ बुधाय नमः ।ॐ बुधार्चिताय नमः ।ॐ सौम्याय नमः ।ॐ सौम्यचित्ताय नमः ।ॐ शुभप्रदाय नमः।ॐ दृढव्रताय नमः ।ॐ दृढफलाय नमः ।ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।ॐ सत्यवासाय नमः।ॐ सत्यवचसे नमः ॥ 10 ॥ ॐ श्रेयसां पतये नमः।ॐ अव्ययाय नमः ।ॐ सोमजाय नमः ।ॐ सुखदाय नमः ।ॐ श्रीमते नमः ।ॐ … Read more

108 Names Of Budha Graha In Gujarati

॥ 108 Names Of Budha Graha Gujarati Lyrics ॥ ॥ બુધાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥બુધ બીજ મન્ત્ર –ૐ બ્રાઁ બ્રીં બ્રૌં સઃ બુધાય નમઃ ।ૐ બુધાય નમઃ ।ૐ બુધાર્ચિતાય નમઃ ।ૐ સૌમ્યાય નમઃ ।ૐ સૌમ્યચિત્તાય નમઃ ।ૐ શુભપ્રદાય નમઃ ।ૐ દૃઢવ્રતાય નમઃ ।ૐ દૃઢફલાય નમઃ ।ૐ શ્રુતિજાલપ્રબોધકાય નમઃ ।ૐ સત્યવાસાય નમઃ ।ૐ સત્યવચસે નમઃ ॥ ૧૦ ॥ ૐ … Read more