108 Names Of Sudarsana In English

॥ 108 Names of Sudarsana English Lyrics ॥ om sri sudarsanaya namahcakra rajaya namahtejo vyuhaya namahmaha dyutaya namahsahasra bahave namahdiptangaya namaharunaksaya namahpratapavate namahanekaditya samkasaya namahprordhva jvala bhiranjitaya namah ॥ 10 ॥ saudamani sahasrabhaya namahmani kundala sobhitaya namahpanca bhuta mano rupaya namahsat konantara samsthitaya namahharanta karanodbhuta rosa bhisana vigrahaya namahharipani lasat padma vihara ramanoharaya namahsrikara rupaya … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीसुदर्शनाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ ॥श्रीः ॥ सुदर्शनश्चक्रराजः तेजोव्यूहो महाद्युतिः ।सहस्रबाहु-र्दीप्ताङ्गः अरुणाक्षः प्रतापवान् ॥ १ ॥ अनेकादित्यसङ्काशः प्रोद्यज्ज्वालाभिरञ्जितः ।सौदामिनी-सहस्राभः मणिकुण्डल-शोभितः ॥ २ ॥ पञ्चभूतमनोरूपो षट्कोणान्तर-संस्थितः ।हरान्तः करणोद्भूत-रोषभीषण-विग्रहः ॥ ३ ॥ हरिपाणिलसत्पद्मविहारारमनोहरः ।श्राकाररूपस्सर्वज्ञः सर्वलोकार्चितप्रभुः ॥ ४ ॥ चतुर्दशसहस्रारः चतुर्वेदमयो-ऽनलः ।भक्तचान्द्रमसज्योतिः भवरोग-विनाशकः ॥ ५ ॥ रेफात्मको मकारश्च रक्षोसृग्रूषिताङ्गकः ।सर्वदैत्यग्रीवनाल-विभेदन-महागजः ॥ ६ … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ srisudarsanastottarasatanamastotram ॥ ॥srih ॥ sudarsanascakrarajah tejovyuho mahadyutih ।sahasrabahu-rdiptaṅgah arunaksah pratapavan ॥ 1 ॥ anekadityasaṅkasah prodyajjvalabhiranjitah ।saudamini-sahasrabhah manikundala-sobhitah ॥ 2 ॥ pancabhutamanorupo satkonantara-samsthitah ।harantah karanodbhuta-rosabhisana-vigrahah ॥ 3 ॥ haripanilasatpadmavihararamanoharah ।srakararupassarvajnah sarvalokarcitaprabhuh ॥ 4 ॥ caturdasasahasrarah caturvedamayo-‘nalah ।bhaktacandramasajyotih bhavaroga-vinasakah ॥ 5 ॥ rephatmako makarasca raksosrgrusitaṅgakah ।sarvadaityagrivanala-vibhedana-mahagajah ॥ 6 … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীসুদর্শনাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥ ॥শ্রীঃ ॥ সুদর্শনশ্চক্ররাজঃ তেজোব্যূহো মহাদ্যুতিঃ ।সহস্রবাহু-র্দীপ্তাঙ্গঃ অরুণাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ১ ॥ অনেকাদিত্যসঙ্কাশঃ প্রোদ্যজ্জ্বালাভিরঞ্জিতঃ ।সৌদামিনী-সহস্রাভঃ মণিকুণ্ডল-শোভিতঃ ॥ ২ ॥ পঞ্চভূতমনোরূপো ষট্কোণান্তর-সংস্থিতঃ ।হরান্তঃ করণোদ্ভূত-রোষভীষণ-বিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥ হরিপাণিলসত্পদ্মবিহারারমনোহরঃ ।শ্রাকাররূপস্সর্বজ্ঞঃ সর্বলোকার্চিতপ্রভুঃ ॥ ৪ ॥ চতুর্দশসহস্রারঃ চতুর্বেদময়ো-ঽনলঃ ।ভক্তচান্দ্রমসজ্যোতিঃ ভবরোগ-বিনাশকঃ ॥ ৫ ॥ রেফাত্মকো মকারশ্চ রক্ষোসৃগ্রূষিতাঙ্গকঃ ।সর্বদৈত্যগ্রীবনাল-বিভেদন-মহাগজঃ ॥ ৬ … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીસુદર્શનાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ ॥શ્રીઃ ॥ સુદર્શનશ્ચક્રરાજઃ તેજોવ્યૂહો મહાદ્યુતિઃ ।સહસ્રબાહુ-ર્દીપ્તાઙ્ગઃ અરુણાક્ષઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૧ ॥ અનેકાદિત્યસઙ્કાશઃ પ્રોદ્યજ્જ્વાલાભિરઞ્જિતઃ ।સૌદામિની-સહસ્રાભઃ મણિકુણ્ડલ-શોભિતઃ ॥ ૨ ॥ પઞ્ચભૂતમનોરૂપો ષટ્કોણાન્તર-સંસ્થિતઃ ।હરાન્તઃ કરણોદ્ભૂત-રોષભીષણ-વિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥ હરિપાણિલસત્પદ્મવિહારારમનોહરઃ ।શ્રાકારરૂપસ્સર્વજ્ઞઃ સર્વલોકાર્ચિતપ્રભુઃ ॥ ૪ ॥ ચતુર્દશસહસ્રારઃ ચતુર્વેદમયો-ઽનલઃ ।ભક્તચાન્દ્રમસજ્યોતિઃ ભવરોગ-વિનાશકઃ ॥ ૫ ॥ રેફાત્મકો મકારશ્ચ રક્ષોસૃગ્રૂષિતાઙ્ગકઃ ।સર્વદૈત્યગ્રીવનાલ-વિભેદન-મહાગજઃ ॥ ૬ … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ॥ಶ್ರೀಃ ॥ ಸುದರ್ಶನಶ್ಚಕ್ರರಾಜಃ ತೇಜೋವ್ಯೂಹೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।ಸಹಸ್ರಬಾಹು-ರ್ದೀಪ್ತಾಂಗಃ ಅರುಣಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 1 ॥ ಅನೇಕಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜ್ವಾಲಾಭಿರಂಜಿತಃ ।ಸೌದಾಮಿನೀ-ಸಹಸ್ರಾಭಃ ಮಣಿಕುಂಡಲ-ಶೋಭಿತಃ ॥ 2 ॥ ಪಂಚಭೂತಮನೋರೂಪೋ ಷಟ್ಕೋಣಾನ್ತರ-ಸಂಸ್ಥಿತಃ ।ಹರಾನ್ತಃ ಕರಣೋದ್ಭೂತ-ರೋಷಭೀಷಣ-ವಿಗ್ರಹಃ ॥ 3 ॥ ಹರಿಪಾಣಿಲಸತ್ಪದ್ಮವಿಹಾರಾರಮನೋಹರಃ ।ಶ್ರಾಕಾರರೂಪಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಲೋಕಾರ್ಚಿತಪ್ರಭುಃ ॥ 4 ॥ ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರಾರಃ ಚತುರ್ವೇದಮಯೋ-ಽನಲಃ ।ಭಕ್ತಚಾನ್ದ್ರಮಸಜ್ಯೋತಿಃ ಭವರೋಗ-ವಿನಾಶಕಃ ॥ 5 ॥ ರೇಫಾತ್ಮಕೋ ಮಕಾರಶ್ಚ ರಕ್ಷೋಸೃಗ್ರೂಷಿತಾಂಗಕಃ ।ಸರ್ವದೈತ್ಯಗ್ರೀವನಾಲ-ವಿಭೇದನ-ಮಹಾಗಜಃ ॥ 6 … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീസുദര്‍ശനാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ ॥ശ്രീഃ ॥ സുദര്‍ശനശ്ചക്രരാജഃ തേജോവ്യൂഹോ മഹാദ്യുതിഃ ।സഹസ്രബാഹു-ര്‍ദീപ്താങ്ഗഃ അരുണാക്ഷഃ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 1 ॥ അനേകാദിത്യസങ്കാശഃ പ്രോദ്യജ്ജ്വാലാഭിരഞ്ജിതഃ ।സൌദാമിനീ-സഹസ്രാഭഃ മണികുണ്ഡല-ശോഭിതഃ ॥ 2 ॥ പഞ്ചഭൂതമനോരൂപോ ഷട്കോണാന്തര-സംസ്ഥിതഃ ।ഹരാന്തഃ കരണോദ്ഭൂത-രോഷഭീഷണ-വിഗ്രഹഃ ॥ 3 ॥ ഹരിപാണിലസത്പദ്മവിഹാരാരമനോഹരഃ ।ശ്രാകാരരൂപസ്സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വലോകാര്‍ചിതപ്രഭുഃ ॥ 4 ॥ ചതുര്‍ദശസഹസ്രാരഃ ചതുര്‍വേദമയോ-ഽനലഃ ।ഭക്തചാന്ദ്രമസജ്യോതിഃ ഭവരോഗ-വിനാശകഃ ॥ 5 ॥ രേഫാത്മകോ മകാരശ്ച രക്ഷോസൃഗ്രൂഷിതാങ്ഗകഃ ।സര്‍വദൈത്യഗ്രീവനാല-വിഭേദന-മഹാഗജഃ ॥ 6 … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Odia

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ॥ଶ୍ରୀଃ ॥ ସୁଦର୍ଶନଶ୍ଚକ୍ରରାଜଃ ତେଜୋଵ୍ୟୂହୋ ମହାଦ୍ୟୁତିଃ ।ସହସ୍ରବାହୁ-ର୍ଦୀପ୍ତାଙ୍ଗଃ ଅରୁଣାକ୍ଷଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ ॥ ୧ ॥ ଅନେକାଦିତ୍ୟସଙ୍କାଶଃ ପ୍ରୋଦ୍ୟଜ୍ଜ୍ଵାଲାଭିରଞ୍ଜିତଃ ।ସୌଦାମିନୀ-ସହସ୍ରାଭଃ ମଣିକୁଣ୍ଡଲ-ଶୋଭିତଃ ॥ ୨ ॥ ପଞ୍ଚଭୂତମନୋରୂପୋ ଷଟ୍କୋଣାନ୍ତର-ସଂସ୍ଥିତଃ ।ହରାନ୍ତଃ କରଣୋଦ୍ଭୂତ-ରୋଷଭୀଷଣ-ଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୩ ॥ ହରିପାଣିଲସତ୍ପଦ୍ମଵିହାରାରମନୋହରଃ ।ଶ୍ରାକାରରୂପସ୍ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଲୋକାର୍ଚିତପ୍ରଭୁଃ ॥ ୪ ॥ ଚତୁର୍ଦଶସହସ୍ରାରଃ ଚତୁର୍ଵେଦମୟୋ-ଽନଲଃ ।ଭକ୍ତଚାନ୍ଦ୍ରମସଜ୍ୟୋତିଃ ଭଵରୋଗ-ଵିନାଶକଃ ॥ ୫ ॥ ରେଫାତ୍ମକୋ ମକାରଶ୍ଚ ରକ୍ଷୋସୃଗ୍ରୂଷିତାଙ୍ଗକଃ ।ସର୍ଵଦୈତ୍ୟଗ୍ରୀଵନାଲ-ଵିଭେଦନ-ମହାଗଜଃ ॥ ୬ … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீஸுத³ர்ஶநாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥ ॥ஶ்ரீ: ॥ ஸுத³ர்ஶநஶ்சக்ரராஜ: தேஜோவ்யூஹோ மஹாத்³யுதி: ।ஸஹஸ்ரபா³ஹு-ர்தீ³ப்தாங்க:³ அருணாக்ஷ: ப்ரதாபவாந் ॥ 1 ॥ அநேகாதி³த்யஸங்காஶ: ப்ரோத்³யஜ்ஜ்வாலாபி⁴ரஞ்ஜித: ।ஸௌதா³மிநீ-ஸஹஸ்ராப:⁴ மணிகுண்ட³ல-ஶோபி⁴த: ॥ 2 ॥ பஞ்சபூ⁴தமநோரூபோ ஷட்கோணாந்தர-ஸம்ஸ்தி²த: ।ஹராந்த: கரணோத்³பூ⁴த-ரோஷபீ⁴ஷண-விக்³ரஹ: ॥ 3 ॥ ஹரிபாணிலஸத்பத்³மவிஹாராரமநோஹர: ।ஶ்ராகாரரூபஸ்ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வலோகார்சிதப்ரபு:⁴ ॥ 4 ॥ சதுர்த³ஶஸஹஸ்ரார: சதுர்வேத³மயோ-ঽநல: ।ப⁴க்தசாந்த்³ரமஸஜ்யோதி: ப⁴வரோக³-விநாஶக: ॥ 5 ॥ ரேபா²த்மகோ மகாரஶ்ச ரக்ஷோஸ்ருʼக்³ரூஷிதாங்க³க: ।ஸர்வதை³த்யக்³ரீவநால-விபே⁴த³ந-மஹாக³ஜ: ॥ 6 … Read more

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Sudarshanashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీసుదర్శనాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥ ॥శ్రీః ॥ సుదర్శనశ్చక్రరాజః తేజోవ్యూహో మహాద్యుతిః ।సహస్రబాహు-ర్దీప్తాఙ్గః అరుణాక్షః ప్రతాపవాన్ ॥ ౧ ॥ అనేకాదిత్యసఙ్కాశః ప్రోద్యజ్జ్వాలాభిరఞ్జితః ।సౌదామినీ-సహస్రాభః మణికుణ్డల-శోభితః ॥ ౨ ॥ పఞ్చభూతమనోరూపో షట్కోణాన్తర-సంస్థితః ।హరాన్తః కరణోద్భూత-రోషభీషణ-విగ్రహః ॥ ౩ ॥ హరిపాణిలసత్పద్మవిహారారమనోహరః ।శ్రాకారరూపస్సర్వజ్ఞః సర్వలోకార్చితప్రభుః ॥ ౪ ॥ చతుర్దశసహస్రారః చతుర్వేదమయో-ఽనలః ।భక్తచాన్ద్రమసజ్యోతిః భవరోగ-వినాశకః ॥ ౫ ॥ రేఫాత్మకో మకారశ్చ రక్షోసృగ్రూషితాఙ్గకః ।సర్వదైత్యగ్రీవనాల-విభేదన-మహాగజః ॥ ౬ … Read more