108 Names Of Sani Deva – Shani Graha Namavali

॥ Different Names of Sani Graham | Planet Venus Namavali ॥ om sanais caraya namah ।santaya namah ।sarvabhista pradaya namah ।saranyaya namah ।varenyaya namah ।sarvesaya namah ।saumyaya namah ।sura vandhyaya namah ।sura loka viharine namah ।sukhasanopavistaya namah ॥ 10 ॥ sundaraya namah ।ghanaya namah ।ghana rupaya namah ।ghanabharana dharine namah ।ghana saravilepaya namah ।khadyotaya namah … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीशनि अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ शनि बीज मन्त्र – ॐ प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ॥ शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने ।शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः ॥ १ ॥ सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे ।सुखासनोपविष्टाय सुन्दराय नमो नमः ॥ २ ॥ घनाय घनरूपाय घनाभरणधारिणे ।घनसारविलेपाय खद्योताय नमो नमः ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ srisani astottarasatanamastotram ॥ sani bija mantra – Om pra~ prim praum sah sanaiscaraya namah ॥ sanaiscaraya santaya sarvabhistapradayine ।saranyaya varenyaya sarvesaya namo namah ॥ 1 ॥ saumyaya suravandyaya suralokaviharine ।sukhasanopavistaya sundaraya namo namah ॥ 2 ॥ ghanaya ghanarupaya ghanabharanadharine ।ghanasaravilepaya khadyotaya namo namah ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীশনি অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥ শনি বীজ মন্ত্র – ওঁ প্রাঁ প্রীং প্রৌং সঃ শনৈশ্চরায় নমঃ ॥ শনৈশ্চরায় শান্তায় সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনে ।শরণ্যায় বরেণ্যায় সর্বেশায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥ সৌম্যায় সুরবন্দ্যায় সুরলোকবিহারিণে ।সুখাসনোপবিষ্টায় সুন্দরায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥ ঘনায় ঘনরূপায় ঘনাভরণধারিণে ।ঘনসারবিলেপায় খদ্যোতায় নমো নমঃ ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીશનિ અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ શનિ બીજ મન્ત્ર – ૐ પ્રાઁ પ્રીં પ્રૌં સઃ શનૈશ્ચરાય નમઃ ॥ શનૈશ્ચરાય શાન્તાય સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિને ।શરણ્યાય વરેણ્યાય સર્વેશાય નમો નમઃ ॥ ૧ ॥ સૌમ્યાય સુરવન્દ્યાય સુરલોકવિહારિણે ।સુખાસનોપવિષ્ટાય સુન્દરાય નમો નમઃ ॥ ૨ ॥ ઘનાય ઘનરૂપાય ઘનાભરણધારિણે ।ઘનસારવિલેપાય ખદ્યોતાય નમો નમઃ ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶನಿ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ಪ್ರಾँ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ।ಶರಣ್ಯಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 1 ॥ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಸುರವನ್ದ್ಯಾಯ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ।ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 2 ॥ ಘನಾಯ ಘನರೂಪಾಯ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ।ಘನಸಾರವಿಲೇಪಾಯ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീശനി അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ ശനി ബീജ മന്ത്ര – ഓം പ്രാँ പ്രീം പ്രൌം സഃ ശനൈശ്ചരായ നമഃ ॥ ശനൈശ്ചരായ ശാന്തായ സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദായിനേ ।ശരണ്യായ വരേണ്യായ സര്‍വേശായ നമോ നമഃ ॥ 1 ॥ സൌംയായ സുരവന്ദ്യായ സുരലോകവിഹാരിണേ ।സുഖാസനോപവിഷ്ടായ സുന്ദരായ നമോ നമഃ ॥ 2 ॥ ഘനായ ഘനരൂപായ ഘനാഭരണധാരിണേ ।ഘനസാരവിലേപായ ഖദ്യോതായ നമോ നമഃ ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Odia

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀଶନି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶନି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର – ଓଂ ପ୍ରାଁ ପ୍ରୀଂ ପ୍ରୌଂ ସଃ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ॥ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ଶାନ୍ତାୟ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିନେ ।ଶରଣ୍ୟାୟ ଵରେଣ୍ୟାୟ ସର୍ଵେଶାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧ ॥ ସୌମ୍ୟାୟ ସୁରଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ସୁରଲୋକଵିହାରିଣେ ।ସୁଖାସନୋପଵିଷ୍ଟାୟ ସୁନ୍ଦରାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୨ ॥ ଘନାୟ ଘନରୂପାୟ ଘନାଭରଣଧାରିଣେ ।ଘନସାରଵିଲେପାୟ ଖଦ୍ୟୋତାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీశని అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥ శని బీజ మన్త్ర – ఓం ప్రాఁ ప్రీం ప్రౌం సః శనైశ్చరాయ నమః ॥ శనైశ్చరాయ శాన్తాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే ।శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః ॥ ౧ ॥ సౌమ్యాయ సురవన్ద్యాయ సురలోకవిహారిణే ।సుఖాసనోపవిష్టాయ సున్దరాయ నమో నమః ॥ ౨ ॥ ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ।ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః ॥ … Read more

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீஶநி அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥ ஶநி பீ³ஜ மந்த்ர – ௐ ப்ராँ ப்ரீம் ப்ரௌம் ஸ: ஶநைஶ்சராய நம: ॥ ஶநைஶ்சராய ஶாந்தாய ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிநே ।ஶரண்யாய வரேண்யாய ஸர்வேஶாய நமோ நம: ॥ 1 ॥ ஸௌம்யாய ஸுரவந்த்³யாய ஸுரலோகவிஹாரிணே ।ஸுகா²ஸநோபவிஷ்டாய ஸுந்த³ராய நமோ நம: ॥ 2 ॥ க⁴நாய க⁴நரூபாய க⁴நாப⁴ரணதா⁴ரிணே ।க⁴நஸாரவிலேபாய க²த்³யோதாய நமோ நம: ॥ … Read more